ID  80559 PHOVERGEN49 12 seq.
AC  HBG080559
IO  0
KW  HBG080559//
LA  1019
ND  12
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (((((B4DTR9_HUMAN:0.00173,B2RPC0_HUMAN:0.00000)1:0.00000,(CF138_HUMAN:0.00000,B4DRK3_HUMAN:0.00000)1:0.00000)85:0.00994,B9EKX1_MOUSE:0.02173)100:0.14351,(Q4RF24_TETNG:0.03707,PTHD1_DANRE:0.02646)100:0.14367):0.32816,(Q4S1N7_TETNG:0.55867,((PTHD1_MOUSE:0.00115,B1AZU9_MOUSE:0.00000)87:0.00998,(PTHD1_HUMAN:0.00000,B4DQH0_HUMAN:0.00231)81:0.00869)100:0.18593):0.22119)100;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  B9EKX1_MOUSE|B9EKX1_MOUSE                   1 1019 1.00 -----------------MLRQVLRRGLQSFCHRLGLCVSRHPVFFLTVPAVLTITFGLSALNRFQTEGDLERLVAPSHSLAKIERSLASSLFPLDQSKSQLYSDLHTPGRYGRVILLSSPGDNILLQ--AEGILQTHRAVMEMKVNHKGYNYTFSHLCVLRNQDKKCVLDDIISVLEDLRQAAVSNKTTARVQVRYPNTKLKDGRNSFIGHQLGGVV----------EVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLMRKLQEEHQ-----DLQLYSLASFSLWRDFHKTSILTRSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIATAAGIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMG-----------------------------HGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRVADAYSDVMVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKIFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQ--TSHH--------------------------------------------ETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGASIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQEDLQRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKTSNISANN-KTDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSRA--GDENNIIASRLYLVARTSRDKQKEVIEVLDKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFTDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLYTFVLATEHTRTQCIKSSLQEHGT-AILQNITSFLIGLLPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRK--------------EREEIECIEIQE-----NPDHVTTV
AL  B4DTR9_HUMAN|B4DTR9_HUMAN                   1 1019 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIITAAGIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMG-----------------------------HGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRIADAYSDVMVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQ--TSHH--------------------------------------------ETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPLVVILYLIYASFSFMGCLQISDGANIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKVSNVSANN-KSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKA--GDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGT-AILQNVTSFLIGLVPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRK--------------EREEIECIEIQE-----NPDHVTTV
AL  B2RPC0_HUMAN|B2RPC0_HUMAN                   1 1019 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQ--TSHH--------------------------------------------ETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGANIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKVSNVSANN-KSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKA--GDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGT-AILQNVTSFLIGLVPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRK--------------EREEIECIEIQE-----NPDHVTTV
AL  B4DRK3_HUMAN|B4DRK3_HUMAN                   1 1019 1.00 MCFLRRPGAPASWIWWRMLRQVLRRGLQSFCHRLGLCVSRHPVFFLTVPAVLTITFGLSALNRFQPEGDLERLVAPSHSLAKIERSLASSLFPLDQSKSQLYSDLHTPGRYGRVILLSPTGDNILLQ--AEGILQTHRAVLEM----------------------------------------------------------KDGRNSFIGHQLGGVV----------EVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLIRKLQEEHQ-----ELQLYSLASFSLWRDFHKTSILARSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIITAAGIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMG-----------------------------HGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRIADAYSDVMVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQ--TSHH--------------------------------------------ETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGANIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKVSNVSANN-KSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKA--GDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGT-AILQNVTSFLIGLVPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRK--------------EREEIECIEIQE-----NPDHVTTV
AL  CF138_HUMAN|CF138_HUMAN                    1 1019 1.00 -----------------MLRQVLRRGLQSFCHRLGLCVSRHPVFFLTVPAVLTITFGLSALNRFQPEGDLERLVAPSHSLAKIERSLASSLFPLDQSKSQLYSDLHTPGRYGRVILLSPTGDNILLQ--AEGILQTHRAVLEM----------------------------------------------------------KDGRNSFIGHQLGGVV----------EVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLIRKLQEEHQ-----ELQLYSLASFSLWRDFHKTSILARSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIITAAGIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMG-----------------------------HGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRIADAYSDVMVTYTMTSSLYFITFGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPVWFQTVMSDGHQQ--TSHH--------------------------------------------ETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGANIINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKVSNVSANN-KSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKA--GDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLRPLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVLGLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGT-AILQNVTSFLIGLVPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRK--------------EREEIECIEIQE-----NPDHVTTV
AL  PTHD1_DANRE|PTHD1_DANRE                    1 1019 1.00 -----------------MLRQVIHRGLKASFYWLGLFVSRHPVFFLTVPAVLTIIFGSTVLSRFKPETDLEILVAPTHSLAKIERSLANSLFPIDQSKHKLYSDLHTPGRYGRLILLARSGGNILEL--AEQVLQVHKKVLDMRVNYKGFNYTFAHLCVLRHRDKRCLLDDIITIFEDIRLAVLSNSTFSKVPVSYPNTTLKDGRVSFIGHQLGGVA----------LPANNRDQQVKFARAIQITYYLRNLGPVVQDIIAEKWETEFCKLVHQLATDSQ-----ELHIQSLTSFSLWRDFHKTGVLAKSEVLVSLVLVLLAATISSSMRDCLRGKPFLGLLGVLTICIANVTAAGIFFISDGKFNSTLLGIPFFAMG-----------------------------HGTKGVFELLAGWRRTRESLPFKERVADAFADVMVCYTMTSSLYIITFGMGASPFTNIESVKVFCQSMCVAVLVNYFYVFSFYGSCLVFAGQLEQNRYHSVFCCKIPSVEYLDRQPTWFKTMMSDGHDL--STHH--------------------------------------------DSVPYQNHFIQHFLREHYTEWITNTYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGSNIINLLASNSPSVSFALTQQKYFSNYSPVIGFYIYEPIEYWNSTVQEHLKTLGQGFNKISWIDNYFHFLRVVNISAST-KSDFISILKTSFLRSPEYQHFVDDIIFSKN--GAEYDIIASKMYLVARTTEKTREEVVELLERLRPLSLINSIKFIVFNPTFVFMDRYSSSIISPILTSGFSVLTILILTFFLVINPLGNFWLILTVTSVELGVLGLMTLWNVDMDSISILCLIYTLNFAMDHCAPHLYTFVLATEHTRTQCIKISLEEHGA-AILQNTSCFVIGIMPLLFVPSNLTYTLFKCSLLTAGCTVLHCFVILPVFLTFFPPSKKRHKKKKRAKRK----EREREREREREREEIECIEVRE-----NPDHVTNV
AL  Q4RF24_TETNG|Q4RF24_TETNG                   1 1019 1.00 -------GASACRILWRMLRQVIHRGLKASFYWLGLFVSRHPVFFLTVPAVLTIIFGSTVLSRFKPETDLEVLVAPTHSLAKIERSLANSLFPIDQSKHKLYSDLHTPGRYGRLILLARSGGNILEL--ADQVLQVHKQVLDLRVNYKGFNYTFAHLCVLRHRDKRCLLDDIITIFEDIRQAVLSNSTFHKVPVSYPNTTLKDGRVSFIGHQLGGVS----------FSPNSRDQQVKFARAVQITYYLSNHGPAMQDVIAERWENEFCALVDRLSTAEAPHATDQLHIHSLTSFSLWRDFHQTGVLAKGEVLVSLVLVLLAATISSSMRDCLRGKPFLGLLGVLTICIANVTAAGIFFISDGKFNSTLLGIPFFAMGETVDATPSISPSQSATRLVVMVIKEGVWCHGTKGVFELLAGWRRTRENLPFKERVADAFADVMVCYTMTSSLYIITFGMGASPFTNIESVKIFCQSMCVAILVNYFYVFSFYGSCLVFAGQLEQNRYHSVFCCKIPSVEYLDRQPTWFKTMMSDGHDL--STHH--------------------------------------------DSVPYQNHFIQHFLREHYTEWITNTYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGSNIVNLLASNSPSVSFALTQQKYFSNYSPVIGFYIYEPIEYWNSTVQEHLKTLSHGFNKISWMDNFFHYLKVVNVSAST-KNDFINILKDSFLRSPEYQHFTEDVIFSKNRETDEYNIIASRMYLVARTTEKKREEVVELLEKLRPLMLINSIKFIAFNPTFVFMDRYSSSVISPILTSGFSVLTILILTFFLVINPLGNFWLILTVTSVELGVLGLMTLWNVGMDSISILCLIYTLNFAMDHCAPHLYTFVLATEHTRTQCIKLALEEHGA-AILQNTSCFLMGIMPLVFVPSNLTYTLFKCSLLTAGCTVLHCFVILPVFLTFFPPSKKRHKKKKRAKRKEREREREREREREREREEIECIEVRE-----NPDHVTNV
AL  Q4S1N7_TETNG|Q4S1N7_TETNG                   1 1019 1.00 -----------------LFEQL---------------------------------------------------------------------------HSQIYQ-------------------------------------MQVTVPTSTFNYSFSYLCLH-DEKNVCIIDDIIRAMEEIQLARSSNRS--APALHYPITRLTDGRQAYIGHQLGGVQGWGPGGSVHGPRAGARGEGVRSARALQLTYYLQGRGE-LMDRVASQWEKAFCTELQHFAALHP-----KLGLYPSTSSSLKTDFQFSSVLARRPLLASLGLCGVLAVLCCSMRDCVRSKPWLGLLALLSVTLSGLTAAGILNLTGATYNSTYLGIPFVMLG-----------------------------HGLFGSFEMLSSWRRTREDQHVKERMASVFEDVMLRFSGSTLIHLLTLGLAASPLTNMEAVRLFCRTASLAVTISYIYMLSFYGSCLVFTGYLETGYRHGCFCRRVPKPDRLDSKPAWYRCLMYTRYQEETQNHQPHGVGPGNAPTTNLTHTHTTHHPEAHGHDCTANSTHPQPPSSAGEPHPQDSHLLLGCVRHCFGDWITNTYVKPFVVLLYLVYISFGLMGFLQITQGSDPSALVAMDTATVSYTRAQQRYFSSYSPVIGFYIYESAPYWNASVQQDLLEYAKGFQRISWLEAYLNYLSERNQSTSQPRENFTRTLRHLFLREPQFAHFADDIIFAERGQGEEPDLAASRIFLVAKTTENKREEMSVLLDTLRRLSLTSRVRFLIFNPSFVYLDRYATAVSSPLRHSLLAVLFLLGLSSLAVVEPLVSVWLGLTLLSVQFGVLGFMTLWGVELDCMSVLCLISALGHSADCSGPLLCGFASGRGDSRTRWVRVALERHGVPSSAEPSLCYGAALVPVGSVRSNLTHTLFRCLVLTAGCSALHTLAFLPTLLTFLPPSKTRGHRPEGEG----------------PRQAVECVEMND-GNTRVVDQITTV
AL  B1AZU9_MOUSE|B1AZU9_MOUSE                   1 1019 1.00 -----------------MLRQVLHRGLRTCFSRLGHFIASHPVFFASAPVLISILLGAS-FSRYQVEESVEHLLAPQHSLAKIERNLVNSLFPVNRSKHRLYSDLQTPGRYGRVIVTSYQKANMLDQHHTDLILKLHTAVTKIQVPRPGFNYTFAHICVL-NNDKTCIVDDIVHVLEELKNARATNRT--NFAITYPITHLKDGRAVYNGHQLGGVT-------------VHSKDRVKSAEAIQLTYYLQSINS-LNDMVAERWESSFCDTVKLFQKSNS-----KVKIYPYTSSSLREDFQKTSRVSERYLVTSLILVVTMAILCCSMQDCVRSKPWLGLLGLVTISLATLTAAGIINLTGGKYNSTFLGVPFVMLG-----------------------------HGLYGTFEMLSSWRKTREDQHVKERTAEVYADSMLSFSLTTAMYLVTFGIGASPFTNIEAARIFCCNSCIAILFNYLYVLSFYGSSLVFTGYIENNYQHSIFCRKVPKPDVLQEKPAWYRFLLTARFSEETAEGE--------------------------------------------EANTYESHLLVCFLKRYYCDWITNTYVKPFVVLFYLIYISFALMGYLQVSEGSDLSNIVATATQTIEYTTAHQKYFNNYSPVIGFYIYESIEYWNSSVQEDVLEYTKGFVRISWFESYLNYLRKLNVSTDLPKKNFTDMLRNSFLKTPQFSHFQEDIIFSKK-YNDEVDVVASRMFLVAKTMETNREELYDLLETLRRLSVTSKVKFIVFNPSFVYMDRYASSLGAPLHNSCISALFLLFFSAFLVADSLINVWITLTVVSVEFGVIGFMTLWKVELDCISVLCLIYGINYTIDNCAPLLSTFVLGKDFTRTKWVKNALEVHGV-AILQSYLCYIVGLFPLAAVPSNLTCTLFRCLFLIAFVTFFHCFAILPVILTFLPPSKKKRKEKKNPE----------------NREEIECVEMVDIDSTRVVDQITTV
AL  PTHD1_MOUSE|PTHD1_MOUSE                    1 1019 1.00 -----------------MLRQVLHRGLRTCFSRLGHFIASHPVFFASAPVLISILLGAS-FSRYQVEESVEHLLAPQHSLAKIERNLVNSLFPVNRSKHRLYSDLQTPGRYGRVIVTSYQKANMLDQHHTDLILKLHTAVTKIQVPRPGFNYTFAHICVL-NNDKTCIVDDIVHVLEELKNARATNRT--NFAITYPITHLKDGRAVYNGHQLGGVT-------------VHSKDRVKSAEAIQLTYYLQSINS-LNDMVAERWESSFCDTVKLFQKSNS-----KVKIYPYTSSSLREDFQKTSRVSERYLVTSLILVVTMAILCCSMQDCVRSKPWLGLLGLVTISLATLTAAGIINLTGGKYNSTFLGVPFVMLG-----------------------------HGLYGTFEMLSSWRKTREDQHVKERTAEVYADSMLSFSLTTAMYLVTFGIGASPFTNIEAARIFCCNSCIAILFNYLYVLSFYGSSLVFTGYIENNYQHSIFCRKVPKPDVLQEKPAWYRFLLTARFSEETAEGE--------------------------------------------EANTYESHLLVCFLKRYYCDWITNTYVKPFVVLFYLIYISFALMGYLQVSEGSDLSNIVATATQTIEYTTAHQKYFNNYSPVIGFYIYESIEYWNSSVQEDVLEYTKGFVRISWFESYLNYLRKLNVSTDLPKKNFTDMLRNSFLKTPQFSHFQEDIIFSKK-YNDEVDVVASRMFLVAKTMETNREELYDLLETLRRLSVTSKVKFIVFNPSFVYMDRYASSLGAPLHNSCISALFLLFFSAFLVADSLINVWITLTVVSVEFGVIGFMTLWKVELDCISVLCLIYGINYTIDNCAPLLSTFVLGKDFTRTKWVKNALEVHGV-AILQSYLCYIVGLFPLAAVPSNLTCTLFRCLFLIAFVTFFHCFTILPVILTFLPPSKKKRKEKKNPE----------------NREEIECVEMVDIDSTRVVDQITTV
AL  B4DQH0_HUMAN|B4DQH0_HUMAN                   1 1019 1.00 -----------------MLRQALHRGLRTCFSRLGHFIASHPVFFASAPVLISILLGAS-FSRYQVEESVEHLLAPQHSLAKIERNLVNSLFPVNRSKHRLYSDLQTPGRYGRVIVTSFQKANMLDQHHTDLILKLHAAVTKIQVPRPGFNYTFAHICIL-NNDKTCIVDDIVHVLEELKNARATNRT--NFAITYPITHLKDGRAVYNGHQLGGVT-------------VHSKDRVKSAEAIQLTYYLQSINS-LNDMVAERWESSFCDTVRLFQKSNS-----KVKMYPYTSSSLREDFQKTSRVSERYLVTSLILVVTMAILCCSMQDCVRSKPWLGLLGLVTISLATLTAAGIINLTGGKYNSTFLGVPFVMLG-----------------------------HGLYGTFEMLSSWRKTREDQHVKERTAAVYADSMLSFSLTTAMYLVTFGIGASPFTNIEAARIFCCNSCIAIFFNYLYVLSFYGSSLVFTGYIENNYQHSIFCRKVPKPEALQEKPAWYRFLLTARFSEDTAEGE--------------------------------------------EANTYESHLLVCFLKRYYCDWITNTYVKPFVVLFYLIYISFALMGYLQVSEGSDLSNIVATATQTIEYTTAQQKYFSNYSPVIGFYIYESIEYWNTSVQEDVLEYTKGFVRISWFESYLNYLRKLNVSTGLPKKNFTDMLRNSFLKAPQFSHFQEDIIFSKK-YNDEVDVVASRMFLVAKTMETNREELYDLLETLRRLSVTSKVKFIVFNPSFVYMDRYASSLGAPLHNSCISALFLLFFSAFLVADSLINVWITLTVVSVEFGVIGFMTLWKVELDCISVLCLIYGINYTIDNCAPMLSTFVLGKDFTRTKWVKNALEVHGV-AILQSYLCYIVGLIPLAAVPSNLTCTLFRCLFLIAFVTFFHCFAILPVILTFLPPSKKKRKEKKNPE----------------NREEIECVEMVDIDSTRVVVQITTV
AL  PTHD1_HUMAN|PTHD1_HUMAN                    1 1019 1.00 -----------------MLRQVLHRGLRTCFSRLGHFIASHPVFFASAPVLISILLGAS-FSRYQVEESVEHLLAPQHSLAKIERNLVNSLFPVNRSKHRLYSDLQTPGRYGRVIVTSFQKANMLDQHHTDLILKLHAAVTKIQVPRPGFNYTFAHICIL-NNDKTCIVDDIVHVLEELKNARATNRT--NFAITYPITHLKDGRAVYNGHQLGGVT-------------VHSKDRVKSAEAIQLTYYLQSINS-LNDMVAERWESSFCDTVRLFQKSNS-----KVKMYPYTSSSLREDFQKTSRVSERYLVTSLILVVTMAILCCSMQDCVRSKPWLGLLGLVTISLATLTAAGIINLTGGKYNSTFLGVPFVMLG-----------------------------HGLYGTFEMLSSWRKTREDQHVKERTAAVYADSMLSFSLTTAMYLVTFGIGASPFTNIEAARIFCCNSCIAIFFNYLYVLSFYGSSLVFTGYIENNYQHSIFCRKVPKPEALQEKPAWYRFLLTARFSEDTAEGE--------------------------------------------EANTYESHLLVCFLKRYYCDWITNTYVKPFVVLFYLIYISFALMGYLQVSEGSDLSNIVATATQTIEYTTAQQKYFSNYSPVIGFYIYESIEYWNTSVQEDVLEYTKGFVRISWFESYLNYLRKLNVSTGLPKKNFTDMLRNSFLKAPQFSHFQEDIIFSKK-YNDEVDVVASRMFLVAKTMETNREELYDLLETLRRLSVTSKVKFIVFNPSFVYMDRYASSLGAPLHNSCISALFLLFFSAFLVADSLINVWITLTVVSVEFGVIGFMTLWKVELDCISVLCLIYGINYTIDNCAPMLSTFVLGKDFTRTKWVKNALEVHGV-AILQSYLCYIVGLIPLAAVPSNLTCTLFRCLFLIAFVTFFHCFAILPVILTFLPPSKKKRKEKKNPE----------------NREEIECVEMVDIDSTRVVDQITTV
CO  
//