(data stored in ACNUC9543 zone)

EMBL: AL844507.PE285

AL844507.PE285    Location/Qualifiers
FT  CDS       join(1245211..1247381,1247526..1251078)
FT          /transl_table=1
FT          /locus_tag="PF3D7_0829000"
FT          /product="conserved Plasmodium membrane protein, unknown
FT          function"
FT          /db_xref="EnsemblGenomes-Gn:PF3D7_0829000"
FT          /db_xref="EnsemblGenomes-Tr:MAL8P1.11:mRNA"
FT          /db_xref="GOA:Q8IBC1"
FT          /db_xref="InterPro:IPR033031"
FT          /db_xref="UniProtKB/TrEMBL:Q8IBC1"
FT          /protein_id="CAD51085.2"
FT          /translation="MDLYQEEIYNRANVNVSVIVHDNIKDVIIKNLENNMTDKNIIINN
FT          YNYNDITKINNIPKDNVNDEEKGILSLWLKKIKVVSSVIILCVDWQHIYSQQNTQSNSK
FT          DNILKENKNTERKGSYIRKESIINEGIHKMGDMNCYDKIHGYGNVDNYGNIDNNINIDK
FT          YSNVNNYNNTDGYNNNIDGYNNNIDDYNNNTDGYNNNIDGYNNNIDGYNNNIDGYNNNT
FT          NDYNNNTNDYNNNTDDYNKPNSSSNIYNFHNMNNSYGDINMDDNNFCFVQNEEYMNKIN
FT          KELLNRIEEINKIILKRKKVCKIILLVILPENTKNTEDYIKHISLLNCENISAIFITLG
FT          LKEIHNKIKKLDNLLKDCVTTFFKQYIITYERKSNINLLSFFKYNFKKAYILEMLEKYD
FT          ESMKIYVNLCKVFYEHIGDNVFSDLLQYFNYVIFFNCVSIRMIYIYLYFKDIKKSIHHI
FT          YTHNKIIELTLIKNEPMLNEEENKMCVEDFFNIFNIYNEKKENKFFVNQIKYKKNDHVH
FT          NNNSYYDDEEKLLLLSNINKLKEKNIDILLLLYNKILKEYLYYNLLSCVYFYFYRIIKN
FT          FQIYIQDIVLYGIYCCFFIYNKIKAVKKKDNLIENFPHSYIIYFKMDSISFLYDFILNF
FT          LIELFRIIKINEINSLSLIILYFLCTIYYEQKKYLFCAFLLLEFFTHPKDDFILNWLDV
FT          QYLKDEKYDEGLFLCSLRKFKEDMECKRRRNNVAYEPLVYLLLNSLGFLLYHENIKMDV
FT          QDDQKELQFFNVDKKEYETLFVEICFDYLNILIRNKKNNEKEDFTKFLRNYFDMVKCNL
FT          YMNKDINLCLYNINVDMFYVFFESDSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
FT          NNNLYAFLEIKDKYLHEHDYNNFIFLPFFVISINDDKKYFTYVHDDTFDDTTFCFCIDS
FT          NEEDMINKLNLDIHNVKNRKINDNIQHNDSYLCKYMDRTKKMVVSFIISEWKNEMNVDY
FT          VELYLFIFNQLIRIRVNKIYVSHFKKKYMKLCNDEKKKGGSKNQYDDNFVVNSVDVNSV
FT          DVNSVDVNSVDVNSVYDSSYEENTHGINNNNNNNNNNNNSNNNSNNKNYSNNSHNINYK
FT          KEIKQIDDKCSFGHVLNTFNKYDINNAEEKKIFPIKNTNSLRKNKIDYYKLKDGIYINK
FT          YENKIIYNKDKYLYKKSLLKYVNYYIYTRNDKLYLNEYNISYIFIKYSTYIENFELNFS
FT          FVIDDMDHVDFYLLSNENNVISIHKIKNRQNISLRGRKGMYKWYNNHADNIVLNNDKKV
FT          KEKEKKENYIYIDDGNETEDNSNSNSSLSSDTEEYNSYSDDNNNVDNNLINHHHHNNDN
FT          NTKEELEISDSFYKLINQNVHNNMYDDKQVLFDENIFFFEIEGDKKMKNNIKKSSVKKK
FT          IHGRSNFNNNCFMLYEQWKIKMRKQRNKEDEYDEKKIGYNDNINLSNGYISNTFFSFYK
FT          DKKEKLLCIPFIIRPRDLKNVRINFEFLFKNIYFKDELKYVLNYFVEPSLITIVTRMNM
FT          RKDDEENDLINNEGEDNIQEGIISSQHNDTIKENISNNILDKDLFFYISYYLYIHNNNI
FT          NKIHLVDIENIKIDNIIKMEYKNTYCDFLKTNKKHLYIKYQLNYGSMFFPFNIIFKKLI
FT          FTNLIKLPYEDYIESINNKINLQNEHKKSKIKIDLIYSKIVKCNELFTIEAVITNKTNI
FT          TEEVIIFLYDLPKEKEKVKKKKKKKLASQNKVKRKSQMSITYDEKKIYEYNEINKNNDN
FT          INNDNINNVNIDNYNTNNYNVNKRNTFFNTPDYESSSDDYTSCSSSYSSYDMEYLINQD
FT          EYLLDDENGDATRNELHMNNILNNVSEKKYIISGIRSMKNILLPYQTLHIHWSFIPLTY
FT          GLITLPNVLIKRKTKVKNNVNVFASKDIQIIVI"
   MDLYQEEIYN RANVNVSVIV HDNIKDVIIK NLENNMTDKN IIINNYNYND ITKINNIPKD    60
   NVNDEEKGIL SLWLKKIKVV SSVIILCVDW QHIYSQQNTQ SNSKDNILKE NKNTERKGSY    120
   IRKESIINEG IHKMGDMNCY DKIHGYGNVD NYGNIDNNIN IDKYSNVNNY NNTDGYNNNI    180
   DGYNNNIDDY NNNTDGYNNN IDGYNNNIDG YNNNIDGYNN NTNDYNNNTN DYNNNTDDYN    240
   KPNSSSNIYN FHNMNNSYGD INMDDNNFCF VQNEEYMNKI NKELLNRIEE INKIILKRKK    300
   VCKIILLVIL PENTKNTEDY IKHISLLNCE NISAIFITLG LKEIHNKIKK LDNLLKDCVT    360
   TFFKQYIITY ERKSNINLLS FFKYNFKKAY ILEMLEKYDE SMKIYVNLCK VFYEHIGDNV    420
   FSDLLQYFNY VIFFNCVSIR MIYIYLYFKD IKKSIHHIYT HNKIIELTLI KNEPMLNEEE    480
   NKMCVEDFFN IFNIYNEKKE NKFFVNQIKY KKNDHVHNNN SYYDDEEKLL LLSNINKLKE    540
   KNIDILLLLY NKILKEYLYY NLLSCVYFYF YRIIKNFQIY IQDIVLYGIY CCFFIYNKIK    600
   AVKKKDNLIE NFPHSYIIYF KMDSISFLYD FILNFLIELF RIIKINEINS LSLIILYFLC    660
   TIYYEQKKYL FCAFLLLEFF THPKDDFILN WLDVQYLKDE KYDEGLFLCS LRKFKEDMEC    720
   KRRRNNVAYE PLVYLLLNSL GFLLYHENIK MDVQDDQKEL QFFNVDKKEY ETLFVEICFD    780
   YLNILIRNKK NNEKEDFTKF LRNYFDMVKC NLYMNKDINL CLYNINVDMF YVFFESDSNN    840
   NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNLYAFLE IKDKYLHEHD YNNFIFLPFF    900
   VISINDDKKY FTYVHDDTFD DTTFCFCIDS NEEDMINKLN LDIHNVKNRK INDNIQHNDS    960
   YLCKYMDRTK KMVVSFIISE WKNEMNVDYV ELYLFIFNQL IRIRVNKIYV SHFKKKYMKL   1020
   CNDEKKKGGS KNQYDDNFVV NSVDVNSVDV NSVDVNSVDV NSVYDSSYEE NTHGINNNNN   1080
   NNNNNNNSNN NSNNKNYSNN SHNINYKKEI KQIDDKCSFG HVLNTFNKYD INNAEEKKIF   1140
   PIKNTNSLRK NKIDYYKLKD GIYINKYENK IIYNKDKYLY KKSLLKYVNY YIYTRNDKLY   1200
   LNEYNISYIF IKYSTYIENF ELNFSFVIDD MDHVDFYLLS NENNVISIHK IKNRQNISLR   1260
   GRKGMYKWYN NHADNIVLNN DKKVKEKEKK ENYIYIDDGN ETEDNSNSNS SLSSDTEEYN   1320
   SYSDDNNNVD NNLINHHHHN NDNNTKEELE ISDSFYKLIN QNVHNNMYDD KQVLFDENIF   1380
   FFEIEGDKKM KNNIKKSSVK KKIHGRSNFN NNCFMLYEQW KIKMRKQRNK EDEYDEKKIG   1440
   YNDNINLSNG YISNTFFSFY KDKKEKLLCI PFIIRPRDLK NVRINFEFLF KNIYFKDELK   1500
   YVLNYFVEPS LITIVTRMNM RKDDEENDLI NNEGEDNIQE GIISSQHNDT IKENISNNIL   1560
   DKDLFFYISY YLYIHNNNIN KIHLVDIENI KIDNIIKMEY KNTYCDFLKT NKKHLYIKYQ   1620
   LNYGSMFFPF NIIFKKLIFT NLIKLPYEDY IESINNKINL QNEHKKSKIK IDLIYSKIVK   1680
   CNELFTIEAV ITNKTNITEE VIIFLYDLPK EKEKVKKKKK KKLASQNKVK RKSQMSITYD   1740
   EKKIYEYNEI NKNNDNINND NINNVNIDNY NTNNYNVNKR NTFFNTPDYE SSSDDYTSCS   1800
   SSYSSYDMEY LINQDEYLLD DENGDATRNE LHMNNILNNV SEKKYIISGI RSMKNILLPY   1860
   QTLHIHWSFI PLTYGLITLP NVLIKRKTKV KNNVNVFASK DIQIIVI          1907
//

If you have problems or comments...

PBIL Back to PBIL home page