ID  107951 PHOVERGEN49 8 seq.
AC  HBG107951
IO  0
KW  HBG107951//
LA  181
ND  8
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  ((GLOD5_MOUSE:0.10463,(GLOD5_HUMAN:0.03324,GLOD5_CANFA:0.03192)13:0.02355):0.26332,((GLOD5_XENTR:0.09997,GLOD5_XENLA:0.01667)97:0.17770,(GLOD5_DANRE:0.07871,(Q4SJU4_TETNG:0.12330,B5XFQ2_SALSA:0.08525)98:0.20248)57:0.12614):0.02708)99;
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  GLOD5_MOUSE|GLOD5_MOUSE                    1  181 1.00 -------------MCDPTSESQLWRSSS----------------QIPSPCLICRLDHIVMTVKNIEDTTMFYSKILGMEVTTFKGNRKALCFGDQKFNLHEVGKEFDPKAAHPVPGSLDVCLITEAPLEEVIERLKAFDVPIEEGPVFRTGAKGPILSIYFRDPDRNLLEVSSYVTS----
AL  GLOD5_CANFA|GLOD5_CANFA                    1  181 1.00 -------------MWGGTCQKQSWRNSS----------------QTLSSCLISRLDHIVMTVKSIKDTTMFYSKILGMEVTTFKGNRKALCFGDQKLNLHEVGKEFEPKAAHPVPGSLDICLITEVPLEEMVQHLKACEVPIEEGPVPRTGAKGPIMSIYFRDPDRNLIEVSNYIPS----
AL  GLOD5_HUMAN|GLOD5_HUMAN                    1  181 1.00 -------------MWGRTLEKQSWRDSS----------------QTPPPCLIRRLDHIVMTVKSIKDTTMFYSKILGMEVMTFKEDRKALCFGDQKFNLHEVGKEFEPKAAHPVPGSLDICLITEVPLEEMIQHLKACDVPIEEGPVPRTGAKGPIMSIYFRDPDRNLIEVSNYISS----
AL  GLOD5_XENLA|GLOD5_XENLA                    1  181 1.00 -----MLPLCRLLSRRAQVPSHLSRCLS----------------DSRPPFRIQRLDHLVLTVRNLDKTIKFYTKVLGMEATTFKGGRKALSFGIQKINLHETGKEFEPKASLPTPGSADLCLITETPLTTVVQHLKVCGVPIEEGPVSRTGAVGEITSVYLRDPDHNLIEVSNYESNDKKN
AL  GLOD5_XENTR|GLOD5_XENTR                    1  181 1.00 -----MFPLCRLLACRAQVPSHLVRYLS----------------DSQPPFCIQRLDHLVLTVRSLDRTINFYTKVLGMEATTFKGGRKALSFGMQKINLHEAGKEFEPKASVPSPGSADLCLITETPLSTVVQHLKACGVPVEEGPVSRTGAVGEIISVYMRDPDQNLIEVSNYESDIKKK
AL  GLOD5_DANRE|GLOD5_DANRE                    1  181 1.00 MALTLRVCSTFLRSCSSNSKSVLSGLSS-------------VRFRSSCPVLISHLDHLVLTVRDLNKTTKFYSEVLGMEVVTFKGDRKALSFGEQKINLHQVGKEFEPKAQTPTPGSADLCLITKTPLKAVADHLKACGVTIEEGPVDRTGAVGPISSLYFRDPDDNLIEVSNYQQ-----
AL  B5XFQ2_SALSA|B5XFQ2_SALSA                   1  181 1.00 -MMALRTLGCHLGRFQGIYRQLQPRSCGLAVLGVRGLPVVGVRCKSSGPVQVSHMDHLVLTVKSVPDTCTFYSSVLGMEVITFKGNRKALCFGQQKLNLHQVGQEFEPKALRPTSGSADLCLITSTPLAAVATHLQACGVEIEDGPVERSGAVGPITSLYFRDPDHNLIEVSNYNRPTKD-
AL  Q4SJU4_TETNG|Q4SJU4_TETNG                   1  181 1.00 --------------------------------------------KTSCPVEVSHLDHLVLTVKSVPDTVSFYTTALGMKVVTFKGNRKALGFGQQKFNLHQLGQEFEPKAKHPTSGSADLCLITKTPLAQVATHLKACGIEVEEGPVERTGAVGTITSLYFRDPDHNLIEVSNYT------
CO  
//