ID  839 PHOVERGEN49 49 seq.
AC  HBG000839
IO  0
KW  HBG000839//
LA  519
ND  49
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (((((((((GDIA_MOUSE:0.00485,(GDIA_CANFA:0.00476,B3RFE1_SORAR:0.01211)75:0.00239)78:0.00237,(GDIA_RAT:0.00000,B7NZQ6_RABIT:0.00000)1:0.00000)74:0.00238,B2KIK0_RHIFE:0.00718)1:0.00000,(B5FW95_OTOGA:0.00000,(GDIA_BOVIN:0.00481,((Q5IS92_9PRIM:0.00244,B1MTV5_CALMO:0.00239)76:0.00240,((Q5R4E5_PONAB:0.00000,(GDIA_PONPY:0.00000,(GDIA_PANTR:0.00000,(GDIA_HUMAN:0.00000,B4DHX4_HUMAN:0.00000)1:0.00000)93:0.00239)1:0.00000)1:0.00000,(GDIA_MACFA:0.00000,A9CB64_PAPAN:0.00000)85:0.00240)76:0.00240)88:0.00479)78:0.00238)81:0.00238)100:0.03991,Q642Q8_XENLA:0.04289)45:0.00875,((Q503H2_DANRE:0.00000,A2AR68_DANRE:0.00236)100:0.03613,Q4S684_TETNG:0.01578)83:0.01125)91:0.03575,Q4RXL9_TETNG:0.55481)1:0.00789,((((((GDIB_CANFA:0.01544,(GDIB_BOVIN:0.00709,GDIB_PIG:0.01461)91:0.00896)73:0.01096,((GDIB_HUMAN:0.00000,(Q6IAT1_HUMAN:0.00000,((Q5SX88_HUMAN:0.00000,B4DLV7_HUMAN:0.02225)1:0.00000,GDIB_PONAB:0.00478)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,(Q5SX87_HUMAN:0.00000,Q5SX91_HUMAN:0.27439)1:0.00000)75:0.00418)55:0.01368,(GDIB_RAT:0.00000,(GDIB_MOUSE:0.00000,(((Q3UUX9_MOUSE:0.00240,Q3TIY6_MOUSE:0.00721)1:0.00000,Q3UC72_MOUSE:0.00000)1:0.00000,Q3UPA3_MOUSE:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)98:0.02154)99:0.03987,O93382_CHICK:0.02007)89:0.01683,((Q7ZVL9_DANRE:0.00463,Q6TNT9_DANRE:0.00000)95:0.01867,((Q4SZP7_TETNG:0.14832,B5DG32_SALSA:0.07185)91:0.02153,B5X1S6_SALSA:0.05100)90:0.01350)100:0.05527)62:0.00609,((Q7ZY66_XENLA:0.00000,Q6DCJ9_XENLA:0.00467)95:0.01537,Q6DK67_XENTR:0.01800)100:0.03552)88:0.02713):0.19091,(Q9Y0A4_BRAFL:0.03738,Q8MY04_BRABE:0.05093):0.27346)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  Q4RXL9_TETNG|Q4RXL9_TETNG                   1  519 1.00 --------------------------------------------------------------------MQEYDIIVLGTGIKECILSGLMSQNGKKVLHIDRNSYYGGESASISTLEQLYKRFKVP-RPAESLGHGKEWNIDLVPKFFLASGELVKILVHTEVTRYVDFKVIQGSYVYKAG--KLHKVPGTEEEAHASDLMGMFDRRRFRKLLLFALNFDVRNPRTYQDMDPNHMTVRDLFSHFDLGLDAVEFTGHALALHSSDSYLDQPFLETVNRIKLYSESLSRHSASPYIYPVYGMGELPQAFTRLNAEYGGTFLLNRAVNEIVM-DNGRVKAVRSDGKELFSCKQLICDPTYVPSRVRKVGRVIRVICLLNHPVKNTHEAKSCQIIIPHTQASRKSDIYISVVSCAHNVAADGVYIATVSTTAETSNPEREVQPALELLEPIMQRFVSVRHLLVPNDDGKKSQIFVSRSYDATNHFEAECEDIKEMYRRISGAELCFRGAKRHQS---------
AL  Q8MY04_BRABE|Q8MY04_BRABE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDETYDVIVLGTGLKECILSGLLSVSGKKVLHMDRNKYYGGESASITPLEELYEKFGL-GSPPETMGRGRDWNVDLIPKFLMANGMLVKLLIHTGVTRYLEFKSCEGSYVYKAG--KVHKVPVTEKEALSTSLMGMFEKRRYRKFLIWVNDLDESNPETHKPIDIEKATMQEVYTNFGLDKNTADFTGHALALWRDDNYKEQSCVDTIRRIKLYSESLARYGKTPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLDKEGCTIKFDEEGKVIGVESAG-EVAKCSAVVCDPSYAADKVKKVGQVVRCICILSHPVPNTKDSLSCQLIIPQNQVDRKSDIYVCCVSYAHNVASKGKFLAICSTTVETDNPEAELKPALRLLGPIDQKFVSVSDLFEPIDDGPNSKLFVSTTYDATTHFETTCLDILDIYKRYYGEAFDFTKVADQIQTVADE----
AL  Q9Y0A4_BRAFL|Q9Y0A4_BRAFL                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDETYDVIVLGTGLKECILSGLLSVSGKKVLHMDRNKYYGGESASITPLEELYEKFGL-GSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGMLVKLLIHSGVTRYLEFKSCEGSYVYKSGGNKIHKVPVTEKEALSTSLMGMFEKRRYRKFLMWVNDIDESNPKTHGDIDIGKATMQEVYTHFGLDENTADFTGHALALWRDDNYKQQSCIDTIRRIKLYSESLARYGKTPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLDKPECKIHFDENGKVTGVESDG-ETAKCSAVVCDPGYAGDKVKKVGQVVRCICILSHPVPNTKDSLSCQLIIPQNQVDRKSDIYVCCVSHAHNVASKGKFLAICSTTVETDNPEAELKPALNLLGPIDQKFVSVSDLYEPIEDGTNSKLFVSSTYDATTHFETTCLDILDIYKRYTGEEFDFTKVADQIQTVADE----
AL  Q4SZP7_TETNG|Q4SZP7_TETNG                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVKGKKVLHMDRNNYYGAESASITPLEELYKRFSLPGKPPESMGKGRDWNVDLIPKFLMSNGQLARMLLITSVTRYLDFKVVTGSYVYKNR--GIFKVPSTETEALTTSLLGLFDKRRFRKFLIYVANVDVDNPKTLEGIDPHKTTMRDLYAKFSLGPDIMDFTGHALALYGTDDYLDKPCIETINRIKLYSESLARYGQSPYLYPMYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIM-EDGKVVGVKSDG-EIARCKQLICDPSYVPDRVTKVGQVIRVICILSHPIANTSNANSCQIIIPQNQVKRKHDIYVCMISSAHNVAAEGKYIAIVSTSVETNDPEQEIKPALDLLMPIDQKFVSIADQYAPTDLGKESQIFISRSYDATTHFESTCDDIKDIYCRMTGAEFNFAEMERHKKDTFGDA---
AL  B3RFE1_SORAR|B3RFE1_SORAR                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPEAMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQNTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDEYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQLNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETSEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLFEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  B4DHX4_HUMAN|B4DHX4_HUMAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFE----------------NDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPI--------------DDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  GDIA_HUMAN|GDIA_HUMAN                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  GDIA_PANTR|GDIA_PANTR                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  A9CB64_PAPAN|A9CB64_PAPAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGMAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  GDIA_MACFA|GDIA_MACFA                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGMAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  GDIA_PONPY|GDIA_PONPY                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  Q5R4E5_PONAB|Q5R4E5_PONAB                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTD-YLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  B1MTV5_CALMO|B1MTV5_CALMO                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETISRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETMDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  Q5IS92_9PRIM|Q5IS92_9PRIM                   1  519 1.00 -----------------------------------------------------------------------------GTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPETMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETMDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ-
AL  B2KIK0_RHIFE|B2KIK0_RHIFE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQSTSMREVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVQSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETAEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  GDIA_CANFA|GDIA_CANFA                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPEAMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFIYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQSTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETAEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  GDIA_BOVIN|GDIA_BOVIN                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPETMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQNTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  GDIA_MOUSE|GDIA_MOUSE                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQILEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQNTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVQKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETAEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  B7NZQ6_RABIT|B7NZQ6_RABIT                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETAEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  GDIA_RAT|GDIA_RAT                       1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETAEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  B5FW95_OTOGA|B5FW95_OTOGA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIM-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTEPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGSESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGSAFDFENMKRKQNDVFGEADQ-
AL  Q642Q8_XENLA|Q642Q8_XENLA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFDMADGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPMDTNMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKSVDEIVM-EKGTVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVHKAGQVIRVICILNHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETAEPEKEIEPALELLEPIEQKFMAISDLYESTEDGTESQIFCSRSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMTGTDFDFENMKRKQNDVFGEDEQ-
AL  Q4S684_TETNG|Q4S684_TETNG                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFSLPDSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPKTTKMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDVPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDEIVM-EGGHVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVRKAGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRNSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETSEPEAEIQPALELLEPIDQKFVAISDLYEPTDDGSDSQVFASRSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMTGSDFDFENMKRKQNDVFGEDEQ-
AL  A2AR68_DANRE|A2AR68_DANRE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFGISDSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPKLTTMGEVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLEQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDEIVM-EGGHVVGVKSEG-QVARCKQLICDPSYIPERVHKVGQVVRVICVLSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETSDPEAEIEPALELLEPIDQKFVAISDMYEPTDDGTESQVFASRSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMTGSDFDFENMKRKQNDVFGEDEQ-
AL  Q503H2_DANRE|Q503H2_DANRE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFGISDSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPKLTTMGEVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLEQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDEIVM-EGGHVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYIPERVHKVGQVVRVICVLSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETSDPEAEIEPALELLEPIDQKFVAISDMYEPTDDGTESQVFASRSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMTGSDFDFENMKRKQNDVFGEDEQ-
AL  B5DG32_SALSA|B5DG32_SALSA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MDEDYDVIVLGTGLTECILSGIMSVKGKKVLHMDRNSYYGAESASITPLEDLYKRFSLPGKPPESMGRGRDWSVDLIPKFLMANGQLVRMLLITQVTRYLDFKVIEGSFVYKKG--AIYKVPVTETEALASSLMGIFEKRRFRNFLIFVANYDLNDPKTMEGVDPNKSTMRDLYKKFSLGQDVMDFTGHALALYRTDDYLDQPCINTINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIVM-ENGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYIMDRVSKVGQVVRIICVMSHPIKNTGDVNSCQIIIPQIQVNRKHDIYVCMISSAHNVAAQGKYVAIASSVVETNDPEKELKPALDLLEPIEQKFVSISDQYAPTDMGKDSQIFISRTYDATTHFETTCDDIKDIYERAMGTEFDFAEMERTKNDIFGDAGDQ
AL  B5X1S6_SALSA|B5X1S6_SALSA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVKGKKVLHMDRNSYYGAESASITPLEDLYKRFSLPGAPPESMGKGRDWNVDLIPKFLMANGQLVRMLLITQVTRYLDFKVIEGSFVYKKG--SIYKVPSTETEALASSLMGLFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTMEGVDPNKTTMRDVFKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDEYLDLPCMDSLNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIVM-EDGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYLMDRTTKVGQVIRVICIMSHPIKNTSDANSCQIIIPQNQVNRKHDIYVCMISYTHNVAAQGKYVAIVSTTVETDNPEMEVKPAMDLLEPVEQKFVSISDQYAPTDMGAESQIFMSRTYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGTEFDFAEMERKKNDIFGDAADQ
AL  Q6TNT9_DANRE|Q6TNT9_DANRE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVKGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLFKRFSLPGSPPESMGKGRDWNVDLIPKFLMANGQLVRMLLITQVTRYLDFKVIEGSFVYKKG--SIYKVPSTETEALASSLMGLFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTMEGVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCIETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIVI-ENGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYIKDRVNKVGQVIRVICILSHPIKNTSDANSCQIIIPQNQVNRKHDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETNDPEKEIKPALDLLEPVEQKFVSISDLYSPTDVGSDSQIFISRSYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGTEFDFAEMERKKNDIFGDAADQ
AL  Q7ZVL9_DANRE|Q7ZVL9_DANRE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVKGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLFKRFSLPGSPPESMGKGRDWNVDLIPKSLMANGQLVRMLLITQVTRYLDFKVIEGSFVYKKG--SIYKVPSTETEALASSLMGLFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTMEGVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCIETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIVI-ENGKVVGVKSEG-EIARCKQLTCDPSYIKDRVNKVGQVIRVICILSHPIKNTSDANSCQIIIPQNQVNRKHDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETNDPEKEIKPALDLLEPVEQKFVSISDLYSPTDVGSDSQIFISRSYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGTEFDFAEMERKKNDIFGDAADQ
AL  Q6DK67_XENTR|Q6DK67_XENTR                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLYKRFNIPGSPPECMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYLDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALTSSLMGMFEKRRFKKFLSYVANFDENDSKTLECVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDEYLDQPCLETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEELVM-ENGKIVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVSDRVTKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIVSTTVETNDPEREIKPVLELLEPIEQKFVSISDMYAPTDVGTDSQIFISRTYDPTTHFETTCNDIKDIYKRMMGSEFDFEEMKRKKSDIFGEDQ--
AL  Q6DCJ9_XENLA|Q6DCJ9_XENLA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGVMSVNGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLYKRFNIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYLDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASSLMGMFEKRRFKKFLSYVASFDENDSKTQEGVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVVDFTGHALALYRTDEYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEELVM-ENGKIVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVTKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIISTTVETNDPEREIKPALDLLEPIEQKFVSISDMFAPTDMGTESQIFISRTYDPTTHFETTCNDIKDIYKRMMGSEFDFEEMKRKKSDIFGEDQ--
AL  Q7ZY66_XENLA|Q7ZY66_XENLA                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLYKRFNIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYLDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTETEALASSLMGMFEKRRFKKFLSYVASFDENDSKTQEGVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVVDFTGHALALYRTDEYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEELVM-ENGKIVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVPDRVTKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIISTTVETNDPEREIKPALELLEPIEQKFVSISDMFAPTDMGTESQIFISRTYDPTTHFETTCNDIKDIYKRMMGSEFDFEEMKRKKSDIFGEDQ--
AL  O93382_CHICK|O93382_CHICK                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNSYYGGESASITPLEDLYKRFNLPGTPPESMGRGRDWNVDLIPPFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDENDPRTFEGVDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCQETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIVI-ENGKVVGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVSDRVTKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISSAHNVAAQGKYIAIASTTVETADPEKEIKPALDLLEPIEQKFVSISDLFAPTDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKDIYKRMMGSEFDFEEMKRKKNDIYGEEEQQ
AL  Q3TIY6_MOUSE|Q3TIY6_MOUSE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKVLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGVDPKKTSMRDVYKKFDWGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVSQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q3UC72_MOUSE|Q3UC72_MOUSE                   1  519 1.00 ---PPLPPLPALLFPLRWRPASPPPQLRFSSPRFFPFPPTPGAQSGRTSRSLLYGGLRAPACAPFPAMNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGVDPKKTSMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q3UPA3_MOUSE|Q3UPA3_MOUSE                   1  519 1.00 LSPPPLPPLPALLFPLRWRPASPPPQLRFSSPRFFPFPPTPGAQSGRTSRSLLYGGLRAPACAPFPAMNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGVDPKKTSMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q3UUX9_MOUSE|Q3UUX9_MOUSE                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFVGVDPKKTSMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_MOUSE|GDIB_MOUSE                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGVDPKKTSMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_RAT|GDIB_RAT                       1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDQNPYYGGESASITPLEDLYKRFKLPGQPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYMDFKVIEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGVDPKKTSMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHSLALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVVGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLFVPKDLGTDSQIFISRAYDATTHFETTCDDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_PIG|GDIB_PIG                       1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFNIPGAPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDENDPRTFEGVDPKKTAMREVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTSDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISSAHNVAAQGKYIAIASTTVETKEPEKEIRPALELLKPIEQKFVSISDLLVPKDLGTDSQIFISRTYDATTHFETTCGDIKDIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_BOVIN|GDIB_BOVIN                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGAPPASMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLFTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDENDPRTFEGIDPKKTSMREVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIM-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISSAHNVAAQGKYIAIASTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKDIYKRMMGSEFDFEEMKRKKNDIYGEE---
AL  GDIB_CANFA|GDIB_CANFA                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMTVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGAPPASMGRGRDWNLDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTAIGEVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCCETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EVARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISSAHNVAAQGKYIAIVSTTAETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  B4DLV7_HUMAN|B4DLV7_HUMAN                   1  519 1.00 ------------------------------------------------------------MSLGKRKPSSFYLANFLG---KECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_PONAB|GDIB_PONAB                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRYKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESLIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q5SX88_HUMAN|Q5SX88_HUMAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANG-----------------------------------------------LMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q6IAT1_HUMAN|Q6IAT1_HUMAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  GDIB_HUMAN|GDIB_HUMAN                     1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED---
AL  Q5SX91_HUMAN|Q5SX91_HUMAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-EIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDLLASVTSW---------YQKTWEQKARSLFPAHMMPPLI-----LRQRVMTL------------------------------------------------------KTSIRG-----
AL  Q5SX87_HUMAN|Q5SX87_HUMAN                   1  519 1.00 -------------------------------------------------------------------MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMAN----------EVTRYLDFKVTEGSFVYKGG--KIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPIEEIIV-QNGKVIGVKSEG-E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO  
//