ID  113017 PHOGENOM6 45 seq.
AC  HOG000113017
IO  0
KW  HOG000113017 // 
LA  1493
ND  45
NF  33
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=17 -b2=17 -b5=a Gblocks alignment: 1371 positions (91 %) in 4 selected block(s)
TR  ((((((NOISO|TARSYGS_4691_PE1:0.055772,((NOISO|OTOGAGS_2912_PE1:0.050454,NOISO|MICMUGS_1593_PE1:0.154531)0.981000:0.016951,(((NOISO|PONPYX_132_PE3:0.006100,((NOISO|GORGOX_133_PE2:0.004914,ENSG00000147255|HSX_PE2303:0.003267)0.000000:0.000001,ENSPTRG00000022273|PANTRX_131_PE7:0.004295)0.781000:0.002211)0.929000:0.006214,ENSMMUG00000011152|MACMUX_132_PE10:0.020008)0.964000:0.007546,ENSCJAG00000014463|CALJAX_122_PE10:0.043461)1.000000:0.021468)0.472000:0.005989)0.779000:0.004391,((NOISO|TUPGBGS_3107_PE1:0.065233,ENSOCUG00000009769|RABITX_107_PE16:0.057591)0.630000:0.001200,(NOISO|DIPORGS_3779_PE1:0.101825,(((ENSRNOG00000007600|RATX_PE1108:0.037164,ENSMUSG00000031111|MOUSEX_PE584:0.025502)1.000000:0.077367,NOISO|CAVPO191_1_PE5:0.107971)0.344000:0.006336,NOISO|SPETRGS_3187_PE1:0.068286)0.203000:0.005912)0.902000:0.006196)0.856000:0.002260)0.995000:0.013391,((((NOISO|PTEVAGS_2102_PE1:0.098779,NOISO|MYOLUGS_3256_PE2:0.110509)0.978000:0.025486,(NOISO|HORSEX_107_PE1:0.033568,(NOISO|FELCA217251_PE1:0.025732,(NOISO|CANFAX_107_PE7:0.017583,NOISO|AILMEGL192610_1_1_PE5:0.031731)0.953000:0.006528)0.997000:0.015214)0.783000:0.002814)0.763000:0.002098,(NOISO|LAMPAGS_1915_PE1:0.049729,(NOISO|TURTRGS_1850_PE1:0.035059,NOISO|PIGX_107_PE4:0.029313)0.839000:0.004268)0.912000:0.007972)0.754000:0.002575,NOISO|ERIEUGS_4939_PE1:0.160105)0.984000:0.011590)0.958000:0.010673,(NOISO|DASNOGS_4071_PE1:0.159646,NOISO|CHOHOGS_4476_PE1:0.090023)0.985000:0.020960)0.809000:0.016327,((NOISO|PROCA4862_PE1:0.122292,ENSLAFG00000011426|LOXAF100_1_PE9:0.028116)0.973000:0.017923,NOISO|ECHTEGS_4813_PE1:0.207725)0.726000:0.015256)1.000000:1.237835,NOISO|MONDO4_413_PE4:1.057454,ENSMODG00000002693|MONDO4_393_PE6:0.921633);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  NOISO|AILMEGL192610_1_1_PE5     1 1339 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRLGEQAAMLRTFTVLLFCIWLSLGMTSIGMT-VVKSQPELWIETNYPQAPWENITLWCKSPSRISSKFLRLKDKTQMTWIRPSSKTFQVSFPIGA---LTKSNAGLYRCCYWKETGWSDPSKVLELVAPGQLPKPIFWIQAETSPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAETVDYQIPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALIRLEDLEKSFYRKRPIKNEAYFFFRALKIHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDA--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLWCQGPVDGVGLALYKKGEDKPLQLLDTTSIDDNKSFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLSWKTSIRMTSHNTVELVVVD--KPPKPSLSAWPSTMFKLGKAITLQCRVPHPVLEFSLEWEERATFQKFSVDGDFIISNAEGKGTGTYSCSYRVEAHPNIWSDRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRHRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVMSASPPI---RGQKLQIRCKGWLAGM----EFVLYKEGVQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSESLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLITSVGTGDGGNYSCRYYDFT---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPILLALPGPVVLPGKNVTLHCQG-----AFQDMRFALLQEGTQVPLQF----QSTSRDSVDFLLHTVGVEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKPIKIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEREATSVQLWGSTSKDGAFLITNISGANIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPIVAPGENMTFQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQSPRGYRADFWMPVVRGDDSGVYSCVYYLDSAPFAASNRSDFL-EIWVTDKPPKPLLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFIINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDALELVGAAGPAAQECTMGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRDSETDGRDQTIALEECNQEEEP--GANTSSPL-SVSQGTSVELPVPI
AL  ENSCJAG00000014463|CALJAX_122_PE10 1 1336 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------VTLDRPGEGATMLQTFTILLFCIRMSLGMTSI----VIDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSQLSSKFLLLKDKTQMTWIHPSHKTFQVSFLLGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEAYFFFRSLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSPVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFILNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNIVELMIVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSEDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIETQPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYILNEAIRLSLLMQLVALLLVALLIQCTFPTLRITEAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPTGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPATEQVRAAFPLGALTQ-SHVGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGKELQIRCKGWLAGM----GFALYKEGKKEPVQQLGAVGREAFFTIKRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLILSVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKNVTLRCQG-----NFQGMRFALLQEGAQVPLQF----QSASGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGGATSMQLWGSTSNDGVFPITNMSAASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENVTLQCQGELP----DSTFVLLK--KGTQEPLEQQKPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASYHSDSL-EIWVTDKPPKPYLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPLAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAVEWKKWPRLRTRGSEADGRDQTIALEECNQEEEP--GTPTNSGS-SSSQRISMELPVPI
AL  ISOFORMIN|CALJAX_122_PE9      1 1327 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------VTLDRPGEGATMLQTFTILLFCI-------------LIDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSQLSSKFLLLKDKTQMTWIHPSHKTFQVSFLLGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEAYFFFRSLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSPVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFILNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNIVELMIVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSEDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIETQPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYILNEAIRLSLLMQLVALLLVALLIQCTFPTLRITEAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPTGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPATEQVRAAFPLGALTQ-SHVGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGKELQIRCKGWLAGM----GFALYKEGKKEPVQQLGAVGREAFFTIKRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLILSVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKNVTLRCQG-----NFQGMRFALLQEGAQVPLQF----QSASGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGGATSMQLWGSTSNDGVFPITNMSAASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENVTLQCQGELP----DSTFVLLK--KGTQEPLEQQKPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASYHSDSL-EIWVTDKPPKPYLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPLAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAVEWKKWPRLRTRGSEADGRDQTIALEECNQEEEP--GTPTNSGS-SSSQRISMELPVPI
AL  NOISO|CANFAX_107_PE7        1 1370 1.00 ----------------------------------------------------QFAASGGAHWRISNSGAGLQLPSHHLLSGKALPDLKHTLTTRGPMTLNRLGERAAMLWTFTVLLFCIL-------------MQSQPELWIETNYPQTPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSSKTFQVSFPIGA---LTKSNAGLYRCCYWKETGWSEPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETYPLTGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQIPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNLRCQAPIYGMTFALIRLEDLKKSFYRKRPIKNEAYFFFRALKIHDAGHYLCFYYDESYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQLLDTTSI-DDESFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLSWKTSIRMTSHNTVELVVVD--KPPKPSLSAWPSTMFKLRKAITLQHRVPHPVLEFSLEWEERATFQKFLVDGDFIISNAEGKGTETYSCSYRIEAHPNIWSDRSEPLKLMGPA--GFLTWNYILNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQKLQIRCKGWLAGM----EFVLYKEGVQEPVQQLHAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSDPMELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGTGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAHPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGTQVPLQF----QSTSGNSADFLLHTVRAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKPIMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKERETTSVQLWGSTSNDGAFPITNISGANIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPIVAPGENMTFQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQQPLEQQSPSGYRADFWMPAVRGDDSGVYSCVYYLDSAPFAASNHSDFL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDALELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRDSETDGRDQTIALEECNQEGEP--ATNTSSPS-SVSQGTSVELPVPV
AL  NOISO|CAVPO191_1_PE5        1 1305 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSYKTFQASFLLGA---LTESNTGFYRCCYWKETGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLLGCNVNVLCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGRVAIFSIDNMTPEKEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDMEKSFYHKEPIKNEAYFFFPTLKIHDSGRYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDA--LPKTWLLARPSPVVLMGQNISLKCRGSVDGVGLALYKKGEDKPVQFLDATSVIDNKPFLLHGVTHHDAGIYSCNYHLTWKTSIRMVTHNTVELLVVGKYKPPKHCLSAWPSTVFKQAKAITLQCPVSHPVLEFFLEWEERATFHKFLEDGDFIITNIEGKRTGTYSCSYHVEVHPNVWSHCSEPLKLIGPA--GFLTWNSILDEAIRLSLMTELAALLLVLLWIRWKCRRLRIREAWLLETAQGVTMLFIVAALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWENLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRRASEQVRAAFPLGELTQ-SHRGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIRCKGWLAGM----EFALYRDGEQEPVQQLGAVGREAFFIIRRMEDKDEGNYSCRTHTATLPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTLGSPQVTLGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDDNEIASSDRSWANPGPSSAHFLIVSVGIGDGGNYSCRYYDFD---TWSEPSDPVELVVTEFYPKPILLAQPGPVVFPGKDVTLHCQG-----NLKGMRFALLREGTKAPLQF----QSAAGSSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSTPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVSMGQNVTLWCQGPFHGVGYILHKEGEATSRQLWGSTSNDGAFPITSVSDANIGRYSCCYHPDWTSSIRIQPSNTLELMVTGLLPKPILLAHPGPMVVPGENMTLQCQGELP----DSTFFLLK--EGIQAPLEHQRPIGYRADFWMPVVRSEDSGIYSCVYYLDSAPLAASYPSTSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPNTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----NGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQASPDIWSEPSDSLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEP--GTTTNSPS-STSQGISVELPVPI
AL  NOISO|CHOHOGS_4476_PE1       1 1065 1.00 --------------------------------------------------------------------------SYHLLKGKALQDK-PTGSTKGPTTLNSPGEGATMLQTFTFLLFCI-------------KMES--PDCIETNYPQVPWKNITLCCRSPSQIASKYLLLKDKSQITWIHPSYKTFQVSFPIVA---ITESSTGLYRCCYWQETGWSEPSK-----APSQLRKPIFWIQAETPPLTGCNVSILCCGWLQDLVFI--LFKEGYAESVDYQVPTGIIAVFSTDNMTPENEGVYICCIHIQMLPTL-SEPSNPLKMVV-AGIYPKPILTAYPGHMMAPGESLNLRCQVPIYGMTFPLMRLEDLEKSFSHKRPIKNEAYFFF-ALKLHDAGHYFCFYYDGSYKGSLLSEILKIWVTDT--FPKTWLLAHSSPVVQKGQNVTLWCQRPVDGVGLPLYNKGEDKPLQLLDATRINDDNSFFLNNVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKFSKPSLSAWLSTVFKLGKAITLQCSVPHPDLEFSLQWEERATFQKFSVDGDFIISNVKGKGTGTYSCSYNMEAHPDILSHDSEPLKLTGPA--GYFTWNYILNEAVRLSLIM-LVALLLVVLWIRWKCQRLRIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIQCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAFGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXFYPKPTLLAKPGPVVLPGKNVTLHCQG-----AFQGMRFALLHEGTQDPLLF----QSGSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSMPIMIWVTDTFPKPWLFAEPSSIVPMGQNVTLWCQGPVHGVRYILHKEGEATSVQFWGSTSDDGAFPITNISGASIGRYRCCYHPDWASPIKIQPSNTLELIIT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|DASNOGS_4071_PE1       1 1370 1.00 FLSFYTLS-HWGKKEXXXXXXX---------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSHLLKGKAHQSK-PTVS--TACIILNSPGGAIMLQAFTFLLFCI-------------QMKSQPEL-LESNYP--PRENIIFWYRNPSQISKKFLLLKVKTQMAWIHPAYRTFLISLPIGA---ITESNTGLYRCCYWQETGWEPSQ--VLLEAPGQLPKPIFWIQAENPLRFGCSVNILDHCWLQDLVFM--LSKEGYVESMDYQVPSGTMANFSIDHMNPENEGVYICCTYIQMLPTLWTEPSNTLKLVV-AGLYPKPTLTAHPAPIVACGNNLNLWCQGPIYGMIFALMRFEDLEKSFYHKRPVK-EAYFFFQALKIHDTGLYLCFYYDGSHRGSFLSDILKIWVTDT--FPKTWLLAHPSTVVQMDQNMSLWCQEPVG--------KGGNKPLQL-DAIRVNDKDSFFLNNVTYSDAGIYTCNCLLTCKSSNWMTLHNPVELVVVGKYKPPKPSLSACPSTVFKLSKAITLQWQEPHSVLEFPLHWEKRATFQKFTVDGDFIIGNVKGTGTFSYSC--YIEPHHNIWSHHSGPLKLFGPA--GCLTWNYI-KEAMRLAVIIQLVAFLLVVLWIKWKCWRLRIKKAGLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCSGVLTDETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATHPASEQVRAAFPLGALTQ-NHAGRYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPRPVISASPPI---RGQELQIRCRGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAFGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKHPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHH----HMNFILYKDGSEIGSSDNSWAAVGSSTAHFLIISVGIGDGGNYTCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKNVTLHCQG-----TFQGMRFALLREGTQDPLLF----QSGSGNSADFLLHTVGIEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSYLSKPIIIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPIGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEE-GTSMQLWESTSDDGAFPITNISDASIGRYSCCYHPDWASSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLECQGALP----DSTFFLLK--EGTQVPLEQQRSRGYRADFRMSAVRGEDSGIYSCVYYLESTPFAASNHSDSSANSWVTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGVEFVLEHDRENTSRQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYHLQAYPDIWSEPSDTLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVIVALGVVLAIEWKKWPHLQTRDSDTDGRDQTIALEECIQEGEL--GTATNSPS-STSQGTSVELPVAI
AL  NOISO|DIPORGS_3779_PE1       1 1385 1.00 ----------------------------------------LYIPLRQRKEGLQFAASGGAHWRISNSGAGLQLPSHHLLRSKTLQDSKYTSSSRGPVTLDRPREVTTMLRKFILLLFCI-------------PMESQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRTSSKFLLLKDTTQMTWIRPFHKTFQVSFFLGA---LTESNTGLYRCCYWKETTWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCSVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYSEPVDYQVPTGTMAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSHNTVDLVVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKTITLQCRVAHPVLEFSLEWEERGTFQKFSVDGDFIITNAEGKGTGTYSCSYRVEAHPNIWSHRSEPLKLMGPT--GILTWNYVLNEAIRMSLIMQFVSLLVIVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTAILCCGLCNGVLTEETEIITPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGKDILPKPVISAPPPV---RGQELQIRCKGWLAGM----EFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDQGNYSCRTHTGKIPFKWSEPSKPLELVIKEMYPKPFFKTQASPVVTPGARVTFNCSTSQQ----HMSFILYKDGSEIASSDGSWTNPGASAIHFLILSVGFADGGNYSCRYYGFD---TWSQPSDAVELVVTEYYPKPTLVVQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----LFQGMRFALLREGTQVPLQL----QSASEEAVDFFLYSVEAENSGNYSCIYYETTMS-NRGSSPSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVQMGQNVTLWCQGPVHGVGYILYKQEENTSMQLWGSTSTEGAFPITNISGASLGRYSCCYHPDWTSPVKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPAPMVAPGENITLQCQGELP----DSTFVLLK--QGTHQPIEHQRPNGYRADFWMPVVRSEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDTL-EIWVTDKPPKPSLSAWPNTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHEGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDTLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEM--GTTTNSPS-LTSQGIAMELSVPV
AL  NOISO|ECHTEGS_4813_PE1       1 1364 1.00 --AVYTAPPGYXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRLQFAASGGAHWRISNSRAGLQLPSSHLLKVTVPQVGKPTVRTRGTILWS--PGERTMLHTFTILPFFI-----------------VMELFTETSYHQAPWENITLWCSIPSRVYSKSLLLKDKTQMFWVQPTYKTFQVSFPIGALGALTESSAGLYRCYYWQEIGCAEPSQILELEAPGQLPKSIFSIEAKSSTLSRCNVSILCHGLLPDLILT--LFKEGYAGPVDYQIPTGTVAIFSTDNLTHENEGVYICHTRIQMLLTLWSEPSDPLKVVIAAGLYPKPTLTAYPGLTQALGESLNLRCQGPIYGMTFALMRLEDMENTLYHKKTIKNEANFFFRALKVNDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSEILKIWVTDT--FPKTQLLAQPSPAVQIGQHMGLWCHGPVNGAGLALCEKGEDQPLPFVHDTNTVGSNSFFLNNMTNSDSGIC------NWANSSRMAANNTVVLVTEGKHKPPKPSLSAWPSTTFKLGQVLTLQCRAPHPVLEFSLEWEERAKPPTCSVDADFMLSNVGGKSTGTYGCRYRI--HPDVCSHRGKPLKLMGPA--GTVTWNYVLNEAIRLSLILQLIALLSVVLWIRWKCQRLRVREAWLLGTAQRVTMLFLVMAFLCCGLCNGVVTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDRTGWIATRPASKLVRAAFPLGALTQ-SHIGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---X-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXTFPKPWLYAEPSSVIPMGKNVTLWCQGPVLGVGYILQKEGDVTSMPLWGSSRDDGAFLITNTSGASTGRYSCCYHPDWTSPIKLQPSNTLELIVTGLLPKPTLVAQPGLFVTPGENMTLQCQGELP----DSTFVLVK--EGAQQPLERR--SSSRADFWMPXXXXXXSGIYSCVYYLNSAPFAASNHSDPM-EIWVTDKPPKPLLSAWPSAVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEDAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQANPDIWSEPSDTLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVLALGVVLAIEWKKWPRLRT------------------------------------------------
AL  NOISO|ERIEUGS_4939_PE1       1 1420 1.00 ISTFFFVL-KRQKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----------XXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMQSQPELWIESNYPQAPWENITLWCKNPCGIASKFLLTKDKTEMTWIRPSYKTFQVPFPIGA---LTKSNAGFYRCHYWIGTGWSEPSKILQLEAPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVRGYICRTHI--LPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTVYPGRILAPGESLSLRCQGPIYGMTFVLIKLEDLEKSFSLKRPIKNEAYFLFRSLKKYDTGRYLCFYYDGSYRGSLLSDIMKIWVTDT--LPETWLFAHPGPVVQMGQNVNLSCQGTVDGMGVELYKKGEDKPLQVLDSTSIREGKSFSLNNVTYSDAGIYSCHHLLFWKTSIKMTSHNTMELSIIGKK-LPTPILSGWPNSVLKLVKVTPLQCPAPRPVLEFSSEKEERTPLQKFSVDRDVTVNNVKGKGTETYSCNDRIR--RNIWSYPKDPLKLMGRK--GFLTWNHVLNEALRLSLIMQLVALLLVLLWIRWKSRRLRLREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCSGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSSSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SNTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALQLVGADILPKPVISASPPV---VGRELQIRCKGWLAGL----GFALYKVGVKEPVQQLGAFGREAFFTIQSMEVKDQGNYSCRTHTENHPFKWSQPSEPLELVIKEMYPKPSFKTRDSPLVTSGARVTFNCSTPKE----HMSFILYKDGSEIASSDRSWARPGASAAHFLIFSVGISDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVITEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKTVTLRCQG-----ALQGMRFALLQEGSQVPLQF----QSVSGNSADFLLHTAGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSYLSMPIMIWVTDTFPKPSLFAEPSSVVSMGQNVTLWCQGPVHGVGYILQKEREATSMQLWGSTSKDGAFSITNISGMSIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EDTQEPVEQQRPNGYRADFWMPEVRSEDSGTYSCVYYLDSAPLAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPNTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEH-GEEVPQQFSE----DGDFVINNIEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDERDQTIALEEYNQEGEP--STNSNSPS-STSQGTSAEVQVPV
AL  NOISO|FELCA217251_PE1        1 1374 1.00 --------------------------------------------------GLQFAASGGAHWRISNVGAGLQLPSHHLLRGRTVPDLKCTLSTRGPMTLDRPGQRPTMLRTFTVLLFCIL-------------MQSQPELWIETNYPQAPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSSKTFQVSFPLGA---LTKYNAGLYRCCYWKETGWSEPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETSPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQIPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLSLRCQGPIYGMTFALIRLEDLEKSFYRKRPIKNEAYFFFRALKIHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQHMSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQLLDTASTDDDESFFLNNVTYSDAGVYSCLYLLSWKTSIRMTSHNTMELVVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVPHPVLEFSLEWEERATFQKFSVDGDFIISNAERKGTGTYSCSYRIEAHPNIWSHRSEPLRLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLFMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTVLFCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDMLPKPVISASPPI---RGQKLQIRCKGWLAGM----EFVLYKEGVQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEAKDQGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPG-RVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGAGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEYYPQPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFPGMRFALLQEGNQVPLQF----QSTSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKPIMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPVGKNVTLWCQGPVHGVGYILHKEREATSVQLWGSTSNDGAFPITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPIVAPGENMTFQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQKPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDFL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDALELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRDSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GANTSSPS-SVSQETSVELPVPI
AL  NOISO|GORGOX_133_PE2        1 1336 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCIRMSLGMTSI----VMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLSWKTSIRMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFTVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAIGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHFPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGVFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPGNSPS-STSQRISVELPVPI
AL  NOISO|HORSEX_107_PE1        1 1316 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MLWKFTLLLFCIRLSLGMTSV----AIQSQPELWIETNYPQAPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSYKTFQVSFPIGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSEPSKVLELKAPGQLPKPIFWIQAETSPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALIRLEDLEKSFYRKRPIKNEAHFFFRALKIHDAGHYLCFYYDGSNRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLWCQGPVDGVGLALYKKGEDKPLQLLDTTSIDDNESFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLSWKTSIRVTSHNTVELVVV-----------SWPSTMCKPGKAITLQCRVPYTVLEFSLEWEERATFQKFSVDGDFTISNVEGKGTGTYSCSYRREAHANIWSHRSEPLKLMGPA--GFLIWNYVLNEAIRLSLIIQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSSSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHIGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIWCKGWLAGM----GFALYKDGVQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKHPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----RVSFILYKDGSEIASSDKSWANPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFA---FWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGTLVPLQF----QSTPGNSAEFLLHTVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKSIMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEREATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQRPSGYRADFRMPAVRGEDSGIYSCIYYLDSAPFAASNHSDSL-KIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDLLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRDSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTSTNSPS-SISQGTSVELPVPI
AL  ENSG00000147255|HSX_PE2303     1 1327 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCI-------------LMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPALPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPTI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGTSMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSTPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  ISOFORMIN|HSX_PE2304        1 1336 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCIRMSLGMTSI----VMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPALPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPTI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGTSMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSTPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  ISOFORMIN|HSX_PE2305        1 1327 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCI-------------LMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPALPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPTI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGTSMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSTPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  ISOFORMIN|HSX_PE2308        1 1316 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MLKTFTVLLFCI-------------LMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPALPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPTI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGTSMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSTPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  NOISO|LAMPAGS_1915_PE1       1 1341 1.00 --------------------------------------------------------------------------SHHLFRGKALQDSRG------SRT-LDRPEGATMLQTFILLLFCI-------------LMQSQPELWIETNYLQAPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFPIGA---LTKSNTGLYRCCYWKETGWSEPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETSPLPGCNVNIFCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNL-CEGPIYGMTFAL-KLEDLES-FYRR---PKNAYFFFRALIHDXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXTFPKTWLLAQPSPVVQIGQNVSLWCRGLVDGVGLALHKKGEDKPLQLLDITSINDDESFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLSWKTSIRMTSHNTVELVVVGKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEAWLLGTAQGVTMLFIITALLCCGLCSGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTR-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPV---RGQELQIQCKGWLAGM----GFALYKAGVQKPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKHPFKWSEPSEPLEVVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASNDRSWATPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFA---TWSEPSDPVELVVTEFHHIGASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEIEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISRASMGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPNLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--KGTQEPLKQQSPTGYRADFWMPAVRSEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPQLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGDP--GTNTNSPS-SISQGTTVELPVPI
AL  ISOFORMIN|LOXAF100_1_PE10      1 1316 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MLQTFTLLLFCMCEY----KGGEMTVMESQPELWIETNYPQAPWENITLWCRSPSQISSQFLLLKDKTQMTWVQPTYKTFQVSFPIGA---LNESNTGLYRCCYWQETGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWILAESSTLPGCNVNVFCHGWLQDLVYL--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQILPTLWSEPSNPLKLII-AGLYPKPTLTAYPGLILAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRLEDLEKSFHHKRPTKNEAYFSFRALKINDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVT-ETLPPKPWLLAQPSPVVQMGQNVSLCCQGPVDGVGLTLYKR-EDKPLQLLDATNIDGDDSFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLTWKSSIRMIAYNTMELVVV-----------AWPSTMFKLGKTITLQCRVPHLVLEFSLEREDGATSQKFSVDGDFIISNVEGKGAGTYSCSYRVEAHPDIWSHRSEPLKLMGPA--GSLTWNYVLNEAIRLSLITQFVALLSVVLWIRWKCRRLRIREAWLLRTAQGVTMLFIVTALLCCGEYKGVALLFLEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSSSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASELVRAAFPLGALTQ-SHIGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIQCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGKEAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTLGAQVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEIASSDGSWASPGASAAHFLLVSVGTGDGGNYTCRYYDFA---VWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLHCQG-----AFQGMRFALLQEGTQDPLQF----QSASGNSADFILHTVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSMPIMIWVTDTFPKPWLYAEPSSVIPLGQNVTLWCQGPVHEVGYILHKEGEATSMQLWGSSSDDGAFLITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENITLQCQGELP----DSTFVLVK--EGAQQPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFVASNHSDPL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----IGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQANPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSDTDGRDQSIALEECNQEIEL--GTTTNSPS-SISQGTSEELPVPI
AL  ENSLAFG00000011426|LOXAF100_1_PE9  1 1324 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------TMLQTFTLLLFCMWLSLDMTQSFKMTVMESQPELWIETNYPQAPWENITLWCRSPSQISSQFLLLKDKTQMTWVQPTYKTFQVSFPIGA---LNESNTGLYRCCYWQETGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWILAESSTLPGCNVNVFCHGWLQDLVYL--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQILPTLWSEPSNPLKLII-AGLYPKPTLTAYPGLILAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRLEDLEKSFHHKRPTKNEAYFSFRALKINDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTGKTLPPKPWLLAQPSPVVQMGQNVSLCCQGPVDGVGLTLYKR-EDKPLQLLDATNIDGDDSFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLTWKSSIRMIAYNTMELVVV-----------AWPSTMFKLGKTITLQCRVPHLVLEFSLEREDGATSQKFSVDGDFIISNVEGKGAGTYSCSYRVEAHPDIWSHRSEPLKLMGPAATGSLTWNYVLNEAIRLSLITQFVALLSVVLWIRWKCRRLRIREAWLLRTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEQTEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSSSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASELVRAAFPLGALTQ-SHIGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIQCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGKEAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTLGAQVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEIASSDGSWASPGASAAHFLLVSVGTGDGGNYTCRYYDFA---VWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLHCQG-----AFQGMRFALLQEGTQDPLQF----QSASGNSADFILHTVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSMPIMIWVTDTFPKPWLYAEPSSVIPLGQNVTLWCQGPVHEVGYILHKEGEATSMQLWGSSSDDGAFLITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENITLQCQGELP----DSTFVLVK--EGAQQPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFVASNHSDPL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----IGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQANPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSDTDGRDQSIALEECNQEIEL--GTTTNSPS-SISQGTSEELPVPI
AL  ENSMMUG00000011152|MACMUX_132_PE10 1 1338 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRRGEGATMLKTFTVLLFCIRMSLGTTSI----VMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKEPGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAKPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEAYFFFRSLKIQDTGHYLCFYYDISYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLAWPSPVVQMGQNVSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPVQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCQYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLRCRVSHPVLEFSLEWEEREAFQKFSVDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAVRLSLIVQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLSCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELLGTDILPKPVISASLPI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGQQEPVQQLGAVGREAVFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEQRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGAQVPLQF----QSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSIPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEEEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVSPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPGTMFKLGKDIILQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDSLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSRRISVELPVPI
AL  ISOFORMIN|MACMUX_132_PE9      1 1424 1.00 ISSFYTHP-GEGKESLSLSPRLERTGAISTHCSFSLLGSSDPPALAFLVLGLQFAASGGAHWRISNIGAGLQVPYHHLLRRKLLQDSEHTASTRGPMTLDRRGEGATMLKTFTVLLFCI-------------LMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKEPGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAKPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEAYFFFRSLKIQDTGHYLCFYYDISYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLAWPSPVVQMGQNVSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPVQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCQYLLTWKTSIRMPSHNTVELMVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLRCRVSHPVLEFSLEWEEREAFQKFSVDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAVRLSLIVQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLSCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELLGTDILPKPVISASLPI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGQQEPVQQLGAVGREAVFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEQRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGAQVPLQF----QSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSIPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEEEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVSPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPGTMFKLGKDIILQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDSLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSRRISVELPVPI
AL  NOISO|MICMUGS_1593_PE1       1 1329 1.00 IFSFYMLP-RGRKXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGLQFAASGGAHWRISNIGADLQLPSHHLLRRKNLRDE--HISTRGPMAWYRPGEGATMLRTFTVLLFCI-------------LMEPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDRTQMTWIRPSYKTFQVSFPIGA---LTKSNIGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYADPVDYQVPSGTMAIFSIDNMTPEDEGVYVCRTHIQMSPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLEKSFYHKKPIKNEAYFFFRSLKIQDSGHYLCFYYDGSYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPNPVQ--GQDVSL-RRGPMDGVGLALYKKGEDKLQ---FDASINNGKSFIVNNVTNSDSR-VSCRYHLTWKTSNRMASHTSVELLVVGKNKPPKPSLSAWPSTVFKLGKSIILQCRASHPVLEFSLEWEERATFQKFSVDGDFIISNADGKGTGTYSCSYRLVAHPNIWSHRSEPLKLMGPAXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXWIKWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCTGVLIEENEIILPTPKPEMWAETTFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPATEQVRAAFPLGALTQ-SHSGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPAISAPPPI---PGQKLQILCKGWLEGL----GFALYKEGKKEPVQQLGAVGREAFFTIQRMETKDEGNYTCRTHTVKHPFKWSQPSEPVELVLQELYPKPFIKTQASPVVTLGDRVTFACSTHLQ----HMSFIIYKDGIEVASSDKSWTKPGPSTCHFVIFSVGVAHGGNYSCRYFDFV---VWSEPSDPVELVVSGFYPKPTLLAKPGPMLLPGKDVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGTRVPIQI----QSVSGNSADFLLHTVGTEYFGNYSCVYYDTTMS-NRGSNLSALLMLWVNDTFPKPEFFAEPTSVVPMGYNVTLWCQGPVHGVRYILHKEGDATSLQRWGPISYDGAFPIHNVSRAKTGRYSCCYHPNWTTSLKIQTSDTLELMISGFLPKPSLLALPGPMVVPGENMTFQCQGEFP----NSTFVLLKEKEGILKPIRRQRPRRDRADFRVSAVRVDNSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLAASPSTVFKLGEDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNLEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDSLELVGEA-----------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSMODG00000002693|MONDO4_393_PE6  1 680 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPSLLALPRPVMPPGSDMILWCKKPEQSNDWLVTFSLLKAGTLEPLQNKSFSLTQADFSLKSLRD-QDSGIYTCIYYEATDLHCKSEPSEALEIWVTDSLPKPSLSARPNSVVASRGNVTLLCRGPPRGV----GFALYKEGEETPVAIREPTQDGAEFSLNHVSVNQTGKYRCCYHLEPNLHILALPSDPLELL-IQGLPKPDIFAEPSSVVAPGTNVTLRCSALQST-SQELLFTLLKAGSPGYPH---PDKTG-SEARFSLPSVKVRDAGSYSCFYSERRHAKGKSETSETLDLVVTGSLPRPSLQALPSAKVSLNGRVTLRCVLPVK-PSLGSVMFMWLKAGTPEPLGRA---LQQSQRWADFTLQSVTVQDAGSFRCVYYEKTVQ-PRASEPSEPLHVCVTDSLPKPSLSAWPNSVVASRGNVTLLCRGPPRGVGFALYKEGDETPVAISEPTQDGAEFSLNHVSVNQTGKYRCCYHLERNLHVLVLPSDPLELLIQGSLLKPFLLALPSPLMPPGSDMILWCRRPEQSNDWLVTFNLLK--AGTLEPLQNKSFRFSQAKFSLKSLRDQDSGIYTCIYHETTRLLWMSEPSEAL-EIWVTDSLPKPSLSARPNSVVASRGNVTLLCRGPPRGVGFALYKEGEETPVAISEPTQDGAEFSLNHVSVNQTGKYRCCYHLEPNLHVLAWPSDPLELL--------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MONDO4_413_PE4        1 682 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TLPRPTLWALPSPVVYNGTNVTFRCQGPLRSGR----FQLWKDGELRDERNASREL--AEFELRNVNGMTDARNYSCRYGQGPLW---SDFSEPLALVVTGFFPQPQISTHIHLQVNPGRQVTILCKKLPSIFSQDYIFVLLEAESLKPLKKKSPTENTVFFTFPSVRIQDSGNYSCIYYKKTAPYIGSKPSQALKLTVLGKLPKPTLWTQSGLVVIPGTNITFWCSRPKLSFLKEVTFTLWRPWTGKYLN---EQSSGELWTSFLLPSVRPGDTGSYRCTYKEMTASARNSENSDDLKLLVTGSLPKPTLSALPGLVVEPGTHVTLQCEHPPSYSSLWGVTFILLKVGISQPLQRQ---SP-GGTSADFLLLSVRAQDAGSYSCVYHEEMMTLSQVSEPSEVLEIWVTDALPKASLSVRPVPEIASGVNVTLLCQGPSRGTGIVLYKEGGKQILPSMYTTQDGAQFSLTHVTPKHSGNYSCGYQPGTEGSLWTQLSDPLELIVRGSLPKPSLFAFPDLVVKPGVHVTLQCRQPLQSPLWGVTFALLK--VGAPQPLQSQSPTGTSADFLLLSVRAQDAGNYSCIYSSRTVPYQVSEPSEVL-EIWVTDTLYKASLSVWPDSEVESGTNVTFLCRGPSWSTRFVLYKEREEKILLTMDTTQDGAQWFLIQVTPQNSGNYRCSYQSGTNESLWEQSSDPLEL---------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSMUSG00000031111|MOUSEX_PE584   1 1317 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLLLLCIWLNPGMTS---LA-VESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNSQMTWIRPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWKEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNIFCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKSFYHKKPIKNEAYFYFQDLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALYKKGEEKPLQFLDASSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELMVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEERTTFQKFSVDGDFLITDIEGQGTGTYSCSYRIEAHPNTWSHRSKPLKLVGPA--GFLTWNSILNEAVRVSLTMQLASLLLLVVWIRWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLFILMALLCCGLCNGALTEEIEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTH-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKKGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEMQPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGSRVTFNCSTSHE----HMSFILYKDGNEIASSDLAWGNPGGSTAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSNPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----IFQGMRFALLQEGTHTPLQF----QSTSGTSADFLLHTVGAQDFGNYSCVYYETTMS-NRGSSLSTPLMIWVTDTFPRPWLSAEPSSVVTMGQNVTLWCQGPVRGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNEGAFPIINISGASIGRYSCCYHPDWMSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLVQPGPMVAPGENVTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTRQPLEQQRPSGYRADFWMPVVRDQDSGVYSCVYYLDSAPLVASNHSNSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTIFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVIDNLEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDTLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGIVLAVEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTVVLEECNQEGEP--GTTTNSPS-SASQEVSVELTVPI
AL  ISOFORMIN|MOUSEX_PE586       1 762 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLLLLCIWLNPGMTS---LA-VESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNSQMTWIRPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWKEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNIFCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKSFYHKKPIKNEAYFYFQDLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALYKKGEEKPLQFLDASSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELMVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEERTTFQKFSVDGDFLITDIEGQGTGTYSCSYRIEAHPNTWSHRSKPLKLVGPA--GFLTWNSILNEAVRVSLTMQLASLLLLVVWIRWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLFILMALLCCGLCNGALTEEIEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTH-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKKGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEMQPFKWSEPSEPLELVIKDGRTKAQN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|MOUSEX_PE588       1 1026 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------AMMLRTFTLLLLCIWLNPGMTS---LA-VESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNSQMTWIRPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWKEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNIFCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKSFYHKKPIKNEAYFYFQDLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALYKKGEEKPLQFLDASSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELMVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEERTTFQKFSVDGDFLITDIEGQGTGTYSCSYRIEAHPNTWSHRSKPLKLVGPA--GFLTWNSILNEAVRVSLTMQLASLLLLVVWIRWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLFILMALLCCGLCNGALTEEIEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTH-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKKGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEMQPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGSRVTFNCSTSHE----HMSFILYKDGNEIASSDLAWGNPGGSTAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSNPVELVVTEFYPKPTLLAQPGP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVIDNLEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDTLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGIVLAVEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTVVLEECNQEGEP--GTTTNSPS-SASQEVSVELTVPI
AL  NOISO|MYOLUGS_3256_PE2       1 1320 1.00 --------------------------------------------------GLKFAASGGVHWRISNIA-GLQLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMQTQLELCIETSYPQAPWKN-TLWCKSPSRIPSKFLLLKDKAQMTWIHPSYKTFQVSFPIGA---LTKSNTGHYRCCYWKETSWSEPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQSETSPLPGCNVNILCHG-LQDLIFM--LFKEGYAEPVDYQIPTGTVAIFSIANVTPESKIVYICHTLIQILPTLWSEPSKPLKLIV-AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLKIHDAGHYLCF-YDGSYRGSL-SHILKIWVTDT--FPKTWLLAQPSSVVQMSQNMSLWYQGPVDRVGFTLYKKGEDKPLQLLDANNIDDDKSFFLNNVTNSDAGIYSYHCLLSWKTSIRMTSHNTMELMVVGKYKPPKLSLSAWPSIMFKLER--DLQCRVPHPVLEFSLEWEERATFQAFSVDGDFIISNVEGKGTRTYSCMYHIEAHPDIWSHHSEPLKLIGPA--GLLTWNDVLNEAIRLSLTMQHVTLLLVMLWIRWKCWRLRIREAWLLGTAQGVIMLFIITVLLCCGLSNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATHPASKQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDMLPKPVISAPPPI---RGQELQIRCKGWLAGM----EFALYKEGLQEPVQQLGAVGREAFFTIPRMEDKDEGNYSCRTHTEMHPFKWSEPSEPLELIIKDMYPK--FNTWDG-SVTPGARVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEIASSDKTWTSSGASAAQFVIISVGISDGGNYSCRYYDFA---TWSEPSNSVELVVTEFYPKPILLAEPGPVVLPGKNVILHCQG-----AHEGMRFALLHEGTQVPLQF----QSTSGNSADFFLHTIGAEDAGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKPIMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEKEASSMQPWASTSYDGAFPITNISGANIGRYTCCYHPDWASPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPSSMVAPGKNMTLQCQGELP----DSTFVLLK--DGSPEPVEKQQPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPLAASNHSDSL-HIWVTDRPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPMPGIEFVLKRDGDKVPRQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAQPGIWSESSDPLELVGAAGLAAQECTVGNIVRSTLIVVVIVALGVVLAIEWRKWPRLQT------------------------------------------------
AL  NOISO|OTOGAGS_2912_PE1       1 1372 1.00 ISSFYI----------------------------------------RGKERLQFAASGGAHWRISNIGAGLQLPSYHLLRRKTLQDP------------EPPGEGGTMLGTFTILLFCI-------------EMEPQPELWIESNYPYAPWENITLFCRSPSRLSSKFLLLKDKTHMTWIRPSYKTFQVSFPIGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX--XXXXXXXEEPVYQVPTGTIAIFSIDCMTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AXXXXXXXLTAYPGPIMAPGESLTLRCQGPIYGMTFALMRLEDLENSFYHKKSIKNEAYFFYRSLKIQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDVLKIWVTDA--FPKTWLFARPSPVVQVGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATNIINNKSFSLNNVTYSDSGFYSCQYLLTWKTSIRMTSHNSVELLVVGKYKPPKPTLSAWPSTVFKLGKSITLQCRVSHPVLEYSLEWEEREKFQKFSVDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIEAYPNIWSHRSEPLKLMGPAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLTEETEIITPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSDSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPV---RGQKLQIQCKGWLEGM----SFALYKEGEQEPIQQLGSVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWPSPVVTPGARVTFNCSTPLQ----RMSFILYKDGSEIASSDKSWTSPGASSAHFLIISAGIGDGGNYSCRYYDLA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAKPGPVVLPGKNVTLHCQG-----TFQGMRFALLQEGTQVPLQS----QSASGNSADFLLHTVGAENSGNYSCIYYETTMS-NRGSYRSIPLMIWVTDTFPKPSLFAEPSSVVSMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGEATSLQLWGPTSNNGAFPITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLVQPGRIVAPGENMTFQCQGELP----ESTFVLLK--EGTQKPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGDDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLAAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNSEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVIVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTTTNSPS-STSQGISVDLPVPV
AL  ENSPTRG00000022273|PANTRX_131_PE7  1 1307 1.00 ISSFYTHP-GEGKESLSLSPRLECTGAISTHCSFNLLGSSDPPASQ------------PSEWR--------GLQSHHLLRRKILQDSEHTASTRGPMTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCI-------------LMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSITMPSHNTVELMVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEET--------------------------------------------------------------------------------------------------------DILPKPVISASPPI---RGQELQLRCKGWLAGV----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPLAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  ISOFORMIN|PANTRX_131_PE8      1 1239 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------MTLDRPGEGATMLKTFTVLLFCIRMSLGMTSI----VMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLLARPSAVVQMGQNVSLRCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLLTWKTSITMPSHNTVELMVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEET--------------------------------------------------------------------------------------------------------DILPKPVISASPPI---RGQELQLRCKGWLAGV----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVILRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELLVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPLAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  NOISO|PIGX_107_PE4         1 1321 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLFLFCMRLSLGMTPIGMTAMMQSQPELWIETNYPQAPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFPIGA---LTNSNTGLYRCCYWKETGWSEPSKALELEAPGQLPKPIFWIQAETSPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALIRLEDLEKSFYSKKPIKNEAYFFFRALKTHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILRIWVTDT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQRLDVTSIDDDKSFFLNNVTYSDAGIYSCHYLLSWKTSIRMTAHNTVEIVVV-----------AWPSTVFKLGKAITLQCRVPHPVLEFCLEWEERATSQKFSVDGDFIVSNVEGKGTGTYSCSYRIEAQPNIWSHRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAVRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFILTALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQIRCKGWLAGM----GFALYKEGAQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGTRVTFNCSTPRQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIVSAGAGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELVVAEFYPEPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGTQVPLQF----QSASGKSADFLLHAVGAEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSHLSKPLMIWVTDTFPKPRLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEIEATSVQLWGSTSNDGAFPITNVSGASIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--KGTQEPLQQQRPIGYRADFRMPAVRSEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSSVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSEPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGDP--GTNTNSPS-SISQGTSVELPVPV
AL  NOISO|PONPYX_132_PE3        1 1312 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSLGMTSI----VMDPQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFLIGA---LTESNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNLTPEDEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQTLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSDVLKIWVTDT--FPKTWLFAWPSAVVQMGQNVSLWCRGPVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSIDDNTSFFLNNVTYSDTGIYSCHYLFTWKTSIRMPSHNTVELTVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVNGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRVETHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GYLTWNYILNEAIRLSLIMQLVALLLVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCNGVLIEETEIVMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQELQLRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPFFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSNPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKSVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGAHVPLQF----RSVSGNSADFLLHTVGAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCRGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASMGRYSCCYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGAQEPLEQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTMFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGEP--GTPANSPS-STSQRISVELPVPI
AL  NOISO|PROCA4862_PE1         1 1369 1.00 --------------------------------------------------GLQFAASGGAHWRISSSGAGLRLPFHHLLRGKEPQDSKPPVST--DLTSLDLGVGATMLQTFALLLFCV-------------VMESQPELWMETNYPQTPWENITLWCRSPFRISSQFLLLKDKTQMTWIQPTYKTFQVSFLIGA---LNESNTGFYRCCYWQETGWSEPSKILELEAPGQLPKPIFWILTESSTVLGCNVNVFCHRWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYRVPTGTVAIFSIDNMTPENKGVYICRTHIQMLPTLWSEPNNPLKLVI-AGLYPKPTLTAYPGLILAPGESLNLRCQGPIYGMTFALLRLEDLDKSFYRKRPIKNEAYFFFRALKSNDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FSKTWLLAQFSLVVQMGQNVSQWCQGLVEGVGLALCKQRGTKPLQPLDATNTDGDSLF---SVLYSGAGLHSCHHLLTWKSSIRMVTCSLVGLMVGDMYKPPKPSLSAWPNTMFKLGKTITLQCWVPRPVLEFSLEREDRETSPAFSVDGDFIISNVEGKGVGTYSCSYRTEAHPDIWSHRSEPLNLMEPA--GSLTRNYILDEAIRLSLIMQLVALLAAMLWIRWKCRRLRTREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCSGVLTEQTEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSSS-T---EFVLLKDGTGWIATRPASELVRAAFPLGALTQ-RHIGSYHCHSWEEMAV---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXM----GFVLSKEGKQEPVQQLGCLGKESLLTIQRMEDKDEGNYICRTHSEKRPLNWSESSEPLELVIKEMYPKPLFKTWTRPVVTLGAQVTFSCSTSHQ----HMSFILYKDESEIASSDGSWMNPGANEAHFLIVSVGVGDGGNYTCRYYDFA---LWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLMAQPCPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGTQNPLQF----QSASGNSADFLLHTVGVEDSGNYSCVYYETTMS-NRGSQLSMPIMIWVTDTFPKPWLYAEPSSVIPLGQNVTLRCQGPVREVGYILHKEGEANSVQPWRFTGDNGAFFITNISGSSIGRYSCCYHPDWTTSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPTLLSQPGPMVSPGENVTLQCQGELP----DSTFVLVK--EGAQQPLQQQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGVYSCVYYLDSAPFVASNHSDPL-EIWVTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLQCRGPLPGVEFVLEHDGEDAPQQFSE----DGAFVISNVEGKGTGNYSCSYRLQANPNIWSEPSDSLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAVEWKKWPRLRTRDSDTNGRDQSIALEECNQEIEL--GTTTNSPS-SISQGTSEELSVPV
AL  NOISO|PTEVAGS_2102_PE1       1 986 1.00 --------------------------------------------------ELQFAASGEAHWRISNIGAGHQLPSHHLLSDKTLQALKC------LMTQDRPEEGATMLQTFTLLLFCI-------------LLQSQPELWIETNYPHAP-ENITLWCRSPSQISSKFLLLKDKTQMACICPSYKTFQVSFPIGT---LTKSNTGRYRCCYWKEIGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQSEDSPLPRCNVNIFCHGWLQDLIFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIA----DSEGVYICRTHIQMLPSLWSEPSNPLKLIV-AGLYLKPALTAYPGPIMTPEESLNLRCQGPIY-MTFTLISLEELKKPFYRKRP-KNEAFFFFWALKIHGAGHYLCLDYDVSYRGSLFSDILKIWVTNT--FPKTWLLPQLSPVVQMGQNVSPWYRGSVDEVGFVLYKKGEDKSLQLLDTTNINDDESFFLNNVTYSDADIYSCHYLLSWKTSIRMTSHDTMELVVVGKYKLPKPFLSAWT--MSKLGKTITLQC-VPHPVLKFSLELEERVTFQNFSVDADFIINNVEGKSTGTYSC-------CNIWSHRSEPLKLMGPA--GLLTWNYVLNEAIRLSLIVQLVALLSVVLWIRRKCWRLRIREAWLLRTAQGIIMLFIIMALLCCGLCNGVLTKETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATHPASEQVRAAFPLGTLTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISAFPPI---RGQELQIRCKGWLAGM----GFALYKEGLQEPVQQLGAIGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKHPFKWSEPSEPLEVVIKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLQCQG-----TFYGMRFALLYEGTPVPLQF----QSASGNSADFLLHIAGAEDSGNYSCVYYETAMS-NRGSHLSKPIMIWVTDTFPK--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|RABITX_107_PE15      1 1316 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------TMLRTFSILLFCIRLSLGVPSL----VMESQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTEMTWIRPSFKTFQVSFHIGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGHIMAPGESLSLRCQGPIYGMAFALMRLEDLEKSFYHKKSIRNEAYFFFRSLKSHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILEIWVIDT--FPKTWLLAQPSPVVQTGQNVSLQCRGPVVGVGLALYKKGEDKPLQFLDAASINDNKSFILNNVTLSDAGIYSCHYLLTWKTSIKMTSHNTVELVVV-----------AWPSTVFKLGKAITLQCRVAHPVLEFSLEWEERVTFQKFSVNGDFVISNVEGKGTGTYSCSYRIEAHPDIWSQRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLVVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGLCSGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVLSASPPV---RGQELQIQCKGWLAGL----GFALYKEGEQEPVQRLGAAGREAFFTIQRMEDKDQGNYSCRTHTERRPFKWSEPSEPLQLVIKEMYPKPFFKTWRSPVVTPGARVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEVASSDRSWASPGASIAHFLILSVGIGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGAQAPLQF----QSVSGN-ADFLLHTVDAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPSLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGEATSVPLWGSTSNDGAFPITNMSGASIGRYSCCYHPDWTSPIKLQPSNTLELIVTGLLPKPNLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQRPSGYRADFWMPVVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-QIWVTDKPPKPSLSAWPSMVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEP--GTITNSPS-SPSQEISVELPVPL
AL  ENSOCUG00000009769|RABITX_107_PE16 1 1332 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------ALHRPGKEATMLRTFSILLFCIRESLGI--I----VMESQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTEMTWIRPSFKTFQVSFHIGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGHIMAPGESLSLRCQGPIYGMAFALMRLEDLEKSFYHKKSIRNEAYFFFRSLKSHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILEIWVIDT--FPKTWLLAQPSPVVQTGQNVSLQCRGPVVGVGLALYKKGEDKPLQFLDAASINDNKSFILNNVTLSDAGIYSCHYLLTWKTSIKMTSHNTVELVVVD--KPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVAHPVLEFSLEWEERVTFQKFSVNGDFVISNVEGKGTGTYSCSYRIEAHPDIWSQRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLIMQLVALLVVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIVTALLCCGEYKGVALLFLEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVLSASPPV---RGQELQIQCKGWLAGL----GFALYKEGEQEPVQRLGAAGREAFFTIQRMEDKDQGNYSCRTHTERRPFKWSEPSEPLQLVIKEMYPKPFFKTWRSPVVTPGARVTFNCSTPQQ----HMSFILYKDGSEVASSDRSWASPGASIAHFLILSVGIGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGAQAPLQF----QSVSGN-ADFLLHTVDAEDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPSLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGEATSVPLWGSTSNDGAFPITNMSGASIGRYSCCYHPDWTSPIKLQPSNTLELIVTGLLPKPNLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQEPLEQQRPSGYRADFWMPVVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-QIWVTDKPPKPSLSAWPSMVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEP--GTITNSPS-SPSQEISVELPVPL
AL  ENSRNOG00000007600|RATX_PE1108   1 1320 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLLLLCIWLNRGMTS---MAAVESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNTQMTWIHPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWNEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPFPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPIDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGIYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKPYYYKKPIKNEAYFYFQALKTQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALHKKGEEKPLQFLDATSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELIVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEETTTFQKFSVDGDFIITNIEGQGTGTYSCSYRIESHANIWSHRSEPLKLVGPAVTGFLPWNSILNEAIRVSLTVQFLSLLLLVLWLQWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLVILIALLCCGLCNGALTEEIEIIMPTPKPELWAETNFPQAPWKNVTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKMGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKEEGNYSCRTHTEKQPFKWSEPSAPLELVIKELYPKPFFKTWASPVVTPGSRVTFNCSTSRE----HMSFILYKDGNEIASSDPVWGNPGTSTAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELIVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----IFQGMRFALLQEGAHAPLQF----QSASGTSVDFLLHTVGAEDFGNYSCVYYETTMS-NRGSYLSTPLMIWVTDTFPRPWLSAEPSSVVTMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEGEATSMQLWDSTSNEGAFPIINISGASIGRYSCCYHPDWMSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLVQPGPMVVPGENMTFQCQGELP----DSTFVLLK--EGTQQPIEQQRPSGYRADFWMPVVRDQDSGVYSCVYYLDSAPLVASNHSNSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVIGNMEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDSLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGIVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQDGEP--GTATNSPS-SALQGVSVEQTVPI
AL  ISOFORMIN|RATX_PE1109        1 1025 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLLLLCIWLNRGMTS---MA-VESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNTQMTWIHPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWNEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPFPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPIDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGIYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKPYYYKKPIKNEAYFYFQALKTQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALHKKGEEKPLQFLDATSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELIVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEETTTFQKFSVDGDFIITNIEGQGTGTYSCSYRIESHANIWSHRSEPLKLVGPA--GFLPWNSILNEAIRVSLTVQFLSLLLLVLWLQWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLVILIALLCCGLCNGALTEEIEIIMPTPKPELWAETNFPQAPWKNVTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKMGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKEEGNYSCRTHTEKQPFKWSEPSAPLELVIKELYPKPFFKTWASPVVTPGSRVTFNCSTSRE----HMSFILYKDGNEIASSDPVWGNPGTSTAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFS---IWSEPSDPVELIVTEFYPKPTLLAQPGP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVIGNMEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDSLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGIVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQDGEP--GTATNSPS-SALQGVSVEQTVPI
AL  ISOFORMIN|RATX_PE1110        1 762 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------MMLRTFTLLLLCIWLNRGMTS---MA-VESQPELWIESNYPQAPWENITLWCKSPSRVSSKFLLLKDNTQMTWIHPPYKTFQVSFFIGA---LTESNTGLYRCCYWNEKGWSKPSKILELEAPGQLPKPIFWIQAETPPFPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYTEPIDYQVPTGTMAIFSIDNLAPENEGIYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAHPGPILAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMRLEDLKKPYYYKKPIKNEAYFYFQALKTQDTGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDT--FPKTWLLVQPSPVIQMGQNVSLRCGGLMDGVGLALHKKGEEKPLQFLDATSNTGNNSFFLKNVTYRDAGIYSCHYYLTWKTSIKMATYNTVELIVV-----------AWPSSVFKVGKTITLQCRVSHPVLEFSLEWEETTTFQKFSVDGDFIITNIEGQGTGTYSCSYRIESHANIWSHRSEPLKLVGPA--GFLPWNSILNEAIRVSLTVQFLSLLLLVLWLQWKCRRLRLREAWLLGTAQGVAMLVILIALLCCGLCNGALTEEIEIIMPTPKPELWAETNFPQAPWKNVTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASLPI---RGQELQIRCKGWLEGL----GFALYKMGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKEEGNYSCRTHTEKQPFKWSEPSAPLELVIKDGQIKAPN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPETRGS_3187_PE1       1 1380 1.00 --SFYTPL-GDKKEXXXXXXXXXXXXXX------------------------------------XXXXXXXXXXSYYILR-SKI-GDSGCTSTRGPTIQDRPGEGATMLRTFLILLFCI-------------RMEPQPDLWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSYKTFQVSFFLGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTMAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGPMMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMKLEDLEKSFYHKKPIKNEAHFFFQSLKSQDSGHYLCFYYDGSYRGSLLSDILKIWVTDS--FPKTRLLAQPSPVVQMGQNVSLRCQGQVDGVGLALYKKGEDKPLQLLDATSINDTKSFFLNNVTYSDSGIYSCHYLLPWKTSIKMATHNSVELVVVGKYKPPKPTLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEEKEKFQKFSADGDFIITNVEGKGIGTYSCSYRVEAHPNIWSHRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLIVQLVALLVVVLWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFIITALLCCGLCNGVLIEETEIMTPKLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXSWEEMAV---SEPSEVLELVGTDILPKPVISAAPPV---WGRELQIRCKGWLAGM----SFALYKEGEQEPVQQLGAVGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRMHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYSKPFFKTLTSPVVTPGARVTFNCSTPHQ----HMTFILYKDGNEIAASDRSWANPGATTANFVIDSVGIGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----IFQGMRFALLQEGTQAPIQF----QSASGNSADFLLHTVSTGDSGNYSCIYYETTMS-NRGSYLSMPLMIWVTDTFPKPWLFAVPSSVVAIGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEVGPTSMQLWGSTSNDGAFPITNISGASLGRYSCYYHPDWTSSIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLVQPGPMVAPGENITLQCQGELP----DSTFVLLK--EGSQEPLEQQRPNGYRADFWMPVVRGEDSGIYSCVYYLDSAPLAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLAAWPSTVFQLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEQEGEEAPQQFSE----DGDFIINNMEGKGIGNYTCSYRLQAFPDIWSEPSDSLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEP--DTTTNSPS-STSQGISVELPVPI
AL  NOISO|TARSYGS_4691_PE1       1 1390 1.00 ISDFYTPP-GESK------------------------------------EGLQFAASGGAHWRISNIGAGLQLPSHHLLRRKSLQGSECASSTRDPMILDRPGEGATMLQKFTLLLFCI-------------PMESQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPTYKTFQVSFLIGP---LTEFNAGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIDNMTPDDEGVYICRTHIQLLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTLTAYPGPVMAPGESLSLRCQGPIYGMTFALMKLEDPEKSFYHKKPIKNEAYFFFPALKIHDAGHYLCFYYDGSYRGSLLSGVLKIWVTDT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLRCRGAMDGVGLALHKKGDNKPLQFLDATSINDNKSFSLNNVTYSDAGIYSCHHLLTWKTSIRMTSHNTVELVVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVSHPVLEFSLEWEERETFQKFSVDGDFIISNVDGKGTGTYSCSYRIEAYPNIWSHRSEPLTLMGPAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEAWLLGTAQGVTMLFIITALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLCCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPI---RGQKLQIRCKGWLAGM----GFALYKEGEQEPVQQLGAAGREAFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSQPSEPLELVIKEMYPKPFFRTWASPVVTPGARVTFNCSTSHQ----HMSFILYKDGSEIASIDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDLA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVFPGKNVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGTQVPLQV----QSASGNSADFLLHTVGAKDSGNYTCIYYETTMS-NRGSYRSMPLMIWVTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNVVEFILHKEGEVTSVQLWGSTSNDGAFPITNISGTSIGRYSCCYHPDWTSSIKIQLSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLHCQGKFP----DSTFVLMK--EGTQEPLEKQRPSGYRADFWMPAVRGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-QIWVTDKPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNIEGKGIGNYSCSYRLQSYPDIWSEPSDPLELVGAAGPVAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGIVLAIEWKKWPRLRTRGSETEGRDQTIVLEECNQEEEEPATTTTSSPS-STSQGISVELPVPI
AL  NOISO|TUPGBGS_3107_PE1       1 1417 1.00 IYSFCTPP-GIRRDXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLQFAASGGAHWRISNSGAGLQLPSYHLLRSEILQGSEDTXXXXXXTALIRPGEGATMPRTFTLLLFCI-------------PMESQPELWIESNYPQAPWENITLWCRSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSYKTFQVSFPIGA---LTESNTGLYRCCYWKETGWSKPSKVLELEAPGQLPKPIFWIQAETPPLLGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTIAIFSIDNMTPENEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLVV-AGLYPKPTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXHKKSKNEGYF-FRALKTHH---GYLWFTEGSYRGSLLS-ILKIGVTNT--FPKTWLLAQPSPVVQMGQNVSLQCQGSVDGVGLALYKKGEDKPLQFLDATSLGDNESFFLNNVTYNDAGIYSCRHHLTWKTSIKMTSHDTVELVVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAIILQCRVSHPVLEFSLEWEENETFQKFSVDGNFVISNVEGKGTGTYSCSYRIKAYPNIWSHRSEPLKLMGPA--GVFTWNYVLNEAVRLSLIMQLVALLLVVLWIRCKCRRLRIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMYPKPFFRTWASPLVTPGARVTFNCSTPHQ----QMSFILYKDGNEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGVGDGGNYTCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----AFQGMRFALLQEGTPVPLQF----QSASGNSAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXIFPKPWLFAEPSSVVPLGQNVTLWCQGPVRGVGYILHKEGEATSMQLWGYTSNDGAFPITNISGASIGRYSCCYHPDWTSPIEIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVVPGENMTLQCQGELP----DSTFFLLK--EGTQEPLEQQRPIGYRADFWMPVVKGEDSGIYSCVYYLDSAPFAASNHSDSL-EIWVTDKPPKPSLSAWPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFIINNIEGKGIGNYSCSYRLQAYPNIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSSLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIVLEECNQEGEP--GTTTNSPSSSTSQRISVELSVPI
AL  NOISO|TURTRGS_1850_PE1       1 1417 1.00 ISAFYIPH-EDGGKXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGLQFAASGGAHWRISNSGVGLQLPSHHLMRGTALQD------SRGSMTLDRPGEGATMLRTFTLLLFCI-------------LMQSQPELWIETNYPQAPWENITLWCKSPSRISSKFLLLKDKTQMTWIRPSHKTFQVSFPIGA---LTQSNTGLYRCCYWKETGWSEPSKVLELEAPGQLPKPTFWIQAETSPLPGCNVNILCHGWLQDLVFM--LFKEGYAEPVDYQVPTGTVAIFSIANMTPESEGVYICRTHIQMLPTLWSEPSNPLKLIV-AGLYPKPTLTAYPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALIRREDLEKSFYHKRPLKNEAYFFFGALKIHNAGHYLCFYYDGSHRGSLLSDIRKIWVTDT--FPKTCLLAQPSPVVQMGQNVSLWCRGPVDGVELTLYKKGEDKTLQLLDTTSISDDESFLLNNVTYSDAGIYSCHCLLSWKTSIRMSSHNTVELVVVGKYKPPKPSLSAWPSTVFKLGKAITLQCRVPQPVLEFCLEWEERATSPKFSVDGDFIISNVEGKGTGTYSCSYRIEAHPNIWSYRSEPLKLMGPA--GFLTWNYVLNEAIRLSLIVQLFALLLVELWIRWKCRRLRIREAWLLGTAQGVTMLFILTALLCCGLCNGVLTEETEIIMPTPKPELWAETNFPLAPWKNLTLWCRSPSGSTK---EFVLLKDGTGWIATRPASEQVRAAFPLGALTQ-SHTGSYHCHSWEEMAV---SEPSEALELVGTDILPKPVISASPPV---RGQELQIRCKGWLAGM----GFALYKEGVQEPVQQLGALGRETFFTIQRMEDKDEGNYSCRTHTEKRPFKWSEPSEPLELVIKEMYPKPLFKTWASPVVTPGARVTFNCSTPHQ----QMSFILYKDGSEIASSDRSWASPGASAAHFLIISVGIGDGGNYSCRYYDFA---IWSEPSDPVELVVTEFYPKPTLLAQPGPVVLPGKNVTLRCQG-----TFQGMRFALLQEGTQVPLQF----QSASGNVADFPLHAVGADDSGNYSCVYYETTMS-NRGSYLSKPLMIWVTDTFPKPWLFAEPSSVVPMGQNVTLWCQGPVHGVGYILHKEIEATSVQLWGSISNDGAFPITNISGANIGRYSCCYHPDWTSPIKIQPSNTLELIVTGLLPKPSLLAQPGPMVAPGENMTLQCQGELP----DSTFVLLK--KGTQEPLRQQRPRGYRADFRMPAVSSEDSGMYSCVYYLDSAPFAASNLSDSL-EIWVTDKPPKPSLSASPSTVFKLGKDITLQCRGPLPGVEFVLEHDGEEAPQQFSE----DGDFVINNVEGKGIGNYSCSYRLQAYPDIWSEPSDPLELVGAAGPAAQECTVGNIVRSTLIVVVVVALGVVLAIEWKKWPRLRTRGSETDGRDQTIALEECNQEGDL--GTNTNSPS-SISQGTSVELPVPI
CO                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//