(data stored in SCRATCH zone)

SWISSPROT: D6ZA73_SEGRD

ID  D6ZA73_SEGRD      Unreviewed;    711 AA.
AC  D6ZA73;
DT  10-AUG-2010, integrated into UniProtKB/TrEMBL.
DT  10-AUG-2010, sequence version 1.
DT  10-APR-2019, entry version 32.
DE  SubName: Full=Uncharacterized protein {ECO:0000313|EMBL:ADG96615.1};
GN  OrderedLocusNames=Srot_0125 {ECO:0000313|EMBL:ADG96615.1};
OS  Segniliparus rotundus (strain ATCC BAA-972 / CDC 1076 / CIP 108378 /
OS  DSM 44985 / JCM 13578).
OC  Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Segniliparaceae;
OC  Segniliparus.
OX  NCBI_TaxID=640132 {ECO:0000313|EMBL:ADG96615.1, ECO:0000313|Proteomes:UP000002247};
RN  [1] {ECO:0000313|EMBL:ADG96615.1, ECO:0000313|Proteomes:UP000002247}
RP  NUCLEOTIDE SEQUENCE [LARGE SCALE GENOMIC DNA].
RC  STRAIN=ATCC BAA-972 / CDC 1076 / CIP 108378 / DSM 44985 / JCM 13578
RC  {ECO:0000313|Proteomes:UP000002247};
RX  PubMed=21304703; DOI=10.4056/sigs.791633;
RA  Sikorski J., Lapidus A., Copeland A., Misra M., Glavina Del Rio T.,
RA  Nolan M., Lucas S., Chen F., Tice H., Cheng J.F., Jando M.,
RA  Schneider S., Bruce D., Goodwin L., Pitluck S., Liolios K.,
RA  Mikhailova N., Pati A., Ivanova N., Mavromatis K., Chen A.,
RA  Palaniappan K., Chertkov O., Land M., Hauser L., Chang Y.J.,
RA  Jeffries C.D., Brettin T., Detter J.C., Han C., Rohde M., Goker M.,
RA  Bristow J., Eisen J.A., Markowitz V., Hugenholtz P., Kyrpides N.C.,
RA  Klenk H.P.;
RT  "Complete genome sequence of Segniliparus rotundus type strain (CDC
RT  1076).";
RL  Stand. Genomic Sci. 2:203-211(2010).
CC  -----------------------------------------------------------------------
CC  Copyrighted by the UniProt Consortium, see https://www.uniprot.org/terms
CC  Distributed under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) License
CC  -----------------------------------------------------------------------
DR  EMBL; CP001958; ADG96615.1; -; Genomic_DNA.
DR  RefSeq; WP_013137071.1; NC_014168.1.
DR  STRING; 640132.Srot_0125; -.
DR  EnsemblBacteria; ADG96615; ADG96615; Srot_0125.
DR  KEGG; srt:Srot_0125; -.
DR  OrthoDB; 945883at2; -.
DR  BioCyc; SROT640132:G1GLH-129-MONOMER; -.
DR  Proteomes; UP000002247; Chromosome.
PE  4: Predicted;
DR  PRODOM; D6ZA73.
DR  SWISS-2DPAGE; D6ZA73.
KW  Complete proteome {ECO:0000313|Proteomes:UP000002247};
KW  Reference proteome {ECO:0000313|Proteomes:UP000002247};
KW  Signal {ECO:0000256|SAM:SignalP}.
FT  SIGNAL    1   19    {ECO:0000256|SAM:SignalP}.
FT  CHAIN    20  711    {ECO:0000256|SAM:SignalP}.
FT                /FTId=PRO_5003091756.
SQ  SEQUENCE  711 AA; 74014 MW; F85BD7D5490F4C09 CRC64;
   MAGTSSKALA FLLAKPKLAA SVAVAATAVA GTGVATYNSG PGDALWGLQK TVFSSHAQQV
   AVNDVASDLK NAQALLSKNP IGADDLGQAR NYLNQAKQLI DDASNVPDAN QRAGLQQLYL
   QLTQNLADSV PPPADLPAAP DASLDANAQG SVATQASAQL PTWGYSTQAA ASASAPQPPA
   QVAGADISNP PGEADPDWSD PTPAAATLNQ QELGYYDPTW DTFYGYNRDD WHRWGLDGYN
   PYGYDYTGYD RYGYDRAGYD RWGYDRRGYD RYGYNYAGWR YDPISRMGWH RDGYNEWGQR
   QGHPDDPRNA GWRDKWYNRY QGYYENRWYY NDPVYQRHQW DRDRWLRQNP SGADAQFNVY
   VETARLRPFL PVVNLNVSLG QFVDIQVPRQ TRDFVRNGVI ATLAAADIVA HIAQEAVPIV
   RVRQQQEQFF DRRAAEANAK VALDIPVAGS LNAQFNAQAS GGLATRPDPG QPNPRPGQNG
   QASLSSSVEA AAAITTPPIF GAGANVQQLL QVQQSQQQQR QQRVSAEAKA QIQAEIAQEQ
   KSRPTTPPKQ PVAPAQGGQV GGQVNGQVGG QAGAGGVNGQ IGGQADGKAG GAGGVNGQIG
   GQAGGQVGPG GAGANGQADG RAGASPAPEP RQERPQPQQG GQVGGQAGGQ AGGQVGPGGA
   GANGQIGGQA GGKAGGPGGP AGGAGASGQA GGQAGPGGPG GATIPAGPGG R
//

If you have problems or comments...

PBIL Back to PBIL home page