ID  101041 PHOVERGEN49 3 seq.
AC  HBG101041
IO  0
KW  HBG101041//
LA  764
ND  3
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (CX023_HUMAN:0.23959,(B2GUW9_RAT:0.05022,CX023_MOUSE:0.08036):0.17430);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  CX023_HUMAN|CX023_HUMAN                    1  764 1.00 MARSRSRSPRWKHRSLSPVPRNAEHYKQRHSHGHYGCEYRKDPKRPVAWRMDSEKHGQSKPRIPSRGNIYYQSYEHRSPSPNIRNSLENVYMYKPHRGYSPGRGDSNRRAQYMPKYSEGIP-YKEHERNSYPQKVQGGHSPDDHRVRGSGKG------------------GKPPQRSIADSFRFEGKWHEDELRHQRIQEEKYSQSTRRGSEDFETRSSFQKRYPEDRDFRKYGHTSKRPKDVERYESREPARNPKWKPEHSLPPYQEDTDQWNLGPQTYRHAEREHPETSSATKVSYDYRHKRPKLLDGDQDFSDGRTQKYCKEEDRKYSFQKGPLNRELDCFNTGRGRETQDGQVKEPFKPSKKDSIACTYSNKNDVDLRSSNDKWKEKIKKEGDCRKESNSSSNQLDKSQKLPDVKPSPINLRKKSLTVKVDVKKTVDTFRVASSYSTERQMSHDLVAVGRKSENFHPVFEHLDSTQNTENKPTGEFAQEIITIIHQVKANYFPSPGITLHERFSTMQDIHKADVNEIPLNSDPEIHRRIDMSLAELQSKQAVIYESEQTLIKIIDPNDLRHDIERRRKERLQNEDEHIFHIASAAERDDQNSSFSKVKNVHTDGFQKPTHFIKSNFRKCIEKPYMNYTTQRKDIITHKPFEVEGNHRNTR--VRPFKSNFRGGRCQPNYKSGLVQKSLYIQAKYQRLRFTGPRGFITHKFRERLMRKKKE-------------------YTDVATGI-------------
AL  B2GUW9_RAT|B2GUW9_RAT                     1  764 1.00 MARSRSRSPRWKQRSLSPQSRNFEYHEERHFHGHYDPEYRNDPQRPFTWRMDDEKHGQNKPRIPPRVNSYYRSYENRSPSPNVK-PVEKFDTYKPHQEYFPGRGDDDRRSQYMPTYTENAAAYMEHERDCYIPTVQGRYT-DEHRGRGNGRG----------GKPPQMLLGMPPQMSLADSFRFKETWHEDELRHQRVPEESFPQSPRRGSEDFDTRNPFQKRYPEDHDFRKYGYISKRPTDAARYENREPARNPKWKPEHSFLPFQEKAEDWSFGTQSYRYTEREYPERSAATRVSYDYRHKHHKLSDGEQDFADGRFQKYLKEEDRKYSSLKIPGNRESDCFSTIRGRETENEQINGPFYLYQKDCVSYTHTNIKETDLASCNDKWKKKTNKE-DCRKENASSSKQLDTGPK-PEDKCYSL-TKKKSLTIKVD-RNKMDTFRST-RYSAERQTSHDLVAIGSRNDNFHPVFQHLDSTQNPEDKPTEEFAQEIITIIHKVKADSFVTPEITLHERFSRIKNKMYADFNQMQSNSDPEFHRRIDMSLADLQNKYTMVYEPDKTVVKVIEPNDLRHDIERRRKERLQNEDENIFHMASSTERIHQSSSFPKVKTIRADGFQKPPHFIKSNFRKFIQKPYINYTMQRKDAITQKIFRIEENHQNRRGSKGPFK-NFLGGRFQPNYKSHLVQKSLYIQAKYQRLRFAGPRGFITNKFRNRFLRKKKEYPILPRTNHLELLQMESTLYEDLTEHLILSGIGLTLRH--
AL  CX023_MOUSE|CX023_MOUSE                    1  764 1.00 MARSRSRSPRWKQRSLSPQSRNFEYHEERHFHGHYDPEYRHDQQRPFTWRMDDEKHGQNKPRIPPRVNSYHRSYVNRSPSPNVK-PVEKFDTYKPHQEYFPGRGDDDRRSQYMPTYTESAATYMEHERDCYIPTVQGRYTPDDHRGRGRGSGRGEKPPQMSLGKPPKMSLGKPPQMSLADSLRFKEKWHEDELRHQRVQEESYPQSPRRGSEDFGTRNPFQKRYPEDHDFRKYGYTSKRPTDAARYENRDPARIPKWKPEHSFLPFQEKKEEWSFGAQGHRYTEREYPERSSTTRVSYDYRHKHHKLSESEQDFPDGRFHKHLKEEDRKYSSIKAPANRELDCFSTTRGREIENEQINGPFYLYNKNSVSYNHTNIKDADLEPCNDKWKKKISKE-DCRKENASFSKQFDTSPK-PEEKCYSL-IKKKPLSVKVD-RNKTDTFRSTSRYSAERQISHDLVAIGKTSDNFHPVFQHLDSTQNPENKPTEEFAQEIITLIHKVKADSFVTPDITLNERFSRIKNRQDADFNQTKSNSDPEFHRRIDMSLDDFQNKYTMVYEPDKTLVKVIEPNDLRHDIERRRKERLQNEDENIFHMASPTERNHQSPSFSKVKTIRADGFQKPPHFIKSNFRKFIQKPYINYTMQRKDAIDQKIFRVEENHQNRRGSKGSFK-NFLGGRFQPHYKSHLVQKSMYIQAKYQRLRFAGPRGFITNKFRNRFLRKKKEYPVLPRTNNLELLQVEPTLYEDLTEHLIF------VRNWN
CO  
//