ID  56579 PHOVERGEN49 20 seq.
AC  HBG056579
IO  0
KW  HBG056579//
LA  378
ND  20
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  ((((((((((B7Z9I3_HUMAN:0.00000,B7Z1I9_HUMAN:0.00000)1:0.00000,B7Z4S4_HUMAN:0.00300)1:0.00000,RENR_PONAB:0.00000)1:0.00000,RENR_HUMAN:0.00000)1:0.00000,B7Z413_HUMAN:0.00000)94:0.01115,Q4R500_MACFA:0.00000)84:0.00947,(((RENR_MOUSE:0.00000,Q1XID4_MOUSE:0.00564)89:0.00988,RENR_RAT:0.02432)100:0.03447,RENR_BOVIN:0.05535)77:0.00560)100:0.09264,(Q5ZMF2_CHICK:0.10556,Q1XIH7_CHICK:0.00724)100:0.13545)31:0.03902,((Q7T0S3_XENLA:0.02700,Q4V855_XENLA:0.03316)95:0.03441,Q5M8F1_XENTR:0.02811)100:0.25048):0.08155,((Q4RWA5_TETNG:0.09606,B5X2F3_SALSA:0.04787)98:0.09574,(Q6PBY2_DANRE:0.00600,Q1LVR4_DANRE:0.01518)100:0.13054):0.12624)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  Q1LVR4_DANRE|Q1LVR4_DANRE                   1  378 1.00 PGHVTGVARKRSPSENRPEMNRIIMNAVFALIGLLSGVLGDSLTVLRSPQYVTFRDEQWPISGEKIPDLVALTMGFSVREDLDWPGLAAGSLFQRPRANALIVVRGIDSLDFP-KNVSSYPLENPVPFTLDSVANTIHTLFADSTPVVLQLAPSEERLYMMGMANTVFEDLPVTLQQIRGRLSQDGSVLTSLPLVSLSRNNEADLLFLSEVQVLYDISALLQKHKHLAKDPAPDLYSLELAGLEEIVRR----YGTDSPQYTDAIRILTIALQKFADDVSSVYGNNAVVEVVTVKTFEVPLTRKSRSILESKQMSNPGSPYNLAYKYNFDYAVIFNIVLWLMIVLALAVIAISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRLD
AL  Q6PBY2_DANRE|Q6PBY2_DANRE                   1  378 1.00 ----------------------MNAVFALI--GLLSGVLGDSLTVLRSPQYVTFRDEQWPISGEKIPDLVALTMGFSVREDLDWPGLAAGSLFQRPRANALIVVRGIDSLDFP-KNVSSYPLENPVPFTLDSVANTVHTLFADSTPVVLQLAPSEERLYMMGMANTVFEDLPVTLQQIRGRLSQDGSVLTSLPLVSLSRNNEADLLFLSEVQVLYDISALLQKHKHLAKDPAPDLYSLELAGLEEIVRR----YGTDSPQYTDAIRILTIALQKFADDVSSVYGNNAVVEVVTVKTFEVPLTRKSRSILESKQMSNPGSPYNLAYKYNFDYAVIFNIVLWLMIVLALAVIAISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRLD
AL  B5X2F3_SALSA|B5X2F3_SALSA                   1  378 1.00 -----------MSLENRRRMEALFTVALIFCSAFTSGVQGDSLTILQAPEYVSFQKGDWPISGEKIPDMVALTMGFSVQEDLSWPGLRAGPLFQRPRANVLVVVRGVDSLALP-QSVASYPLENPVPFTLDSVAETVHTLFAEDTPVVLQLAPSEERLYMLGKANAVFEDLPVTLQQIRARLSQDGSVLTSLPLNSLSRNAEADLLFLSEVQVLHDITALLQRHRHLAKDHSPDLYSLELSGLEELGRR----YGQDSSQYQDATAILANVLQKFGEDLFGLYGDSAVVEVVTVKNFEAPLTRKSRSILESKQISNPGSPYNLAYKYNFEYAVIFNIVLWLMIILALAVIVISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRLD
AL  Q4RWA5_TETNG|Q4RWA5_TETNG                   1  378 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------MSWPGLQAGPLFSRPRANILLVVRGVDSLNLS-KSVASYPLENPVPFTLDSVAETVHSLFNEDTPVVLQLAPSEERLYMLGKANAVFEDLPVTLQQIRARLSQDGSVLTSLPLNSLSRNAEADLLFLSEVQVLHDITALLKKHKHLAKDHSPDIYSLELSGLEELSRL----YGPDSAQYRDAAAILATVLQKFGEDVYGLYGKSAVVEVVTVRTFEAPLTRKSRSILESRQISNPGSPYNLAYKYNFEYAVIFNIVLWLLIALALAVIAIAYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q5M8F1_XENTR|Q5M8F1_XENTR                   1  378 1.00 -------------------------MLRLALAALVLAVTSADFNVLKSPRYPIFQEGNWPVPGDRIPDVILLSMGFSVEEDLSWSGLGVGNLFQRPRATVLVTVTGVNKLPLS-GNGISYPVENAVPYSVDSVVNSIHSVFSEEMPVVLQLAPIEERVYMVGKANTVFEDLAVTLRQLRTRLEQDNSVIQSLPVSSLYRNDETDRLFLSELQVLQDIVTLLSGHKHLAKDNVPDVYSLELTGLEEIKKR----YGEDSAQFKDAVQILSDSLEKFADDMYSFYGGNAIVEVVTVESFEIPLVRRSRSILASEAISNPGSPYNLAYQYNFDYSVIFNIILWIMIGLALAVIAISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q4V855_XENLA|Q4V855_XENLA                   1  378 1.00 -------------------------MLRLVLAALVVAVTSADFTVLKSPQNQIFQEGNWPVPADRIPDIISLSMGFSVEEDLPWPGLGVGNLFQRSRATVLVTVTGVNKLPLA-ANGLSYPVENAVPYSVDSVVNSVHSVFSEEMPVILQLAPIEERVYMVGKANTVFEDLSVTLRQLRTRLEQDNSIIQSLPVSSLNKNDETDRLFLSELQVLQDIITLLSGHKHLAKDNIPDIYSLELTGLEEIKKR----YGEESAKFKDAVQILSDFLQKFADDMYSIYGGNAIVEVVAVDSFEIPLVRRSRSILASEAISNPGSPYNLAYQYNFDYSVIFNIILWIMIGLALAVIAISYSLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q7T0S3_XENLA|Q7T0S3_XENLA                   1  378 1.00 -------------------------MLRLVLVALVVAVSSADFTVLKSPQYQIFQEGKWPVPGDRIPDVISLSMGFSVEEGLDWPGLGVGNLFQRPRSTVLVTVTGVNKLPLS-GNGMSYPVENAVPYSLDSVVNSVHSVFSEEMPVVLQLAPIEERVYMVGKANTVFEDLSVTLRQLRTRLEQDNSIIQSLPVSSLYKNDETDRLFLSELQVLQDIITLLSGHKHLAKDNVPDIYSLELTGLEEIKKR----YGEESAKFKDAVKILSDFLQKFADDMYSIYGGNAIVEVVAVESFEIPLVRRSRSILASEAISNPGSPYNLAYQYNFDYAVIFNIILWIMIGLALAVIAISYSLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  RENR_BOVIN|RENR_BOVIN                     1  378 1.00 -----------------------MAVLVVFLSFLVADVFGNEFSILRSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVDKLALPPGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLTSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLRDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKH----YGEDSEQFRDASKILIDALQKFADDMYNLYGGNAVVELVTVRSFDTSLVRKTRNILETKQVKDPSTTYNLAYKYNFEYPVVFNLVLWIMIGLALTLIVTCYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q4R500_MACFA|Q4R500_MACFA                   1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILRSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVDKLALPPGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYNLYGGNAVVELVTVKSFDTSLVRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  B7Z413_HUMAN|B7Z413_HUMAN                   1  378 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------MVMVKGVNKLALPPGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  B7Z4S4_HUMAN|B7Z4S4_HUMAN                   1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILKSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVNKLALPAGSVISYPLEN--------------------------------RVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  B7Z1I9_HUMAN|B7Z1I9_HUMAN                   1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILKSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVNKLALPPGSVISYPLEN------------------------------------------------------------------------------VDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  B7Z9I3_HUMAN|B7Z9I3_HUMAN                   1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILKSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVNKLALPPGSVISYPLEN--------------------------------RVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  RENR_HUMAN|RENR_HUMAN                     1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILKSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVNKLALPPGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  RENR_PONAB|RENR_PONAB                     1  378 1.00 -----------------------MAVFVVLL-ALVAGVLGNEFSILKSPGSVVFRNGNWPIPGERIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATVMVMVKGVNKLALPPGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFNMVLWIMIALALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  RENR_RAT|RENR_RAT                       1  378 1.00 -----------------------MAVLVVLLSSLVSSALANEFSILRSPGSVVFRNGNWPIPGDRIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATIMVTVKGVDKLALPTGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSVLNSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDELGKR----YGEDSEQFRDASRILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLVRKSRTILETKQ-ENTQSPYNLAYKYNLEYSVVFNLVLWIMTGLALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q1XID4_MOUSE|Q1XID4_MOUSE                   1  378 1.00 -----------------------MAVLVVLLFFLVAGALGNEFSILRSPGSVVFRNGNWPIPGDRIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATIMVMVKGVDKLALPAGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRKRLFQENSLLNSHPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDELGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLVRKSRTILEAKQ-ENTQSPYNLAYKYNLEYSVVFNLVLWIMIGLALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRID
AL  RENR_MOUSE|RENR_MOUSE                     1  378 1.00 -----------------------MAVLVVLLFFLVAGALGNEFSILRSPGSVVFRNGNWPIPGDRIPDVAALSMGFSVKEDLSWPGLAVGNLFHRPRATIMVMVKGVDKLALPAGSVISYPLENAVPFSLDSVANSIHSLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQENSLLNSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDELGKR----YGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLVRKSRTILEAKQ-ENTQSPYNLAYKYNLEYSVVFNLVLWIMIGLALAVIITSYNIWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRID
AL  Q1XIH7_CHICK|Q1XIH7_CHICK                   1  378 1.00 ------------------MALRGLGVAVLLASACLAGVCGDEFSILRSPQSVVFRDGGWPIPGDRIPDVAALFMGFSIEEDLPWPGLAAGDLFHRPRAAVLVTVKGVDKLTLP-AKGISYPIENAVPFSLDSVANAIHNLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQDNSILSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLRDIVTLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELSGLEEIGKH----YGEDSQQFKDASQILVDTLQKFADEMYNLYGGNAVVEMVAVKAFNSPLTRKTRSILQSSQ-SDTDNPYNLAYPYNYNYSVIFNIILWMMIGLALAVIVISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
AL  Q5ZMF2_CHICK|Q5ZMF2_CHICK                   1  378 1.00 ------------------------------MSSVSYGHLSQ----------FVFEMEAGPIPGDRIPDVAALFMGFSIEEDLPWPGLAAGDLFHRPRAAVLVTVKGVDKLTLP-AKGISYPIENAVPFSLDSVANAIHNLFSEETPVVLQLAPSEERVYMVGKANSVFEDLSVTLRQLRNRLFQDNSILSSLPLNSLSRNNEVDLLFLSELQVLRDIVTLLSRHKHFGQ---RSLSRPVFPGTVWFGKKLESIYGEDSQQFKDASQILVDTLQKFADEMYNLYGGNAVVEMVAVKAFNSPLTRKTRSILQSSQ-SDTDNPYNLAYPYNYNYSVIFNIILWMMIGLALAVIVISYNLWNMDPGYDSIIYRMTNQKIRMD
CO  
//