(data stored in ACNUC9543 zone)

EMBL: AL844507.PE117

AL844507.PE117    Location/Qualifiers
FT  CDS       604923..612878
FT          /transl_table=1
FT          /locus_tag="PF3D7_0812100"
FT          /product="proteasome activator complex subunit 4, putative"
FT          /db_xref="EnsemblGenomes-Gn:PF3D7_0812100"
FT          /db_xref="EnsemblGenomes-Tr:PF08_0089:mRNA"
FT          /db_xref="GOA:Q8IAV6"
FT          /db_xref="InterPro:IPR016024"
FT          /db_xref="InterPro:IPR021843"
FT          /db_xref="InterPro:IPR035309"
FT          /db_xref="UniProtKB/TrEMBL:Q8IAV6"
FT          /protein_id="CAD51254.1"
FT          /translation="MLDVFRELNNYTNFLPKNIKANVNKEKYEILSEIKRIVFLKKRNS
FT          YNVASVIKLFNTYEVINTKKYKSFHFYIFMIRYLWNSLQNKSISPNLKCYICQCISSIF
FT          KNIKKYILYDFFFEYDRKLILKEENGKNENVAKCVESHFDKGMKSDCTNNSYAYMSDNY
FT          YDEYQNLHEGSELDSSINDNKLNIFNDVYVTCNGIYEKNKKKEDETFLNEEVIINGKDE
FT          SFRLYIQKCIFNIIDYKYLFNLLYEYLSNNNNNYINNNNNNNNNNKHDEYSHNAYKSYM
FT          GAILNLLNHIKYFCYYNIDVHNLLVEFALNNDYSYLYEEYVDSNDKEGLFSEEDYFDKN
FT          NVIFLINRKLNERKNIHNNNDDYNTNCDEEYIKADNIININKDGQNDSCDMLEKNTNVK
FT          NIDNITNEYDNTLMEKRHVQNNYLNIDKSVCDIKDLEVCTRYNTIFLNYVLLSQLSSHD
FT          LCYKLIKYKKVLYLYKKIRRFNWNCINYAFVNIIYKGLKYAYIYNLNIENEMQEILHVI
FT          YFLFLFYIKLPSNVQLNSSKYFIPEDYNLLVNDNESVVKVISKIFVFLLNKKYKKGNHN
FT          PSNKNENDPQELLYKFLSTMNEKNFTMTEMNTNNSNTNFMYNNTNGNNNNDNKNDNNND
FT          NNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNNNDNSCDNSLRENFFPIFTNIDTYEYLNIITSLFMPHI
FT          HPSNIGKHIGNINLFINSFLYCFIRKMKREEIYLKRKNKKTEFCKKMENNKINGTSHLD
FT          NTNTNNEYLEQKYMNDYVNNFFIMEDDKKFVIEKFMALAVQGMFPKSNKGISLFENILK
FT          HLCIIDINCLDIFVKKIMDCLMNVNISTQICNCLLSLCLLLPLLIKYKSKYLKDILYVM
FT          NMGIDICDVYKSFTIFSFLSILFSYISIVKLDTCTNDDYTLAIDEYKKMISLFSEDNKK
FT          MLNKEDIKKLLIERKELIDYMCYWVYEFFDKILYFIKFSKSQKSKDSKKQNGDNKDNKI
FT          ENDLYTGLKTTIISLFIHLDHKIVYDLSQRFLNNIELENSKFLSIIPYAISLVDNKKIF
FT          DLLFNAFYKKLIIKKKKKRIIILSSANNNMNNMNNETSKCQQTSLESQQIEEYYVYTKN
FT          EYANDDTVKCYLQFLSSLMRRAKNEFLNVEDIYQLIKIYIVEDNISVFKYICKIIYRFL
FT          EYNFSVTIMDYSCFPINEKMSNKEKLCTAAYWGIPWHVIVYYENIMNHTNVSPNRINHT
FT          NVLSNRINHTNVLSNQINDTNVSPNRINHTNVLSNQINDTNVTPNQINDTSVSPHKSND
FT          TNVSPNQINDTNVSPNQINDTTVSPHKSSDTNVSPNQINDTTVSPHKSNDTNELIKWKT
FT          PLLEDVKVGKKFIFFLLDYLIDLLIQCDIPINTPNILRYIEKRKLDENRRKIEWKFSLT
FT          YANVISRIYKVIKCIIKPTSFLYPDERYNYNNLLTKCHVINSKLSFVLYVYISEIVITL
FT          SLHVLKVPANILDMSTFIRACNDNEEKTENSSNEKIVQNMDNKSELKKLKEEFYNIVIK
FT          NREKDIKADAKVQRKMIKNIHFLLLKCNENANSSLYNEYINSVLSFTYNIYPYSYNYDI
FT          IKSQYINNIFYLFNERLKQRKKNYAFRGFRKQLCNILFYINLSIYSQVRSYAQNTIKLI
FT          LPSFKMIKVSFLKTCAFYLKNYIKLYLLSKGDILRKKKTLDDSNDGELKEQNMKRDVIN
FT          KENISIEKNDEEESAIQNTSEHINNTEFVKESNISNEYDNNINNASINKWSSLKSLNDL
FT          NNNDYFENKCISSFNGIIVSILNNMGLIKKISTDVYLLKKFLKVIIRILRLDIQKEDIT
FT          MKCMKLVYSIINNRFIKKSVEEKRKKKKINKLFLCLKEESEKKNNVYSQIVIMSFLICF
FT          NYFVVENHCEFYFNYLVENLSIKKNVHVYNLAFCGFIKMLKYLNDFHLKGVMPKHIALT
FT          FETDKIYKNFIDICIYKNLKNKKKNNSMNAIIINLSKIQKPFKGFTQISETYLKDFYSY
FT          YVFFEFLVNIQNTYFEEMQEKEARLHTMENLMRDENYNKDITEEQTIKENVDAHIVECI
FT          STHNGNDNGEYISDHLNKHNLEEKEGNHISCNENMISDKANDSGDNNNNNNNNNEKEPR
FT          NDITYSENLNVKNCKLKYFEMVLIILKELQMDIHYSDNEYKCAFISILCPLLLSIRKLR
FT          NKEESEDIIKVIVNLLEKEIAIVNIEVFNVWIYCFHLLFINIKKKYIHVYNKLFDFCLR
FT          FNVQDISNVTFKKKMQLLDIMLLYSLHKNVYMLDNSLMTLVKLIENDNISVRQIIGDVF
FT          CYMLYVLYDNKHYEHLKCMYYNILLFLYTSANNVITYLEENSISLSKQSKYIYILETCA
FT          YLTLTAFNNKCMYVFNNLSIIFLKMFMLSFQLVDVFINGLVSKAINCFLCPSLYLFKFD
FT          IINSSNNNIQIYDINNNNDNNLKNVGFPEQVHNLNILLEEDIGTLVIKNISNLINKSNW
FT          KIRNCALQFCYYFHLYYCIFFYNKKENAFLLNMFISLLVDSYIEIQNLSRDILSSVFCY
FT          YDNKTLQIFSSYFLSILNDHKNLQKLPSISKKTSFKIIDKKKTVSIYALISIVNSFPNY
FT          IPPWLPNILISVAKLSNSSSHVIKKEIEKCIQNFLRTHKDEWEYKYKQIFTEEQLNILD
FT          LYKGELNYFT"
   MLDVFRELNN YTNFLPKNIK ANVNKEKYEI LSEIKRIVFL KKRNSYNVAS VIKLFNTYEV    60
   INTKKYKSFH FYIFMIRYLW NSLQNKSISP NLKCYICQCI SSIFKNIKKY ILYDFFFEYD    120
   RKLILKEENG KNENVAKCVE SHFDKGMKSD CTNNSYAYMS DNYYDEYQNL HEGSELDSSI    180
   NDNKLNIFND VYVTCNGIYE KNKKKEDETF LNEEVIINGK DESFRLYIQK CIFNIIDYKY    240
   LFNLLYEYLS NNNNNYINNN NNNNNNNKHD EYSHNAYKSY MGAILNLLNH IKYFCYYNID    300
   VHNLLVEFAL NNDYSYLYEE YVDSNDKEGL FSEEDYFDKN NVIFLINRKL NERKNIHNNN    360
   DDYNTNCDEE YIKADNIINI NKDGQNDSCD MLEKNTNVKN IDNITNEYDN TLMEKRHVQN    420
   NYLNIDKSVC DIKDLEVCTR YNTIFLNYVL LSQLSSHDLC YKLIKYKKVL YLYKKIRRFN    480
   WNCINYAFVN IIYKGLKYAY IYNLNIENEM QEILHVIYFL FLFYIKLPSN VQLNSSKYFI    540
   PEDYNLLVND NESVVKVISK IFVFLLNKKY KKGNHNPSNK NENDPQELLY KFLSTMNEKN    600
   FTMTEMNTNN SNTNFMYNNT NGNNNNDNKN DNNNDNNNDN NNDNNNDNNN DNNNDNNNDN    660
   SCDNSLRENF FPIFTNIDTY EYLNIITSLF MPHIHPSNIG KHIGNINLFI NSFLYCFIRK    720
   MKREEIYLKR KNKKTEFCKK MENNKINGTS HLDNTNTNNE YLEQKYMNDY VNNFFIMEDD    780
   KKFVIEKFMA LAVQGMFPKS NKGISLFENI LKHLCIIDIN CLDIFVKKIM DCLMNVNIST    840
   QICNCLLSLC LLLPLLIKYK SKYLKDILYV MNMGIDICDV YKSFTIFSFL SILFSYISIV    900
   KLDTCTNDDY TLAIDEYKKM ISLFSEDNKK MLNKEDIKKL LIERKELIDY MCYWVYEFFD    960
   KILYFIKFSK SQKSKDSKKQ NGDNKDNKIE NDLYTGLKTT IISLFIHLDH KIVYDLSQRF   1020
   LNNIELENSK FLSIIPYAIS LVDNKKIFDL LFNAFYKKLI IKKKKKRIII LSSANNNMNN   1080
   MNNETSKCQQ TSLESQQIEE YYVYTKNEYA NDDTVKCYLQ FLSSLMRRAK NEFLNVEDIY   1140
   QLIKIYIVED NISVFKYICK IIYRFLEYNF SVTIMDYSCF PINEKMSNKE KLCTAAYWGI   1200
   PWHVIVYYEN IMNHTNVSPN RINHTNVLSN RINHTNVLSN QINDTNVSPN RINHTNVLSN   1260
   QINDTNVTPN QINDTSVSPH KSNDTNVSPN QINDTNVSPN QINDTTVSPH KSSDTNVSPN   1320
   QINDTTVSPH KSNDTNELIK WKTPLLEDVK VGKKFIFFLL DYLIDLLIQC DIPINTPNIL   1380
   RYIEKRKLDE NRRKIEWKFS LTYANVISRI YKVIKCIIKP TSFLYPDERY NYNNLLTKCH   1440
   VINSKLSFVL YVYISEIVIT LSLHVLKVPA NILDMSTFIR ACNDNEEKTE NSSNEKIVQN   1500
   MDNKSELKKL KEEFYNIVIK NREKDIKADA KVQRKMIKNI HFLLLKCNEN ANSSLYNEYI   1560
   NSVLSFTYNI YPYSYNYDII KSQYINNIFY LFNERLKQRK KNYAFRGFRK QLCNILFYIN   1620
   LSIYSQVRSY AQNTIKLILP SFKMIKVSFL KTCAFYLKNY IKLYLLSKGD ILRKKKTLDD   1680
   SNDGELKEQN MKRDVINKEN ISIEKNDEEE SAIQNTSEHI NNTEFVKESN ISNEYDNNIN   1740
   NASINKWSSL KSLNDLNNND YFENKCISSF NGIIVSILNN MGLIKKISTD VYLLKKFLKV   1800
   IIRILRLDIQ KEDITMKCMK LVYSIINNRF IKKSVEEKRK KKKINKLFLC LKEESEKKNN   1860
   VYSQIVIMSF LICFNYFVVE NHCEFYFNYL VENLSIKKNV HVYNLAFCGF IKMLKYLNDF   1920
   HLKGVMPKHI ALTFETDKIY KNFIDICIYK NLKNKKKNNS MNAIIINLSK IQKPFKGFTQ   1980
   ISETYLKDFY SYYVFFEFLV NIQNTYFEEM QEKEARLHTM ENLMRDENYN KDITEEQTIK   2040
   ENVDAHIVEC ISTHNGNDNG EYISDHLNKH NLEEKEGNHI SCNENMISDK ANDSGDNNNN   2100
   NNNNNEKEPR NDITYSENLN VKNCKLKYFE MVLIILKELQ MDIHYSDNEY KCAFISILCP   2160
   LLLSIRKLRN KEESEDIIKV IVNLLEKEIA IVNIEVFNVW IYCFHLLFIN IKKKYIHVYN   2220
   KLFDFCLRFN VQDISNVTFK KKMQLLDIML LYSLHKNVYM LDNSLMTLVK LIENDNISVR   2280
   QIIGDVFCYM LYVLYDNKHY EHLKCMYYNI LLFLYTSANN VITYLEENSI SLSKQSKYIY   2340
   ILETCAYLTL TAFNNKCMYV FNNLSIIFLK MFMLSFQLVD VFINGLVSKA INCFLCPSLY   2400
   LFKFDIINSS NNNIQIYDIN NNNDNNLKNV GFPEQVHNLN ILLEEDIGTL VIKNISNLIN   2460
   KSNWKIRNCA LQFCYYFHLY YCIFFYNKKE NAFLLNMFIS LLVDSYIEIQ NLSRDILSSV   2520
   FCYYDNKTLQ IFSSYFLSIL NDHKNLQKLP SISKKTSFKI IDKKKTVSIY ALISIVNSFP   2580
   NYIPPWLPNI LISVAKLSNS SSHVIKKEIE KCIQNFLRTH KDEWEYKYKQ IFTEEQLNIL   2640
   DLYKGELNYF T                              2651
//

If you have problems or comments...

PBIL Back to PBIL home page