ID  53236 PHOVERGEN49 44 seq.
AC  HBG053236
IO  0
KW  HBG053236//
LA  501
ND  44
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (((RBBP7_XENLA:0.00492,(RBBP7_XENTR:0.00000,Q68EQ5_XENTR:0.00693)82:0.00246)1:0.00000,(RBBP7_CHICK:0.01589,(RBBP7_BOVIN:0.00000,((((((((((Q5JP00_HUMAN:0.00000,RBBP7_PONAB:0.00745)1:0.00000,(Q8C5H3_MOUSE:0.00247,(Q3UJI2_MOUSE:0.00247,A8K6A2_HUMAN:0.00495)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,Q5JNZ9_HUMAN:0.00000)1:0.00000,RBBP7_MOUSE:0.00000)1:0.00000,RBBP7_RAT:0.00000)1:0.00000,(RBBP7_HUMAN:0.00000,(Q6FHQ0_HUMAN:0.00000,Q3UX53_MOUSE:0.00000)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,RBBP7_MACFA:0.00000)1:0.00000,B0R0W4_HUMAN:0.00000)1:0.00000,A2AFJ1_MOUSE:0.00000)1:0.00000,(Q5JP01_HUMAN:0.10714,(A2AFJ2_MOUSE:0.00000,A2AFI9_MOUSE:0.00000)1:0.00000)1:0.05437)81:0.00247)100:0.03027)91:0.00941):0.02026,((((A8WGN1_DANRE:0.00244,RBBP7_DANRE:0.00489)95:0.00988,B5X3G4_SALSA:0.01238)84:0.00590,((((RBBP4_XENTR:0.00000,(Q28IL0_XENTR:0.00000,RBP4A_XENLA:0.01227)1:0.00000)1:0.00000,RBP4B_XENLA:0.00245)79:0.00251,(Q8WPK1_OIKDI:0.26235,(((((B4DRH0_HUMAN:0.00000,(Q4R6M6_MACFA:0.00262,RBBP4_PONAB:0.00108)1:0.00136)1:0.00000,(A2A875_MOUSE:0.00000,(RBBP4_MOUSE:0.00245,RBBP4_CHICK:0.00245)1:0.00000)1:0.00000)1:0.00000,B5DFB2_RAT:0.00000)1:0.00000,RBBP4_BOVIN:0.00000)1:0.00000,RBBP4_HUMAN:0.00000)1:0.00000)73:0.00239)82:0.00647,(((Q1LXD4_DANRE:0.00000,RBBP4_DANRE:0.00493)1:0.00000,Q4RLL4_TETNG:0.00246)85:0.00477,B5X2B1_SALSA:0.01003)87:0.00675)98:0.01837)68:0.00760,Q4T8N4_TETNG:0.07362):0.01996)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  Q8WPK1_OIKDI|Q8WPK1_OIKDI                   1  501 1.00 ------------MRFLDIVMPET--------------------------MNDDGTEERLISEEYKIWKKNTPFLYDLVVTHALEWPSLTAQWLPDVV--ESSDFHTHRLILGTHTSDEQNHLLIASVQLPAEDTAVDTSAYDAEKG-EFGGFGSVSGKVEVQIRINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHSSIPDNTRGCNPELRLKGHSKEGYGLSWNANKEGYVLSASDDHTICLWDIQGAPKEAKSLNAMGIYSGHTGVVEDVAWHLHHENIFGSVADDKKLMIWDTREKNYVKPTHKIEAHVQEVNCLSFNPYSEYILATGSADKTVALW------DMRNLRLKLHAFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRVHVWDLSKIGDEQTPEDADDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFTWNPNEPWIVCSVSEDNILQCWQMAENIYNDADEE--PSAPHELE--
AL  Q4T8N4_TETNG|Q4T8N4_TETNG                   1  501 1.00 -----------------MAEKE---------------------------VYDEGVEDRIINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDIIRIGG-DYALHRLVLGTHTSDEQNHLVIARVQIPNENAECDNLHFDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNSCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPPKPDPSGECSPDLRLKGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTVCLWDIGGGPKEGKVLDAKSIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKASHCVDAHSAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPVEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEEADNTPATELES---
AL  B5X3G4_SALSA|B5X3G4_SALSA                   1  501 1.00 -----------------MADKE---------------------------VYDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVNRPDGKDYAVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQVPNDDAQFDASHYDSEKGAEFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECSPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDIGAGPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHAVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFTWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEEPD-TPASELEGQGS
AL  RBBP7_DANRE|RBBP7_DANRE                    1  501 1.00 -----------------MADKE---------------------------VYDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVNRPEGKDYVVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASAQIPNDDAQFDASHYDSEKGAEFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLAFDYTKHPSKPDPSGDCSPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISGAPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEEPD-TPASELEGQAS
AL  A8WGN1_DANRE|A8WGN1_DANRE                   1  501 1.00 -----------------MADKE---------------------------VYDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVNRPEGKDYVVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQIPNDDAQFDASHYDSEKGAEFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEMNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGDCSPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISGAPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEEPD-TPASELEGQAS
AL  RBP4A_XENLA|RBP4A_XENLA                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLSDVTRPDGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKITHDGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPNLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDTE--GGVDPEGQGS
AL  RBBP4_PONAB|RBBP4_PONAB                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEHKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  RBBP4_CHICK|RBBP4_CHICK                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENINNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  RBBP4_MOUSE|RBBP4_MOUSE                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKKGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  A2A875_MOUSE|A2A875_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  B5DFB2_RAT|B5DFB2_RAT                     1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  RBBP4_BOVIN|RBBP4_BOVIN                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  RBBP4_HUMAN|RBBP4_HUMAN                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  Q4R6M6_MACFA|Q4R6M6_MACFA                   1  501 1.00 ------------------------------------------------------------------------------MTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGYTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  B4DRH0_HUMAN|B4DRH0_HUMAN                   1  501 1.00 ------------------------------------------------------------------------------MTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGHLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GSVDPEGQGS
AL  RBP4B_XENLA|RBP4B_XENLA                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPDGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSCDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDTE--GSVDPEGQGS
AL  Q28IL0_XENTR|Q28IL0_XENTR                   1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPDGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDTE--GGVDPEGQGS
AL  RBBP4_XENTR|RBBP4_XENTR                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPDGKDFSIHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGNLLSASDDHTICLWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDTE--GGVDPEGQSS
AL  B5X2B1_SALSA|B5X2B1_SALSA                   1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARHMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECTPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGCLLSASDDHTICMWDISAVPKEGKVVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHAVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILASGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMEVWQMAENIYNDEDPE--GAADTEVQA-
AL  Q4RLL4_TETNG|Q4RLL4_TETNG                   1  501 1.00 -----------------MWLFVA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDYSVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECTPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGCLLSASDDHTICLWDISTVPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHAVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELLAHFSHHAFPQFIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GAADSEVQA-
AL  RBBP4_DANRE|RBBP4_DANRE                    1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECTPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLRSCLLSASDDHTICLWDISTVPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHAVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GAADTEVQG-
AL  Q1LXD4_DANRE|Q1LXD4_DANRE                   1  501 1.00 -----------------MADKEA--------------------------AFDDAVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTAQWLPDVTRPEGKDFSVHRLVLGTHTSDEQNHLVIASVQLPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIEIEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPTSDVLVFDYTKHPSKPDPSGECTPDLRLRGHQKEGYGLSWNPNLSGCLLSASDDHTICLWDISTVPKEGKIVDAKTIFTGHTAVVEDVSWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNNTSKPSHAVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VQWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSPEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQVWQMAENIYNDEDPE--GAADTEVQG-
AL  A2AFI9_MOUSE|A2AFI9_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL--------------------------------VCIRLNVILCTLEYFFTRLF------------------
AL  Q5JP01_HUMAN|Q5JP01_HUMAN                   1  501 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKVCDSFLVSVCQEMKSRDSSVKLYQTRGSTIEKNVLYVVLHGDAHR-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDL------------------------------------------------------------------------------------------
AL  A2AFJ2_MOUSE|A2AFJ2_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------RGRRPSGVAARVRVGRGGRSWIPPDYGCRSWLVFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  RBBP7_PONAB|RBBP7_PONAB                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSGVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAVFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMMWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQVVHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  RBBP7_BOVIN|RBBP7_BOVIN                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSEKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTPELEGQGS
AL  A8K6A2_HUMAN|A8K6A2_HUMAN                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFNYTKRPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  Q3UX53_MOUSE|Q3UX53_MOUSE                   1  501 1.00 ------------------------------------------------------------------------------MTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTASELEGQGS
AL  Q6FHQ0_HUMAN|Q6FHQ0_HUMAN                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  RBBP7_HUMAN|RBBP7_HUMAN                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  RBBP7_MACFA|RBBP7_MACFA                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  RBBP7_RAT|RBBP7_RAT                      1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  Q3UJI2_MOUSE|Q3UJI2_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDSRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTASELEGQGS
AL  Q8C5H3_MOUSE|Q8C5H3_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPNGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTASELEGQGS
AL  A2AFJ1_MOUSE|A2AFJ1_MOUSE                   1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG----------GKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTASELEGQGS
AL  RBBP7_MOUSE|RBBP7_MOUSE                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTASELEGQGS
AL  Q5JP00_HUMAN|Q5JP00_HUMAN                   1  501 1.00 MAAEAGVVGAGASPDGDWRDQACGLLLHVHLSSRLGRAAPVRTGRHLRTVFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  B0R0W4_HUMAN|B0R0W4_HUMAN                   1  501 1.00 -------------------------------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG----------GKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  Q5JNZ9_HUMAN|Q5JNZ9_HUMAN                   1  501 1.00 -------------------------------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALQWPSLTVQWLPEVTKPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVHIPNDDAQFDASHCDSDKG-EFGGFGSVTGKIECEIKINHEGEVNRARYMPQNPHIIATKTPSSDVLVFDYTKHPAKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDINAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHLVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHTFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEESD-VTTSELEGQGS
AL  RBBP7_CHICK|RBBP7_CHICK                    1  501 1.00 -----------------MASKE---------------------------VLEDTVEERVISEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVSRPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVQIPNDD-QFDTSQYDSEKG-EFGGFGSVTGKIETEIKINHEGEVNRARYMPQNPYIIATKTPSADVLVFDYTKHPSKPDPSGECNPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLKGHLLSASDDHTVCLWDISAGPKEGKIVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEEPD-IAAAELEGQGT
AL  RBBP7_XENLA|RBBP7_XENLA                    1  501 1.00 -----------------MANKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVTRPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVQVPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIETEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSADVLVFDYTKHPSKPDPSGECSPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDISAGPKEGKVVDAKAVFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEEPD-IPASELEAQGS
AL  RBBP7_XENTR|RBBP7_XENTR                    1  501 1.00 -----------------MANKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVTRPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVQIPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIETEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSADVLVFDYTKHPSKPDPSGDCSPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDISAGPKEGKVVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKTVALW------DLRNLKLKLHSFESHKDEI-------------FQ-VHWSPHNETILASSGTDRRLNVWDLSKIGEEQSAEDAEDGPPELL----------FIHGGHTAKISDFSWNPNEPWVICSVSEDNIMQIWQMAENIYNDEEPD-IPASELEAQGS
AL  Q68EQ5_XENTR|Q68EQ5_XENTR                   1  501 1.00 -----------------MANKE---------------------------MFEDTVEERVINEEYKIWKKNTPFLYDLVMTHALEWPSLTVQWLPDVTRPEGKDYALHWLVLGTHTSDEQNHLVVARVQIPNDDAQFDASHYDSEKG-EFGGFGSVSGKIETEIKINHEGEVNRARYMPQNPCIIATKTPSADVLVFDYTKHPSKPDPSGDCSPDLRLRGHQKEGYGLSWNSNLSGHLLSASDDHTVCLWDISAGPKEGKVVDAKAIFTGHSAVVEDVAWHLLHESLFGSVADDQKLMIWDTRSNTTSKPSHSVDAHTAEVNCLSFNPYSEFILATGSADKVK---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO  
//