ID  204543 PHOGENOM6 85 seq.
AC  HOG000204543
IO  0
KW  HOG000204543 // 
LA  363
ND  85
NF  79
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=40 -b2=40 -b5=a Gblocks alignment: 196 positions (53 %) in 5 selected block(s)
TR  (((((((((((((((((((NOISO|HORSEX_40_PE20:0.063606,((NOISO|TURTR93553_PE1:0.030556,NOISO|BOVINX_57_PE34:0.086768)0.612000:0.016367,NOISO|PTEVAGS_91_PE4:0.041825)0.741000:0.009217)0.000000:0.000001,NOISO|LAMPA5778_PE1:0.094109)0.783000:0.005699,(NOISO|FELCAGS_2707_PE4:0.000001,(((ENSCAFG00000015472|CANFAX_43_PE10:0.000001,NOISO|CANFA21_14_PE1:0.057332)0.000000:0.000001,NOISO|AILMEGL192563_1_2_PE7:0.016716)0.000000:0.000001,NOISO|CANFA8_36_PE8:0.045178)0.869000:0.016768)0.000000:0.000001)0.902000:0.018149,((NOISO|OTOGAGS_388_PE3:0.101843,NOISO|TARSYGS_4682_PE1:0.053899)0.731000:0.019746,((NOISO|MICMUGS_116_PE4:0.136475,NOISO|CHOHOGS_4472_PE1:0.118838)0.899000:0.069648,((NOISO|MACMUX_47_PE31:0.009441,(((ENSPPYG00000020311|PONPYX_49_PE20:0.061320,ENSG00000147155|HSX_PE795:0.000001)0.000000:0.000001,NOISO|CALJAX_48_PE15:0.022150)0.871000:0.011135,NOISO|RABITX_34_PE18:0.045418)0.724000:0.005520)0.868000:0.011445,(NOISO|PROCAGS_1371_PE2:0.016256,(NOISO|ECHTE264134_PE1:0.526069,NOISO|LOXAF56_2_PE37:0.000001)0.918000:0.018219)0.979000:0.040525)0.744000:0.006717)0.216000:0.004184)0.432000:0.012006)0.784000:0.012304,NOISO|TUPGBGS_384_PE2:0.099916)0.807000:0.014847,NOISO|SPETRGS_137_PE4:0.149260)0.191000:0.015751,(NOISO|SORARGS_1242_PE2:0.094957,NOISO|ERIEUGS_6115_PE1:0.190041)0.857000:0.044696)0.000000:0.000001,(NOISO|RATX_PE215:0.040319,ENSMUSG00000031168|MOUSEX_PE142:0.090136)0.998000:0.101093)0.911000:0.038014,(NOISO|DIPORGS_4079_PE1:0.078658,NOISO|DIPOR48446_PE1:0.022116)0.929000:0.059946)0.832000:0.043998,NOISO|CAVPO132_2_PE17:0.202288)0.983000:0.169131,(NOISO|MONDOX_74_PE40:0.157511,NOISO|MACEUGS_738_PE2:0.044115)0.980000:0.141986)0.914000:0.081156,NOISO|ORNANCONTIG19484_PE1:0.273698)0.672000:0.081229,NOISO|ANOCA553_PE8:0.109443)0.952000:0.130070,(((NOISO|ORYLA7_14_PE15:0.046849,NOISO|GASACGROUPXII_13_PE7:0.061352)0.609000:0.040466,NOISO|FUGRU93_1_PE133:0.119554)0.547000:0.044107,NOISO|DANRE23_21_PE4:0.169556)0.816000:0.078665)0.991000:0.270964,(NOISO|STRPU_16557_PE18:0.673335,NOISO|TRIAD_1008_PE145:0.443428)0.232000:0.099478)0.931000:0.184457,(((((NOISO|VITVI_27_PE201:0.146023,(NOISO|POPTR_1_PE1415:0.094080,NOISO|POPTR_13_PE1693:0.057150)0.958000:0.091167)0.848000:0.066761,(NOISO|ARATH_1_PE2713:0.045621,NOISO|ARALY_1_PE2112:0.037875)0.999000:0.257123)0.943000:0.144937,((((NOISO|ORYSJ_1_PE53:0.000001,NOISO|ORYSI_1_PE29:0.000001)0.967000:0.055850,NOISO|BRADI_2_PE390:0.114129)0.868000:0.024029,((NOISO|SORBI_4_PE1109:0.099760,NOISO|SORBI_4_PE1110:0.090192)0.969000:0.060712,((NOISO|SORBI_4_PE1117:0.005503,NOISO|SORBI_4_PE1115:0.000001)0.893000:0.021268,GRMZM2G003853|MAIZE_9_PE561:0.017730)0.982000:0.066030)0.452000:0.009099)0.883000:0.036948,((NOISO|SORBI_4_PE1107:0.118691,NOISO|SORBI_4_PE1106:0.049387)0.619000:0.046561,NOISO|MAIZE_4_PE2521:0.095705)1.000000:0.186477)0.958000:0.120550)0.949000:0.245551,NOISO|PHPAT1_1918_PE11:0.282329)0.984000:0.433007,NOISO|CHLRE_PE4472:0.562446)0.961000:0.306402)0.950000:0.238798,(NOISO|ASPFL_13_PE150:0.643308,(NOISO|EMENI_36_PE240:0.689208,(((((NOISO|EMENI_40_PE809:0.270653,(NOISO|ASPNG_2_PE1671:0.000001,NOISO|ASPNC_1_PE1278:0.000001)0.809000:0.091163)0.287000:0.033434,(NOISO|ASPOR_3_PE987:0.010437,NOISO|ASPFL_1_PE1232:0.000001)1.000000:0.424446)0.885000:0.052690,((NOISO|NEFIS1_162_PE290:0.057318,(NOISO|ASPFC_1_PE1436:0.000001,NOISO|ASFUM1_1_PE1349:0.000001)0.995000:0.105859)0.991000:0.139877,NOISO|ASPCL_38_PE239:0.110541)0.936000:0.071392)0.557000:0.039851,NOISO|PENCW_3_PE81:0.222771)0.992000:0.269420,(((NOISO|ASPOR_5_PE1571:0.001831,NOISO|ASPFL_7_PE745:0.003627)1.000000:0.212705,NOISO|NEFIS1_104_PE75:0.013151)0.760000:0.013298,(NOISO|ASPFC_3_PE1352:0.000001,NOISO|ASFUM1_3_PE69:0.000001)0.751000:0.012119)0.999000:0.510152)0.917000:0.190517)0.583000:0.109424)0.676000:0.075086)0.084000:0.067488,NOISO|SPIPN_1_7393:0.568938)1.000000:1.251666,NOISO|ALLMA_1_2951:0.022708,NOISO|ALLMA_1_10233:0.000002);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  NOISO|AILMEGL192563_1_2_PE7     1 230 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDFPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNGLWLVLPGILVLDSVKQLTHAQSVLDTKTTKAKSKLN----------------------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_10233         1 244 1.00 -----------------------MASHPFIPASLDLPHYVPNTHADMVILGGFAAACGAFTLLAFA-----------SGHGLPMFRRAIYTWCWLSGIIHMALEGYFVVNVRDLA-AHNTVLGQVWKEYAKCDSRYMWGDRAVWIIEAITSFVWGPLLWLMAIRMRANHTKTNRYLPWLLLI--------------------------S----TGQLYGTIVYFYTSLRLEPLAADAVAPASLVDQAKSFIGRMTYDDGIKTPFYFWVYFFFMNFIWVVVPSIVITWALRVLTTDPPKANAQGKKL---KTH---------------------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_2951         1 293 1.00 MSPGPLADADPTLLRLSRVVPRKMASHPFIPASLDLPHYVPNTHDDMVILGGFAAACGAFTLLAFA-----------SGHGLPMFRRTIYTWCWLSGIIHMALEGYFVVNVRDLA-AHNTLLGQVWKEYAKCDSRYMWGDRAVWIIEAITSFVWGPLLWLMAIRMRANHTKTNRYLPWLLLIRCVPAPSRFSPDHPTDPTRPCPPNNTS----TGQLYGTIVYFYTSLRLEPLAADAVAPASLVDQVKSFIDRMTYDDGIKTPFYFWVYFFFMNFIWVVVPSIVITWALRVLTTDPPKANAPGKKL---KTN---------------------------------------------------
AL  NOISO|ANOCA553_PE8         1 214 1.00 --------------------------HPYWPRNLKLPHYIPNDRPMWQILAFLFSISGVLLIVTWSVAGWRS----QKASPLGTWRSLAVCWFAICGFIHGVIEGWFSLYHMEIP-GDQSFLSQLWKEYAKGDSRYVIADNFTVCMETITAFAWGPLSLWTVLAFLSRQPYRF-----------------------------VLQLVVS----LGQLYGDVLYFYTEYRDGFRHSEM-----------------------WHPIYFWFYFVFMNALWIIIPSVLILDAWKHLSASQRIMDA--------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ARALY_1_PE2112        1 220 1.00 ---------------------MEELAHPYVPRDLKLPGYVPISMSMSSIVTIYLGSSLLVVFLVWLLFGR----------KKAKVEKLLMCWWAFTGLTHIILEGYFVFSPEFFKDNTSCYLAEVWKEYSKGDSRYAGRDSAVVSVEGITAVIVGPACLLAIYAIAKEKSYSY-----------------------------VLQLVIS----VGQLYGCLVYFITAIL----EGDN------------------F--A-TNSFYYYSYYIGANGWWVLIPSLISFRCWNKICAAA---NNNVEIKTKKKTR---------------------------------------------------
AL  NOISO|ARATH_1_PE2713        1 223 1.00 ---------------------MEELAHPYVPRDLNLPGYVPISMSMSSIVSIYLGSSLLVVSLVWLLFGR----------KKAKLDKLLMCWWTFTGLTHVILEGYFVFSPEFFKDNTSAYLAEVWKEYSKGDSRYVGRDSAVVSVEGITAVIVGPASLLAIYAIAKEKSYSY-----------------------------VLQLAIS----VCQLYGCLVYFITAIL----EGDN------------------F--A-TNSFYYYSYYIGANCWWVLIPSLISFRCWKKICAAAAIANNNVETKTKKKTR---------------------------------------------------
AL  NOISO|ASFUM1_1_PE1349        1 276 1.00 -------------------MSGQVSSHPYYPLDAHVKDYAPNATSILRLLATSSIAASVLLGGTLALVSFLR-------PRLSKADRFAILWFVLSGTIHCFFEGYFIIRHDHMA-SAQDFLGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCLETMTVLIWGPLCFFVAYLILDQHSLRH-----------------------------PLQLIVC----MSHLYGDTLYYATSLYDHYVHGRS------------------Y--CRPEAYYFWIYYFLMNFIWIVIPFCKFQHLGVEAKTRSFRSQITFLRV-------SRQFPMPSTLCSECLQKKRLDNARHCRTDGLPVEAYDYSWILIRSEYGWM
AL  NOISO|ASFUM1_3_PE69         1 225 1.00 -----------------------MIPHYYYPPTIRLPHYSANETSVLSLITQFGFLWAAVLGIAFIVIRRTR-------PTVSRSDQLSFIWMCLTGFIHLFFEAYFVTHHESLA-GAQQLFGQLWKEYSLSDSRYLTSDAFLVSMEAVTAFCWGPLAFFIAYCIAVQHPLRH-----------------------------ALQLIMS----TGQVYGDVLYYATSLFDLYFHGVI------------------F--CRPERYYFWFYYFFMNFIWIAIPSYHVYQSVVEITRAFRRLGELDQRQ-------KGK-----------------------------------------------
AL  NOISO|ASPCL_38_PE239        1 229 1.00 -------------------MASKSSLHPYWPLDANIRNYAPNESSIFSLLTTATVATSIILGGTLALISSLR-------PTLLKADRFAILWFVLSGAIHCCFEGYFMVNHGHMA-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCMETMTVLLWGPLCFLVAYTIFKQHSLRH-----------------------------PMQLIVC----MSHLYGDTLYYATSLFDHYAHGRS------------------Y--CRPEAYYFWVYYFLMNFIWIVVPSYYLYQSISTISQV-FK----TLKQ-------VSAY-----------QKAR-------------------------------
AL  NOISO|ASPFC_1_PE1436        1 276 1.00 -------------------MSGQVSSHPYYPLDAHVKDYAPNATSILRLLATSSIAASVLLGGTLALVSFLR-------PRLSKADRFAILWFVLSGTIHCFFEGYFIIRHDHMA-SAQDFLGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCLETMTVLIWGPLCFFVAYLILDQHSLRH-----------------------------PLQLIVC----MSHLYGDTLYYATSLYDHYVHGRS------------------Y--CRPEAYYFWIYYFLMNFIWIVIPFCKFQHLGVEAKTRSFRSQITFLRV-------SRQFPMPSTLCSECLQKKRLDNARHCRTDGLPVEAYDYSWILIRSEYGWM
AL  NOISO|ASPFC_3_PE1352        1 225 1.00 -----------------------MIPHYYYPPTIRLPHYSANETSVLSLITQFGFLWAAVLGIAFIVIRRTR-------PTVSRSDQLSFIWMCLTGFIHLFFEAYFVTHHESLA-GAQQLFGQLWKEYSLSDSRYLTSDAFLVSMEAVTAFCWGPLAFFIAYCIAVQHPLRH-----------------------------ALQLIMS----TGQVYGDVLYYATSLFDLYFHGVI------------------F--CRPERYYFWFYYFFMNFIWIAIPSYHVYQSVVEITRAFRRLGELDQRQ-------KGK-----------------------------------------------
AL  NOISO|ASPFL_13_PE150        1 152 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGYFVYNHKIMP-SRLDLLGQMWKEYAKADSRYMTMEPFVLCMESITAFAWGPLCYLISWMIVANSPYRH-----------------------------PTQMIVS----MGQFYGDVLYYTTSIAEEVYHARS------------------Y--SRPETYYWWGYFVFLNAFWIFIPVFCIYQSYSVMAAVFRQHAVHPGKK-------SL------------------------------------------------
AL  NOISO|ASPFL_1_PE1232        1 174 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------MHCMFEGYFMLNHNRMA-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYMTADTMVLCMETITVLVWGPLCLLVAFSIFIRSSLRH-----------------------------PLQLTVC----LSHLYGDSLYYATSLYDHYVHERP------------------Y--CRPEPFYFWVYYFFMNFIWIVVPLCRFTPLYTLGNDLL-RILDYFVQS-------VRAVQN----AFDRLAATSADRKTQ-------------------------
AL  NOISO|ASPFL_7_PE745         1 225 1.00 -----------------------MIPHQYYPTTIHLPHFAANETSVVSLIAQFGFLWAAVLGTAFFVIRRVR-------PTASRADKLAFVWMCLTGFIHFFFEAYFVIHHETLA-GSQELFGQLWKEYSLSDSRYLTSDAFLVTMEAVTAFCWGPLAFFIAYCIAVQHPARH-----------------------------ALQLLLS----VGQVYGDVLYYATSLFDLYFHGET------------------F--CRPEGYYFWFYYFFFNFIWMFIGSYYVKQSIGEIYRAFKTVQELGSSR-------KLN-----------------------------------------------
AL  NOISO|ASPNC_1_PE1278        1 232 1.00 ----------------MTIMDSKAPLHPYYPLNAQIYDYAPNEASLFSILTTASVGAAALLGIIFTLSGRLR-------PALTKADRLAILWFALSGTIHCFFEGYFMINHARMA-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCMETITVLLWGPLCFLVAYLTLSQHPLRH-----------------------------PLQIIVC----MSHLYGDALYYATSLFDHYVHDRP------------------Y--CRPEPYYFWVYYFLMNFIWIVVPFYYLYQSIRTITEAL-----RVLEN-------------PS--------RQRKDR----------------------------
AL  NOISO|ASPNG_2_PE1671        1 232 1.00 ----------------MTIMDSKAPLHPYYPLNAQIYDYAPNEASLFSILTTASVGAAALLGIIFTLSGRLR-------PALTKADRLAILWFALSGTIHCFFEGYFMINHARMA-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCMETITVLLWGPLCFLVAYLTLSQHPLRH-----------------------------PLQIIVC----MSHLYGDALYYATSLFDHYVHDRP------------------Y--CRPEPYYFWVYYFLMNFIWIVVPFYYLYQSIRTITEAL-----RVLEN-------------PS--------RQRKDR----------------------------
AL  NOISO|ASPOR_3_PE987         1 229 1.00 -------------------MLPENSLHPYYPTDAPITGYAPNEFSLLKLLLTASIGTTALLSTIFILVTVLR-------PKLSKADRVAILWFFLSGTMHCMFEGYFMLNHNRMA-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYMTADTMVLCMETITVLVWGPLCLLVAFSIFIRSSLRH-----------------------------PLQLTVC----LSHLYGDSLYYATSLYDHYVHERP------------------Y--CRPEPFYFWVYYFFMNFIWIVVPL------------------YYFVQS-------VRAVQN----AFDRLAATSADRKTQ-------------------------
AL  NOISO|ASPOR_5_PE1571        1 225 1.00 -----------------------MIPHQYYPTTIQLPHFAANETSVVSLIAQFGFLWAAVLGTAFFVIRRVR-------PTASRADKLAFVWMCLTGFIHFFFEAYFVIHHETLA-GSQELFGQLWKEYSLSDSRYLTSDAFLVTMEAVTAFCWGPLAFFIAYCIAVQHPARH-----------------------------ALQLLLS----VGQVYGDVLYYATSLFDLYFHGET------------------F--CRPEGYYFWFYYFFFNFIWMFIGSYYVKQSIGEIYRAFKTVQELGSSR-------KLN-----------------------------------------------
AL  NOISO|BOVINX_57_PE34        1 230 1.00 ------------------MTTNTSPMHPYWPRHLRLDNFVPNDYPTWHILAGLFSVSGVLVVATWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFSLYHADLL-GDQAILSQLWKEYAKGDSRYILNDNFMICMETVTAYLWGPLSLWVVIAFLRHQPLRF-----------------------------VLQLVVSM--G--QVYGDVLYFLTEYRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFLNSLWLVVPGLLILDSIKQLAHAQSILDAKAPKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|BRADI_2_PE390         1 216 1.00 -----------------------MGAHPYAPADLDLPGYVPLRLSQLEILVAYIATSLFVLLAVWLVSGRCR--------RLSKADRLLMCWWAFTGLTHIIIEGPFVFTPDFFTKHNPNFFDEVWKEYSKGDSRYVARDTATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIASGKSYSH-----------------------------ILQFTVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-VSPFYFWAYFIGANSSWVVIPTLIAARSWKKICAAIHQSDKVKTK----------------------------------------------------------
AL  NOISO|CALJAX_48_PE15        1 230 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFILYYEDLL-EDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILGDNFTVCMESITVCLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNSLWLVLPGVLVLDAVKHLTHAQSTLDAKTTKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  NOISO|CANFA21_14_PE1        1 230 1.00 ------------------MTTNASSSHPYWPRHLRLDNFVPNDCPTWHLLASLFSVSGVLVATTWLLSGSAV------VMPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICMEAITACLWGPLSRWVVIAFLRQQPLSF-----------------------------LLQLVVSV--G--Q-YGDVLYFLTEHWVGFQHGEL-----------------------GHQLYFWFYFVFTNGLWLVLPGILVLDSVKQLAHAQSVLDAKGTKAKSKKKN---------------------------------------------------
AL  NOISO|CANFA8_36_PE8         1 231 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRQLRLDNFVPNDCPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VILLGTWQRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHKDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICTETITACLWRPLSLWVVIAFLLQQPLRF-----------------------------VLQLMVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYCVFMNSLWLVLPGILVLDSVKQLAHAQSVLDAKGTKAKSKKKN---------------------------------------------------
AL  ENSCAFG00000015472|CANFAX_43_PE10  1 231 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDCPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VIPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------ILQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEV-----------------------GHPLYFWFYFVFMNGLWLVLPGILVLDSVKQLAHAQSVLDAKGTKAKSKKKN---------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CANFAX_43_PE9       1 228 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDCPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VIPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------ILQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEV-----------------------GHPLYFWFYFVFMNGLWLVLPGILVLDSVKQLAHAQSVLDAKGTKAKSK------------------------------------------------------
AL  NOISO|CAVPO132_2_PE17        1 229 1.00 -----------------MATTSTGPLHPYWPRHLRLDHFVPNDLSAWYIVTVLFTVFGALVVTMWLLSSRAS------VVPLGTWRRLSVCWFAVCAFVHLVIEGWFVLYQKAIL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYIIEDNFIICMESITVVLWGPLSLWAVIAFLRQHPSRY-----------------------------VLQFVISL--G--QIYGDLLYFLTEYRDGFQHGEM-----------------------GHPIYFWFYFFFMNVLWLVIPGVLFFDSVKQFYGAQNALDTKVMKSKGK------------------------------------------------------
AL  NOISO|CHLRE_PE4472         1 213 1.00 -----------------------MAKHPYFPLDLELPGFVPNIIPYETILTVFFGSSALVVIFMFLLTGRFK--------YLSSVERLWAGWWMVTGIIHFVIEGTVVANANFYKDTTGNILNEIWKEYAKADSRYATRDAFIVQMEGVTAFIWGPICFAIVYGILHRKAWRF-----------------------------TAMLLVS----LGQLYGDVLYYLTCFH----IGVE------------------K-HTRPEPLYFWGYFVGANAIWIVVPVTCIIYCARHVNSAVAATG---------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CHOHOGS_4472_PE1       1 229 1.00 ------------------MTTKASPLHPYWPRHLKLDNFVPNDLFAWHFVTGLFSISGVIVVITWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFTVCGFIHLVIEGWFSLYHKDIL-GDQAFSQLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXXXXX-----------------------------XXXXXXXXX-XXXQLYGDILYFLTEQYDGFPHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFLNAIWLVLPGVLVLDSVKQLTHAQSTLDAKATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|DANRE23_21_PE4        1 232 1.00 -----------------MPMEAEAVNHPYWPRNLSIPNYVANDRSMSEILVFLFSVSGILLFATWSLTGCKV-----SGSRLSAARRLALCWFTVCGFIHGVIEGWFSLYYAIIP-EDQSFLSQLWKEYSKGDSRYAIADNFTVSMETVTAYMWGPFSVWTVLAFLYNRPYRF-----------------------------VLQLIVS----LGQLYGAVLYFFTEHRDGYIHSEY-----------------------GHPIYFWFYFVFMNVLWIVIPFILIVDSWLQLSSCQSMFDKSTLKEKSKRS----------------------------------------------------
AL  NOISO|DIPOR48446_PE1        1 129 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEYSKGDSRYIICDNFIVCMETITASMWGPLSLWVVIAFLRQQPVRY-----------------------------VLQLIVSL--G--QIYGDVLYFLTEYRDEFQHSEM-----------------------GHPVYFWFYFVFMNALWLVIPGILLLDSVKQLSHVQSMLDSRVTKAKRKLN----------------------------------------------------
AL  NOISO|DIPORGS_4079_PE1       1 230 1.00 ------------------MTTNKSPLHPYWPRNLKLDNFVPNDIPTWHILAGLFSVSGALVLTTWLLSNRTS------VAPLGTWRKLSLCWFAVCAFIHLVIEGWFSFYNKTLL-RDQDFLSQLWKEYSKGDSCYIIWDNFIICMETITASMWGPLSLWVVIAFFRQQPVCY-----------------------------VLQLVVSL--G--QIYGDVLYFLTEYGDEFQHSEM-----------------------GHPVYFWFYFVFMNSLWLVIPRILLLDFVKQLTHAQSMLDSRVTKAKRKLN----------------------------------------------------
AL  NOISO|ECHTE264134_PE1        1 201 1.00 -------------------MTTISPLHL-YPWHLRLNNFVPNDCPIWRMV-CLFSICGVLVC---LLSSRAA------AILLETWRF--LHWFLVCRFIHMVIA-VFTLYHKDPL-EDTF--------------LFQLGDNFIISLKIITVWMRVPLSLVV-IAF-LHQPFCF-----------------------------GFQLVIS----VNQTYGDVLFP-SKNCGEFWHGEL-----------------------SQPLYLS-YFVFMN-LWLAFPEVLVLDSVKHLTYSQRTLDAKTKVKSKSK-----------------------------------------------------
AL  NOISO|EMENI_36_PE240        1 260 1.00 ----------------------MTTLHSYYPLGVEIPHYIANELSTPTLLAIFGTACTIVFSVTTSLAKKAN-------SQISNSELYKTLWFALCGSIHLVLEGYYALNFLTLA-SSSHPLAQLWKEYALSDSRYLTPNSFVMCMESITALFWGPLSFLLAGFIATNHPLRH-----------------------------PLQIIIS----LGQLYGDVLYYGTCAFEFLVNGLE------------------F--SRPERYYFWGYFMLLNMFWIVIPLEVFYFKLAVLAQLDGKPEPPLAGHGIARESVLSTLLTPAYM---SVWYTALRDVAVCFESAPPI-----------------
AL  NOISO|EMENI_40_PE809        1 123 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MINHGRMG-SAQDFFGQLWKEYALSDSRYLTSDTLVLCMETITV------------------------------------------------------IIVC----MAHLYGDTLYFATSIYDDHAHERP------------------Y--CRPEPFYFWVYYFGMNFIWIVVPAIYLYQSMKAISYAMKKAEKISQSL-----------------KSE-------------------------------------
AL  NOISO|ERIEUGS_6115_PE1       1 230 1.00 ------------------MTINPGPWHPYWPRHLRLDNFVPNDYPTSHVLAALFSSTSILLVTTWLLTGRTA------VTPLGTWRRLSLCWFAVCAFIHLVIEGWFALFHKVLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDSFIVSMETLTACLWGPLSMWIVIAFIRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSA--G--QIYGDCLYFMTEYLHGFQHGEM-----------------------DHPLYFWFYFVFLNGIWLVVPGVHVIDSVKHLARAQSTVDARTSKAKKKHN----------------------------------------------------
AL  NOISO|FELCAGS_2707_PE4       1 230 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDCPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFSLYHEDLL-EDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGILVLDSVKQLAHAQSMLDAKATKGKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|FUGRU93_1_PE133        1 227 1.00 ----------------MDTTSGAKIHHPYWPRDLLIPNYVANDRSMSEILVFLFSICGLFLLVTWLITG--------SSNRFGIWRRLALCWFAICGFIHCVIEGWFSLYYDVIP-GDQSFLSQLWKEYSKGDSRYVISDNFTVCMETVTAWTWGPFSLWILFAFLTNKPYRF-----------------------------VLQLIVS----LGQLYGAVLYFYTEHRDGYVHSEY-----------------------GHPVYFWFYYIFLNFLWIIIPLVLIVDSWRQLSAAQTKTDNSKKSKKN-------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPXII_13_PE7     1 227 1.00 ------------------MMDATGVLHPYWPRDLLIPTYVANDRSMSEILVFLFSVSGVFLLVTWLISGQNG-----TTGRLGTWRRLAVCWFAVCGFIHGVIEGWFSLYYDVIP-GDQSFLSQLWKEYSKGDSRYVIADNFTVCMETVTAWLWGPFSFWAVYAFLTQKSYRF-----------------------------VLQLIIS----LGQLYGAVLYFYTEHRDGYAHSEL-----------------------GHPVYFWFYFVFMNVLWIVIPLALIVDAWRHLSAAQTHADNKKSKRH--------------------------------------------------------
AL  NOISO|HORSEX_40_PE20        1 230 1.00 ------------------MTTSASPLHPYWPRHLRLDKFVPNDCPAWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGIWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILNDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEQRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNSLWLVLPGILVLDSMKQLSLAQSTLDTKATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  ENSG00000147155|HSX_PE795      1 230 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFVLYYEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------ILQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDAVKHLTHAQSTLDAKATKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|HSX_PE796         1 160 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFVLYYEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------ILQLVVSV--G--QIY-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|HSX_PE797         1 145 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFVLYYEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|LAMPA5778_PE1         1 230 1.00 ------------------MSTNAGPMHPYWPQHLRLDNFVPNDYTTWHLLAGLFSVSGVLLTTTWLLSGRAA------VTPLGTGRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFSLYHEDLL-GDQALLSQLWKEYAKGDSRYILNDNFTICMETITAWLWGPLSLWVVIAFLRQQPHRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDILYFLTEYRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNAVWLVLPGIFVLDSVMHLAHAQSMLDARATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|LOXAF56_2_PE37        1 232 1.00 ------------------MTTTVSPLHPYWPRHLRLDNFVPNDRPTWHLLAGLFSISGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGNWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFTLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITAWMWGPLSLGVVIAFLRQQPFRF-----------------------------VLQLVVSV--GEAQIYGDVLYFLTEHRDGFQHGQL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDSVKHLTYAQSTLDAKTSNVKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|MACEUGS_738_PE2        1 208 1.00 --------------------------HPYWPRNLQLSDYVPNDRPVWQILAVFFSVSGALLVGTWLLSGRVE-----VVPALGPWRRLAVCWFAMCAFVHMVIEGWFSVYNQDIA-RDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILADNFTVCMETVTAWAWGPLSLWAVGAFLKQRPERF-----------------------------LLQLVIS----LGQLYGDVLYFFTEYRHGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFLNSLWIIVPSVLLLDAWRQLACAQ-------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MACMUX_47_PE31        1 129 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEYAKGDSRYILADNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDAVKHLTHAQSMLDAKATKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  NOISO|MAIZE_4_PE2521        1 220 1.00 ---------------------MGGHGHPYSPAELQLPGFVPQRLSQAQIVAPFAGTAVLAVLGAWLVSGRCG-----GGGRLSRTDRLLMGWWLFTALTHLVFEPPFLFTPDFFSKENPNYFDDLFKEYSKGDSRYAARDTAIVALEAITVGLKGPASLLAVYAIASRKPYGH-----------------------------ILQFAVS----LGQLYGCLFYFVTAYL----DGFS------------------F--W-ASPFYFWAYFVGNNSLWVVIPTLVATRSWKKISAAFQADKVKTR-----------------------------------------------------------
AL  GRMZM2G003853|MAIZE_9_PE561     1 221 1.00 ------------------MAAAASMGHPYAPAELDLPGFVPLKLSQVEILVSYLGASVFVFLAVWLVSGRCV--------RLSKTDRLLMCWWAFTGLTHIMIEGPFVFTPDFFKKENPNFFDEVWKEYSKGDSRYVARDTATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIASRKSFSH-----------------------------ILQFAVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-VGPFYFWAYFIGANSFWIWIPMLIAIRSWKKTCAAFQAEKVKKTK----------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|MAIZE_9_PE562       1 175 1.00 ------------------MAAAASMGHPYAPAELDLPGFVPLKLSQVEILVSYLGASVFVFLAVWLVSGRCV--------RLSKTDRLLMCWWAFTGLTHIMIEGPFVFTPDFFKKENPNFFDEVWKEYSKGDSRYVARDTATVTVEGITAVLEGPASLLAVYVFTLTTPFLH-----------------------------MLPTLFL----LQHGFCLVSYCLSSSI----KPVS------------------V-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MICMUGS_116_PE4        1 139 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MT-TD--AGPLRRKEYAKGDSRYILADNFTVCMETVTAFLWGPLSLWVVIAFLRHQPLRF-----------------------------VLQFVVSM--G--QMYGDVLYFLTEYRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFLNALWLVVPGVLVLDSVKQFTHAQCVLDAKATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|MONDOX_74_PE40        1 232 1.00 ------------------AMASLQVAHPYWPQDLQLSGYVPNDKPVWQILTLFFSVSGALLAATWLLSSQGR------EGNGSPWRRLIICWFAVCAFVHLVIEGWFSLYYQDIA-GDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILANNFIVCMETVTAWVWGPLSLWAVGALLKRRPERF-----------------------------LLQLVIS----LGQLYGDVLYFFTEYRHGFQHGEF-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWFVVPSALLLDAWHHLACAQLLADGAAGPRDPQKQHE--------------------------------------------------
AL  ENSMUSG00000031168|MOUSEX_PE142   1 230 1.00 ------------------MTTNTVPLHPYWPRHLKLDNFVPNDLPTSHILVGLFSISGGLIVITWLLSSRAS------VVPLGAGRRLALCWFAVCTFIHLVIEGWFSLYNGILL-EDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILSDSFVVCMETVTACLWGPLSLWVVIAFLRQQPFRF-----------------------------VLQLVVSM--G--QIYGDVLYFLTELHEGLQHGEI-----------------------GHPVYFWFYFVFLNAVWLVIPSILVLDAIKHLTSAQSVLDSKVMKIKSKHN----------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|MOUSEX_PE143       1 121 1.00 ------------------MTTNTVPLHPYWPRHLKLDNFVPNDLPTSHILVGLFSISGGLIVITWLLSSRAS------VVPLGAGRRLALCWFAVCTFIHLVIEGWFSLYNGILL-EDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILSDSFVVCM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|NEFIS1_104_PE75        1 228 1.00 --------------------MTNMIPHHYYPPTIRLPHYSANETSVLSLITQFGFLWAAVLGIAFIVIQRMR-------PAVSRSDQLSFIWMCLTGFIHLFFEAYFVIHHESLA-GAQELFGQLWKEYSLSDSRYLTSDAFLVSMEAVTAFCWGPLAFFIAYCIAVQHPLRH-----------------------------ALQLIMS----TGQVYGDVLYYATSLFDLYFHGVT------------------F--CRPEGYYFWFYYFFMNFIWIAFGSYHVYQSVVEIARAFRRLGELDQRQ-------KGK-----------------------------------------------
AL  NOISO|NEFIS1_162_PE290       1 229 1.00 -------------------MSSQVSSHPYYPLDAHVKEYAPNATSIQRLLTTSSIATSVILGGTLAWVSFLR-------PRLSNPDRFAILWFVLSGTIHCFFEGYFIIHHDHMA-SAQDFLGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCLETMTVLIWGPLCFFVAYLILDQNSLRH-----------------------------PLQLIVC----MSHLYGDTLYYATSLYDHYVHGRS------------------Y--CRPEAYYFWIYYFLMNFIWIVIPFYYLSKSVKTIS-----NAIKAL------------------------QRMSADE--KAR-----------------------
AL  NOISO|ORNANCONTIG19484_PE1     1 238 1.00 ---------------MDADVTSRPVPHPYWPRDLLLEHYQPNDKAMWQILAYLFFFSGALWGATWLLAGWRG----VAVAPIGFWRRLVIGWFAFCSFIHGVIEGWFSLYYRDIP-GDRSFLSQLWKEYSKGDSRYLIADNFMVCMETVTALTWGPLSLWAMVAFLRRHPQRY-----------------------------LLQLVISLVPPIGQMYGDVLYFFTEYREGFQHSEM-----------------------GHPIYFWFYFVFLNAVWIVIPAVLFLDSWTHLTQAQRALDSPARPKGKQH-----------------------------------------------------
AL  NOISO|ORYLA7_14_PE15        1 229 1.00 ----------------MGVSSAHGGLHPYWPRDLLIPNYVANDRSMSEILAFLFSVSGVFLLVTWLITG--------ATGRLGTWRRLAICWFAVCGFIHGVIEGWFSLYYDILP-ADQSFLSQLWKEYSKGDSRYVIADNFTVCMETVTACLWGPFSFWAVYSFLTNKPYRF-----------------------------ILQLIIS----LGQLYGAVLYFFTEHRDGYAHSEL-----------------------GHPIYFWFYFVFMNFLWIVIPLILIVDAWRQLSAAQIHTDGIKSHKSKKK-----------------------------------------------------
AL  NOISO|ORYSI_1_PE29         1 219 1.00 --------------------MGHPHPHPYAPAELHLPGFVPLQLSQAQILVPYLATSLFLLLAVWLISGRCS-------RRLSDTDRWLMCWWAFTGLTHIIIEGTFVFAPNFFSNQNPSYFDEVWKEYSKGDSRYVARDPATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIASGKSYSH-----------------------------ILQFTVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-TSPFYFWAYFIGANSSWVVIPTMIAIRSWKKICAAFQGEKVKTK-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|ORYSJ_1_PE53         1 219 1.00 --------------------MGHPHPHPYAPAELHLPGFVPLQLSQAQILVPYLATSLFLLLAVWLISGRCS-------RRLSDTDRWLMCWWAFTGLTHIIIEGTFVFAPNFFSNQNPSYFDEVWKEYSKGDSRYVARDPATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIASGKSYSH-----------------------------ILQFTVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-TSPFYFWAYFIGANSSWVVIPTMIAIRSWKKICAAFQGEKVKTK-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|OTOGAGS_388_PE3        1 129 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITVLLWGPLSLWVVIAFLHQQPFRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDIMYFLTEYKDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNSLWIVLPGILVFDSVKQLTHAQSMLDMKVTKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  NOISO|PENCW_3_PE81         1 224 1.00 --------------------MPSPPSHPYYPLDANVVGYEPNQAPVLQLLVSAGGACTVLLSVTFALASYVK-------PKLRMADRIAILWFVLSGTLHCFFEGYFMVHHNHMA-SAQDLFGQLWKEYALSDSRYMTSDTLVLCMETMTVLLWGPLCFVVAYLTATRHSLRH-----------------------------PIQVIVC----MSHLYGDMLYYATSLFDEYVHGRP------------------Y--SRPEPYYFWLYYFLMNFIWIIVPAYFLYQSISTISAALKQSEKDKTK----------------------------------------------------------
AL  NOISO|PHPAT1_1918_PE11       1 211 1.00 ----------------------MVPAHPYLPTSLELPGFHPALMSH---LGTYGGASALVVLAVWLFSGRLR-----------TADRLLMCWFAFSGLTHIILEGYFVFTPNFFTFSKPHLLAEVWKEYSKADSRYAGRDPTVVAVEGITAVLAGPGCLLAVYAIAAKSTYEH-----------------------------TLQVVIS----IAQLYGDIVYFATVVL----AGVE------------------I--CAPGPVYFWFYFMFMNGIWIVVPLLITIRSWKAINVAFASTKKKIA-----------------------------------------------------------
AL  ENSPPYG00000020311|PONPYX_49_PE20  1 231 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFILYYEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGXXXXQPVQKLARLASLRF-----------------------------ILQLVVSVR-C--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDAVKHLTHAQSTLDAKARKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|PONPYX_49_PE21      1 219 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVTGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFILYYEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGL----------RQ-HPRF-----------------------------ILQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDAVKHLTHAQSTLDAKARKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  NOISO|POPTR_13_PE1693        1 220 1.00 -------------------ME--GQPHPYAPRDLKLPGYVPNFLTQSTIVGVYLLTSLLVVSLIWILSGRSR--------KITKMNRLLMCWWAFTGLTHLILEGYFAFSPEFYKDKTAHYLAEVWKEYSKGDSRYAARDAATVTVEGLTAVLEGPASLLAVYAIASGKSYSY-----------------------------ILQFAVC----LGQLYGTAVYFLTAYL----EGDH------------------F--A-TSPYHYYVYYIGANASWVVIPSLIAMRCWKKICSAVQVHGQKRT-----KTR---------------------------------------------------
AL  NOISO|POPTR_1_PE1415        1 166 1.00 ---------------------------------------------------------------------RSR--------KLAKIDRLLMCWWAFTGLTHVILEGYFVFSPEFYKDKTAHYLAEVC------DSRYAARDAATVTVEGVTVVFEGRASLLAVCAIASGKSYSY-----------------------------ILQFSVS----LGQLYGTAVYFLTAYL----EGDH------------------F--A-ASSYHCYVYYIGANASWVVIPSLIAIRCWNKIFSAVQVQGQKKT-----KSH---------------------------------------------------
AL  NOISO|PROCAGS_1371_PE2       1 230 1.00 ------------------MTTNGSPLHPYWPRHLRLDNFVPNDRPTWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGRAA------VVPLGNWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITAWMWGPLSLWVVIAFLRRQPFRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPQYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDSVKHLTCAQSMLDAKTSKVKRKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|PTEVAGS_91_PE4        1 230 1.00 ------------------MATSASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDCPAWHLLAGLFSVSGVLVVTTWLLSGHAA------VIPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILNDNFMICMETITACLWGPLSIWIVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGILVLDSVKQLTHAQSLLDSKATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|RABITX_34_PE18        1 230 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPRHLRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSVSGVLVVITWLLSARAA------IVPLGTWRRLSLCWFAVCAFIHLVIEGWFSLYHEVLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILEDNFTVCMETITAFLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEQRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPGVLVLDAVKHLARAQSTLDAKAATAKSKRN----------------------------------------------------
AL  NOISO|RATX_PE215          1 230 1.00 ------------------MTTNMLPLHPYWPRHLRLDNFVPNDLPTWHILVGLFSFSGVLIVITWLLSSRVS------VVPLGTGRRLALCWFAVCTFIHLVIEGWFSFYHEILL-EDQAFLSQLWKEYSKGDSRYILSDGFIVCMESVTACLWGPLSLWVVIAFLRHQPFRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTELRDGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVIMNAIWLVIPGILVFDAIKHLTNAQSMLDNKVMKIKSKHN----------------------------------------------------
AL  NOISO|SORARGS_1242_PE2       1 230 1.00 ------------------MATNASPSHPYWPRHLQLDDFVPNDRPTWHILASLFSASGVLVVTTWLLSSRAA------VIPLGTWRRMSLCWFAVCGFIHMVIEGWFSLYHRDLL-GDQAFLSQLWKEYSMGDSRYLLNDNFVISMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQSFRF-----------------------------VLQLVVSM--G--QIYGDVLYFMTEYIDGFQHGEV-----------------------GHPLYFWFYFVFLNALWLVVPGILVLDSVRQLARAQSMLDTKTTKTKRKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1106        1 219 1.00 ---------------------MGGHGHPYSPAELELPGFVPQRLSQGQILAPFVGTAVFSVLGAWLISGRCG------GGRLSKTDRLLLGWWVFTALAHIVFEPPFLFTPDFLSKENPNFFDEMFKEYSKGDSRYASRNTVVLALEVITVGFKGPASLLAVYAIASRKSYSH-----------------------------ILQFAVS----LSQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-VSPFYFWAYFIGSNSSWVIIPTLVATRSWKKISAAFQAEKVKTR-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1107        1 214 1.00 ---------------------MGENGHPYSPAELELPGFVPQRLSQGQILAPFVGNAVFSVLGAWLISGRCR-----GGGRLSRTDRLLMGWWLFAALTYIVLESPFLFTPDFLSKENPNYFDELC------DSRFAARNSTVLALEVVTIVLEGPAALLAAYAIASRKSYSH-----------------------------ILQFAVS----LAQLYGRLLYFITAYL----DGFN------------------F--W-VSPYYFWAYFIGSNSSWVIIPTLVATRSWKKISAAFQAEKIKTR-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1109        1 226 1.00 ---------------------MGGDGHTYAPADLHLPGFVPLQLSQGQILAPYLGTAVFVVLAVWLLSGTATTATCEGAAGYPRRTRLLMCWWAFTGLTHIVIEGAFVFNPGFFSKENPTYFDEAYKEYSKGDSRYVARDPATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIASHKSYSH-----------------------------ILQFTVC----LGQLYGCLVYFITAYL----AGFN------------------F--W-ITPFYFWAYFIGANSFWVWIPTLIAMRSWKIICAAFRTEKAKKTR----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1110        1 218 1.00 ---------------------MGGDGHPYAPADLHLPGFVPQQLSQGQILARYLGTSVIVFLAVWLLSGRC--------RGLSKTDRLLMCWWAFTGLTHIFIEGPFVFTPGFFRKENPNYLDEVWKEYSKADSRYVARDPAIVTVEGSTAVLGGPASLLAVYAIASHKSYSH-----------------------------ILQFTVC----MGHLYGGLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-ISPFYFWAYFISANSFWVWIPTLIAMRSWKMICAAFRAEMAKKTK----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1115        1 214 1.00 ------------------------MGHPYAPAELDLPGFVPLKLSQAEILVSYLGASLFVLLAVWLVSGRCG--------RLSKTDRLLMCWWAFTGLTHIMIEGPFVFTPDFFKKENPNFFDEVWKEYSKGDSRYVARDAATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIGSRKSFSH-----------------------------ILQFAVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-VGPFYFWAYFIGANSFWIWIPMLIAIRSWKEICAAFQAEKVKTK-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SORBI_4_PE1117        1 214 1.00 ------------------------MGHPYAPAELDLPGFVPLKLSQAEILVSYLGASLFVLLAVWLVSGRCG--------RLSKTDRLLMCWWAFTGLTHIMIEGPFVFTPDFFKKENPNFFDEVWKEYSKGDSRYVARDAATVTVEGITAVLEGPASLLAVYAIGSRKPFSH-----------------------------ILQFAVC----LGQLYGCLVYFITAYL----DGFN------------------F--W-VGPFYFWAYFIGANSFWIWIPMLIAIRSWKEICAAFQAEKVKTN-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPETRGS_137_PE4        1 228 1.00 ------------------MATNAGPLHPYWPRHLRLDNYVPNDLPTWHILAGLFSISGVIVVDRWLLSGRAA------VVPLGN-RRLTLCWIAVGAFIHLVIEGWFVLY-EVLL-GDQASLSHLWKEYSKGDSRYIINDNFTICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQFLVSV--G--QLYGDVLYFLTEYRDGFQHGEF-----------------------GHPLYFWFYFVFMNALWLVLPAIFVLDSLKQLARAQRTLDSKGTKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|SPIPN_1_7393         1 224 1.00 -----------------MAINMTTLKHPYYPPHLDLPHYTVPTMPMQQILTIFFSTVLVILLTSYSIISRS---------ETTFGRKLVFLWFISCGFIHWGLEGYFAYNHKEIA-GQSFVLAELWKEYAYSDSRYMSGDSFVVVMESVTAFLWGPLSFLTAYLIFNNSPVAP-----------------------------ILEFLVS----TGQLYGDVLYYATTLI----EGAP------------------H--CSPSPYHFWFYFVFMNAFWIVIPLTIMWNSARRMHRAMCLTQGKGKGK----LE---------------------------------------------------
AL  NOISO|STRPU_16557_PE18       1 237 1.00 --------------------MATNSNHPFNPSNLVVKDYIPNSMTNVGILSIALPGFAVIFIAVWLLTAKDF-----HGRPIPLGQRAMLAWFGLCGMIHCVLEGYFSVFYETIP-SKTDFLGQIWKEYGKGDSRYVIGDNCTVCVESVTAWLEGPACFLIILTYLKRSPSRY-----------------------------ILQLLVS----TGQLYGTIIFFMTEFRDGLAHCKY-----------------------GDPLYFWFYFIGMNAPWVIVPILNMIHSFRHLSAAQTCLDQSSQPASAKKAPGNKKKKY--------------------------------------------
AL  NOISO|TARSYGS_4682_PE1       1 155 1.00 ------------------MTTNAGPLHPYWPQHLRLDSFVPNDRPTWHILVGLFSVSGVLVVITWLLSGRAA------VIPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFILYYEELL-GDQAFLSQLXXXXXXXXXRYILGDNFTVCMETITVCLWGPLSVWVVIAFLRQHPLRF-----------------------------LQ-LVVSV---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TRIAD_1008_PE145       1 226 1.00 -------------------MAEANPSHPYHPKDLVIPHYRPNDITALDILTVMFSGFGVVFVGALLISSGAR-------RRLSFLDKLSFSWFVLCGFIHMIIEGYFSLYHQTLA-NHDFFLGQLWKEYSLSDSRYLISDNFTLCMETITAFVEGPACFLLAYAVMTNKSYRN-----------------------------VLQLCIS----LGQLYGDVLYFATGYRDEHKYTSD-----------------------SHPIYFYFYYLFLNMLWIVIPTIHIIVSFYRLSNAQACVDSKKVAKKTN------------------------------------------------------
AL  NOISO|TUPGBGS_384_PE2        1 230 1.00 ------------------MTTNANPLHPYWPRHIRLDNFVPNDRPTWHILAGLFSASGVLVVTTWLLSSRAA------VVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFCLYHEDLL-GDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILSDNFTVCMETITSCLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSL--G--QMYGDLLYFVTEYRDGFQHGEL-----------------------GHPQYFWFYFVFMNALWLVLARILQLDSMKQLDHTQTILDSKATKAKSKKN----------------------------------------------------
AL  NOISO|TURTR93553_PE1        1 230 1.00 ------------------MTTNASPLHPYWPRHLRLDNFVPNDCPTWHLLAGLFSISGVLVVTTWLLSGHAA------VIPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFSLYHEDLL-GDQAILSQLWKEYAKGDSRYILNDSFMICMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQQPLRF-----------------------------VLQLVVSV--G--QIYGDVLYFLTEHREGFQHGEL-----------------------GHPLYFWFYFVFLNALWLVLPGILVLDSIKQLARAQSMLDTKATKAKSKQN----------------------------------------------------
AL  NOISO|VITVI_27_PE201        1 222 1.00 -------------------MEGAPQSHPYVPKDLKLPGYVPVVLSQSTIVGVYGLSSLLVVSVIWIISGRFP--------KTSKIDRLLMCWWAFTGLTHAILEGYFVFSPEFYKDKTACYLAEVWKEYSKGDSRYAARDAGVIAVEGITAVLEGPASLLALYTIATKRSYSY-----------------------------ILQLTIS----LGQLYGTAVYFITSYL----DGDN------------------F--A-ASAYYYYAYYVFANAFWVVIPSLIVIRCWKKICAAFQVQGQQKT-----KVR---------------------------------------------------
CO                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//