ID  55885 PHOVERGEN49 13 seq.
AC  HBG055885
IO  0
KW  HBG055885//
LA  314
ND  13
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  ((((((B1AV13_MOUSE:0.00000,APOOL_MOUSE:0.00000)1:0.00000,(B1AV14_MOUSE:0.00000,Q9CZB4_MOUSE:0.03282)1:0.00000)97:0.03861,Q5U1W6_RAT:0.04082)99:0.12045,(((APOOL_PONAB:0.11274,APOOL_HUMAN:0.00000)41:0.00347,Q68DW4_HUMAN:0.10092)99:0.06472,APOOL_BOVIN:0.05659)85:0.04528)100:0.34749,APOOL_CHICK:0.32030):0.06787,(B5DEV5_XENTR:0.04412,(Q640E5_XENLA:0.00370,Q3KQH5_XENLA:0.00000)98:0.10529):0.47479)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  B5DEV5_XENTR|B5DEV5_XENTR                   1  314 1.00 ---MVAKIFKLAAVPAGLVFTSYGLYAVSDREPKGNLLKPIQLS-VYSVPAQKSKYIEEHPGRLQSGLSSVRETIWPYVVWGKHFCSSVRNGVEDTVQFGKDSYVYLKNPPPEFLARLGIITVSGLAGLVLARKGSRLKKIAYPLGLTTLGISVCYPTQAVIFAKLTGRKIYTVSHQTYDTLSSLWKTSIHKEDKPQTQTEDLKIPVSVTEGDHYQGNQEEVLETLIPDLTNSTKYEDPEPLIAVETEPPALINQEILDVNEEVNLNKEGLNNQEKQTTGSSDLKNQRKFKPDPSLLDHGQAHPEDVDMYSTRN
AL  Q3KQH5_XENLA|Q3KQH5_XENLA                   1  314 1.00 ---MVAKIFKLAAVPASLVFTSYGLYAVSDREPKGNLLSPVQLS-IYSVPAQKSKYIEEHPGRLQSGFSSVRETIWPFVIWGKHFCSSVRNGVEDTVQFGKDSYVYLKNPPPEFLARLGIITVSGLAGLVLARKGSRLKKIAYPLGLTALGISVCYPTQAVIFAKLTGRKVYAVSHRTYDTLSSFWKANI---NKAQTQTEDLKVPVSVTEGDHH---QEEVLEKLIQDQTNITKDEDPEPLIVVETELPALINEEILDV---MHSNEGVLDNQEKPATVPSDSENDQKFKPDPSLLDHGQANPEDVDMYSTRS
AL  Q640E5_XENLA|Q640E5_XENLA                   1  314 1.00 GADMVAKIFKLAAVPASLVFTSYGLYAVSDREPKGNLLSPVQLS-IYSVPAQKSKYIEEHPGRLQSGFSSVRETIWPFVIWGKHFCSSVRNGVEDTVQFGKDSYVYLKNPPPEFLARLGIITVSGLAGLVLARKGSRLKKIAYPLGLTALGISVCYPTQAVIFAKLTGRKVYAVSHRTYDTLSSFWKANI---NKAQTQTEDLKVPVSVTEGDHH---QEEVLEKLIQDQTNITKNEDPEPLIVVETELPALINEEILDV---MHSNEGVLDNQEKPATVPSDSENDQKFKPDPSLLDHGQANPEDVDMYSTRS
AL  APOOL_CHICK|APOOL_CHICK                    1  314 1.00 ---MAAKVARLAAAASSLPFVC-AVY-AEEKESKSQLVKPKQLP-IYCLPPLKSKYIEEQPGRLQKQFSSIRQTTGRYIGWCKDAFFFAKNGIVDSIQFGKDAYVYLKNPPPDFLPRVGIITISGLAGVVLARKDSRFKKIAYPLGLTTLGISVCYPAQAVVIAKITGKKVISASHQTYEAVRSLWTKKE---DASKLQQE----------------------SKSVTQENKKNREISNVQFESAIESRSSNRTE--------SSPIESWSTKDPLPSSGTVKT---TKFKPDPKLMDHGQSSPEDVDMYSTRS
AL  Q5U1W6_RAT|Q5U1W6_RAT                     1  314 1.00 -------------MPAGLIYASINVHLAKEEEPKKQLVRPEQLP-IYTAPPLHSKYVEEQPGYLQRGFTSIRTTTAYYIGWCKGIYLFMKNGVMDTVQIGKDAYVYLKNPPQDFLPKMGVITASGLAGLLSARKGSRFKKIAYPLGLATLGATVCYPAQSVIIAKITGKKAYATSHQIFQAIKSMWTQSS----------E----------------------KELLPEPKEETKEGRPDEIHA---KTPDLEHS--------VFLLKELASATKIKSESTSGT---TQFIPDPKLMDHGQSHPDDKDMYSTRS
AL  Q9CZB4_MOUSE|Q9CZB4_MOUSE                   1  314 1.00 --MAAFRMGKLTTIPAGLIYASINVRLAKEEEPKKQLSETRISSLLYTAPPLHSKYVEEQPGNLQRGFASIRTTTVYYIGWCKSIYLFMKNGVMDTVQFGKDAYVYLKNPPQDFLPKMGVITASGLAGLLSARKGSRFKKIAYPLGLATLGATVCYPAQSVIIAKITGKKAYATSQQIFQAIKSLWTQKS----------E----------------------NESLPEPKEESKEGRSDEIHA---SLPDLKHS--------VSLPKELASATVIKSESTSGT---TQFIPDPKLMDHGQSHPDDKDMYSTRS
AL  APOOL_MOUSE|APOOL_MOUSE                    1  314 1.00 --MAAFRMGKLTTIPAGLIYASINVRLAKEEEPKKQLVRPDQLP-IYTAPPLHSKYVEEQPGNLQRGFASIRTTTVYYIGWCKSIYLFMKNGVMDTVQFGKDAYVYLKNPPQDFLPKMGVITASGLAGLLSARKGSRFKKIAYPLGLATLGATVCYPAQSVIIAKITGKKAYATSQQIFQAIKSLWTQKS----------E----------------------NESLPEPKEESKEGRSDEIHA---SLPDLKHS--------VSLPKELASATVIKSESTSGT---TQFIPDPKLMDHGQSHPDDKDMYSTRS
AL  B1AV13_MOUSE|B1AV13_MOUSE                   1  314 1.00 --MAAFRMGKLTTIPAGLIYASINVRLAKEEEPKKQLVRPDQLP-IYTAPPLHSKYVEEQPGNLQRGFASIRTTTVYYIGWCKSIYLFMKNGVMDTVQFGKDAYVYLKNPPQDFLPKMGVITASGLAGLLSARKGSRFKKIAYPLGLATLGATVCYPAQSVIIAKITGKKAYATSQQIFQAIKSLWTQKS----------E----------------------NESLPEPKEESKEGRSDEIHA---SLPDLKHS--------VSLPKELASATVIKSESTSGT---TQFIPDPKLMDHGQSHPDDKDMYSTRS
AL  B1AV14_MOUSE|B1AV14_MOUSE                   1  314 1.00 --MAAFR-----------------------------------LP-IYTAPPLHSKYVEEQPGNLQRGFASIRTTTVYYIGWCKSIYLFMKNGVMDTVQFGKDAYVYLKNPPQDFLPKMGVITASGLAGLLSARKGSRFKKIAYPLGLATLGATVCYPAQSVIIAK----------------------------------------------------------------------EGRSDEIHA---SLPDLKHS--------VSLPKELASATVIKSESTSGT---TQFIPDPKLMDHGQSHPDDKDMYSTRS
AL  APOOL_BOVIN|APOOL_BOVIN                    1  314 1.00 --MAALRMGKLTTMPTGLIYASISVHVAKEEESKKQLVKPEQLP-IYTAPPLQSKYVEEQPGHLQMGFASIRTTTSRYIGWCKGVYVFVKNGIMDTVQFGKDAYVYLKNPPRDFLPKIGVITVSGLAGFISARKGSRFKRIAYPLGLATLGATVCYPVQSVIIAKVAGKKAYATSQQMYEAVKSLWTKN----------------------------------NKKLPEHKEKTKLGSADETETPAETTHNLKHS--------VPLPAELSSETKTKS--TSGA---TQFMPDPKLMDHGQSHPEDIDMYSTRS
AL  Q68DW4_HUMAN|Q68DW4_HUMAN                   1  314 1.00 --MAAIRMGKLTTMPAGLIYASVSVHAAKQEESKKQLVKPEQLP-IYTAPPLQSKYVEEQPGHLQMGFASIRTATGCYIGWCKGVYVFVKNGIMDTVQFGKDAYVYLKNPPRDFLPKMGVITVSGLAGLVSARKGSKFKKITYPLGLATLGATVCYPVQSVIIAKVTAKRYMLQASKFLEQLNHCGQKAA----------K----------------------KSHSLNLKKKTKLGSSSEIEVPAKTTHVLKHS--------VPLPTELSSGAKTKSESTSGA---TQFMPDPKLMDHGQSHLEDIDMYSTRS
AL  APOOL_HUMAN|APOOL_HUMAN                    1  314 1.00 --MAAIRMGKLTTMPAGLIYASVSVHAAKQEESKKQLVKPEQLP-IYTAPPLQSKYVEEQPGHLQMGFASIRTATGCYIGWCKGVYVFVKNGIMDTVQFGKDAYVYLKNPPRDFLPKMGVITVSGLAGLVSARKGSKFKKITYPLGLATLGATVCYPVQSVIIAKVTAKKVYATSQQIFGAVKSLWTKSS----------K----------------------EESLPKPKEKTKLGSSSEIEVPAKTTHVLKHS--------VPLPTELSSEAKTKSESTSGA---TQFMPDPKLMDHGQSHPEDIDMYSTRS
AL  APOOL_PONAB|APOOL_PONAB                    1  314 1.00 --MAAIRMGKLTTMPAGLIYASVSVHAAKEEESKKQLVKPEQLP-IYTAPPLQSKYVEEQPGHLQMGFASIRTATGCYIGWCKGVYVFVKNGIMDTVQFGKDAYVYMKNPPRDFLPKMGVITVSGLAGLVSARKGSKFKKITYPLGLATLGATVCYPVQSVIIAKVTAKKIYATSQQIFGAVKSLWTKSS----------K----------------------EESLPKPKEKTKLGSSSEIEVPAKTTHVLKHS--------VPLPTELSSEAKTKSESTSDV---QISEVGGKII--GTWGPNVTNSGVLRI
CO  
//