ID  5628 PHOVERGEN49 95 seq.
AC  HBG005628
IO  0
KW  HBG005628//
LA  758
ND  95
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (((Q6P951_DANRE:0.23446,((((((Q3U3S6_MOUSE:0.00000,(Q9ESY2_MOUSE:0.00289,(((((((Q8BVM1_MOUSE:0.00325,A2AUP5_MOUSE:0.00000)1:0.00000,Q7TS91_MOUSE:0.00000)1:0.00000,A7UAK5_MOUSE:0.00000)1:0.00000,A7UAK8_MOUSE:0.00000)1:0.00000,A2AUP4_MOUSE:0.00000)1:0.00000,A2AUP3_MOUSE:0.00000)1:0.00000,A7UAK6_MOUSE:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,A2AUP1_MOUSE:0.00000)79:0.00290,(F263_RAT:0.00000,((Q5VX17_HUMAN:0.02651,A7UAK4_MOUSE:0.00233)98:0.02310,A7UAK3_RAT:0.01507)57:0.02341)88:0.00581)86:0.00575,((Q5VX19_HUMAN:0.00000,(F263_PONAB:0.00000,(Q5W015_HUMAN:0.00000,(Q5VX20_HUMAN:0.00000,(F263_HUMAN:0.00000,Q5VX18_HUMAN:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,(B7Z8A0_HUMAN:0.00327,(B7Z955_HUMAN:0.00001,Q5VX15_HUMAN:0.00000)1:0.00003)1:0.04879)97:0.01481)95:0.01852,(A0JN55_BOVIN:0.00000,F263_BOVIN:0.05640)85:0.01116)97:0.08614,(B5DE74_XENTR:0.04780,(Q6NRH4_XENLA:0.00000,Q505M9_XENLA:0.00000)99:0.05524)100:0.24963)96:0.06998)95:0.06901,((((((((B2Z895_MOUSE:0.03038,(Q8CDS6_MOUSE:0.00287,B2Z893_MOUSE:0.00000)92:0.01939)93:0.02011,((B2Z894_MOUSE:0.02547,B2Z892_MOUSE:0.00000)1:0.00000,Q6GTL7_MOUSE:0.00000)1:0.00000)99:0.02124,F262_MOUSE:0.00000)44:0.01465,F262_RAT:0.00569)100:0.05618,(B0FLL2_HUMAN:0.00052,((B4DI16_HUMAN:0.00000,((Q5VVQ3_HUMAN:0.00000,(F262_HUMAN:0.00062,F262_PONAB:0.01439)99:0.03172)1:0.00000,B4DY91_HUMAN:0.00000)1:0.00000)1:0.00041,Q4R3C6_MACFA:0.00966)99:0.04582)80:0.02933)2:0.02339,(F262_BOVIN:0.00441,A6QL99_BOVIN:0.02994)83:0.04817)100:0.09557,B3DM31_XENTR:0.15910)96:0.06716,((Q4S5N4_TETNG:0.12017,Q7ZU78_DANRE:0.18100)37:0.03936,Q4T6Q0_TETNG:0.12175)100:0.09440)100:0.15352):0.05366,((((Q6NVM7_XENTR:0.03324,Q6NRY0_XENLA:0.04080)100:0.12251,(((((B0ZTI0_RAT:0.00701,B0ZTH8_RAT:0.02673)71:0.01889,B0ZTH9_RAT:0.00415)97:0.04090,F264_RAT:0.00000)86:0.00605,F264_MOUSE:0.00849)89:0.01549,(F264_MACFA:0.00296,(((Q5XLC3_HUMAN:0.00000,B7Z5C3_HUMAN:0.01627)1:0.00003,Q64EX5_HUMAN:0.00000)1:0.00003,(F264_HUMAN:0.00000,((Q5XLC2_HUMAN:0.00000,Q66S35_HUMAN:0.00000)1:0.00000,B2R6L2_HUMAN:0.00292)1:0.00000)1:0.00000)76:0.00288)86:0.01156)100:0.11101)92:0.04091,(((Q32LS8_DANRE:0.07665,B5X4R9_SALSA:0.13382)86:0.02745,((Q7T325_DANRE:0.00000,Q6P945_DANRE:0.01572)100:0.09442,(Q4RXU7_TETNG:0.08547,Q9DFL6_GILMI:0.25397)87:0.06104)66:0.01066)26:0.01376,(Q4SS25_TETNG:0.33470,Q4JI19_ICTPU:0.11033)1:0.00759)74:0.04050)100:0.12404,(((((Q5U4Z6_XENLA:0.00858,Q5PPL7_XENLA:0.00000)100:0.11118,F26_RANCA:0.06953)96:0.05190,((((F261_HUMAN:0.00000,B4DUN5_HUMAN:0.02107)1:0.00000,(Q4VBA9_HUMAN:0.00000,Q4VBA8_HUMAN:0.01158)1:0.00000)92:0.01310,(F261_BOVIN:0.02025,B8XSK3_PIG:0.02968)75:0.00463)74:0.01357,((A2AFM9_MOUSE:0.01368,F261_MOUSE:0.00000)71:0.00244,(Q6LDV5_RAT:0.00000,F261_RAT:0.00000)85:0.01192)98:0.03332)99:0.07558)96:0.07160,F26L_CHICK:0.23526)86:0.02959,(((Q9YGX7_SPAAU:0.00000,Q8QH00_SPAAU:0.00000)99:0.10520,Q4ST52_TETNG:0.10121)100:0.09853,(Q4S686_TETNG:0.18168,((Q803Y6_DANRE:0.00599,A2AR70_DANRE:0.00950)100:0.13492,B5RIA1_SALSA:0.23331)76:0.02325)84:0.02934)98:0.07973)99:0.07840):0.06924)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  Q7ZU78_DANRE|Q7ZU78_DANRE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MDSSNEHKK-------------TEPRVTEKKCSWASHMTNSPTVIVLVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVQSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------RQCAIVALQDVKSYLNEEGGQIAVFDATNTTRERRDLILSFAQDHSYKVFFVESLCSDPEVIAANIMDVKVSSPDYPERD-RESVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPGEHDKALSFIQVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQKHSIYLCRHGESQHNVQGCIGGDSELSSRGK-----------------------EFSKALRGFLETQKIPDLKVWTSQLRRTIQTAEELGVPYEQWKILNEIDA---------------GICEEMSYEKIKEAYPDEYSLRDQDKYHYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSANDLPYLKCPLHAVLKLTPVAYGCKVDMFDLKVEAVNTHRDRPL---------------------------GRGRQVVAPALLRRNSFTPLSSQDQVKRPRLFSVGNPPRITSAPALSTTRFPETRESEELSE-------------------SQELLNCFSPSDSKEVIQE-------------------------
AL  Q4T6Q0_TETNG|Q4T6Q0_TETNG                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MTNSPTVIVMIGLPARGKTYMSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVGTYKSYDFFRHDNEEAMKI-----RNAWGLGVCVCVFAEVACDCSCRQCALVALQDLKSYLLREGGQIAVFDATNTTRERRDLILAFGKENAFKVFFVESVCDDPEVIAANIMEVKVSSPDYPERH-RERVMDDFLKRIECYQVTYQPLDPDHDDKELSFIQVMNVGRRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHSHSIYLCRHGESHHNIQGRVGGDSELSPRGKQVGPEPPGTRCRPTGSDEGFLPAQFARALRDFIAEHELADLKVWTSQLRRTIQTAEELGIPYEQWKILNEIDAVSKPPHNRPESYNRTGVCEEMTYELIQTTFPEEFALRDQDKYHYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVMRCLLAYFLDKGAEDLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVEMFYLNVEAVNTHRDRPL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  Q4S5N4_TETNG|Q4S5N4_TETNG                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MAAQPASAAAESKR---------TDLRTTDRKCSWASYMTNSPTVIVMIGLPARGKTYMSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVQSYKSYDFFRHDNKEAMEI-----R---------------------KQCALVALQDVKSYLSEEGGQIAVFDATNTTRERRELILNFAMDNAYKVFFVESICDDPDVIATNILEVKVSSPDYPERN-RESVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDDQDKNLSFIQVINVGRCFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHSHSIYLCRHGETHHNQEGRIGGDSELSSRGK-----------------------QFAAALRGFVEEHKLSDLKVWTSQLRCTIQTAEELGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYEMIEEKYPEEFAMRDLDKYNYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSADDLPYIKCPLHVVLKLTPVAYGCKVETFDLKVDAVNTHRDRP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  B3DM31_XENTR|B3DM31_XENTR                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------MSEMNSEPGQCSSSGVK---------PLARNTEKKCSWASYMTNCPTLIVMIGLPARGKTYMSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGAYRR------EVVRSYKSYEFFRHDNAEAMRI-----R---------------------KQCALIALKDVKLYLTEDGGQIAVFDATNTTRERRDMLLNFAKENGFKVFFVESECDDPEVIAANIMEVKVSSPDYPERN-RENVMDDFLKRIECYKVTYEPLDPDSYDKDHSLIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESECNLVGKIGGDSGLSARGK-----------------------QYAQALRKFIEEQEIVDLKVWTSQLKRTIQTAEALGVSYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYDEIKEKYPEDFALRDQDKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVICHQAVMRCLLAYFLDKSADDLPYLRCPLHTVLKLTPVAYGCKVEMIKLNVDAVDTHREKPA---------------------------GIFDQSQAPMRMRRNSFTPLSSSDTVRRPRNYSVGS--RPLDHVGLDRFRMTPDSLEHPFKQ-------------------RSLENTCVGSSDTNSCDAFVSFTGAM------------------
AL  B2Z895_MOUSE|B2Z895_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANIL-------------------------------------------------VINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVDAVDTHRDKPT-------------------------------------------VSVFYSSRILESLGSRGLGF--FCVPKTNPEFMSCMSLYFQEAKMK-------------------PFLVLLSEYFFRNLSLES--------------------------
AL  F262_RAT|F262_RAT                       1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSENSTFSTEDSSSSSYKPHA--SNLRRAGKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVMNVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSLRGK-----------------------QFAQALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVEAVDTHRDKPT---------------------------HNFPKSQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRALDMQEGADQPKTQ-------------------VQQGSAQATEHLQKALEFANGHREVENVLAKHRRPSMASLTLLS
AL  F262_MOUSE|F262_MOUSE                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSENSTFSTEDSCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVMNVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVDAVDTHRDKPT---------------------------HNFPKSQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRALDMQEGADQPKTQ-------------------VSIPVV--------------------------------------
AL  B2Z892_MOUSE|B2Z892_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MSENSTFSPEDCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGA---------------------GCKVETITLNVDAVDTHRDKPT---------------------------HNFPKSQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRALDMQEGADQPKTQ-------------------VSIPVV--------------------------------------
AL  Q6GTL7_MOUSE|Q6GTL7_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MSENSTFSPEDCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVDAVDTHRDKPT---------------------------HNFPKSQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRALDMQEGADQPKTQ-------------------VSIPVV--------------------------------------
AL  B2Z894_MOUSE|B2Z894_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MSENSTFSPEDCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGE-----VAKWKQLL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  B2Z893_MOUSE|B2Z893_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MSENSTFSPEDCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVDAVDTHRDKPT-------------------------------------------------------------------EVENLLAEHRHPSMASLTLLS----------------------------------------------------------------
AL  Q8CDS6_MOUSE|Q8CDS6_MOUSE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MSENSTFSPEDCNSSYKPHA--SNLRRAGKTCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYQSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYFTEESGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAKQNAFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMADFLKRIECYKVTYQPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAHALKKFLEEQEIQDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYSEIEQRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNILVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHIIFKLTPVAYGCKVETITLNVDAVDTHRDKPT-------------------------------------------------------------------EVENLLAEHRHPSMASLTLLS----------------------------------------------------------------
AL  A6QL99_BOVIN|A6QL99_BOVIN                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSGNPASSSEQNNNSYETK----ASLRISEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------QAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALKDVKAYLTEESGQIAVFDATNTTRERRDLILNFAEENSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMDDFLKRIECYKVTYQPLDPDSHDKDLSFIKVINVGQRFLVNKVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEIADLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIQEQYPDEFALRDEEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT--------------------------------------------------------------------AETSRAAHRLPSPAPPTSPS----------------------------------------------------------------
AL  F262_BOVIN|F262_BOVIN                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSGNPASSSEQNNNSYETK----ASLRISEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------QAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALKDVKAYLTEESGQIAVFDATNTTRERRDLILNFAEENSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMDDFLKRIECYKVTYQPLDPDSHDKDLSFIKVINVGQRFLVNKVQDYIQSKIVYYLMNIHVHPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEIADLKVWTSQLKRTIQTAESLGVTYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIQEQYPDEFALRDEEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT---------------------------NNFPKSQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLQPLSPLRALDTQEGADQPKTQ-------------------AETSRAAHRLPSPAPPTSPS------------------------
AL  F262_PONAB|F262_PONAB                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MSGASSSEQNNNSYETKP--PNLRMSEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFSLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT---------------------------NNFPKNQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRAQDMQEGPTSRRPK-------------------SHSGWCTVCFPPALASCPCH------------------------
AL  B0FLL2_HUMAN|B0FLL2_HUMAN                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT---------------------------NNFPKNQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRAQDMQEGAD--------------------------------------------------------------------
AL  F262_HUMAN|F262_HUMAN                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MSGASSSEQNNNSYETKT--PNLRMSEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT---------------------------NNFPKNQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGS--RPLKPLSPLRAQDMQEGAD--------------------------------------------------------------------
AL  Q4R3C6_MACFA|Q4R3C6_MACFA                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLAEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT-------------------------------------------------------------------AAETTLAVHRRPSAASPMFPC----------------------------------------------------------------
AL  B4DY91_HUMAN|B4DY91_HUMAN                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT-------------------------------------------------------------------AAETTLAVRRRPSAASLMLPC----------------------------------------------------------------
AL  Q5VVQ3_HUMAN|Q5VVQ3_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MSGASSSEQNNNSYETKT--PNLRMSEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGVYRR------EAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKI-----R---------------------KQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERN-RENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT-------------------------------------------------------------------AAETTLAVRRRPSAASLMLPC----------------------------------------------------------------
AL  B4DI16_HUMAN|B4DI16_HUMAN                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGK-----------------------QFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDA---------------GVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGA---------------------GCKVETIKLNVEAVNTHRDKPT-------------------------------------------------------------------AAETTLAVRRRPSAASLMLPC----------------------------------------------------------------
AL  B5DE74_XENTR|B5DE74_XENTR                   1  758 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------MPFRKVG-----GPQFANSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----SGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKDFSSHDFFRSDNKEAMKI-----R---------------------RHCALAALADVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRSIVVDFAKENEFKVFFIESVCDDPAVVASNVLEVKLSSPDYKGCT-SNEALEDFMKRINCYKNSYEPLDPDQHDRDLSMIIVIDVGRRFLVNRVQDHIQSKIVYYLMNIHVQPRCIYLCRAGESESNLKEKIGGDSGLSHRGK-----------------------KFAVALKKYVEDQNLKELKVWTSQLKRTIQTAEALKMPYEQWKALNELDA---------------GVCEEKTYEEIKELYPEEYALRAQDKYHYRYPSGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVMRCLLSYFLDKPADEMPYLKCPLHSMLKLTPFAYGCHVEIVPFNVDAVNTHRDRII----------------------------EDCKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKARINSFEE--FAACSSHGCASQEPPSGQ-------------------------PLLGKACLA-----------------------------------
AL  Q505M9_XENLA|Q505M9_XENLA                   1  758 1.00 -NRATALLEKRLNSRRNLRSVCVPSCSPQGSTASSLRVAAAFESDKRESEVFGARKGTRFFPCVFDRAVATMLVELTQNRIQKIWLP----RNELPPLPINVGGPQFANSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----SGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKDFSSHDFFRADNKEAMKI-----R---------------------RHCALAALVDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRSMVVDFAKENKFKVFFIESVCDDPAVVASNVLEVKLSSPDYKGCT-SNEALEDFMKRINCYKNRYEPLDPDHHDRDLSMIIVIDVGRRFLVNRVQDHIQSKIVYYLMNIHVQPRCIYLCRAGESESNLNGKIGGDSGLSHRGK-----------------------KFAVALNKYIEDQNLKELKVWTSQLRRSIQTAEALKLPYEQWKALNELDA---------------GVCEEKTYEEIKELYPEEYALRAQDKYHYRYPSGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVLRCLLSYFLDKPADEMPYLKCPLHSMLKLTPFAYGCHVETVPFSVDAVNTHQDRII----------------------------EDCKKGPTPLMRRNSVTPLASPEPTKKARINSLED-----FAACSSYGCTSQEAPSGQ----------------------PLLGKACLA-----------------------------------
AL  Q6NRH4_XENLA|Q6NRH4_XENLA                   1  758 1.00 SNRATALLEKRLNSRRNLRSVCVPSCSPQGSTASSLRVAAAFESDKRESEVFGARKGTRFFPCVFDRAVATMLVELTQNRIQKIWLP----RNELPPLPINVGGPQFANSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----SGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKDFSSHDFFRADNKEAMKI-----R---------------------RHCALAALVDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRSMVVDFAKENKFKVFFIESVCDDPAVVASNVLEVKLSSPDYKGCT-SNEALEDFMKRINCYKNRYEPLDPDHHDRDLSMIIVIDVGRRFLVNRVQDHIQSKIVYYLMNIHVQPRCIYLCRAGESESNLNGKIGGDSGLSHRGK-----------------------KFAVALNKYIEDQNLKELKVWTSQLRRSIQTAEALKLPYEQWKALNELDA---------------GVCEEKTYEEIKELYPEEYALRAQDKYHYRYPSGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVICHQAVLRCLLSYFLDKPADEMPYLKCPLHSMLKLTPFAYGCHVETVPFSVDAVNTHQDRII----------------------------EDCKKGPTPLMRRNSVTPLASPEPTKKARINSLED-----FAACSSYGCTSQEAPSGQ----------------------PLLGKACLA-----------------------------------
AL  Q6P951_DANRE|Q6P951_DANRE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPRELTQNRIQKIWIPSKDDKPSMPRAPRG--GPHLANPPTVIVMVGLPARGKTYMSRKLTRYLNW----IGIPT--------KVFNVGEYRR------EAVKHYSSYDFFKSDNEDAVKI-----R---------------------QQCALAALRDVKNYLTEEDGQVAVFDATNTTRDRRDMILEFGAENGFKIFFIESVCEDPNVIACNILEVKVSCPDYQDCN-KTDAMEDFKKRIECYRMNYQPLDPDQYDRSLSFIKVIDVGRRFLVNRIQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRSIYLCRHGESQHNLQGRLGGDSGLSTRGR-----------------------KFAGALAKFVEEQNLKDLKVWTSQLKRSIQTAEALNVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEVRERFPEEFSLRDQDKYYYRYPSGESYQDLVQRVEPVIMEMERQENVLVICHQAVIRCLLAYFLDKSADEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESISLNVEAVNTHRERPE-----------------------------EVKRGPSTLIRRNSVTPLTSHEPFKKPRIDGLDEPIIREVMPAQLALCSASHTTLALSTQ-------------------NWLSEACLRSFLHYLQVVSVLLFQRT------------------
AL  F263_BOVIN|F263_BOVIN                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWIP----VDHRPSLPRTC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNLGEYRR------DGVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFPKENDFKVFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCNSRENAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDNDDRDLSLIKVIDVGQRFLVNRVQDHIQRRIVYYLMNIHWQPRTIYLCRHGESKHNLQGKIGGDSGLSSRGR-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLKVWTSQLKSTIQTAEALQLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIKDTYPEEYALAEADKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVCVCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHAVLKLTPIAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRSNSH------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  A0JN55_BOVIN|A0JN55_BOVIN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWIP----VDHRPSLPRTC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKVFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEHNLQGKIGGDSGLSSRGR-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLKVWTSQLKSTIQTAEALQLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIKDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHAVLKLTPIAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPTCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLT-----------------------------------
AL  Q5VX15_HUMAN|Q5VX15_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------MPFRKAC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKGSRSSADSSRKH-----------------------------
AL  Q5VX18_HUMAN|Q5VX18_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKGSRSSADSSRKH-----------------------------
AL  F263_HUMAN|F263_HUMAN                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKGSRSSADSSRKH-----------------------------
AL  B7Z955_HUMAN|B7Z955_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------MGEGGQKEGDSQQAGALPLLCQLDTFSPKA--TVFGVSINPAC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKGSRSSADSSRKH-----------------------------
AL  Q5VX17_HUMAN|Q5VX17_HUMAN                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA--------------------------------------------------SYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------------------------------------------------NMKGSRSSADSSRKH------------------------------------------------------------------
AL  B7Z8A0_HUMAN|B7Z8A0_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------MPFRKAC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNPQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKGSRSSADSSRKH-----------------------------
AL  Q5VX20_HUMAN|Q5VX20_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGQACLRTVCHIFSKFSPY-----------------------
AL  Q5W015_HUMAN|Q5W015_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGQACL------------------------------------
AL  F263_PONAB|F263_PONAB                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGQACLT-----------------------------------
AL  Q5VX19_HUMAN|Q5VX19_HUMAN                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMKV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLAKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRISCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEHNLQGRIGGDSGLSSRGK-----------------------KFASALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGQACLT-----------------------------------
AL  A2AUP5_MOUSE|A2AUP5_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQVSDPALITAYRGECRGKRMPVSGVLCCVCK---------------------------------
AL  F263_RAT|F263_RAT                       1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSFIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNVQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSEAVKIQHFASVVRPSSYTELDFLSVESAKQDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--HVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLRTVCHIFSKFSPY-----------------------
AL  Q7TS91_MOUSE|Q7TS91_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLRSVCHIFSKFSPY-----------------------
AL  A7UAK5_MOUSE|A7UAK5_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSEAVKIQHFASVVRPSSYTELDFQSVESAKQDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLRSVCHIFSKFSPY-----------------------
AL  A7UAK8_MOUSE|A7UAK8_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSEAVKIQHFASVVRPSSYTELDFQSVESAKQDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLT-----------------------------------
AL  A2AUP4_MOUSE|A2AUP4_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSEAVKIQHFASVVRPSSYTELDFQSVESAKQDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACL------------------------------------
AL  A2AUP3_MOUSE|A2AUP3_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACL------------------------------------
AL  A7UAK6_MOUSE|A7UAK6_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------PLLGKACLT-----------------------------------
AL  A7UAK3_RAT|A7UAK3_RAT                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILHFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSFIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNVQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE--------------------------------------------------------------------------NMRSPRSGAESSQKH---------------------------------------------------------------
AL  Q8BVM1_MOUSE|Q8BVM1_MOUSE                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------MSQIQGGACGPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKSSRSGADSSQKH-----------------------------
AL  Q9ESY2_MOUSE|Q9ESY2_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSSLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKSSRSGADSSQKH-----------------------------
AL  Q3U3S6_MOUSE|Q3U3S6_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSEAVKIQHFASVVRPSSYTELDFQSVESAKQDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKSSRSGADSSQKH-----------------------------
AL  A2AUP1_MOUSE|A2AUP1_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------DAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEE--RVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQ-------------------NMKSSRSGADSSQKH-----------------------------
AL  A7UAK4_MOUSE|A7UAK4_MOUSE                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MPLELTQSRVQKIWVP----VDHRPSLPRSC-GPKLTNSPTVIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KVFNVGEYRR------EAVKQYSSYNFFRPDNEEAMRV-----R---------------------KQCALAALRDVKSYLTKEGGQIAVFDATNTTRERRHMILNFAKENDFKAFFIESVCDDPTVVASNIMEVKISSPDYKDCN-SAEAMDDFMKRINCYEASYQPLDPDKCDRDLSLIKVIDVGRRFLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGENEYNLQGKIGGDSGLSSRGK-----------------------KFANALSKFVEEQNLKDLRVWTSQLKSTIQTAEALRLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELTYEEIRDTYPEEYALREQDKYYYRYPTGESYQDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVLRCLLAYFLDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVSTHRERSE-----------------------------------------------------------------------NMKSSRSGADSSQKH------------------------------------------------------------------
AL  B5RIA1_SALSA|B5RIA1_SALSA                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------AGVELLHMEYIMRRRCDSAAS-VPQLTNSPTLIVMVGLPARGKTYISKKLSRYLNW----IGVPT--------KVFNLGQYRR------EAVQSYKNFEFFRPDNEEAMQI-----R---------------------RACATNALKDVVIYFSKEHGQVAVFDATNTTRERRISIVSFSKEKGYKVFFVESICDDPDIIAQNITEVKVSSPDYVNCD-KDEAQADFLKRIECYKQTYVPLD-DEKDRHLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIFLSRHGESELNLLGRIGGDSGLSPRGH-----------------------KYATALGGFIKASI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  F26L_CHICK|F26L_CHICK                     1  758 1.00 -------------------------------------------------------------------MAAVASGQLTQNPLQKVWVPL---SLHRLRRRGST-VPQFTNCPTMVILVGLRRPGKTYISRKLTRYLNW----IGMPT--------RVFNVGQYRR------EAVQSYKNYEFFRHDNEEAMQI-----R---------------------RQCALAALQDVRTYLSSEEGQVAVFDATNTTRERRALIMQFARENGYKVLFVESICDDPAIIEENIKQVKLSSPDYKGCT-PEEAVADFLQRIECYKATYEPLD-EQLDSGLSYIKIFDVGVRYLANRVQGHVQSRTVYYLMNTHVTPRAIYLSRHGESQLNLKGRIGGDAGLSTRGR-----------------------QYAQALAEFIRSQSIRELKVWTSHMKRTIETAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQERYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSEELPYLRCPLHTVLKLTPVAYGCEVESIFLNVEAVNTHRERPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPAEALVTVPEH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q9DFL6_GILMI|Q9DFL6_GILMI                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TSLSYIKVIDVGRRYLVNRVLDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLSRHGESDLNVKGRIGGDSGLSDRGK-----------------------EYAMHLRKFLQEQDIKDLKVWTSQMKRTIQTAECLGAPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQEHFPLEFAMRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMXCLLXYFXTKRR-QLPYLNVS-ATVLKLTP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  Q4RXU7_TETNG|Q4RXU7_TETNG                   1  758 1.00 ------------------------------------------------------------MLDNDELIKEPFPRELTQNPLKKIWMPY---KNGHISHRRVC----MTNCPTLIVTVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KEFNVGQYRR------ECLKIYKSFEFFRPDNEEGVKI-----R---------------------RQCAMAALNDVRQYLRVEGGQVAVFDATNTTRERRGTIVKFAEQNGFKVFFVESVCEDPDVVAQNILQVKLGNPDYIHCN-SEEAIEDFMERIKCYESSYQPLD-EVLDRDLSYIKIMDVGRRYLVNRVLDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESDLNIKGRIGGDSGLSSRGK-----------------------EFARRLRKFIQEQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAECLGVPYEQWKSLNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQEHFPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVLMELERQENILVICHQAVMRCFLAYFLDKTAEELPYIKCPLHTVLKLTPLAYGCKVESVYLGVDSVNTHRERPE----------------------------VGLSGRLRPLVCPLELATDTSASPCRRFRTWTWN----AARKPPCRPSRLTFKTSQTLKHF-------------------Y-------------------------------------------
AL  A2AR70_DANRE|A2AR70_DANRE                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSTQQKELTQTPLLKIWVPWM--SGSLGQRRGSS-RPQFTNCPTMIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------QVFNLGQYRR------EVVQTYKNYEFFRPDNEEAMTI-----R---------------------RSCAASALKDIGNYFAKEQGQVAVFDATNTTRDRRGVIISFAKERGYKVFFIESICDDPEIIEANIMQVKLSSPDYENYD-KEEALVDFLKRIDCYKVSYVPLD-DEKDSHLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLSRHGESELNLLGRIGGDSGLSSQGQ-----------------------KYAKALSEFIRGQSIKELKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEAHPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVHRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSADSLPYLKCPLHTVLKLTPLAYGCKVESFYLNIQAVNTHRDKPI-----------------------------------------------------------------------NVNITRQPEEALTTVPEH-------------------L-------------------------------------------
AL  Q803Y6_DANRE|Q803Y6_DANRE                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MDALPKD----------------FRRRTRCDSAASRPQFTNCPTMIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------QVFNLGQYRR------EVVQTYKNYEFFRPDNEEAMTI-----R---------------------RSCAASALKDIGNYFAKEQGQVAVFDATNTTRDRRGVIISFAKERGYKVFFIESICDDPEIIEANIMQVKLSSPDYENYD-KEEALVDFLKRIDCYKVSYVPLD-DEKDSHLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLSRHGESELNLLGRIGGDSGLSSQGQ-----------------------KYAKALSEFIRGQSIKELKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEAHPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVHRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSADSLPYLKCPLHTVLKLTPLAYGCKVESFYLNIQAVNTHRDKPI-----------------------------------------------------------------------NVNITRQPEEALTTVPEH-------------------L-------------------------------------------
AL  Q4S686_TETNG|Q4S686_TETNG                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------PQLCNSPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KMFNVGQYRR------EAVKIYENFEFFKPDNEEAMRI-----R---------------------KACAAAALKDVATYFTKEQGQVAVFDATNTTRERRALILAFAKERGYKVFFVESICDDPEIIAENIQQVKFGSPDYADRD-VEEAMQDFVQRIECYKSSYMPID-DERDRKHSYIKIFDVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLSRHGESELNLLGRIGGDSDLSPRGQ-----------------------KYAAALATFIRGQNIRELKVWTSHMKRTNQTAETLGAQYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQENFPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVHRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKPADELPYLRCPLHTVLKLTPVAYGCKVEPFFLNIEAVNTHRERP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  Q4ST52_TETNG|Q4ST52_TETNG                   1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------MSERLTQTRLEKTWVPC---MKSRLSQRRGSSVPQFTNSPTMIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVTT--------KVFNIGQYRR------DAAGSYNSFEFFKPDNMEAMKI-----R---------------------KACVLSALKDVCDYFTIGMGQVVVFDATNTTADRRDLILNFARENGYKVFFVESICDDPEIIAENIKQVKLSSPDYAGCD-KEEAVADFLKRIECYKMTYVPLD-DSKDRNLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLLGRIGGDSGLSTRGA-----------------------KFASVLGTYMREQSIKDLKVWTSHMKRTIQTAEALGVQYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEKIQENFPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVHRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESVFLNIEAVNTHRDRPE-----------------------------------------------------------------------NVDVSRDPAEALETVPEH---------------------------------------------------------------
AL  Q8QH00_SPAAU|Q8QH00_SPAAU                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLIGRIGGDSGLSPRGA-----------------------KFASALGVYLRGQCISDLKVWTSHMKRTIQTAEALGVQYEQWKALNEIDA---------------GVCEDMTYEEIQENYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICH-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  Q9YGX7_SPAAU|Q9YGX7_SPAAU                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSGTQRKLTQNPLEKTWVPWM--NSRLSRRRGSS-VPQFTNSPTMIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVTT--------KVFNVGQYRR------DATRSYNSFEFFRADNAEAMKI-----R---------------------KACAVAALKDVSDYFNRDLGQVVVFDATNTTAERREVILGFAKENGYKVFFVESICDDPEIIAENIKQVKLSSPDYVDCD-KEEAVADFLKRIDCYKMTYVPLD-DNKDRNLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLIGRIGGDSGLSPRGA-----------------------KFASALGVYLRGQCISDLKVWTSHMKRTIQTAEALGVQYEQWKALNEIDA---------------GVCEDMTYEEIQENYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMKCLLAYFLNKIAGELPYLNCPLHTVLKLTPFAYGCKLDSVFLNIKPVNTHRDKPQ-----------------------------------------------------------------------NVDVDRQPAEALETVPDH-------------------I-------------------------------------------
AL  A2AFM9_MOUSE|A2AFM9_MOUSE                   1  758 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------MEEKASKRAAS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYRNYEFFRPDNMEAQLI-----R---------------------KQCALAALKDVHKYLSREEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPDIIAENIKQVKLGSPDYIDCD-QEKVLEDFLKRIECYEINYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHVQSRTAYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSARGK-----------------------QYAYALANFIRSQSISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  F261_MOUSE|F261_MOUSE                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSREMGELTQTRLQKIWIPHSSSSSLLQRRRGSS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYRNYEFFRPDNMEAQLI-----R---------------------KQCALAALKDVHKYLSREEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPDIIAENIKQVKLGSPDYIDCD-QEKVLEDFLKRIECYEINYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHVQSRTAYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSARGK-----------------------QYAYALANFIRSQSISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  F261_RAT|F261_RAT                       1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSREMGELTQTRLQKIWIPHSSSSSVLQRRRGSS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYRNYEFFRPDNTEAQLI-----R---------------------KQCALAALKDVHKYLSREEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPEIIAENIKQVKLGSPDYIDCD-QEKVLEDFLKRIECYEINYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHVQSRTAYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSARGK-----------------------QYAYALANFIRSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREAEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q6LDV5_RAT|Q6LDV5_RAT                     1  758 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AENIKQVKLGSPDYIDCD-QEKVLEDFLKRIECYEINYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHVQSRTAYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSARGK-----------------------QYAYALANFIRSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREAEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  F261_BOVIN|F261_BOVIN                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSQEMGELTQTRLQKIWIPHNNGNSRLQRRRGSS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYKNYEFFLPDNMEALLI-----R---------------------KQCALAALKDVHSYLSHEEGRVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPDVIAENIRQVKLGSPDYIDCD-REKVLEDFLKRIECYEVNYQPLD-DELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSARGK-----------------------QYAYALANFIQSQGISSLKVGTSHMKRTIQTAEALGLPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  B4DUN5_HUMAN|B4DUN5_HUMAN                   1  758 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEEKTSRI--------------------KVFNLGQYRR------EAV-SYKNYEFFLPDNMEALQI-----R---------------------KQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCD-REKVLEDFLKRIECYEVNYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGK-----------------------QYAYALANFIQSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  B8XSK3_PIG|B8XSK3_PIG                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MTQEMGELTQTRLQKIWIPHSS-GNSRLQRRRGSSIPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYKNYEFFLPDNMEALLI-----R---------------------KQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPDVIAENIRQVKLGSPDYIDCD-REKVLEDFLKRIQCYEVNYQPLD-DELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLRGRIGGDSGLSPRGK-----------------------QYAYALADFIKSQAISSLKVWTSHMKRTIQTAEALDVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q4VBA8_HUMAN|Q4VBA8_HUMAN                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSS-GSSRLQRRRGSSIPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYKNYEFFLPDNMEALQI-----R---------------------KQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCD-REKVLEDFLKRIECYEVNYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGK-----------------------QYAYALANFIQSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPHEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q4VBA9_HUMAN|Q4VBA9_HUMAN                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSSGSSRLQRRRGSS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------K-----------------------------DNMEALQI-----R---------------------KQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYK--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  F261_HUMAN|F261_HUMAN                     1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSSGSSRLQRRRGSS-IPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNLGQYRR------EAV-SYKNYEFFLPDNMEALQI-----R---------------------KQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCD-REKVLEDFLKRIECYEVNYQPLD-EELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGK-----------------------QYAYALANFIQSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPE-----------------------------------------------------------------------NVDITREPEEALDTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  F26_RANCA|F26_RANCA                      1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MADRLRELTQTRLQKIWIPHQ--CDRLQQRRGSS-IPQFTNSPTMIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGTPT--------KVFNVGQYRR------DATQSYNNYQFFRADNQEAMKI-----R---------------------KQCALHALKDVHTYLSREEGHVAVFDATNTTRERRSVILQFAKERGYKVFFIESICDDPDIIAENITQVKLSSPDYTGCD-REKVLEDFLKRIDCYQMNYEPLH-DDLDSSLSYIKIFNVGSRYLVNRVQDHIQSRAVYYLMNIHVTPRSIYLSRHGESELNLLGRIGGDSGLSVRGK-----------------------QYAHELGNFIKSQQIPDLKVWTSHMKRTIQTAEALHVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHFPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDIVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKTAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNIEAVNTHREKPL-----------------------------------------------------------------------NVEVSRDPEEALDTVPEH-------------------F-------------------------------------------
AL  Q5PPL7_XENLA|Q5PPL7_XENLA                   1  758 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSIHVAPRSIYLCRHGESKLNLLGRIGGDSGLSTHGK-----------------------QFAHALGNFVKSPQITDLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQENFPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNIEAVNTHRVKPS-----------------------------------------------------------------------NVEVSREPDEALDTVPEH-------------------F-------------------------------------------
AL  Q5U4Z6_XENLA|Q5U4Z6_XENLA                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MAEILRELKQTRLQKIWIPHQ--CERLQQRRGSS-IPQFTNSPTMIIMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGIPT--------KVFNVGQYRR------EVVQTYKSYEFFHPDNQEAMKI-----R---------------------KHCALSALRDVNKYLTQEEGQVAVFDATNTTRERRSLILQFAKERPFKAFFIESICDDPDIIAENIMEVKLSSPDYKDCD-REKVVEDFLKRIGCYNMNYQPLH-DDFDSSLSYIKIFNVGRRYLVNRVQDHIQSRAVYYLMSIHVAPRSIYLCRHGESKLNLLGRIGGDSGLSTHGK-----------------------QFAHALGNFVKSPQITDLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQENFPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELEQQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNIEAVNTHRVKPS-----------------------------------------------------------------------NVEVSREPDEALDTVPEH-------------------F-------------------------------------------
AL  B5X4R9_SALSA|B5X4R9_SALSA                   1  758 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------MMRGC--SRSKSTQNLDQ-TVCMTNCPTLIVTVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------ECLKIYKSFEFFRPDNEEGLKI-----R---------------------QQCASAALKDVRQYLTD-GGQVAVFDATNTTRERRETITAFAEQNGFKVFFVESVCEDPEVIAENIVQVKLGSPDYTNCN-TEEAMEDFKKRIKCYENSYETLD-EVLDRHLSYIKIMDVGRRYLVNQVQDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESDLNVKGCIGGDSGLSPRGK-----------------------EFAKYLHQFIQSQEISDLKVWTSQMKRTIQTAEAVSVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQQHYPLEFAMRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQEHVLVICHQAVMRCLLAYFLDKTAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVDAVNTHRERPE-----------------------------------------------------------------------NVNIHRTTEDALQTVPAH-------------------L-------------------------------------------
AL  Q32LS8_DANRE|Q32LS8_DANRE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------MSLIENNTEQCGNSLTRELTQNPLKKIWVPSS--RNGLPDRHISQKKVCMTNCPTLIVTVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IDVPT--------KEFNVGQYRR------ECVKIYKSFEFFRPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALNDVRQFLTDEGGQVAVFDATNTTRERRDTIIRFAEQNGFKVFFVESVCEDPDVIAENIVQVKLGSPDYTHCN-TEEAVADFMKRIKCYENSYQPLD-EELDRDLSFIKIIDVGRRYLVNRVQDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESDLNIKGRIGGDSGLSARGK-----------------------KYAETLGQFIQSQNIHELKVWTSQMKRTIQTAEAVGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEELMYEEIQQRYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKTAEELPYLKCPLHTVLKLAPVAYGCKVESIDLKVEAVNTHRDRPT-----------------------------------------------------------------------NVDVSRLAEEALLTVPDHH--------------------------------------------------------------
AL  Q4SS25_TETNG|Q4SS25_TETNG                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------QSNPRELTQNPLKKIWVPCK--NGLPDKHISQR-KEGTED-----LKVAAPPKRAAF-ARSLTPSGELASGAAGSPSSAVLPPVPRCYPVIMYDQLSHPDCDGRTSSQGENLYLQEADPLPELDRSAHQ---------------------RQCASAALNDVRQYLTEEGGQVAVFDATNTTRERRETIIQFAEQNGFKVFFVESVCEDPDVIQENIVQVKLGSPDYTNCN-TEEAVEDFMKRIKCYENSYETLD-EVLDRDLSYIKIMDVGQRYMVNRVLDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESELNVKGRIGGDSGLTCRGK-----------------------EFAKKLGQFIQAQDIGDLKVWTSQMKRTIQTAEGLGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQDHYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKTAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESISLNVEAVNTHRERPE-----------------------------------------------------------------------NVEVTRMSEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  B2R6L2_HUMAN|B2R6L2_HUMAN                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHACQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLDVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAHQ--------------------------------------------------------------
AL  Q66S35_HUMAN|Q66S35_HUMAN                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHACQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWK----------------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAHQ--------------------------------------------------------------
AL  Q5XLC2_HUMAN|Q5XLC2_HUMAN                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHACQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA--------------------------------------------------SYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  F264_HUMAN|F264_HUMAN                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHACQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  B7Z5C3_HUMAN|B7Z5C3_HUMAN                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MDRGSLGG---------------SSLTDLGPGSSRRVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  Q64EX5_HUMAN|Q64EX5_HUMAN                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  F264_MACFA|F264_MACFA                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHACQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------NMVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  Q5XLC3_HUMAN|Q5XLC3_HUMAN                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDNYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEQLPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPPEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  F264_MOUSE|F264_MOUSE                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHASQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DIVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALSDVRKFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRAMIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVVAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFSKHLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPSEEALVTVPAHQ--------------------------------------------------------------
AL  F264_RAT|F264_RAT                       1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHASQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DMVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALNDVRKFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRAMIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EEQDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFSKHLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIFLNVAAVNTHRDRPQ-----------------------------------------------------------------------NVDISRPSEEALVTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
AL  B0ZTI0_RAT|B0ZTI0_RAT                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHASQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DMVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALNDVRKFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRAMIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EEQDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFSKHLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKAAGEGP------------CPGQLGCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  B0ZTH8_RAT|B0ZTH8_RAT                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHASQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DMVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALNDVRKFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRAMIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EEQDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFSKHLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHYPLEFALRDQDKYR-------------------------------------------------------------------PMKTWCSGWSL-----SSWSWRGRRT----------------------------------------------------------------------------C---------------------------------------------------------------------------
AL  B0ZTH9_RAT|B0ZTH9_RAT                     1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MASPRELTQNPLKKIWMPY---SNGRPALHASQRGVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------REFNVGQYRR------DMVKTYKSFEFFLPDNEEGLKI-----R---------------------KQCALAALNDVRKFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRAMIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRD-SDEATEDFMRRIECYENSYESLD-EEQDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGR-----------------------EFSKHLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKVLNEIDA---------------GVCEEMTYEEIQDHYPLEFALRDQDKYRYRYPKGE-------------------------------------------------------VVKWSPYS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  Q6NRY0_XENLA|Q6NRY0_XENLA                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MADSPLELTQNPLKKIWVPFN--NGHPVQHSAQR-KVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KEFNVGQYRR------DLVQTFKSFEFFLPDNEEGQKI-----R---------------------KQCALLALNDVRRYLGEEGGHVAVFDATNTTRERRETILKFADQNGFKTFFVESECVDPEVIAQNIVQVKLGSPDYLHCS-SEEATEDFMKRIDSYKNFYETLD-EKLDKDLSYIKIMDVGCRYLVNRVMDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESELNLKGHIGGDSGLSNRGK-----------------------EFAKCLGSYIREQNIHDLKVWTSQMKRTIQTAEALTVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMRYEEIQESYPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSAEELPYLKCPLHTVMKLTPVAYGCKVEAIRLNVEAVNTHRNKPE-----------------------------------------------------------------------NVDVDRSSEDALQTVPNH-------------------L-------------------------------------------
AL  Q6NVM7_XENTR|Q6NVM7_XENTR                   1  758 1.00 --------------------------------------------------------------------MADSPRELTQNPLKKIWVPYN--NGHPVQHSAQR-KVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------KEFNVGQYRR------DLVKTFKSFEFFLPDNEEGQKT-----R---------------------KQCALLALNDVRRYLGEEGGHVAVFDATNTTRERRETILKFADQNGFKTFFVESVCVDPEVIAQNIVQVKLGSPDYLHCS-SEEATEDFMKRIDCYKNSYETLD-ENFDRDLSYIKIMDVGCRYLVNRVMDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESELNIKGRIGGDSGLSRRGK-----------------------EFAQCLGKYIHEQNIHDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKTLNEIDA---------------GVCEEMRYEEIQESFPLEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSGGELPYLKCPLHTVMKLTPVAYGCKVECVCLNVEAVNTHRNKPE-----------------------------------------------------------------------NVDVDRSSEDALQTVPNH-------------------L-------------------------------------------
AL  Q6P945_DANRE|Q6P945_DANRE                   1  758 1.00 ----------------------------------------------------------------------------MRNSSR------------FQDGHRRDGTVCMTNCPTLIVTVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------HEFNVGQYRR------ECVKIYKSFEFFRPDNEEGLKI-----R---------------------KQCASAALNDVREYLSVEGGQVAVFDATNTTRERRNIIMKFADQNGYKVFFVESVCEDPKVIAENIVQVKLGSPDYTDRN-TEEAIQDFMKRIKCYESSYQPLD-ENLDRELSYIKIMDVGQRYLVNRVLDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESDLNVRGRIGGDSGLSHRGK-----------------------EFAHSLGRFIQDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAESLGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQEHYPQEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSADELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVNISRLPEEALLTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q7T325_DANRE|Q7T325_DANRE                   1  758 1.00 ---------------------------------------------------------------------MAIPRELTQNPLRKIWMPC---KNGLPEKHISQKRVCMTNCPTLIVTVGLPARGKTYISKKLTRYLNW----IGVPT--------HEFNVGQYRR------ECVKIYKSFEFFRPDNEEGLKI-----R---------------------KQCASAALNDVREYLSVEGGQVAVFDATNTTRERRNIIMKFADQNGYKVFFVESVCEDPKVIAENIVQVKLGSPDYTDRN-TEEAIQDFMKRIKCYESSYQPLD-ENLDRELSYIKIMDVGQRYLVNRVLDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESDLNVRGRIGGDSGLSHRGK-----------------------EFAHSLGRFIQDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAESLGVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQEHYPQEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSADELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVNISRLPEEALLTVPAH-------------------Y-------------------------------------------
AL  Q4JI19_ICTPU|Q4JI19_ICTPU                   1  758 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RCYENLYEPLN-EVLDRDLSYIKVMDVGMRYLVNRVIDHIQSRIVYYLMNIHITPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSPRGK-----------------------QFAACLGKFIQEQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALSVPYEQWKALNEIDA---------------GVCEEMMYEEIQEHYPLEFALRDQDKFRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAIMRCLLAYFLDKSAEELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESVGLNVEAVNTHRDKPE-----------------------------------------------------------------------NVDVSRLASEALLTVPAH-------------------Q-------------------------------------------
CO  
//