ID  236328 PHOGENOM6 126 seq.
AC  HOG000236328
IO  0
KW  HOG000236328 // 
LA  441
ND  126
NF  106
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=54 -b2=54 -b5=a Gblocks alignment: 246 positions (55 %) in 6 selected block(s)
TR  (((((((((((((NOISO|PONPYX_77_PE1:0.135867,NOISO|RABITX_71_PE11:0.011075)0.595000:0.006396,(NOISO|RATX_PE862:0.018101,ENSMUSG00000052821|MOUSEX_PE1416:0.012974)0.976000:0.027353)0.847000:0.009484,NOISO|AILMEGL193661_1_PE3:0.017627)0.861000:0.008905,((((NOISO|SORAR249850_PE1:0.057201,(((((NOISO|MACEUSCAFFOLD33713_PE1:0.020676,NOISO|MONDOX_58_PE16:0.092485)0.873000:0.029700,NOISO|ORNANCONTIG20311_PE1:0.202493)0.883000:0.033845,NOISO|LOXAF24_24_PE1:0.017757)0.045000:0.013929,NOISO|ECHTE62804_PE1:0.039128)0.351000:0.005979,NOISO|DASNO256755_PE1:0.031592)0.742000:0.004688)0.765000:0.004839,NOISO|BOVINUN_004_17_PE1:0.015127)0.881000:0.009267,((NOISO|CAVPO26_19_PE1:0.044929,NOISO|DIPOR52060_PE1:0.028076)0.788000:0.013179,NOISO|PIGX_63_PE14:0.026515)0.802000:0.010360)0.000000:0.000001,NOISO|HORSEX_60_PE7:0.013247)0.182000:0.004567)0.000000:0.000001,((NOISO|MACMUX_78_PE12:0.017841,(NOISO|HSX_PE1554:0.000001,NOISO|GORGOX_78_PE9:0.004409)0.797000:0.004495)0.753000:0.004308,NOISO|CALJAX_71_PE12:0.022508)0.589000:0.008889)0.873000:0.016694,NOISO|MYOLU191938_PE2:0.024107)0.977000:0.077849,((NOISO|POEGU4A_6_PE16:0.113848,NOISO|CHICK4_PE53:0.058658)0.979000:0.088859,NOISO|ANOCA131_3_PE7:0.248519)0.870000:0.050986)0.990000:0.111516,((((NOISO|TETNG1_PE523:0.172882,ENSTRUG00000010151|FUGRU163_PE60:0.180975)0.987000:0.103055,ENSORLG00000010305|ORYLA10_24_PE45:0.257366)0.807000:0.046716,NOISO|GASACGROUPIV_16_PE40:0.113646)0.993000:0.141999,NOISO|DANRE14_11_PE7:0.113856)0.972000:0.119566)0.916000:0.092749,NOISO|XENTR258_1_PE18:0.151848)0.996000:0.291998,(((((((NOISO|OCHPRGS_2251_1_PE5:0.076283,NOISO|ECHTE265230_PE1:0.408251)0.519000:0.028685,(((((((NOISO|PONPY13_50_PE13:0.027550,NOISO|MACMU17_29_PE4:0.046294)0.000000:0.000001,(NOISO|HS13_PE512:0.026760,NOISO|GORGO13_32_PE12:0.005395)0.875000:0.013406)0.889000:0.014379,NOISO|CALJA1_68_PE4:0.065538)0.950000:0.029506,(NOISO|OTOGA98820_PE1:0.065055,NOISO|MICMUGS_2008_PE4:0.045744)0.930000:0.044140)0.861000:0.017085,(((NOISO|TARSY63464_PE1:0.101076,(((NOISO|RAT15_PE919:0.085730,NOISO|MOUSE14_PE1451:0.069393)0.975000:0.060891,NOISO|DIPOR22669_PE1:0.117289)0.433000:0.026545,NOISO|CAVPO6_60_PE8:0.149931)0.905000:0.050315)0.867000:0.025495,((((NOISO|BOVIN12_18_PE12:0.059303,NOISO|PIG11_19_PE12:0.149275)0.785000:0.011579,NOISO|LAMPA11241_PE1:0.056813)0.789000:0.016395,NOISO|LOXAF23_30_PE11:0.105493)0.903000:0.020935,NOISO|HORSE17_23_PE7:0.036284)0.000000:0.000550)0.268000:0.005508,NOISO|RABITUN0007_3_PE3:0.141492)0.787000:0.010554)0.825000:0.018719,NOISO|SORAR171555_PE1:0.097562)0.157000:0.016557,(NOISO|CANFA22_6_PE11:0.057257,NOISO|AILMEGL192651_1_1_PE8:0.055329)0.980000:0.056571)0.597000:0.033158)0.920000:0.074939,NOISO|MONDO4_324_PE1:0.269697)0.918000:0.098104,NOISO|ORNANULTRA336_7_PE1:0.321587)0.968000:0.181831,(NOISO|POEGU1_57_PE13:0.149254,NOISO|CHICK1_PE2501:0.106123)0.992000:0.227916)0.895000:0.141953,NOISO|DANRE21_23_PE41:0.980976)0.849000:0.104586,((((((NOISO|TETNG6_PE228:0.078072,ENSTRUG00000017838|FUGRU142_PE56:0.114145)0.984000:0.139350,NOISO|ORYLA20_18_PE14:0.273855)0.810000:0.050667,NOISO|GASACGROUPXXI_9_PE45:0.174999)0.985000:0.205651,NOISO|DANRE24_10_PE5:0.442013)1.000000:0.366902,((((NOISO|TETNG1_PE565:0.032743,ENSTRUG00000001244|FUGRU13_1_PE23:0.045101)0.976000:0.055429,NOISO|GASACGROUPVIII_2_PE59:0.032796)0.789000:0.034768,ENSORLG00000015572|ORYLA4_29_PE56:0.132711)0.537000:0.061008,NOISO|DANRE6_29_PE21:0.127755)1.000000:0.380252)0.251000:0.067094,((((NOISO|CAVPO3_71_PE8:0.062953,NOISO|OCHPRGS_3467_PE3:0.065595)0.872000:0.016811,((((NOISO|SORARGS_4875_PE4:0.008907,(NOISO|FELCAGS_3758_PE3:0.000001,NOISO|AILMEGL193664_1_PE9:0.017773)0.779000:0.004399)0.770000:0.004466,(((NOISO|TARSYGS_678_PE2:0.094305,NOISO|ORNANULTRA460_1_PE6:0.104599)0.688000:0.013431,NOISO|HORSE18_4_PE3:0.028170)0.707000:0.003604,((((NOISO|MICMU8224_PE1:0.013044,(NOISO|OTOGAGS_5047_PE3:0.037547,((((NOISO|PONPY2B_7_PE10:0.000001,ENSPTRG00000012433|PANTR2B_129_PE19:0.000001)0.000000:0.000001,ENSG00000144230|HS2_PE3310:0.004393)0.000000:0.000001,NOISO|GORGO2B_16_PE10:0.004412)0.950000:0.013248,ENSMMUG00000004180|MACMU13_137_PE20:0.000001)0.865000:0.009020)0.807000:0.013246)0.000000:0.000001,ENSCJAG00000010703|CALJA6_34_PE20:0.008880)0.780000:0.004459,((NOISO|DIPORGS_5222_PE3:0.027219,NOISO|RABIT7_62_PE15:0.009448)0.424000:0.004345,(NOISO|RAT18_PE158:0.004437,NOISO|MOUSE18_PE290:0.000001)0.984000:0.026790)0.745000:0.004899)0.921000:0.008840,(NOISO|PIG15_57_PE9:0.022502,NOISO|PTEVAGS_2970_PE3:0.044500)0.678000:0.005553)0.000000:0.000776)0.000000:0.000001)0.000000:0.000001,((NOISO|TURTRGS_919_PE5:0.022395,NOISO|BOVIN2_6_PE2:0.007474)0.943000:0.019765,(NOISO|PROCAGS_5806_PE3:0.061172,NOISO|LOXAF46_8_PE2:0.008176)0.371000:0.014416)0.763000:0.004540)0.000000:0.000001,NOISO|ERIEUGS_6860_PE3:0.056031)0.729000:0.004806)0.994000:0.066388,(NOISO|MONDO4_112_PE6:0.018375,NOISO|MACEUGS_76_PE2:0.018968)0.691000:0.014429)0.551000:0.032122,(NOISO|ANOCA14_4_PE3:0.067404,(NOISO|CHICK9_PE36:0.020161,NOISO|POEGU9_8_PE14:0.067861)0.916000:0.020575)0.479000:0.021830)0.912000:0.116904)1.000000:0.872157)0.916000:0.154970)0.332000:0.157005,(ENSXETG00000020638|XENTR713_PE13:0.674013,NOISO|GASACGROUPVII_11_PE25:1.868211)0.195000:0.214596)0.992000:0.456934,ENSGACG00000002582|GASAC475_PE1:0.585195)0.984000:0.299969,NOISO|DANRE6_56_PE25:0.004555,NOISO|DANRE6_56_PE17:0.000001);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  NOISO|AILMEGL192651_1_1_PE8     1 345 1.00 ---MERK---LMSLPPST------------------SIP-EMEPNG-------TFSNNN--SNGNCTI-ENFKKDFYPTVYLIIFVWGTLGNGFSIYVFLQSYKKS---TSVNVFMLNLAISDFLFTSTLPFRADYYLRGSNWIFGDLTCRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSIVRFLATVHPFRLLHVASIRSAWTLCGIIWILIMAAAVV-LLNNGSE-----R-KGSAVLCLELNINK---I--VKLQTMNYIALVMGFLLPFCMLSICYLLIIRALLKVEVPESG----LRVSHKKALITIIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLLVWEVDI-------CE--EKLHKAVVITLALAGANSCLNPLLYYFAGENFKEKLRST--LKKDHLQK-----TKYSNLV----CMCLKKETQV----------------------
AL  NOISO|AILMEGL193661_1_PE3      1 340 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------LTASSANNNTCSDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVSIWIFVILASSPF-LMSTSY-----KDEKNNTKCFEPPQNNQ-GK--NHVLVLHYVSLLVGFIIPFVVIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKASL--PEKGEETCKE-----------------
AL  NOISO|AILMEGL193664_1_PE9      1 346 1.00 ---------------------------------SSASGCSMNGLEV--ASPSLTTNSSLATAEQC-GRETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAMAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVHRSIYVLHYHGS-----STSCAAQRVLALGNRVTSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLICG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|ANOCA131_3_PE7        1 308 1.00 ------------------------------------------------------------NLTCNVTI-DEFRSRVYPMTYSVISVLGFVENGFVLCVLIRTYHEK---TSFQIYMLNLAISDLLFVFTLPLRVVYYVYKGDWFFGDFLCRISSYTMYVNLYTSILFMTAMSFFRCIAIVFPIQNIHFITEKKAKVVSASIWIFVTLTTSPFLLRGSHL-----DIETNKSKCFEPPANGQML----KLVVLHYIALVVGFIFPFVTIVICYTMIIRTLLKNA--LHK----KEGSRKKAVCMMGIVTVVFLLSFTPYHIQRTVHIHFMMRK-----DTSCEDMLYMQKSVVITLSLAAFNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKASTSSVS----------------------------------------------
AL  NOISO|ANOCA14_4_PE3         1 331 1.00 -------------------------------------------------PGF-LFNTSLEKSEQC-GKETHMENILFAIFYLLDFILAFIGNALALWLFIRDQKSD---TPANIFLMHLAVADLCFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLMCISIDRFLAIVHPVKSLKLRRSLYAHLACAFLWVIVAVAMAPLLLSVQTA------EMNNTTICLQLYREKA-SR-------HALVSLAVAFTLPFVTTVTCYLLIIRSLKKGNRI-------ENHLKERAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHINRYIYILNYDGM-----KTSCEMQRILALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFREALCGLFCS-KRSARLPSS------YD-GKT------NDSSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|BOVIN12_18_PE12        1 367 1.00 ---MERK---LVSLSPSI------------------SAS-EMETNS-------TFSDHH--SNRNCTA-EDFKREFYPIVYLVIFIWGALGNGFSIYVFVQPYRKS---TSVNIFMLNLATSDLLFTATLPFRVDYYLRGSNWIFGDLSCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHATSVRNAWIVCGIIWIFIMASSTT-LLNNGSE-----L-KGNVTLCLELNRNK---A--PKLKTMNYIALVVGFLLPFCTLSICYMLIIRALLKAEVPELG----LRLSHRKALTTIIIALVIFLLCFLPYHILRTLHLLQWTADI-------CR--DSLHKAVAITLALAAANSCFNPLLYYFAGENFKDRLKSA--LRKDHPQEP-----KCSFPF----CVWLKNETRGTLQESLLLQNKRINQDKGKHDI
AL  NOISO|BOVIN2_6_PE2         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--ASPGLLANSSLAPMEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLHAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------RTNNTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------ERRLKNKAVRMIAAVLAIFLICFVPYHVHRSVYVLRYRGH-----RTSCAAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCSLLCG-KRLPGPPPS------AD-GRT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|BOVINUN_004_17_PE1      1 284 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------LTVSSSSSNACNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYILIKTYHEK---SAYQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMSKSY-----KDAKNNTKCFEPPQDNQ-AK--YYVLVLHYVSLFFGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITL--------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CALJA1_68_PE4         1 347 1.00 ---MERT---FMSLHPSI------------------SLS-EMEPNA-------TFSNNN--NNSNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFAWGVLGNGLSIYVFLQPYKKS---TSVNIFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHIISIRSAWILCGIIWILIMASSVM-LLDRATE-----Q-NGSITLCLELNLYK---L--TKLQTMNYIALVVGFLLPFFILSICYLLIIRVLLKVELPELG----LRVSHRKTLITIVLALIIFFLCFLPYHTLRTLHLVTWKVGI-------CR--DRLHKALVITLALAAANSCFNPVLYYFAGENFKDRLRSA--LKKGHSQKAKI---KCGFPV----SVWLKKETRV----------------------
AL  ENSCJAG00000010703|CALJA6_34_PE20  1 364 1.00 ---KSKQSWWAGKP----------PRDRL-VP-SSVSTQSMNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE21      1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE22      1 364 1.00 ---KSKQSWWAGKP----------PRDRL-VP-SSVSTQSMNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE23      1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|CALJAX_71_PE12        1 337 1.00 ----------------------------------------MDGTGN-------LTVSS---ATCHDTI-DEFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQIYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILASSPF-LITKSY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLILHYVSLFLGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NPSSHKKAIRMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|CANFA22_6_PE11        1 331 1.00 -----------------------------------------MEPNG-------TFDSSN--SNGSCTI-ENFKKDFYPIVYLVIFVWGTLGNGFSIYVFLQSYKKS---TSVNVFMLNLAISDFLFTSTLPFRADYYIRSSNWIFGDLACRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSIVRFLATVHPFRLLHVTSIKSAWILCGIIWILIMASSVM-LLKNGSE-----Q-KGSAVLCLELNINK---I--VKLKTMNYIALVMGFLLPFCMLSICYLLIIRALLKVEVPESG----LSVSHKKALITVIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLMEWKVNT-------CK--EDLHKAVVVTLALAAANTCLNPLLYYFAGENFKDRLRLI--LRKVSVPDLGP--IRYSKVTLSLKDICGE---------------------------
AL  NOISO|CAVPO26_19_PE1        1 340 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------PTIPPASNNTCYDSI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLVKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVAYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNISLVTQKKARLVCIAIWMFVILTSSPF-LMANTY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-AK--NYVLILHYVSLFIGFIIPFITIIVCYTMIIFTLLKSS--MKK----NLSSRKRAIGMIIVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNK-----TKPCDSILRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTI---RKYSLSSMTY--IP------KKKTSL--PQKGKDICKE-----------------
AL  NOISO|CAVPO3_71_PE8         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLQT--ASLSLTSNSSLAPAERC-GQETPLENMLLACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISMDRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACALLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNQTVVCLQLYREKA-SH-------KALTSLVVAFTFSFVITVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKGKAVRMIAIVLAIFLICFVPYHIHRTVYLLHYNGG-----RASCAAQRVLALGNRITSCLTILNGALDPVMYFFVAEKFRNTLCNLLCG-KRLMGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|CAVPO6_60_PE8         1 317 1.00 -----------------------------------------MEPN--------------NSSSRNCMIQESFKKEFYPVTYLVIFVWGALGNGLSIYVFLQTYKKS---TSANVFMLNLAMSDLLFISTLPFRAHYYLNNSNWIFGDVPCRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSFRSAWILCGIIWIFTMASAAV-LLMHGSE-----P-KNSITTCLELDIRK---V--GKLKVMNHIALVVGFLLPFFTLSICYLLVIRVLLKVEIPEST----LRASHRKALITIIIALITFLLCFLPYHTLRTLHLITWNKDS-------CG--NGLHKAVVITLALAAANSCVNPFLYYFAGENFKDKLKAV--FIKDHPQKA-----KCSFPI----CL------------------------------
AL  NOISO|CHICK1_PE2501         1 321 1.00 ---MQKD---RELLLETM------------------NSS-EMMLND-------SSTN----SSFNCST-DAFKQVIYPIVYLLIFFLGSVGNSLSIYVFLQPSQRK---TSVNTYMQNLAVSDLMFVSTLPFRATYYLLGSQWVFGDILCRIMTYTMYVNMYCSIYFLTVLSVVRFTAIVYPFKSWKVSNMKYAKIMCAVIWVFVLAASSP-LLSKAIA-----G-YENPAKCLDLHPSS---T--HRLLMMNSFVLVVGFILPFCTIIVCYIFAIRALLKSKTPQRK----KAVCHKKALSTIIITLILFLLCFLPYHILRTVYLVFGGCSP-------DN--LFVHKAQVVSLCLAATNSCLDPVLYYFAAENFKARIRSL--YRR-----------------------------------------------------
AL  NOISO|CHICK4_PE53          1 339 1.00 ----------------------------------------PSASQQ-------EMTTFLNNSLCQHAI-DDFRNRVYSTLYSMISIMGFAGNGVVLFVLIRTFRQR---TAFQVYMFNLAVSDFLCVCTLPLRVVYYVHQGHWFFSDILCRISSYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTERKAKFVCIGIWIFVILTSTPF-LMNGTY-----Q-HGNKTKCFEPPEDIQ-KT--NIIVNLDFIALFLGFIIPFIIITICYTMIIRTLLKNS--LKK----NQANRKKAIWMIVIVTATFLVSFTPYHILRTVHLHVLRLR-----HASCEDTVYLQKSVVVTLPLAAANCCFDPLLYFFSGGNFRKRLTTF---RKASSSSITQ--AF------RKKFSL--KERDDEPFGE-----------------
AL  NOISO|CHICK9_PE36          1 327 1.00 ------------------------------------------------------SNFPFETSEQC-GKETHLENVLFATFYFLDFILAFIGNSLALWLFVRDQKSG---TPANIFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLMCISVDRFLAIVHPVKSIKLRRPLYAHLACAFLWLIVGVAMAPLLLSVQTV------EVNNTTICLQLYREKA-SR-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLKSGNRV-------EKHLKEKAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHVNRYIYILHYNGT-----KASCETQRLLALNNRITSCLTSLNGAFDPVMYFFVAEKFREALCNLFCG-RRPVMTLQT------CE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|DANRE14_11_PE7        1 342 1.00 ----------------------------------------------------------MANLTDCPSI-DEFRNQVYSTVYSIITVFGLMGNGFALYVLLRTYRQT---SAFHIYMLNLGVSDLLCVSTLPLRVLYYINKGQWNLGDFLCRLSSYALYVNLYCSVFFMMAMSFTRFLAIVFPVQNLRLATEKKAWIVCVCIWIFICMTSSPFLLSGQHT-----DPLTNKTKCFEPPEKP-GSL--DKLIMLNYFSLVVGFIIPFLVILLCYAGILRTLLRNTSGANK----QRYTRNKAIRLIIVVMLAFLISFMPYHIQRTLHLHFKSRK-----SATCEEVNYMQKSVVITLCLAAANSCFDPMLYFFSGENFRHRLSTF---RRASGNAILP---H------KGRHPLQSSP--PAEDSELQSCNG--SNTHG----
AL  NOISO|DANRE21_23_PE41        1 335 1.00 ---------------------------------------------------------HRNTSCLDPSNVDNFKRLFYPTAYILIFILGLTGHSISVCVFLSQWRSQKSFTPVSMLMVNLLVSDLMLVCSLPLRLTYYVLNSHWPFGHIACQIILYVYYLNMYSSVYFLVALNVFRYLALVWPYLYLRVQTHSVSGIICGLIWGLMGLACSPLLFAKKKS-----H-DEGSTRCLELAHDA---V--DKLLLINNVTFPVGFVVPLMIVIFCSIFVAKNLLRPSPALGR----TRPCRKKACALVIISLGIFLVCFLPYHIVRTIFLITERQIKMNEYKESCGYILAVRKAAVITHCLCTSNSCLDPVLFFFVGENSRSTFVRWTGGRKSSGAAGRN-----------------------QQQEELHVLQK-----------
AL  NOISO|DANRE24_10_PE5        1 319 1.00 -------------------------------MSDTYFDSTAQRLEG-----QTMSNHSE--V-GIYLSSH-TENILLAVFYMLVFILSVPSNALALWLFCHRNTTK---TPSKVYLKHLAIADMSYILVLPMRVIYHLSDCHWPLGEVACRVAGFLFYVNLYCSMYFMACISVDRLLACVLPHKAKNMRKTRNSNVVCAVLWVMVTISMMPVLFSRSQVT----REWQNVTVCEKLYIETS------SNPTGALVSIAVSFLVPLVILSVSYILIFWRVKQMTFQE------QTPAQRKAMRMIVLTVVNFVIAFVPYHIHRLFFIKQHEDMS-----RSESERRMLYLGNRITSALTCVSGVLDPVMYFFLARNYQETLLQL----------------------------------------------------------
AL  NOISO|DANRE6_29_PE21        1 339 1.00 -------------------------------------------MES--SLTELPTLLPNQSMDSCPPVENTAENMMFGIYYIIVFLLALSGNSLALWIFARQRNNS---SPANVFLLHLAVADLFYVFILPLRATYHLTGGHWPFGEIPCRLAGFFFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKVRRPHYAHIASFALWILVIVSMAPLLITKQTV------EVNGSTVCLQLYREKA-SW-------RALVSLVVAFTPPFIATLSCYLLIVNSLRKGSRL-------EPALKLRALRTIGLVMFIYVVCFLPYHLSRATFILGYGHP-----DLSCQIKRGLALANRLTSSLTCLNGGLDPLVYLFAAEKFRGSVRRIFCRDKSGGSGATS------GELKGT------HESSLSAKSEF----------------
AL  NOISO|DANRE6_56_PE17        1 345 1.00 -------------------------------------------LNI----TQNPCNRSQ-----NCGESEDFKYLAYTITYSIVFPIGFISNSVALYVF-LCRTQRK--TASTVFMINLAISDVGFSLTLPFRLVYYFKGALWEFPDWFCRWCVFSFYLNLYTSVLFLTGLSVLRYLAVVHPMRNKSLITTRRAVIGCLVIWIFVALLSTPFLMSGTL-------KRDNKTRCFEPRNSN--SW--NRLFILNYVGVLFGFILPFITILGCYGSIVFKLVNGPQSKMGNRRNKAKTRRRAVYLIAVVLSTFLLCFLPYHVIRTVHLHAKVVC------KPCQVIKYHLQILVVSLCMAASNSCFNPLLYYFAGETFRTSFRKG------SVRGIASSFARSSFN-----PSF----RRRSQSGTLQRTKE-------QS--
AL  NOISO|DANRE6_56_PE25        1 323 1.00 ---LEND--------------------------GS-TLKLTLGLNI----TQNPCNRSQ-----NCGESEDFKYLAYTITYSIVFPIGFISNSVALYVF-LCRTQRK--TANTVFMINLAISDVGFSLTLPFRLVYYFKGALWEFPDWFCRWCVFSFYLNLYTSVLFLTGLSVLRYLAVVHPMRNKSLITTRRAVIGCLVIWIFVALLSTPFLMSGTL-------KRDNKTRCFEPRNSN--SW--NRLFILNYVGVLFGFILPFITILGCYGSIVFKLVNGPQSKMGNRRNKAKTRRRAVYLIAVVLSTFLLCFLPYHVIRTVHLHAKVVC------KPCQVIKYHLQILVVSLCMAASNSCFNPLLYYFAGETFRTSFRK-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|DASNO256755_PE1        1 319 1.00 ----------------------------------------MDGVRN-------MTVSSANNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLITQKKARFVCFGIWIFVILTSFPFFLMRYSY-----KDDKNNTKCFEPPQDSR-SK--NYILVLNYVSLFFGFIIPFVIIMVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKRAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHSE-----TKSCDSVLRMQKSVVITLSLAALNCCFDPLLYFFSGGNFRRKLSTF---RKHSLS-------------------------------------------------
AL  NOISO|DIPOR22669_PE1        1 344 1.00 ----RER---NMSLPLFS------------------SMP-EMEPNG-------T-LNN---SNMYCTI-ENFKQEFYPIIYPIIFIWGVLGNGFSVYIFLQPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFTITLPFRADYYFRGSDWRFGDLACRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVVRFLATVHPLQLFHLTSIRSAWILCAVIWAFIMASSAV-LLKSGSE-----K-KDNITSCLELNSQK---R--EKLLVMNHIALVVGFLIPFFTLTTCYLLIIRVLLKVEIPELG----LRASHRKALTTIVIALIIFLLCFLPYHTLRTLHLVTWHKDS-------CG--DWLHKAVVITLSLAAANCCFNPFLYYFAGENFKDRLKAV--LSKEHLQKAKM---KFRLPI----CMWMKTETRL----------------------
AL  NOISO|DIPOR52060_PE1        1 172 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKNNTKCFEPPQDNHIAK--KHVLILHYVSLLIGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLPSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCESVLKMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--MP------KKKASL--PEKGEEIHKE-----------------
AL  NOISO|DIPORGS_5222_PE3       1 345 1.00 ----------------------------------SASSQSMNGLEV--TSWSLSNNSSLAEAKQC-GQETPLENVLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDRKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLGSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAIVLAIFLICFVPYHVHRSIYVLRYQGS-----GTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KKLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|ECHTE265230_PE1        1 202 1.00 ----MDK---RMSLPLSP------------------PEA-EMEQNV-------SFSSS---SSSNCVI-ENFKRTFYPIVYLIIFVWGALGNGFSVFIFLQPSKKS---KSVNIFMLNLAISDLLFIITLPFRVDYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVR-LATVHPFRLHDS---IKSWILCGIIWIIMSSTVLD-TAR-----------QGHV-SCRLTHI-------------IDLM--HVVCVFLHCTLSICLLI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ECHTE62804_PE1        1 212 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVFPVQNINLITQKKARLVCVCIWIFVILTSSPF-LMRNSY-----KDEKNNTKCFEPPKDSQ-AK--KYVLVLHYVSLFFGFIIPFVIIVVCYTMIIFTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----AQPCDAVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKPSLSSMTY--VP------KKKTSV--PEKEEEICK------------------
AL  NOISO|ERIEUGS_6860_PE3       1 345 1.00 -----------------------------------SESSSMSDLEV--ASPGLSTNSSLASAEQC-GQETPLENVLFASFYLVDFILAFVGNALALWLFIRDHKSS---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPMRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QNNHTVVCLQLYREKA-SR-------HALVSLAIAFTFPFVTTVTCYLLIIRALRQGPRM-------EKRLKNKAVRMIALVLGIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSG-----GTSCSAQHLLALGNRITACLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRDALCNLLCHRKRLLGLPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|FELCAGS_3758_PE3       1 365 1.00 ---MSK-IAESGKLE--------TLGSSG-SS-SSSASSSMNGLEV--VSPGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYRGH-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ENSTRUG00000001244|FUGRU13_1_PE23  1 341 1.00 ----------------------------------------MNESEK--SPPLWVADPG-AAGASGTPVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKSEL----------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE24      1 336 1.00 -------------------------------------------IMR--IFFNYYFKTV-LSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKS------------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE25      1 347 1.00 ----------------------------------------ME---S--ATMELPPLSN-QSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSANVKSLRIYN----Y---NHI
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE26      1 317 1.00 ----------------------------------------------------MPPLSN-QSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKHPELISSP------LCV------------------------------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE27      1 313 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GRNLPP------NPHSLSQTHTHTHTHT----H---TGT
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE28      1 313 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKNFESKIKS----K---TIR
AL  ENSTRUG00000017838|FUGRU142_PE56  1 364 1.00 RTHFRGDSW-LLTWHRV--------AAIT--GKKSTSHA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKLLQLIVKKRQAGQCLTQMSGN-----------Y-KPG-EKLPEVSFLAITG----HSKKSD-
AL  ISOFORMIN|FUGRU142_PE57       1 364 1.00 --TFKAISSFTPDLPPGR-------SLTH--QADHLVSA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKLLQLIVKKRQAGQCLTQMSGN-----------Y-KPG-EKLPEVSFLAITG----HSKKSD-
AL  ISOFORMIN|FUGRU142_PE58       1 313 1.00 ----------LFDFFLNS-------FLNL--LSTLLHQA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKL-------------------------------------------------------------
AL  ENSTRUG00000010151|FUGRU163_PE60  1 342 1.00 ----------------------------------------MMAHVN-------ATNISQDHATVCPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFRTCSSFA---HQSRTDCTKY--AH------RKRTDR--S------------QRG--KNIRNN---
AL  ISOFORMIN|FUGRU163_PE61       1 341 1.00 -----------------------------------------MAHVN-------ATNISQDHATVCPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFRTCSSFA---HQSRTDCTNV--QP------GKVTSL--S------------EDT--NQTLTH---
AL  ISOFORMIN|FUGRU163_PE62       1 313 1.00 ----------------------------I--QPEK-----NQRRGR-------TALRPQLKLTICPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFR----------------------------------------------------------------
AL  ENSGACG00000002582|GASAC475_PE1   1 315 1.00 ----------------------------------------------------NACNNSSVSLAACFHGDDAFKYRAYTVTYLLLFPLAILSNIFLLYSLLYCYLPRS--SPSSVVMMNLALSDGSFSLTLPLRLAYYFRGGVWDFPDWLCRLCVFGFYLNLYTSILFLTLLSVLRWFAVNHPLHHRAVVTPLRTLLVCLGVWLFVGVSSVPFLTAKPRSTKTSRTKTMEIPRCFEPSSPS--SW--GRVLILNYVALALGFLLPFLTIIVCYSRIVLRLATRFGGGASG-GVRRRTAQRSLRLVAAVTATFLLCFLPYHVIRTLHLHAVCGG------WDCGATVTLQRAVVVTLCLAASNSVVNPLLYYYSTRTFRNHM-------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|GASAC475_PE2       1 304 1.00 ----------------------------------------------------NACNNSSVSLAACFHGDDAFKYRAYTVTYLLLFPLAILSNIGAL-AVFFRYLPRS--SPSSVVMMNLALSDGSFSLTLPLRLAYYFRGGVWDFPDWLCRLCVFGFYLNLYTSILFLTLLSVLRWFAVNHPLHHRAVVTPLRTLLVCLGVWLFVGVSSVPFLTDG-------VTIRMEIPRCFEPSSPS--SW--GRVLILNYVALALGFLLPFLTIIVCYSRIVLRLATRFGGGASG-GVRRRTAQRSLRLVAAVTATFLLCFLPYHVIRTLHLHAVCGG------WDCGATVTLQRAVVVTLCLAASNSVVNPLLYYYSTRTFR----------------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPIV_16_PE40     1 324 1.00 --------------PFVP--------LQL--QVGL-----KMESNL-------TGNVELNSTAKCPLI-DDFRNQVYSTSYSLITVLGLFGNGFALVVLLRTYRQS---SPFHIYMLNLAVSDLLCVMTLPLRVLYYVNKGQWNQGDFLCRVSSYALYVNLYCSIYFMAAMSVTRFLAIVFPVQNMRLATETRARLVCGFVWVFICLMSSPFLMSGQHF-----DPVTNKTKCFEPPNED-G-V--SRLVVLNYLSVVVGFAVPFLVILLCYAGIVRALLSRTSSARR----QQGTSARAIRMIVIVLLTFLICFMPYHVQRTIHLSFLSRT-----DATCSEKVAMQKFVVVTLCLAASNSCFDPLLYFFSGEGFRTRLSS-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPVIII_2_PE59     1 368 1.00 ---QNKEEWTAGTRCYSGRR----Y------FKTIFLVSSVTKMES--AALELPSLLS-NQSESCAAVDTTLENTLFGCFYILVFFLALNGNSLALWIFSHQRGAS---SPANVFLIHLAVADLSYVIILPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRLAGFLFYVNMYASLYFLACVAVDRYMAVVHAVRSLKVRRARYAHIVSFSLWALVTVSMAPLLITHQTS------EVNGVTVCSQLYREKA-SH-------KALISLAVAFTPPFLATLTCYLLIIRSLHRGSRL-------EPTLKLRALRTIGLVMLIYVVCFLPYHVSRATFILGYSHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTLMRLFCKDPASMSGATS------GELKGT------HESSVSAKSEF----------------
AL  NOISO|GASACGROUPVII_11_PE25     1 306 1.00 ---------------FLI--------F-----------QVTMSNN--------SSIPNLNNSTG-------HIEILHVSIYAFISVFGLIFNLIALFFFYHTKSR----SQTIVYMTNLATADILLILTLPMRIYYYLGFD--NLPQWLCDVLGLVLKANMYGSIFLLTSICFDRCMAVTFPMSTRVQEWRKKAPLVCLGIWLLTFGASVPIYLSKRSQ-----VVTNVTKYCFDSPPVYA------TNLVVVLPTLFVGFGIPLIVMLIGSWGLARAVQRSSVAQT-----DLVDGRKIKRMIITSLFIFILSFLPYHVILVLFPLYGDRNQ-----------QPMQAAYIYSLMVACFNTVLDPVAYYFATDTFRKSVDMGAVRRM-----------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPXXI_9_PE45     1 311 1.00 ----------------------------N--KVNQFYHI--KALNQ-----TITEQCE--------LNSKGQRLCLTTKFYILILLLAVPGNALALWAFFRQEC-T---SPFKVFLRHLCIADISYVLILPVRIDYHLSNRHGPFGHVPCRIAGFLFYLNMYCSIYLMSFISLDRFLAVVLPIKSLSVRKASYAKIAVGILWVTIIVSMSPILLSKGIVS----N--NSTGVCNKLYLEKA------S--PKALLSTIVAFVIPLTTIVVCYILLLLKLRGIKQQE------ERPVKDKAVRMIILIVMNFLIAFVPYHVSRVIYLESHSRGH-----MTAATQESLGRANRITSALTCVSGVLDPVMYFFLNRTYRDKMLQLFC--------------------------------------------------------
AL  NOISO|GORGO13_32_PE12        1 346 1.00 ---MERK---FMSLYPSI------------------SVS-EMEPNG-------TFSNN---NSRNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFVWGVLGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSSWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWILIMASSVM-LLDSGSE-----Q-KGSVTSCLELNLYK---I--AKLQTMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFLPYHTLRTIHLVTWKVGT-------CK--DRLHKAVVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LRKGHPQKAKT---KCVFPV----SVWLRKETRV----------------------
AL  NOISO|GORGO2B_16_PE10        1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTM------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|GORGOX_78_PE9         1 337 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVRNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKKAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|HORSE17_23_PE7        1 345 1.00 ---MERK---LMSSVPSV------------------SSS-ETEPNG-------TFSSND--SHRNCTI-ENFKREFYPIIYLIIFVWGALGNGFSIYVFLQPYKKC---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWIFIMASSAV-LLKNGSE-----Q-DGNVTLCLELNLNK---V--IKLQALNYLALVVGFLLPFCTLSICYLLIIRALLMVKVSETG----LRVSHRKALTTIIISLVIFLLCFLPYHVLRTLHLVMWEVGT-------CI--DWLHKAVVITLALAATNSCFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--VRKCHLQ--KI---KCSFPV----CVWLKKETRV----------------------
AL  NOISO|HORSE18_4_PE3         1 338 1.00 ----------------------------------------MNGLEL--ASSGLITNSSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFMRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFFFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIVRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVHRSLYLLLYRG------STSCAAQRALALGNRVTSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLLCG-RRLSGPPPS------LD-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|HORSEX_60_PE7         1 340 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------LTVSPASNNTCNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVKNINLVTQKKARFVCAGIWIFVILTSSPF-LTATSY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-AK--KHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VS------KKRVSL--PEKGEEICKE-----------------
AL  NOISO|HS13_PE512          1 346 1.00 ---MERK---FMSLQPSI------------------SVS-EMEPNG-------TFSNN---NSRNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFFWGVLGNGLSIYVFLQPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLAMVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWILIMASSIM-LLDSGSE-----Q-NGSVTSCLELNLYK---I--AKLQTMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFLPYHTLRTVHLTTWKVGL-------CK--DRLHKALVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRLKSA--LRKGHPQKAKT---KCVFPV----SVWLRKETRV----------------------
AL  ENSG00000144230|HS2_PE3310     1 367 1.00 ---MSKRSWWAGSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILALVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSH-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  ISOFORMIN|HS2_PE3312        1 367 1.00 ---MSKRSWWAGSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILALVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSH-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|HSX_PE1554          1 337 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIKTYHKK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKKAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|LAMPA11241_PE1        1 345 1.00 ---MEKK---LVSLSPPI------------------SLS-DVEPNG-------TSSNHH--SNRNCTI-ENFKREFYPIVYLIIFIWGALGNGFSIYVFLQPYKKP---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLPFRVDYYLRGSNWIFGDLTCRIMSYSIYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHATSIRSAWILCGVIWLFIMAISTI-LLNNGSE-----L-KGNVTSCLELNSNK---V--MKLKTMNYIALVVGFLLPLCILSICYLLIIRTLLKVEVPESG----LRLSHRKALTTIIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLIMWKAGK-------CK--DKLHKAVVISLALAAANSCFNPLLYYFAGENFKDRLKSA--LRKGHLQKK-----KCSFPV----CTQLKKETRV----------------------
AL  NOISO|LOXAF23_30_PE11        1 308 1.00 -----------------------------------------MEQNV-------NFSDSN--NNSNCTI-ENFKREFYPIMYLIIFVWGALGNGFSIFVFLQPYKKS---TSVNVYMLNLAISDLLFTTTLPFRVDYYFRGSNWIFGDLACRLMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWILIIASSTV-LLKSGVE-----Q-QNNVTLCLELNHNK---I--VILKVLNYIALAVGFFLPFCTLSICYLLIIRTLLKVEIPESG----PRGSHRKALTTIIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLEKWD--M-------CR--ASLHKAVVITLTLAAANTCLNPLLYYFAGENFKDRLRVI--LGKGHP--------------------------------------------------
AL  NOISO|LOXAF24_24_PE1        1 308 1.00 ----------------IF--------FQA--RHQADILRDMDDVIN-------MTVPSASNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARFVCIGIWIFVILTSSPF-LMSKSY-----KDEKNHTKCFEPPKDSK-AK--NYVLILHYVSLFLGFIIPFVIITVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRRKAVGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFL---------------------------------------------------STF---RKHSLSSVTF--AP------KKKASL--PEKGEEICKE-----------------
AL  NOISO|LOXAF46_8_PE2         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLSANASLATMDQC-GQETPLENTLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFVRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVICLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EQRLKSKAIRMIAMVLAIFLVCFVPYHVHRSIYVLHLHSH-----RPSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLLCG-KRPPGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|MACEUGS_76_PE2        1 297 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------ILAFVGNTLALWLFIRDQKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISVDRFLAIVHPIKSIKLRRPLYAHLTCAFLWVVVAVAMAPLLVSAQTV------EVNNTTVCLQLYREKA-SR-------NALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRNLRSGHRV-------EKHLKDKAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHVNRYIYVLRYDGM-----RASCEAQRVLALSNRLTSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLLCA-KRAMTLPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|MACEUSCAFFOLD33713_PE1    1 339 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------MTR-PGDNVSCLSTI-DDFRNQVYSTVYSMVSVVGFFGNGFVLYVLIRTYHEK---SAFQVYMVNLAVADLLCVCTLPFRVVYYVHRGIWFLGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARVVSAAIWIFVMLASSPFFLMSKTY-----KE-GNNTKCFEPPKDSK-SK--EAVMALHYVSLFFGFIIPFVTIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLPSRKKAVGMIIVVTAAFLISFLPYHIQRTIHLHFLNNK-----NKTCESVLAMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRQRLSTF---RKHSLSSMTY--NP------KKKTSF--QEKVDELCKD-----------------
AL  ENSMMUG00000004180|MACMU13_137_PE20 1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--TPPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSQQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKSKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSG-----GTSCATQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  ISOFORMIN|MACMU13_137_PE21     1 367 1.00 ---MSKRSWWAGSRQ--------PPRETL-KLSGGSEDQSMNGLEV--TPPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSQQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKSKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSG-----GTSCATQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|MACMU17_29_PE4        1 326 1.00 ---MERK---FMSLHPSI------------------SVS-EMEPNG-------TFSSNN--NSRNCTI-ENFKREFFPVVYLIIFVWGVLGNGLSIYVFLQPCKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSDWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWIFTMASSVM-LLNNGSE-----Q-KGSVISCLELNLYT---I--TKLQTMNYIALVVGFLLPFFTLSVCYLLIIRALLKVEVPETG----LRVSHKKALTTVIITLIIFFLCFLPYHTLRTLHLVKWKVDI-------CE--DRLHKAVVITLALAAANTCFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LRKGHP--------------------------------------------------
AL  NOISO|MACMUX_78_PE12        1 337 1.00 ----------------------------------------MDETTN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGLFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLPSRKKAVGMIVVVTTAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTY--VP------KKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|MICMU8224_PE1         1 204 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EQRLKNKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSG-----GTSCAAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCSLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSDRSEL----------------
AL  NOISO|MICMUGS_2008_PE4       1 342 1.00 ----VER---KMSLPPPI------------------SIS-EMEPNG-------TFSN------KNCTI-ANFKREFYPIVYLIIFVWGSLGNGLSIYVFLQPSKKT---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSDWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHITSIRSAWVLCGIIWIFMMASSIM-LLKNGSE-----R-KGNVTLCLELNLNT---V--NKLQIMNLIALVVGFLLPLFTLSICYLMIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIIIALIIFLLCFLPYHTLRTLHLISWEMGK-------CK--EALHKAVIVALALAAANSCINPLLYYFAGENFKDRLKAA--LRKYYPQKAKT---KCSSSV----CLWLKKETRV----------------------
AL  NOISO|MONDO4_112_PE6        1 338 1.00 ----------------------------------------MKSLVV--DPSH-RFNNSLDAFEQC-GKETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDQKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISVDRFLAIVLPIKSIKLRRPLYAHLTCAFLWVVVAVAMAPLLVSAQTV------EVNDTTICLQLYREKA-SR-------NALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRSGHRV-------EKHLKDKAIKMIIMVLTIFLVCFVPYHVNRYIYVLRYDGT-----RASCEAQRVLALSNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFREALCNLLCG-KRAMTVPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|MONDO4_324_PE1        1 321 1.00 ----PNT---RLLSALPV------------------TTR-EMEPNR-------SFRGT----WENCTV-DSFKRTFYPGVYLVVFVVGVLGNGFSIFIFLLPSKKP---KSVNVFMLNLAISDFLFVCTLPFRADYYLRGSHWVFGDLACRIMSYSFYVNMYISIYFLTVLSILRFLATVCPFRLLHITSLRTAWILCLIIWVSIMASSVS-LLSSGST-----H-NGQQEVCLELSVYK---L--TKLRILNYVVLGVGFVLPFCTLSICYMLMIKTLLKVKFPEST----ARMSHKKALVTVAIAQLLFLLCFLPYHILRTLHLIQWKENE-------CN--EVLHKAVIVTVALAASNSCLNPLLYYFAGENFKQRLKVV--FKRG----------------------------------------------------
AL  NOISO|MONDOX_58_PE16        1 319 1.00 -----------------------------------------------------------------------FRNQVYSTVYSMISVIGFFGNGFVLYVLIRTSHEK---SAFQVYMVNLAVADLLCVCTLPFRVVYYVHRGNWFLGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARVVSAAIWIFVILISSPFFLMNKTY-----QDSHNHTKCFEPPQDPK-SK--KTVMALHYVALLLGFIIPFVTIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRKKAVGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLNNK-----SKTCEAILAMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGAFST-KLFVF---PN--LEEASY--TH------PIFVSW--RGGERNIMYDYAKM-------------
AL  NOISO|MOUSE14_PE1451        1 309 1.00 -----------------------------------------MEVTG-------TPSSY---SNRNCTI-ENFKKEFYPIIYLIIFFWGALGNGFSIYVFLQTCKKS---TSVNVFMLNLATSDFLFISTLPFRADYYFRGSNWIFGDLACRVMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRMFHVTSVRSAWILCGIIWVFIMASSAL-LLVNGQE-----E-KDNIISCLELSPQK---F--KSLLIMNHIAVAVGFLLPFLTLTVCYLLIIRILLKAEIPESG----PRAAHRKALTTIVIAMITFLLCFLPYHALRTLHLVTWDKDS-------CG--DVLHKATVITLTMAAANSCFNPFLYYFAGENFKARLRAI--FSKVHL--------------------------------------------------
AL  NOISO|MOUSE18_PE290         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEA--ALPSLTDNSSLAYSEQC-GQETPLENMLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIWDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWIVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALASLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRI-------EKHLKNKAVRMIAMVLAIFLICFVPYHIHRSVYVLHYRGG-----GTSCAAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCS-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ENSMUSG00000052821|MOUSEX_PE1416  1 352 1.00 -----------------M--------YLQ--GTKQTFLENMNGTEN-------LTT-SLINNTCHDTI-DEFRNQVYSTMYSVISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGKWLFGDFLCRLTTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARFVCIGIWIFVILTSSPF-LMYKSY-----QDEKNNTKCFEPPQNNQ-AK--KYVLILHYVSLFFGFIIPFVTIIVCYTMIILTLLKNT--MKK----NMPSRRKAIGMIIVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHLLHSE-----TRPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKASL--PEKGEEICNE-----------------
AL  ISOFORMIN|MOUSEX_PE1417       1 339 1.00 ----------------------------------------MNGTEN-------LTT-SLINNTCHDTI-DEFRNQVYSTMYSVISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGKWLFGDFLCRLTTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARFVCIGIWIFVILTSSPF-LMYKSY-----QDEKNNTKCFEPPQNNQ-AK--KYVLILHYVSLFFGFIIPFVTIIVCYTMIILTLLKNT--MKK----NMPSRRKAIGMIIVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHLLHSE-----TRPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKASL--PEKGEEICNE-----------------
AL  NOISO|MYOLU191938_PE2        1 339 1.00 ----------------------------------------MDGAGN-------LTVSSASNIICNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLCVLIKTYHEK---SAFQIYMINLAVSDLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVSIWIFVILTSSPF-LLSKPL-----KDAKNNTKCFEPPQDDQ-AK--NHVLVLHYVSLFLGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLPSRKKAIGMIIIVTAAFLICFMPYHIQRTIHLHFLHSE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--IP------KKKVSL--PEKGDEICE------------------
AL  NOISO|OCHPRGS_2251_1_PE5      1 347 1.00 ---MERR---LMLVPPSS------------------FVS-EMELNG-------TLSSHN--SSRDCAI-KNFKKDFYPIVYLIIFVWGILGNGFSVYIFLKPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFIVTLPFRADYYIRGSNWIFGDLTCRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHITSIRSAWILCGIIWLFIXXXXXX-XXXXXXX-----X-EGNVTSCFELNPEK---I--NKLQTMNHLALVVGFLLPLCTLTVCYLLIIRVLLKVEIPESG----LRASHKKALITIIIALIIFLLCFLPYHVLRTLHLLTWKMSM-------CG--EALHKAVVITLTLAATNSCLNPLLYYFAGENFKDRLRAV--FRKSPSQEAET--K-FSFPV----CTWLRKQTGV----------------------
AL  NOISO|OCHPRGS_3467_PE3       1 346 1.00 -----------------------------------VCSHSMNGLEATFSSPSLPANASLAILGEC-GQETPLENMLFACFYLLDILLAFAGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPMRLVYHFSGSHWSFGEIPCRLTGFFFYLNMYASIYFLTCISVDRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNGTVVCLQLYREKA-SH-------NALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVHRSIYVLQYRRG-----HTTCTAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHTLYSLLCG-KKPGGPTPS------LE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|ORNANCONTIG20311_PE1     1 197 1.00 ----QAR---NGLDPATM--------QAL--GTGPEW----GQKQA-------SPRNQGVNASCPETI-DDFRNQVYSTVYSAITVVGLLGNGFVLYVLLKTYHEK---SAFQVYLVNLALSDLLFVSTLPLRVVYYVHRGSWFFGDLLCRLTTYMLYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNMKLVTQKKARWVCACIWAFVILTSSPF-LASGSH-----VDQYNRTQCFE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ORNANULTRA336_7_PE1      1 298 1.00 -----------------------------------------------------------------CTI-QDFKRAIYPPVYLSIFVLGILGNGFSIFIFLQSFRKQ---TSMNVFMLNLAISDFLFVFTLPFRADYYLKNSKWVFGDITCRLMSYSWYVNMYSSIYFLTVMSIVRFLAIVHPFRLLSLTSIKGARILCVTIWTFVMVISAT-LLKGGSS-----Q-KNNETSCLDPEKEK---I--QRLLILNNIVLAVGFILPLGTLSVCYILIIRTLLKPRVPESG----LRPSNKKALLTISIILFFFLVCFLPYHLLRTVHLLAWSENK-------CH--SRVHKAVVITLCLAAANNCLNPLLYYFSGENFKLGKYNNATFRMESLF-------------------------------------------------
AL  NOISO|ORNANULTRA460_1_PE6      1 343 1.00 ------------------------------------WCRSMDGLAV--DPSNLFFNTSLETSEQC-GKETALENILFASFYLLDFILAFAGNTLALWLFIRDQKSG---TPANIFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSIKLRRPLYAHLACAFLWVIVAVAMAPLLVSVQTA------EMNSTTVCLQLYREKG-LPPRSRVLGGGLLSRRMIFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRSGSRV-------EKHLKDKAIKMIVMVLMIFLICFVPYHVNRYIYVLHYDGT-----QTSCETQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFREALCNLLCG-RKVVRLPPS------FE-DIN------TNNP-----------------------
AL  ISOFORMIN|ORYLA10_24_PE44      1 354 1.00 ----------VKSYRVSL--------FLA--AANP-----QMESPN---------YTNSTNKTDCPSI-DDFRNMVYSTFYSVVTVFGLVGNGLALLVLFRTQRQT---TPFHVYMVNLALSDLLCVMTLPLRVSYYARRGRWEEGDFLCRISSYFLYVNLYCSIYFMTAMSVTRFLAIVYPVQNLQLVTVNKSRIVCVCIWIFCSLSMSSFLMSGQHV-----DNSTNIIKCFEPPGQDSKQL--TKLLLLNYIGLVFGFLLPFLIIGICYVGIVRTLLSRTQTARR----QQASGVRAIRMIVIVLLTFLFSFTPYHIQRTVHLHSLSRE-----NSSCSEQIAIQKSVVVTLCLAAANSCFDPLLYFFSGEGFRSRLSSL---RQTTRRKKLH--TG------LMINLWI-KR--ELNV-------------------
AL  ENSORLG00000010305|ORYLA10_24_PE45 1 353 1.00 -------------MDLSF--------FES--AANP-----QMESPN---------YTNSTNKTDCPSI-DDFRNMVYSTFYSVVTVFGLVGNGLALLVLFRTQRQT---TPFHVYMVNLALSDLLCVMTLPLRVSYYARRGRWEEGDFLCRISSYFLYVNLYCSIYFMTAMSVTRFLAIVYPVQNLQLVTVNKSRIVCVCIWIFCSLSMSSFLMSGQHV-----DNSTNIIKCFEPPGQDSKQL--TKLLLLNYIGLVFGFLLPFLIIGICYVGIVRTLLSRTQTARR----QQASGVRAIRMIVIVLLTFLFSFTPYHIQRTVHLHSLSRE-----NSSCSEQIAIQKSVVVTLCLAAANSCFDPLLYFFSGEGFRSRLSSL---RQTTRSNSLH--RT------ARLRPMI-SE--SGEDRQ-----------------
AL  NOISO|ORYLA20_18_PE14        1 312 1.00 --------------APGL--------------------S--TSPPA-----MNASEEDA--K-TLYNTTMGLWNISLSGFYMLIFIVAVPGNILALWAFCKQKS-T---SPSKIFLRNLAIADICYVLVLPMRIVYHLSDSHWPLGHILCQLSGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRVLAVVLPLNSQSVRKPLFANIAVAVLWVIVLVSMIPTLFSTKN-Q----T--NSTGTCSKLYLEET------S--PKALVSTIVAFLIPLTTIVISYVLILLKLRKLKQDD------LRRVKDKAAKMIILILVNFLLAFMPYHVCRIIYIKSLNP-------VPGNMSEALVKANQITSALTCISGILDPVMYFYLNRVYKNTFLQLFCKNK-----------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|ORYLA4_29_PE55      1 315 1.00 --------------------------------------------LF--DDNYLLLELSNQSSENCVTAETTTENQLFGWFYIVVFVLALSGNSLALWIFSRQRGVS---SPANVFLIHLAVADLSYVIILPLRATYHFTGGHWPLGEVPCRVVGFLFYVNMYASLYFLACVAADRYLAVVHAVRSMKIRHARYAHIISFSLWVLVTISMSPLLVTHQTA------QRDNTTVCLQLYREKA-SR-------KALISLAVAFTPPFLATLSCYLLIIHSLHRGSRL-------EPALKLRALRTIGAVMLIYLVCFLPYHMSRATFILGYSHP-----DVSCQTRRALSTANRLTSFLTCLNGAMDPLVYLFGAEKFRSALKRVFCKDIGG---------------------------------------------------
AL  ENSORLG00000015572|ORYLA4_29_PE56  1 334 1.00 --------------------------------------------------MEPSPLPQNQSSENCVTAETTTENQLFGWFYIVVFVLALSGNSLALWIFSRQRGVS---SPANVFLIHLAVADLSYVIILPLRATYHFTGGHWPLGEVPCRVVGFLFYVNMYASLYFLACVAADRYLAVVHAVRSMKIRHARYAHIISFSLWVLVTISMSPLLVTHQTA------QRDNTTVCLQLYREKA-SR-------KALISLAVAFTPPFLATLSCYLLIIHSLHRGSRL-------EPALKLRALRTIGAVMLIYLVCFLPYHMSRATFILGYSHP-----DVSCQTRRALSTANRLTSFLTCLNGAMDPLVYLFGAEKFRSALKRVFCKDIGGMSAATS------EQCRFH------IKALLKNSTQI----------------
AL  NOISO|OTOGA98820_PE1        1 344 1.00 ----PER---LMFLPTLI------------------STS-EMEPNS-------TFNNNN---NENCTV-ENFKREFYPVIYLIIFVGGTLGNGLSIYVFLQPYKKT---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRVDYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHISSIRSAWILCGIIWIFMMASPTV-LLKNGSE-----Q-KGNVTLCLELNVSK---I--TELQIMNYVALVMGFLLPFFTLSICYLMIIRALLKVEVPEAG----LRVSHRKALTTIIIALIIFLLCFLPYHTLRTLHLVSWKVGI-------CK--EGLHKAVTVTLALAAANSCLNPLLYYFAGENFKDRLRAA--LRKH-SQKAKM---KCNFSV----CVWWKNETRV----------------------
AL  NOISO|OTOGAGS_5047_PE3       1 354 1.00 ----MPKSWWTVSKK---------PPET-KGLSGSASGQSMDGPEV--ASPALMANSSLITTEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNT-ALWLFIQDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLGYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKL-SPLYAHLACAFLV-VVAGAMAPLAVSPQTV------QTNHTVVCLQLYRET----------------LAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRGS-----GTSCSTQRALALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ENSPTRG00000012433|PANTR2B_129_PE19 1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  ISOFORMIN|PANTR2B_129_PE20     1 367 1.00 ---MSKRSWWAGSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|PIG11_19_PE12         1 276 1.00 ----------------------------------------------------------------------------FKFKEKLVFLLGSLGKCFSIYVFLKPYKKS---TSVNVXMLNLAISDLLFTITLPFRVDYYLRGSNWIFGDTPCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHTTSIKNAWILCGVIWIFIMASSTV-LLKNGSE-----Q-KDNVTLCLELNSNK---V--TKLKTMNYVALVVGFVLPFGTLSICYLLIIRALLKVEVPESG----LRLSHRKALITVIIALIIFLLCFLPYHVLRTLHLLEWKADK-------CK--DRLHKAVAVTLALAAANSCFNPFLYYFAGENFKDRL-------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PIG15_57_PE9         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEA--ASPDLTANTSLVSTEQC-GQETPLENILFASFYLLDFILAFGGNALALWLFVRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLHAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVICLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------ERRLKNKAVRMIAAVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLRYHGH-----HTSCAAQRILALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLLCG-KRLPGPPPS------GD-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|PIGX_63_PE14         1 340 1.00 ----------------------------------------MDGVRN-------LTVSSASSNTCNDTI-DDFRNQVYSTLYSMITVVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAYQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLITHKKAKIVCIAIWIFVILTSSPF-LMSTSY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-AK--YHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NISSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHND-----TKHCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKTSL--PEKGEEIYKE-----------------
AL  NOISO|POEGU1_57_PE13        1 314 1.00 ---FNRK---METLAQTM------------------NIS-KVAVDG-------SFTN----SSSNCTI-DGFKQVIYPIVYLFIFFPGAVGNSLSIYVFFQTSQR----TSVNIYMQNLAISDLMFVSTLPFRASYFLLGSHWIFGDILCRIMTYSLYMNMYCSIYFLAVLSVVRFVAIVHPFKHGQVTNTKYARITCAAIWIFVLLAASP-LLNKGIA-----G-YSNPVKCLDLHPPS---T--HRLLMMNSFVLVVGFILPFCTILFCYVFAIRALLKSRAQRSR----RAICHRKALLTIVITLILSLICFLPYHILRTVHLLYSGCSQ-------AR----LHKALVVTLCLAAMNNCLDPFLYYFAAENFKAKIRS-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|POEGU4A_6_PE16        1 327 1.00 -----------------------------------------------------------NLSCHHHSI-DDFRNSVYSTLYSMISIMGFVGNGVVLYVLIRTYRQK---TAFQIYMLNLALSDFLCVLTLPLRVIYYVHKGHWFFSDFLCRLSSYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVRNIKLVSEKKAKFLCVGIWVFVTLTSAPF-LRNGTY-----Q-HGNKTKCFEPPENSQ-KT--NLVVILDLIALFVGFIFPFIIITICYAMIIRTLLRNS--LRK----NEANRRKAVWMIVIVTATFLVSFTPYHVLRTVHLHALRLR-----GAGCGDTMFLQKAVIVTLPLAAANCCFDPLLYFFSGGNFRQRLTTL---RKASSSSLSQ--AF------RKKISV--KDKDEEPFGE-----------------
AL  NOISO|POEGU9_8_PE14         1 327 1.00 ------------------------------------------------------SNFSLETSEQC-GKETHLENMIFATFYFLDFILAFAGNALALWLFIRDQKSG---TPANIFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYATIYFLMCISVDRFLAIVHPVKSIKLRRSRYAHVACVFLWVIVGVAMAPLLLSVQTV------QMKNTTVCLQLYREKA-SR-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIQSLKSGNRV-------EKHLKEKAVKMIIMVLMIFLICFVPYHVNRYIYILHYNGT-----KASCETQRLLALSNRITSCLTSLNGAFDPIMYFFVAEKFREALCNLFCI-KKTIMLPQT------YE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|PONPY13_50_PE13        1 347 1.00 ---MERK---FMSLHPSI------------------SIS-EMEPNG-------TFSNNN--NSRNCTI-KNFKTEFFPIVYLIIFVWGVLGNGLSIYVFLQPYKKS---TSVNIFMLNLAISDLLFISTLPFRAYYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSFYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRTAWILCGIIWILIMASSIM-LLDSGSE-----Q-KGSVTSCLELNLYK---I--AKLQTMNYIALVVGFLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LQVSHKKALTTIIITLIIFFLCFLPYHTLRTLHLATWKVGI-------CK--DRLHKAVVITLALAAANTCFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LRKGHPQKAKT---KCAFPV----SVWLRKETRV----------------------
AL  NOISO|PONPY2B_7_PE10        1 367 1.00 ---MSKRSWWAGSRK--------PPREML-RLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|PONPYX_77_PE1         1 197 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHIIYGIWVFILIESLWX-XXAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQNNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKKAIGMIMVVTAVFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------RKKASL--QEKGEEIFKV-----------------
AL  NOISO|PROCAGS_5806_PE3       1 362 1.00 ---FPGRGW--------------AQPEVLGLCSGSASSQSMNGHEV--APLGLNVNASLATMDQC-GQETLLENTLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFVRDHKSS---TPANVFLMHLAMADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFFFYLNMYASIYFLTFISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSQQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLALAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EQRLKSKAIRLIAAVLAMFLVCFVPYHIHRSVYVLYLHSR-----RPSCAAQRVLALGNRISSCLTSLNCALDPVMYFFVAEKFRDTLYSLLCG-KRPPGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|PTEVAGS_2970_PE3       1 362 1.00 ---TSKQSWQAESGK--------------LAQPWGSASRSMNGLEV--ASPGLMANSSLATVDQC-GQETWLENILFASFYLLDFLLAFVGNALALWLFIRDHRLG---TSANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLMVSPQTM------QTNHTVVCLQLYREKA-SN-------HALVSLAVAFTFPFVITVTCYLLIIRSLRHGPRV-------EKRLKNKAVRMIAVVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHGS-----GASCTAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRNTLCNLLCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|RABIT7_62_PE15        1 348 1.00 -------------------------------IPGSASSHSMNGLEA--ASPSLTVNASLAAPGEC-GHETPLENMLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNGTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYRDG-----RATCTAQRILALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRPMGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|RABITUN0007_3_PE3       1 310 1.00 -----------------------------------------MEPNS-------TLSSYN--SSKDCMI-DNFKQEFYPVIYLIIFVLGALGNGFSIYIFLQPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLPFRADYYLRGSHWVFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSIVRFLATVHPFRLLHITSIRSAWILCGVIWILIMASSIV-LLGTGSE-----H-KGNVTSCFELNPGK---I--NKLQTMNHIALVVGFLLPLCTLSVCYLLIVRALLKVELPESG----LRLSHKKALITIIIALILFLLCFLPYHALRTLHLLTWEVGK-------CQ--ETLHKAVVITLVLAAANSCLNPLLYYFAGENFKDRLRAV--LRKGHS--------------------------------------------------
AL  NOISO|RABITX_71_PE11        1 342 1.00 --------------------------------------RNMDEARN-------LTVSSASNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARFVCFGIWIFVILSSSPF-LMAKSY-----KDEKNNTKCFEPPQNNE-AK--KHVIVLHYVSLFIGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NFSSRKKAIGMIIVVTTAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKSCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKPSL--PEKGEEICKE-----------------
AL  NOISO|RAT15_PE919          1 309 1.00 -----------------------------------------MGVTG-------TPSYY---SDKNCTI-ENFKRDFYPIIYLIIFVWGALGNGFSIYVFLQTYKKS---TSVNVFMLNLAISDFLFISTLPFRADYNFRGSDWIFGDWACRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSIVRFLATAHPFQMLHITSVRSAWILCGIIWVFIMASSGL-LLKHGQE-----K-KNNTTLCFELNLQK---F--KNLVILNYIALGVGFLLPFFILTICYLLIIRVLLKVEIPESG----PRDAQRKALTTIVIAMIIFLLCFLPYHALRTIHLVTWDADS-------CM--DELHKATVITLTLAAANSCFNPFLYYFAGENFKARLRAI--FSKDHL--------------------------------------------------
AL  NOISO|RAT18_PE158          1 339 1.00 ----------------------------------------MDGLET--ALPSLTDNASLAYSEQC-GQETPLENMLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIWDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWIVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALASLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRI-------EKHLKNKAVRMIAMVLAIFLICFVPYHIHRSVYVLHYRGG-----GTSCSAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCS-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|RATX_PE862          1 351 1.00 --------------------------YVI--GTKQTFLENMVGAEN-------MTA-SFSNNRCHDTI-DEFRNQVYSTMYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGKWFFGDFLCRLTTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LLSKSY-----QDEKNNTKCFEPPQDKQ-TK--KYVLVLHYVSLIFGFIIPFVTIIVCYTMIILTLLKNT--MKK----NLPSRRKAIGMIIVVTAAFLVSFMPYHIQRAIHLHFLHSE-----TRSCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--IP------KKKASL--PEKGEEMCKE-----------------
AL  NOISO|SORAR171555_PE1        1 345 1.00 ---IEKK---LTSLPPSS------------------SMS-EMEPND-------ILSSNN--SGRNCTI-QNFKRDFYPVVYLIIFVWGILGNGFSVYVFLQSYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLTCRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSRKSAWILCGLIWILMMASSVI-LLNTGSE-----Q-KGNALLCLDLNIKK---I--VKLQTMNYFALVLGFLLPFCTLSVCYLLIIRALLKVEVPESG----LRVSRKKVLTTIIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLLAWKEDA-------CP--DRLHKAVVISLALAAANSCFNPFLYYFAGENFKDKLRSA--LRKLYPQKK-----NYRFSV----SAWLNKETPV----------------------
AL  NOISO|SORAR249850_PE1        1 338 1.00 ----------------------------------------MDGIGN-------ITEPSANNNTCNDTI-DDFRNQVYSTVYSMISIVGFFGNGFVLCVLIKTWNEN---SAFQVYMINLAVADILCVCTLPLRVVYYVHRGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIFVILASSPF-LMSPPY-----RDEKNNTKCFEPPQDSQ-AK--KNVLVLHYVSLFFGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKSS--MKK----SVPSRKKAVGMIIVVTASFLISFMPYHIQRTIHLQFLLNE-----TKSCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRIPTL---KKHSLSSVTY--VP------KKKPSL--PEKEEAHK-------------------
AL  NOISO|SORARGS_4875_PE4       1 345 1.00 ----------------------------------SVSGRSMNGLEV--ASPGLTTNTSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCKLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|TARSY63464_PE1        1 349 1.00 ----MER---FISLHSSI------------------SIS-EMEPNG-------TFSSNNNNNNKNCTI-ENFKKEFYPIVYLIIFVWGALGNGLSIYVFLQPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLPFRVDYYLRDYNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTLLSVVRFLATVHPFRLLHITSIRSARIICGVIWVFTMASSAK-LLDNGSE-----Q-KGNATLCLELNLKK---I--TNLQIMNHVSLVVGFLLPFFTLSICYLMIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALITVIIALIIFFLCFLPYHTLRTVHLATWKVGV-------CE--DRLHKAVVITLALAAANSCFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LKKGHPQKVKT---MFSFPA----CVWLKTETSMQ---------------------
AL  NOISO|TARSYGS_678_PE2        1 195 1.00 ---VSKRNWRAEARKHP--------GETLG--LSGSASSSMNGPEA--VFPDLVTNSSLAATEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFAGNALALWLFIRDHRSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLACISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFMWSEETKNMAPLLV-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TETNG1_PE523         1 299 1.00 ---------------------------------------------------------------ECLLT-ASFSVSSRSRNYSCITVFGLVGNGLVLVLLIRNRRQS---STFHVYMVNLAVSDLLCVMSACLRVLYYVNKGQWDYGDFLCRFGSYTLYVNLYCSIYLMAAMSVSRFLAIVFPLQNMQLVTTKCARLVCLCIWLFICLLSSPFLTGGQYV-----DSRTNKTKCYEPRQGQ-A-L--RKLIVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAGIIWTLLSRN----A----QQYAGNKVIRMIVIILLTFLVSFMPYHVQRTIHLNFLSRV-----DTTCSERTTMQKSVVVTLCLAAANSCLDPLLYLFSGEGFRNCLSVV---RRSHT--------------------------------------------------
AL  NOISO|TETNG1_PE565         1 309 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YIVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSTIFLIHLAVADLMYVIILPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRLAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKVRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCSQLYREKA-SR-------GALISLALAFTPPFLTTLSCYLLIIYSLHRGSRL-------EPALKLKALRTIGVVLLIYVVCFLPYHASRATFILGYNHP-----GVSCQSRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTLVQLFCKDKAGLSAATS------GELKGT------RESSVSARKQNQTTAI-----------
AL  NOISO|TETNG6_PE228         1 259 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YILIFIFAVPGNSLALWTFFHQDS-T---LPSDIFLRHLSVADIFYILLLPMRIVYHLSDGHWPFGHTVCQLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRFLAVVLPIKSQSVRKLLYAKVVAIILWVIVIVSMSPTLISERNVS----T--NSTVTCYKLYLEKV------T--PMVLVSTIVAFVIPLITIVVSYILILVKLRMIKQE---------SVKDKAKTMIILIMINFLFAFVPYHVSRVLYIKYHTHDH-----MNAARLVLLGRANQITSALTCVSAILDPVMYFF----------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TURTRGS_919_PE5        1 374 1.00 -----MPTWGRRAKSRKLETLGPRPGWPSGSAPGSPSSQSMNGLEV--ASPGLMANSSLAPTEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNSLALWLFVRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLHAHLACAFLWVMVAVAMAPLLVSPQTV------RTNRTVVCLQLYREKA-SQ-------HAFASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------ERRLKNKAVRMIAAVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLRYRGH-----RASCAAQRALALGNRITSCLSSLNGALDPIMYFFVAEKFRDALCSLLCG-KRLPGPPPS------AD-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|XENTR258_1_PE18        1 344 1.00 --------------------------------------------NS-------THILSAYDDNNSCSI-DDFRNKVYSTAYSMFTLFGLFGNSFALFVLLKTYRQR---TAFHIYMINLAVSDLLFICTLPFRIVYYVSKGRWYFGNFLCRISSYVFYVNLYCSIFILTAMSITRFLAIVFPVRNLKLVSIKRAKWACAGIWIFVTVTSSPFLM-TGSY-----T-VDNMTKCFEPPPSNE-AK--IMVIVLNYISLVFGFIIPFAIILVCYTMIIKTLLKNS--MKK----QQESRKKAIRMIIIVMAVFFLSFMPYHIQRTIHLHFLKG------NKNCKESLHMQKTVVITLALAASNCCFDPLLYFFSGENFRRRLSTF---RKQSVTSMAH--EG------KRKKSASSPEKSEMIP-ELEKQDS--NES------
AL  ENSXETG00000020638|XENTR713_PE13  1 289 1.00 ----------------------------------------------------RSGNES-----LQCKPDETYKYHVYTAIYSVVFIFGLIFNIAALYVFCFV-SKKK--GNVTICLLNLAVADLTFICFLPLRISYYGNNATWIFGDALCRITTYSFYFSMYASVLFLACLSCLRYFSVVFPDS----ISVKTTIKLCACVWLFSGASTSPFFLSGTQ-------IRENVTRCFEPSGQL--SW--TRVMYMNYFALICGFVIPFLATVIFNGLLIRHIRQIP--------MEKKNIRKVIIMIVLVLSVFSLCFLPYHIQRTIHLHYLVHH-----PNICSLHAVLQRTVVATLCLAVLNSCLDPLLYVFVGHGFK----------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|XENTR713_PE14       1 169 1.00 ---------------------------------------------S----SSGKCNES-----LQCKPDETYKYHVYTAIYSVVFIFGLIFNIAALYVFCFV-SKKK--GNVTICLLNLAVADLTFICFLPLRISYYGNNATWIFGDALCRITTYSFYFSMYASVLFLACLSCLRYFSVVFPDS----ISVKTTIKLCACVWLFSGASTSPFFLSGTQ-------IRENVTRCFEPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//