ID  74706 PHOGENOM6 5 seq.
AC  HOG000074706
IO  0
KW  HOG000074706 // 
LA  248
ND  5
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=3 -b2=3 -b5=a Gblocks alignment: 212 positions (85 %) in 1 selected block(s)
TR  (((LACTH_8_PE64|LACTH_8_PE64:0.503151,KLLAC1_4_PE715|KLLAC1_4_PE715:0.357636)0.814000:0.092520,ZYGRO_7_PE51|ZYGRO_7_PE51:0.540900)0.841000:0.179201,YEASTIV_PE691|YEASTIV_PE691:0.643288,CAGLA1_12_PE65|CAGLA1_12_PE65:0.320535);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  CAGLA1_12_PE65|CAGLA1_12_PE65   1 217 1.00 ------------------------------MSEVKLNITRDVVRASETLYKAFDDSHAFDYITKKFFNLPVDEYVSKDRINAITHYYVACYHDSNGEVVEANDYDAVAVFSLPNQHLPKSLTNDPHFNQVFFHDLKSRLAEVIPEDIHYYYLFMIGKDLTRKDTKGSVRKIFEEYKKRADAENCAIVLEAIAEHARSVYEYFGFKNYKTFHYGVGEVNEQGQPDPNGKGFTGYLMIYHKDGDKVLRE-
AL  KLLAC1_4_PE715|KLLAC1_4_PE715   1 241 1.00 ---MSVISPPVSPGEEAS---SQINKERHSRTVIPLNQTHDLEKASKCLDKAFADSPANDYLMKKFFNVPITDKCSKERVNSMLKYFLHLYDDFGAEVVEANNFDAVAVWTTPKTHFHQSETNDPKFNDVFFTQLGRRTKELLPPGIGYYYLFIIGKDLTHPEIRGSVRAIFDSYKKRADEENCAMVLEAISDKAKSVYEYFGFRNYLDFYFGQNEVDSKGNYDPNGEGFKGHLMIYYKDEIPGALP-
AL  LACTH_8_PE64|LACTH_8_PE64     1 247 1.00 MMKQSPLSPPASPLVDLESKPVVKVNNGHCRTVVPVNKVTNIERATLTLAKAFHDSKANDYLMKKFANIPSSEEVPKARINEILHQFNLLYAAKGGEIVEANDFDAVAVWTGPGHHFDQDLTNDPVFNHIFFEVLHDKRDEIL-KELDCYYLFIVGKDLTNPKVRGSVRAIFDTYKRKADEEGVALVLEAINEHARSVYEYFGFKNYHTFHFGAGEVDANGKANPNGEGFVGYLMIYYKDELPGAIDN
AL  YEASTIV_PE691|YEASTIV_PE691    1 232 1.00 MSFENKLPTPLEN------------NDAKGHMVCTLNKTTDARRAAETLSIAFSNSPAFHFICKKILNIPLAEKVPTRTITT--DIISPFLDSPYGEISEVNTFDAVAVWSLPP-HVPKARSNDAKFNKDFIDDLNARVKQVIPNGINYYYLFCIGKNLNEKGIRGSVRTIFEEYKRRADEENCAIVLEAIAEHAKSVYEYFGFRNYMTFKYGECEVDSNGNCDPNGEGFTAYLMIYHKDGNKVLKE-
AL  ZYGRO_7_PE51|ZYGRO_7_PE51     1 236 1.00 ---MSALTPPTHS--------IDLETGKHSRTVQPLDSLEELDQASKTLCRAFADSSANDYLLRKFFKLSLDEPMSRCRLNAMLTYLIAWYHDLGGEVVQAKDFDAVGVWSSPGRHLPHTYSDDPKFNEIFFERLDERKLEVLPAGMDYYYLFMIGKDPTQRNVRGSVRKILEDYKKRADEDNCACILEAINEHAKSVYEYFGYKVVQEFKFGEGEINEDGTLDPNGKGFTAYLMIYYKAPELLKIN-
CO                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//