ID  236328 PHOGENOM6 126 seq.
AC  HOG000236328
IO  0
KW  HOG000236328 // 
LA  441
ND  126
NF  106
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=54 -b2=54 -b5=a Gblocks alignment: 246 positions (55 %) in 6 selected block(s)
TR  (((((((((((((NOISO|PONPYX_77_PE1:0.135867,NOISO|RABITX_71_PE11:0.011075)0.595000:0.006396,(NOISO|RATX_PE862:0.018101,ENSMUSG00000052821|MOUSEX_PE1416:0.012974)0.976000:0.027353)0.847000:0.009484,NOISO|AILMEGL193661_1_PE3:0.017627)0.861000:0.008905,((((NOISO|SORAR249850_PE1:0.057201,(((((NOISO|MACEUSCAFFOLD33713_PE1:0.020676,NOISO|MONDOX_58_PE16:0.092485)0.873000:0.029700,NOISO|ORNANCONTIG20311_PE1:0.202493)0.883000:0.033845,NOISO|LOXAF24_24_PE1:0.017757)0.045000:0.013929,NOISO|ECHTE62804_PE1:0.039128)0.351000:0.005979,NOISO|DASNO256755_PE1:0.031592)0.742000:0.004688)0.765000:0.004839,NOISO|BOVINUN_004_17_PE1:0.015127)0.881000:0.009267,((NOISO|CAVPO26_19_PE1:0.044929,NOISO|DIPOR52060_PE1:0.028076)0.788000:0.013179,NOISO|PIGX_63_PE14:0.026515)0.802000:0.010360)0.000000:0.000001,NOISO|HORSEX_60_PE7:0.013247)0.182000:0.004567)0.000000:0.000001,((NOISO|MACMUX_78_PE12:0.017841,(NOISO|HSX_PE1554:0.000001,NOISO|GORGOX_78_PE9:0.004409)0.797000:0.004495)0.753000:0.004308,NOISO|CALJAX_71_PE12:0.022508)0.589000:0.008889)0.873000:0.016694,NOISO|MYOLU191938_PE2:0.024107)0.977000:0.077849,((NOISO|POEGU4A_6_PE16:0.113848,NOISO|CHICK4_PE53:0.058658)0.979000:0.088859,NOISO|ANOCA131_3_PE7:0.248519)0.870000:0.050986)0.990000:0.111516,((((NOISO|TETNG1_PE523:0.172882,ENSTRUG00000010151|FUGRU163_PE60:0.180975)0.987000:0.103055,ENSORLG00000010305|ORYLA10_24_PE45:0.257366)0.807000:0.046716,NOISO|GASACGROUPIV_16_PE40:0.113646)0.993000:0.141999,NOISO|DANRE14_11_PE7:0.113856)0.972000:0.119566)0.916000:0.092749,NOISO|XENTR258_1_PE18:0.151848)0.996000:0.291998,(((((((NOISO|OCHPRGS_2251_1_PE5:0.076283,NOISO|ECHTE265230_PE1:0.408251)0.519000:0.028685,(((((((NOISO|PONPY13_50_PE13:0.027550,NOISO|MACMU17_29_PE4:0.046294)0.000000:0.000001,(NOISO|HS13_PE512:0.026760,NOISO|GORGO13_32_PE12:0.005395)0.875000:0.013406)0.889000:0.014379,NOISO|CALJA1_68_PE4:0.065538)0.950000:0.029506,(NOISO|OTOGA98820_PE1:0.065055,NOISO|MICMUGS_2008_PE4:0.045744)0.930000:0.044140)0.861000:0.017085,(((NOISO|TARSY63464_PE1:0.101076,(((NOISO|RAT15_PE919:0.085730,NOISO|MOUSE14_PE1451:0.069393)0.975000:0.060891,NOISO|DIPOR22669_PE1:0.117289)0.433000:0.026545,NOISO|CAVPO6_60_PE8:0.149931)0.905000:0.050315)0.867000:0.025495,((((NOISO|BOVIN12_18_PE12:0.059303,NOISO|PIG11_19_PE12:0.149275)0.785000:0.011579,NOISO|LAMPA11241_PE1:0.056813)0.789000:0.016395,NOISO|LOXAF23_30_PE11:0.105493)0.903000:0.020935,NOISO|HORSE17_23_PE7:0.036284)0.000000:0.000550)0.268000:0.005508,NOISO|RABITUN0007_3_PE3:0.141492)0.787000:0.010554)0.825000:0.018719,NOISO|SORAR171555_PE1:0.097562)0.157000:0.016557,(NOISO|CANFA22_6_PE11:0.057257,NOISO|AILMEGL192651_1_1_PE8:0.055329)0.980000:0.056571)0.597000:0.033158)0.920000:0.074939,NOISO|MONDO4_324_PE1:0.269697)0.918000:0.098104,NOISO|ORNANULTRA336_7_PE1:0.321587)0.968000:0.181831,(NOISO|POEGU1_57_PE13:0.149254,NOISO|CHICK1_PE2501:0.106123)0.992000:0.227916)0.895000:0.141953,NOISO|DANRE21_23_PE41:0.980976)0.849000:0.104586,((((((NOISO|TETNG6_PE228:0.078072,ENSTRUG00000017838|FUGRU142_PE56:0.114145)0.984000:0.139350,NOISO|ORYLA20_18_PE14:0.273855)0.810000:0.050667,NOISO|GASACGROUPXXI_9_PE45:0.174999)0.985000:0.205651,NOISO|DANRE24_10_PE5:0.442013)1.000000:0.366902,((((NOISO|TETNG1_PE565:0.032743,ENSTRUG00000001244|FUGRU13_1_PE23:0.045101)0.976000:0.055429,NOISO|GASACGROUPVIII_2_PE59:0.032796)0.789000:0.034768,ENSORLG00000015572|ORYLA4_29_PE56:0.132711)0.537000:0.061008,NOISO|DANRE6_29_PE21:0.127755)1.000000:0.380252)0.251000:0.067094,((((NOISO|CAVPO3_71_PE8:0.062953,NOISO|OCHPRGS_3467_PE3:0.065595)0.872000:0.016811,((((NOISO|SORARGS_4875_PE4:0.008907,(NOISO|FELCAGS_3758_PE3:0.000001,NOISO|AILMEGL193664_1_PE9:0.017773)0.779000:0.004399)0.770000:0.004466,(((NOISO|TARSYGS_678_PE2:0.094305,NOISO|ORNANULTRA460_1_PE6:0.104599)0.688000:0.013431,NOISO|HORSE18_4_PE3:0.028170)0.707000:0.003604,((((NOISO|MICMU8224_PE1:0.013044,(NOISO|OTOGAGS_5047_PE3:0.037547,((((NOISO|PONPY2B_7_PE10:0.000001,ENSPTRG00000012433|PANTR2B_129_PE19:0.000001)0.000000:0.000001,ENSG00000144230|HS2_PE3310:0.004393)0.000000:0.000001,NOISO|GORGO2B_16_PE10:0.004412)0.950000:0.013248,ENSMMUG00000004180|MACMU13_137_PE20:0.000001)0.865000:0.009020)0.807000:0.013246)0.000000:0.000001,ENSCJAG00000010703|CALJA6_34_PE20:0.008880)0.780000:0.004459,((NOISO|DIPORGS_5222_PE3:0.027219,NOISO|RABIT7_62_PE15:0.009448)0.424000:0.004345,(NOISO|RAT18_PE158:0.004437,NOISO|MOUSE18_PE290:0.000001)0.984000:0.026790)0.745000:0.004899)0.921000:0.008840,(NOISO|PIG15_57_PE9:0.022502,NOISO|PTEVAGS_2970_PE3:0.044500)0.678000:0.005553)0.000000:0.000776)0.000000:0.000001)0.000000:0.000001,((NOISO|TURTRGS_919_PE5:0.022395,NOISO|BOVIN2_6_PE2:0.007474)0.943000:0.019765,(NOISO|PROCAGS_5806_PE3:0.061172,NOISO|LOXAF46_8_PE2:0.008176)0.371000:0.014416)0.763000:0.004540)0.000000:0.000001,NOISO|ERIEUGS_6860_PE3:0.056031)0.729000:0.004806)0.994000:0.066388,(NOISO|MONDO4_112_PE6:0.018375,NOISO|MACEUGS_76_PE2:0.018968)0.691000:0.014429)0.551000:0.032122,(NOISO|ANOCA14_4_PE3:0.067404,(NOISO|CHICK9_PE36:0.020161,NOISO|POEGU9_8_PE14:0.067861)0.916000:0.020575)0.479000:0.021830)0.912000:0.116904)1.000000:0.872157)0.916000:0.154970)0.332000:0.157005,(ENSXETG00000020638|XENTR713_PE13:0.674013,NOISO|GASACGROUPVII_11_PE25:1.868211)0.195000:0.214596)0.992000:0.456934,ENSGACG00000002582|GASAC475_PE1:0.585195)0.984000:0.299969,NOISO|DANRE6_56_PE25:0.004555,NOISO|DANRE6_56_PE17:0.000001);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  NOISO|AILMEGL192651_1_1_PE8     1 345 1.00 ---MERK---LMSLPPST------------------SIP-EMEPNG-------TFSNNN--SNGNCTI-ENFKKDFYPTVYLIIFVWGTLGNGFSIYVFLQSYKKS---TSVNVFMLNLAISDFLFTSTLPFRADYYLRGSNWIFGDLTCRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSIVRFLATVHPFRLLHVASIRSAWTLCGIIWILIMAAAVV-LLNNGSE-----R-KGSAVLCLELNINK---I--VKLQTMNYIALVMGFLLPFCMLSICYLLIIRALLKVEVPESG----LRVSHKKALITIIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLLVWEVDI-------CE--EKLHKAVVITLALAGANSCLNPLLYYFAGENFKEKLRST--LKKDHLQK-----TKYSNLV----CMCLKKETQV----------------------
AL  NOISO|AILMEGL193661_1_PE3      1 340 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------LTASSANNNTCSDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVSIWIFVILASSPF-LMSTSY-----KDEKNNTKCFEPPQNNQ-GK--NHVLVLHYVSLLVGFIIPFVVIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------KKKASL--PEKGEETCKE-----------------
AL  NOISO|AILMEGL193664_1_PE9      1 346 1.00 ---------------------------------SSASGCSMNGLEV--ASPSLTTNSSLATAEQC-GRETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAMAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVHRSIYVLHYHGS-----STSCAAQRVLALGNRVTSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLICG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|ANOCA131_3_PE7        1 308 1.00 ------------------------------------------------------------NLTCNVTI-DEFRSRVYPMTYSVISVLGFVENGFVLCVLIRTYHEK---TSFQIYMLNLAISDLLFVFTLPLRVVYYVYKGDWFFGDFLCRISSYTMYVNLYTSILFMTAMSFFRCIAIVFPIQNIHFITEKKAKVVSASIWIFVTLTTSPFLLRGSHL-----DIETNKSKCFEPPANGQML----KLVVLHYIALVVGFIFPFVTIVICYTMIIRTLLKNA--LHK----KEGSRKKAVCMMGIVTVVFLLSFTPYHIQRTVHIHFMMRK-----DTSCEDMLYMQKSVVITLSLAAFNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKASTSSVS----------------------------------------------
AL  NOISO|ANOCA14_4_PE3         1 331 1.00 -------------------------------------------------PGF-LFNTSLEKSEQC-GKETHMENILFAIFYLLDFILAFIGNALALWLFIRDQKSD---TPANIFLMHLAVADLCFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLMCISIDRFLAIVHPVKSLKLRRSLYAHLACAFLWVIVAVAMAPLLLSVQTA------EMNNTTICLQLYREKA-SR-------HALVSLAVAFTLPFVTTVTCYLLIIRSLKKGNRI-------ENHLKERAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHINRYIYILNYDGM-----KTSCEMQRILALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFREALCGLFCS-KRSARLPSS------YD-GKT------NDSSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|BOVIN12_18_PE12        1 367 1.00 ---MERK---LVSLSPSI------------------SAS-EMETNS-------TFSDHH--SNRNCTA-EDFKREFYPIVYLVIFIWGALGNGFSIYVFVQPYRKS---TSVNIFMLNLATSDLLFTATLPFRVDYYLRGSNWIFGDLSCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHATSVRNAWIVCGIIWIFIMASSTT-LLNNGSE-----L-KGNVTLCLELNRNK---A--PKLKTMNYIALVVGFLLPFCTLSICYMLIIRALLKAEVPELG----LRLSHRKALTTIIIALVIFLLCFLPYHILRTLHLLQWTADI-------CR--DSLHKAVAITLALAAANSCFNPLLYYFAGENFKDRLKSA--LRKDHPQEP-----KCSFPF----CVWLKNETRGTLQESLLLQNKRINQDKGKHDI
AL  NOISO|BOVIN2_6_PE2         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--ASPGLLANSSLAPMEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLHAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------RTNNTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------ERRLKNKAVRMIAAVLAIFLICFVPYHVHRSVYVLRYRGH-----RTSCAAQRALALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCSLLCG-KRLPGPPPS------AD-GRT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|BOVINUN_004_17_PE1      1 284 1.00 ----------------------------------------MDGVGN-------LTVSSSSSNACNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYILIKTYHEK---SAYQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMSKSY-----KDAKNNTKCFEPPQDNQ-AK--YYVLVLHYVSLFFGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITL--------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CALJA1_68_PE4         1 347 1.00 ---MERT---FMSLHPSI------------------SLS-EMEPNA-------TFSNNN--NNSNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFAWGVLGNGLSIYVFLQPYKKS---TSVNIFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHIISIRSAWILCGIIWILIMASSVM-LLDRATE-----Q-NGSITLCLELNLYK---L--TKLQTMNYIALVVGFLLPFFILSICYLLIIRVLLKVELPELG----LRVSHRKTLITIVLALIIFFLCFLPYHTLRTLHLVTWKVGI-------CR--DRLHKALVITLALAAANSCFNPVLYYFAGENFKDRLRSA--LKKGHSQKAKI---KCGFPV----SVWLKKETRV----------------------
AL  ENSCJAG00000010703|CALJA6_34_PE20  1 364 1.00 ---KSKQSWWAGKP----------PRDRL-VP-SSVSTQSMNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE21      1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE22      1 364 1.00 ---KSKQSWWAGKP----------PRDRL-VP-SSVSTQSMNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ISOFORMIN|CALJA6_34_PE23      1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNSSLVMAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLAIFLVCFVPYHINRSVYVLHYRGR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|CALJAX_71_PE12        1 337 1.00 ----------------------------------------MDGTGN-------LTVSS---ATCHDTI-DEFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQIYMINLAIADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILASSPF-LITKSY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLILHYVSLFLGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NPSSHKKAIRMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|CANFA22_6_PE11        1 331 1.00 -----------------------------------------MEPNG-------TFDSSN--SNGSCTI-ENFKKDFYPIVYLVIFVWGTLGNGFSIYVFLQSYKKS---TSVNVFMLNLAISDFLFTSTLPFRADYYIRSSNWIFGDLACRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSIVRFLATVHPFRLLHVTSIKSAWILCGIIWILIMASSVM-LLKNGSE-----Q-KGSAVLCLELNINK---I--VKLKTMNYIALVMGFLLPFCMLSICYLLIIRALLKVEVPESG----LSVSHKKALITVIIALIIFLLCFLPYHILRTLHLMEWKVNT-------CK--EDLHKAVVVTLALAAANTCLNPLLYYFAGENFKDRLRLI--LRKVSVPDLGP--IRYSKVTLSLKDICGE---------------------------
AL  NOISO|CAVPO26_19_PE1        1 340 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------PTIPPASNNTCYDSI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLVKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVAYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNISLVTQKKARLVCIAIWMFVILTSSPF-LMANTY-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-AK--NYVLILHYVSLFIGFIIPFITIIVCYTMIIFTLLKSS--MKK----NLSSRKRAIGMIIVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNK-----TKPCDSILRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTI---RKYSLSSMTY--IP------KKKTSL--PQKGKDICKE-----------------
AL  NOISO|CAVPO3_71_PE8         1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLQT--ASLSLTSNSSLAPAERC-GQETPLENMLLACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISMDRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACALLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNQTVVCLQLYREKA-SH-------KALTSLVVAFTFSFVITVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKGKAVRMIAIVLAIFLICFVPYHIHRTVYLLHYNGG-----RASCAAQRVLALGNRITSCLTILNGALDPVMYFFVAEKFRNTLCNLLCG-KRLMGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|CAVPO6_60_PE8         1 317 1.00 -----------------------------------------MEPN--------------NSSSRNCMIQESFKKEFYPVTYLVIFVWGALGNGLSIYVFLQTYKKS---TSANVFMLNLAMSDLLFISTLPFRAHYYLNNSNWIFGDVPCRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSFRSAWILCGIIWIFTMASAAV-LLMHGSE-----P-KNSITTCLELDIRK---V--GKLKVMNHIALVVGFLLPFFTLSICYLLVIRVLLKVEIPEST----LRASHRKALITIIIALITFLLCFLPYHTLRTLHLITWNKDS-------CG--NGLHKAVVITLALAAANSCVNPFLYYFAGENFKDKLKAV--FIKDHPQKA-----KCSFPI----CL------------------------------
AL  NOISO|CHICK1_PE2501         1 321 1.00 ---MQKD---RELLLETM------------------NSS-EMMLND-------SSTN----SSFNCST-DAFKQVIYPIVYLLIFFLGSVGNSLSIYVFLQPSQRK---TSVNTYMQNLAVSDLMFVSTLPFRATYYLLGSQWVFGDILCRIMTYTMYVNMYCSIYFLTVLSVVRFTAIVYPFKSWKVSNMKYAKIMCAVIWVFVLAASSP-LLSKAIA-----G-YENPAKCLDLHPSS---T--HRLLMMNSFVLVVGFILPFCTIIVCYIFAIRALLKSKTPQRK----KAVCHKKALSTIIITLILFLLCFLPYHILRTVYLVFGGCSP-------DN--LFVHKAQVVSLCLAATNSCLDPVLYYFAAENFKARIRSL--YRR-----------------------------------------------------
AL  NOISO|CHICK4_PE53          1 339 1.00 ----------------------------------------PSASQQ-------EMTTFLNNSLCQHAI-DDFRNRVYSTLYSMISIMGFAGNGVVLFVLIRTFRQR---TAFQVYMFNLAVSDFLCVCTLPLRVVYYVHQGHWFFSDILCRISSYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTERKAKFVCIGIWIFVILTSTPF-LMNGTY-----Q-HGNKTKCFEPPEDIQ-KT--NIIVNLDFIALFLGFIIPFIIITICYTMIIRTLLKNS--LKK----NQANRKKAIWMIVIVTATFLVSFTPYHILRTVHLHVLRLR-----HASCEDTVYLQKSVVVTLPLAAANCCFDPLLYFFSGGNFRKRLTTF---RKASSSSITQ--AF------RKKFSL--KERDDEPFGE-----------------
AL  NOISO|CHICK9_PE36          1 327 1.00 ------------------------------------------------------SNFPFETSEQC-GKETHLENVLFATFYFLDFILAFIGNSLALWLFVRDQKSG---TPANIFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLMCISVDRFLAIVHPVKSIKLRRPLYAHLACAFLWLIVGVAMAPLLLSVQTV------EVNNTTICLQLYREKA-SR-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLKSGNRV-------EKHLKEKAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHVNRYIYILHYNGT-----KASCETQRLLALNNRITSCLTSLNGAFDPVMYFFVAEKFREALCNLFCG-RRPVMTLQT------CE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|DANRE14_11_PE7        1 342 1.00 ----------------------------------------------------------MANLTDCPSI-DEFRNQVYSTVYSIITVFGLMGNGFALYVLLRTYRQT---SAFHIYMLNLGVSDLLCVSTLPLRVLYYINKGQWNLGDFLCRLSSYALYVNLYCSVFFMMAMSFTRFLAIVFPVQNLRLATEKKAWIVCVCIWIFICMTSSPFLLSGQHT-----DPLTNKTKCFEPPEKP-GSL--DKLIMLNYFSLVVGFIIPFLVILLCYAGILRTLLRNTSGANK----QRYTRNKAIRLIIVVMLAFLISFMPYHIQRTLHLHFKSRK-----SATCEEVNYMQKSVVITLCLAAANSCFDPMLYFFSGENFRHRLSTF---RRASGNAILP---H------KGRHPLQSSP--PAEDSELQSCNG--SNTHG----
AL  NOISO|DANRE21_23_PE41        1 335 1.00 ---------------------------------------------------------HRNTSCLDPSNVDNFKRLFYPTAYILIFILGLTGHSISVCVFLSQWRSQKSFTPVSMLMVNLLVSDLMLVCSLPLRLTYYVLNSHWPFGHIACQIILYVYYLNMYSSVYFLVALNVFRYLALVWPYLYLRVQTHSVSGIICGLIWGLMGLACSPLLFAKKKS-----H-DEGSTRCLELAHDA---V--DKLLLINNVTFPVGFVVPLMIVIFCSIFVAKNLLRPSPALGR----TRPCRKKACALVIISLGIFLVCFLPYHIVRTIFLITERQIKMNEYKESCGYILAVRKAAVITHCLCTSNSCLDPVLFFFVGENSRSTFVRWTGGRKSSGAAGRN-----------------------QQQEELHVLQK-----------
AL  NOISO|DANRE24_10_PE5        1 319 1.00 -------------------------------MSDTYFDSTAQRLEG-----QTMSNHSE--V-GIYLSSH-TENILLAVFYMLVFILSVPSNALALWLFCHRNTTK---TPSKVYLKHLAIADMSYILVLPMRVIYHLSDCHWPLGEVACRVAGFLFYVNLYCSMYFMACISVDRLLACVLPHKAKNMRKTRNSNVVCAVLWVMVTISMMPVLFSRSQVT----REWQNVTVCEKLYIETS------SNPTGALVSIAVSFLVPLVILSVSYILIFWRVKQMTFQE------QTPAQRKAMRMIVLTVVNFVIAFVPYHIHRLFFIKQHEDMS-----RSESERRMLYLGNRITSALTCVSGVLDPVMYFFLARNYQETLLQL----------------------------------------------------------
AL  NOISO|DANRE6_29_PE21        1 339 1.00 -------------------------------------------MES--SLTELPTLLPNQSMDSCPPVENTAENMMFGIYYIIVFLLALSGNSLALWIFARQRNNS---SPANVFLLHLAVADLFYVFILPLRATYHLTGGHWPFGEIPCRLAGFFFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKVRRPHYAHIASFALWILVIVSMAPLLITKQTV------EVNGSTVCLQLYREKA-SW-------RALVSLVVAFTPPFIATLSCYLLIVNSLRKGSRL-------EPALKLRALRTIGLVMFIYVVCFLPYHLSRATFILGYGHP-----DLSCQIKRGLALANRLTSSLTCLNGGLDPLVYLFAAEKFRGSVRRIFCRDKSGGSGATS------GELKGT------HESSLSAKSEF----------------
AL  NOISO|DANRE6_56_PE17        1 345 1.00 -------------------------------------------LNI----TQNPCNRSQ-----NCGESEDFKYLAYTITYSIVFPIGFISNSVALYVF-LCRTQRK--TASTVFMINLAISDVGFSLTLPFRLVYYFKGALWEFPDWFCRWCVFSFYLNLYTSVLFLTGLSVLRYLAVVHPMRNKSLITTRRAVIGCLVIWIFVALLSTPFLMSGTL-------KRDNKTRCFEPRNSN--SW--NRLFILNYVGVLFGFILPFITILGCYGSIVFKLVNGPQSKMGNRRNKAKTRRRAVYLIAVVLSTFLLCFLPYHVIRTVHLHAKVVC------KPCQVIKYHLQILVVSLCMAASNSCFNPLLYYFAGETFRTSFRKG------SVRGIASSFARSSFN-----PSF----RRRSQSGTLQRTKE-------QS--
AL  NOISO|DANRE6_56_PE25        1 323 1.00 ---LEND--------------------------GS-TLKLTLGLNI----TQNPCNRSQ-----NCGESEDFKYLAYTITYSIVFPIGFISNSVALYVF-LCRTQRK--TANTVFMINLAISDVGFSLTLPFRLVYYFKGALWEFPDWFCRWCVFSFYLNLYTSVLFLTGLSVLRYLAVVHPMRNKSLITTRRAVIGCLVIWIFVALLSTPFLMSGTL-------KRDNKTRCFEPRNSN--SW--NRLFILNYVGVLFGFILPFITILGCYGSIVFKLVNGPQSKMGNRRNKAKTRRRAVYLIAVVLSTFLLCFLPYHVIRTVHLHAKVVC------KPCQVIKYHLQILVVSLCMAASNSCFNPLLYYFAGETFRTSFRK-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|DASNO256755_PE1        1 319 1.00 ----------------------------------------MDGVRN-------MTVSSANNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCVAIVFPVQNINLITQKKARFVCFGIWIFVILTSFPFFLMRYSY-----KDDKNNTKCFEPPQDSR-SK--NYILVLNYVSLFFGFIIPFVIIMVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKRAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHSE-----TKSCDSVLRMQKSVVITLSLAALNCCFDPLLYFFSGGNFRRKLSTF---RKHSLS-------------------------------------------------
AL  NOISO|DIPOR22669_PE1        1 344 1.00 ----RER---NMSLPLFS------------------SMP-EMEPNG-------T-LNN---SNMYCTI-ENFKQEFYPIIYPIIFIWGVLGNGFSVYIFLQPYKKS---TSVNVFMLNLAISDLLFTITLPFRADYYFRGSDWRFGDLACRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVVRFLATVHPLQLFHLTSIRSAWILCAVIWAFIMASSAV-LLKSGSE-----K-KDNITSCLELNSQK---R--EKLLVMNHIALVVGFLIPFFTLTTCYLLIIRVLLKVEIPELG----LRASHRKALTTIVIALIIFLLCFLPYHTLRTLHLVTWHKDS-------CG--DWLHKAVVITLSLAAANCCFNPFLYYFAGENFKDRLKAV--LSKEHLQKAKM---KFRLPI----CMWMKTETRL----------------------
AL  NOISO|DIPOR52060_PE1        1 172 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKNNTKCFEPPQDNHIAK--KHVLILHYVSLLIGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLPSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCESVLKMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSMTY--MP------KKKASL--PEKGEEIHKE-----------------
AL  NOISO|DIPORGS_5222_PE3       1 345 1.00 ----------------------------------SASSQSMNGLEV--TSWSLSNNSSLAEAKQC-GQETPLENVLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDRKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLGSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAIVLAIFLICFVPYHVHRSIYVLRYQGS-----GTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KKLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|ECHTE265230_PE1        1 202 1.00 ----MDK---RMSLPLSP------------------PEA-EMEQNV-------SFSSS---SSSNCVI-ENFKRTFYPIVYLIIFVWGALGNGFSVFIFLQPSKKS---KSVNIFMLNLAISDLLFIITLPFRVDYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVR-LATVHPFRLHDS---IKSWILCGIIWIIMSSTVLD-TAR-----------QGHV-SCRLTHI-------------IDLM--HVVCVFLHCTLSICLLI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ECHTE62804_PE1        1 212 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVFPVQNINLITQKKARLVCVCIWIFVILTSSPF-LMRNSY-----KDEKNNTKCFEPPKDSQ-AK--KYVLVLHYVSLFFGFIIPFVIIVVCYTMIIFTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----AQPCDAVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKPSLSSMTY--VP------KKKTSV--PEKEEEICK------------------
AL  NOISO|ERIEUGS_6860_PE3       1 345 1.00 -----------------------------------SESSSMSDLEV--ASPGLSTNSSLASAEQC-GQETPLENVLFASFYLVDFILAFVGNALALWLFIRDHKSS---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPMRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QNNHTVVCLQLYREKA-SR-------HALVSLAIAFTFPFVTTVTCYLLIIRALRQGPRM-------EKRLKNKAVRMIALVLGIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSG-----GTSCSAQHLLALGNRITACLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRDALCNLLCHRKRLLGLPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  NOISO|FELCAGS_3758_PE3       1 365 1.00 ---MSK-IAESGKLE--------TLGSSG-SS-SSSASSSMNGLEV--VSPGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKNKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYRGH-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRDALCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
AL  ENSTRUG00000001244|FUGRU13_1_PE23  1 341 1.00 ----------------------------------------MNESEK--SPPLWVADPG-AAGASGTPVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKSEL----------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE24      1 336 1.00 -------------------------------------------IMR--IFFNYYFKTV-LSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKS------------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE25      1 347 1.00 ----------------------------------------ME---S--ATMELPPLSN-QSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSANVKSLRIYN----Y---NHI
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE26      1 317 1.00 ----------------------------------------------------MPPLSN-QSSQLCPAVDTTAENSLFGCFYVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKHPELISSP------LCV------------------------------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE27      1 313 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GRNLPP------NPHSLSQTHTHTHTHT----H---TGT
AL  ISOFORMIN|FUGRU13_1_PE28      1 313 1.00 --------------------------------------------------------------------------------YVVVFFLALNGNSLALWIFSHQRGSS---SPSNIFLIHLAVADLLYVIVLPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRMAGFLFYVNMYASLYFLACVAGDRYLAVVHAVRSLKIRRARYAHIISFSLWALVTVSMAPLLVSHQTA------EVDGVTVCLQLYREKA-SR-------NALISLAVAFTPPFLTTLTCYLLIICSLQRGSRL-------EPTLKLKALRTIGVVLLIYVICFLPYHVSRATFILGYNHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTVIQLFCKDKAGMSAATS------GELKGT------RESSVSAKNFESKIKS----K---TIR
AL  ENSTRUG00000017838|FUGRU142_PE56  1 364 1.00 RTHFRGDSW-LLTWHRV--------AAIT--GKKSTSHA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKLLQLIVKKRQAGQCLTQMSGN-----------Y-KPG-EKLPEVSFLAITG----HSKKSD-
AL  ISOFORMIN|FUGRU142_PE57       1 364 1.00 --TFKAISSFTPDLPPGR-------SLTH--QADHLVSA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKLLQLIVKKRQAGQCLTQMSGN-----------Y-KPG-EKLPEVSFLAITG----HSKKSD-
AL  ISOFORMIN|FUGRU142_PE58       1 313 1.00 ----------LFDFFLNS-------FLNL--LSTLLHQA--DNPGK-----MNITEEE--------FDSH-SGNMIYSTFYTLIFVLAVPGNTLALWTFYHHDS-T---SPSDIFLRQLAIADIFYILILPMRIVYHLSDGHWPFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSLYLMSFISLDRCLAVVLPIKSQSVRKSVYAKVVAIVLWVVVTVGMSPKLISGENVS----I--NSTGTCYHLYLEKT------S--PMALLSTLVAFIIPLATIAVSYILILVKLRMIKQQ---------TVKDKAKAMIILIMMNFLFAFVPYHVSRVMYITNHMQGH-----MTAARQVLLGRANRVTSALTCVSAILDPVMYFFMNRGYREKL-------------------------------------------------------------
AL  ENSTRUG00000010151|FUGRU163_PE60  1 342 1.00 ----------------------------------------MMAHVN-------ATNISQDHATVCPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFRTCSSFA---HQSRTDCTKY--AH------RKRTDR--S------------QRG--KNIRNN---
AL  ISOFORMIN|FUGRU163_PE61       1 341 1.00 -----------------------------------------MAHVN-------ATNISQDHATVCPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFRTCSSFA---HQSRTDCTNV--QP------GKVTSL--S------------EDT--NQTLTH---
AL  ISOFORMIN|FUGRU163_PE62       1 313 1.00 ----------------------------I--QPEK-----NQRRGR-------TALRPQLKLTICPSI-DDFRNQVYSTLYSVITVLGLAGNGLALAALSRPRRQS---SSFYIYLVNLAVSDLLCVMMLPLRVVYYVKKGQWDYGDVVCRLTSYSLYVNLYCSIYLMTAMSISRFLAIVFPMKNMQLVKVKCARRVCVCIWLFVCLSTSPFLMNGQHV-----DTSTNKTKCFEPPQGQ-G-L--HKLLVLNYLSLVLGFALPFLVILLCYAAIIWTLLSRKYTVRQ----QQGIGTKAIRMIVVILLTFFICFMPYHVQRTVHLSFLSRV-----DTTCAERTTMQKSVVVTLTLAAANSCLDPLLYFFSSKSFR----------------------------------------------------------------
AL  ENSGACG00000002582|GASAC475_PE1   1 315 1.00 ----------------------------------------------------NACNNSSVSLAACFHGDDAFKYRAYTVTYLLLFPLAILSNIFLLYSLLYCYLPRS--SPSSVVMMNLALSDGSFSLTLPLRLAYYFRGGVWDFPDWLCRLCVFGFYLNLYTSILFLTLLSVLRWFAVNHPLHHRAVVTPLRTLLVCLGVWLFVGVSSVPFLTAKPRSTKTSRTKTMEIPRCFEPSSPS--SW--GRVLILNYVALALGFLLPFLTIIVCYSRIVLRLATRFGGGASG-GVRRRTAQRSLRLVAAVTATFLLCFLPYHVIRTLHLHAVCGG------WDCGATVTLQRAVVVTLCLAASNSVVNPLLYYYSTRTFRNHM-------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|GASAC475_PE2       1 304 1.00 ----------------------------------------------------NACNNSSVSLAACFHGDDAFKYRAYTVTYLLLFPLAILSNIGAL-AVFFRYLPRS--SPSSVVMMNLALSDGSFSLTLPLRLAYYFRGGVWDFPDWLCRLCVFGFYLNLYTSILFLTLLSVLRWFAVNHPLHHRAVVTPLRTLLVCLGVWLFVGVSSVPFLTDG-------VTIRMEIPRCFEPSSPS--SW--GRVLILNYVALALGFLLPFLTIIVCYSRIVLRLATRFGGGASG-GVRRRTAQRSLRLVAAVTATFLLCFLPYHVIRTLHLHAVCGG------WDCGATVTLQRAVVVTLCLAASNSVVNPLLYYYSTRTFR----------------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPIV_16_PE40     1 324 1.00 --------------PFVP--------LQL--QVGL-----KMESNL-------TGNVELNSTAKCPLI-DDFRNQVYSTSYSLITVLGLFGNGFALVVLLRTYRQS---SPFHIYMLNLAVSDLLCVMTLPLRVLYYVNKGQWNQGDFLCRVSSYALYVNLYCSIYFMAAMSVTRFLAIVFPVQNMRLATETRARLVCGFVWVFICLMSSPFLMSGQHF-----DPVTNKTKCFEPPNED-G-V--SRLVVLNYLSVVVGFAVPFLVILLCYAGIVRALLSRTSSARR----QQGTSARAIRMIVIVLLTFLICFMPYHVQRTIHLSFLSRT-----DATCSEKVAMQKFVVVTLCLAASNSCFDPLLYFFSGEGFRTRLSS-----------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPVIII_2_PE59     1 368 1.00 ---QNKEEWTAGTRCYSGRR----Y------FKTIFLVSSVTKMES--AALELPSLLS-NQSESCAAVDTTLENTLFGCFYILVFFLALNGNSLALWIFSHQRGAS---SPANVFLIHLAVADLSYVIILPLRATYHLTGGHWPFGEVPCRLAGFLFYVNMYASLYFLACVAVDRYMAVVHAVRSLKVRRARYAHIVSFSLWALVTVSMAPLLITHQTS------EVNGVTVCSQLYREKA-SH-------KALISLAVAFTPPFLATLTCYLLIIRSLHRGSRL-------EPTLKLRALRTIGLVMLIYVVCFLPYHVSRATFILGYSHP-----DVSCQTRRGLSLANRLTSSLTCLNGAMDPLIYLFGAEKFRGTLMRLFCKDPASMSGATS------GELKGT------HESSVSAKSEF----------------
AL  NOISO|GASACGROUPVII_11_PE25     1 306 1.00 ---------------FLI--------F-----------QVTMSNN--------SSIPNLNNSTG-------HIEILHVSIYAFISVFGLIFNLIALFFFYHTKSR----SQTIVYMTNLATADILLILTLPMRIYYYLGFD--NLPQWLCDVLGLVLKANMYGSIFLLTSICFDRCMAVTFPMSTRVQEWRKKAPLVCLGIWLLTFGASVPIYLSKRSQ-----VVTNVTKYCFDSPPVYA------TNLVVVLPTLFVGFGIPLIVMLIGSWGLARAVQRSSVAQT-----DLVDGRKIKRMIITSLFIFILSFLPYHVILVLFPLYGDRNQ-----------QPMQAAYIYSLMVACFNTVLDPVAYYFATDTFRKSVDMGAVRRM-----------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPXXI_9_PE45     1 311 1.00 ----------------------------N--KVNQFYHI--KALNQ-----TITEQCE--------LNSKGQRLCLTTKFYILILLLAVPGNALALWAFFRQEC-T---SPFKVFLRHLCIADISYVLILPVRIDYHLSNRHGPFGHVPCRIAGFLFYLNMYCSIYLMSFISLDRFLAVVLPIKSLSVRKASYAKIAVGILWVTIIVSMSPILLSKGIVS----N--NSTGVCNKLYLEKA------S--PKALLSTIVAFVIPLTTIVVCYILLLLKLRGIKQQE------ERPVKDKAVRMIILIVMNFLIAFVPYHVSRVIYLESHSRGH-----MTAATQESLGRANRITSALTCVSGVLDPVMYFFLNRTYRDKMLQLFC--------------------------------------------------------
AL  NOISO|GORGO13_32_PE12        1 346 1.00 ---MERK---FMSLYPSI------------------SVS-EMEPNG-------TFSNN---NSRNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFVWGVLGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSSWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWILIMASSVM-LLDSGSE-----Q-KGSVTSCLELNLYK---I--AKLQTMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFLPYHTLRTIHLVTWKVGT-------CK--DRLHKAVVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LRKGHPQKAKT---KCVFPV----SVWLRKETRV----------------------
AL  NOISO|GORGO2B_16_PE10        1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTM------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL  NOISO|GORGOX_78_PE9         1 337 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVRNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKKAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
AL  NOISO|HORSE17_23_PE7        1 345 1.00 ---MERK---LMSSVPSV------------------SSS-ETEPNG-------TFSSND--SHRNCTI-ENFKREFYPIIYLIIFVWGALGNGFSIYVFLQPYKKC---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCGIIWIFIMASSAV-LLKNGSE-----Q-DGNVTLCLELNLNK---V--IKLQALNYLALVVGFLLPFCTLSICYSICYLLIIMVKVSFLFYVNMYRFSHRKALTTIIIALVIFLLCFLMWETLRTIHLVTWKIDS-------CG--AFVHKAQVITLALAAANACFNPLLYYFAGELAVCHLTSS--LKKGHSQKAKT--CKCGFPV----SVWLKKETRV-----------------0:0.013431,NOISO|HORGOX_78_PE9         1 308 1.00 ------------------------------KLSGLSESSSMNGLEV--VSPGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAMVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALASLAVAFTFPVITTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLLDAFKYRAGETFRTSRYRGH-----RTSCAAQRVLALGNRVTSCLTSLNGALDPVMYFFVLEKFREALCNLVCG-KRLSLDPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
3431,XOISO|CRSE17_23_PE7   3      1 340 1.00 ----------------------------------------MDGVVVV------LTVSSSSSNACNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSKFRCIAIVFPVRNINAVTQKKARFVCVGIWITAILASSPF-LMSTSY-----KDEKNNTKCFEKPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKCG-KRLSKKKVS------RKKASL--PEKGEEIHKE-----------------
HS0638|5ALJAX_71_PE12          1 346 1.00 ---QERK---FMSLYPSI------------------SVS-EMEPNG-------TFSNN---NSRNCTI-ENFKRFFFPIVYLIIFAWGVLGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFMTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAWILCIIIWILIMASSVM-LLDNGSE-----Q-KGSVTSCLELNLYK---I--AKLQTMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIIITLIIFFVH---YHTL-NESSLSAKVGT------LCK--DRLHKAVVITLALAAANACFNPLLYKFAGENFKDRLRSA--LRKGHPQKAKT---KCVFPV----SVWLRKETRV-----------------0:0.000001,ENSG000001442306_PE10        1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFLSFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL 000014423LJAX_71_PE12        1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFLSFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
HSXNOISO5ALJA1_68_PE4          1 337 1.00 ----------------------------------------MDETGN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNGKVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKKAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTY--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
YFMPA11241|DIPOR22669_PE1        1 345K1.00 ---MEPT---FMSLHPSI-----------DV-----SVS-EMENG--------TFSSND--SHRNCTI-ENFKRIFYPIIYLIIFVWGALGNGFP-YVFLQPYKKC---TSVNVFMLNLAISVFLFTSTLPFRADYYLRGSNWIFIDLSCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVVPLRVAWIIFFSGWIFIMASSTT-LLNNGSE-----K-KGNVTLCLEMNRNK---A--PKLKTMNLCALVVGFLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPELG----LRLSHKKALITVIIALIIFLLCFIMWKAGMSKRNWWAKVGT-------CES-DSLHKAVAITLALAAANSCFNPLLYYFAGENFKGRLKAMSKRNWGHSQKAKT--CTQGFPV----SVWLKKETRV-----------------0:0.011172,SO|O|ECHTNO256755_PE1        1 308 1.00 ------------------------------------PEA-EMEV-DS------TFSNNN--NNSNYSCLTNFKREFYPIIYLIIFFWGVLGNGLSIYVFLQPYHEK---TSFQIYTTNLAISVFLFFSTLPFRADYYLRGLNWIFGDLSCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSAG---TVIWAFIMVSSVM-LLDQNSE-----Q-HGSAVLCLELISICL--A--AVYSTLNYLALVVGFLLPFCTLSICYLLVIRVLLKPFVTLLG----LRLSHKKALITVIIALIIFLLCFEKWD---SKRNWWAKR---------CG--TDLHKAVVVTLALAAANTCLNPLLYYVAGENGKHLSRATFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII------0:0.011172,S4_2O|ECHTE62804_PE1        1 308 1.00 -----IFLI------FLNL-RHQQTIVRDMDDVI------MDGVR--------MTVSSANNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISIVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINIVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPH-----KDEKNKTKCFEPPQDNQ-AK--NHVLILHYVSLTVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNS--MLG-V--NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYRATFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-FFSGGNFRKRLSTF-FDSSQIIIII-K--VP------RKKASL--PEKGEEIHKE-----------------
1172,46_8SO|BOVIN2_6_PE2         1 339 1.00 ----------------------------------------MNSKAV--APMDLITNFSLATAETC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAVVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV-I----QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGQRV----I--EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPLHVCLQLYRRPYRGH-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHPPCNLLCG-KKLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
MAC NOI7ISO|BOVIN2_6_PE2   1 29    1 327 1.00 --------------------------------------------------------------------------VLFASFYLLDFILAFVGQALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFTLNMYASIYFLMCIIVDRFLAIVHPVKSTKLRRPLYAHLACAFLWVVAGVAMAPLLLSVQTV------EVDGVTVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVNLRSGHLLIIRSLKSGNRV-D-----EKHLKEKAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHINRYIYILHYNEH-----GSSCQTRRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEAFRHALNLALCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
MAC YRGFFOLD  0638|1E2         1 339 1.00 ----------------------------------------MDMTR-PGDNVSCYFFSGANNNTCHDTIHDTMVNQVYSTLYSMISVVGFRGNGFVLYVLIKTYHEV---SAFQVYMINLAFADLLCVCRLPLRLVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNIHFATQKKAMFVCVGIVWVFKLTSSPF-LPPPSY-----KDEKNKTKCFEEAVMAQ-AK--KYVLVLHYVTLLIGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK-V--NLSSRKKAIGMILVVTAAFLISFMPYNIQRTIHLNKTHNE--A--TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPQLYFFSGGNFRRRLSTF---RNPSLSSMTY--VPSGGQEKVDELCK1.00 ---LEND------------0:0MM
AL  ENS4180
MACMFORMI373|CALJ      1 339 1.00 -------------------------------------TQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVQAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCLLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL MACMFORMI373|CA1_PE2         1 367 1.00 ---LVLFPLYGDSRK-T------MASD-------SASSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVQAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCLLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSR-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
MACMFO7OISO|DALJA1_68_PE4   0     1 346 1.00 ---MERT---FMSLHPSI------------------SVS-EMEPNNG------TFSNN---NSRNCTV-ENFKREFFPIVYLIIFVWGVLGCGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLDFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHPFRLLHVTSIRSTWILCGIIWINIMASSVM-LLKNGSCES---Q-KG----ILELNLYK---L--TKLQTMNYISVLVGFLLPFCMLSICYLLIYLLIIMVKVSFKG----VRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFLKWKVDRTLHLVTWKEGT-------CK--DRLHKATVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRL---FMSLHPSI--------------------------------------------------
MACMFNOISO|GALJAX_71_PE12        1 337 1.00 -------------------------------ETT------MDETGN-------LTVSS---ATCHDTI-DDFRNQVYLTLYSMISIVGFFGNGFVLYVLIKTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWIFVILTSSPF-LMAKPQ-----KDEKNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK-V--NTCSETKAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTF---RKHSLSSVTK--VP------RKKASL--PEKGEEICKV-----------------
MICMF822O|ECHTE62804_PE1         1 304 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGQRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSH-----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFSVAEKFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT-D----NESSLSARSEL----------------
MICMFNOI2008O|DALJA1_68_PE4  63_PE60  1 34V 1.00K----EPT---FMSLHPSI--------I---------SVS-EMEPNGSVS-EMKTFSNNA--SHRNCTI-ENFKREFFSIVYLIIFVWGVLGSKS----FLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLDFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFIATVHPFRVLHVTSIRSMWILCIIIWIFIMASSAV-LRNNGSE-----Q-DG----VHLNKLQIMYAFISPKLKTMNLIALVVGCLMPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIVIALIIFLLCFISWEMGMSKRNWWAKVGTEA-----IW--GRLHKAVAITLALAAANSCFNPLLYYAAGENFKYYLRSA--LRKGHSSRK---LCLCGFPV----SVWLKKETRV-----------------0:0.01MONDOOISO0014|CHICK9_PE36        1 308 1.00 ------------------------------K----FLMSVCLRF----DAF---SNFPFATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGQALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFTLNMYASIYFLMLIIVDRFLAIVHPVKSTKLRRPLYAHLACAFLWVVAGVAMAPLLLSVQDV------EVNNTTICLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVSLRSGHLLIIRSLKSGNRV-D-----EKHLKTKAIKMIIMVLMIFLVCFVPYHI------LHYNEH-----GSSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPEMYFFVAEKFRHAGVR-LCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
MONDOOI32O|ECHTE62804_PE1        1 3-PG----VVRSALP--SVWLKKETRV-------TTR------ISSFTPDLPDPLITPDLWETFSV-DS-SSSNCVGLCFLVFVVYPIIYPIIIVWGALGSKSHSLSKLQSYKKS---TSVNVFMINLAFADLLFISTLHFRATYYLRGSNWIFGEVPCRIMSYSMYVNMYLSIYFLTCLSVVRFIATIFLFRLLHFPFWVSAWILCGSIWVFSGIRVLLK-H-NGQQEV---QLVC1.00 LELNLRS--SWPIIKLLLLNYLALVVGFMLMPKTLSICKFLVIRVLLKARMSFKG--VTVFMAQLLALITVIIALIIFLLCFIQWKEN--PEKGEECNLLSV-----IWTW--GQKFVVVTLALAAANTCLNPQRV---FL-SSG---------------------------------------------------------------
MONDOX_|FELC1|CHICK9_PE36        1 319 1.00 ------------------------------------------------------------NNTCHDTIHDTMNMYIYSTLYSMISVVGFRGSGFVLYVLIKTYHEV---SAFQVYMINLAFADLLCVCRLNLRLVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNIHFATQKKAIIQLFCIVWVNKLTSSPF-QDSHPH-----KDQDPKTKCFEKTVMAQ-AKMLSLVLVLHYVTLLIGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNSS-MKK-V--NLSSRKKAIGMIMVVTAAFLISFMPYNIQRTIHLSKTHNAI-A--TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCAFIRVKVFMSGGN----LEEALTSSTCLQLYREPKKARCFERGGERNCLTDYV--LSK---------------------
MOUS NOILC145HTE62804_PE1        1 319 1.00 ------------------------------MEV--SSIPNLNTPSLTSSP---TFSSND--SKRNCTI-ENFKRFFYPIIYLIIFVWGALTCGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFFSTLPFRADYYLRGVNWIFGDVPCRIMSYSLYVNMYTSIYFLTVLSVMFFLATVHPFRLLHVTSIVSAWILCGLIWVVNGQ--PEKGEKSGSEES---QVVA1.00 LSKLTFP---R-VAVVLILNYVALTVGFLLPFCIIIVAYLLVIRVLLKPFAAELG----LRASMRKALITIIIALAIFLLCFLPYDTLRTLHLVTWHKDS-V----TCG--TMLHKAVAITLSLAAANCCFNPALYYAT--FSKVHYRATFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-----------
MOUS N8SO|B90TE62804_PE1         1 339 1.00 ----------------------------------AGEATKMETDEV--VYSGLITNFSLATAEQC-GQETPLENVLFACFYLLDFILAFWGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPIYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCPRT---FMSLGNRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSH-----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAESFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL--------------MU0.00000052821
MOUS XNOIS41UGRU142_5E60  1 342 1.00 ------M0 ------YLTSSGLVIVFTAEQNGTE------MDETT-SA-----LTVSS-ANLTDCPSIMDDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---IAFQVYMINLAVADLLCVCTLKLRVVYYVHKGTWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINIVTQKKARFVCVGIWIFYILTSSPF-QMAKPQ-----KDENNNTKCFEPPKDIQ-AK--KYVLVLHYVTLLIGFIIPFIIIIVCTTMIILTLLKNMP-MLG----NLSSRKRAIGMIIVVTAAFLVSFMLYHIQRTIHLHRLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSVTK--VP------RKKASN--PEKGEEIHKE-----------------
AL MOUS XNOIS41UGRU142_PE57       1 339 1.00 --------------------------------TE------MDETT-SA-----LTVSS-ANLTDCPSIMDDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---IAFQVYMINLAVADLLCVCTLKLRVVYYVHKGTWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINIVTQKKARFVCVGIWIFYILTSSPF-QMAKPQ-----KDENNNTKCFEPPKDIQ-AK--KYVLVLHYVTLLIGFIIPFIIIIVCTTMIILTLLKNMP-MLG----NLSSRKRAIGMIIVVTAAFLVSFMLYHIQRTIHLHRLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSVTK--VP------RKKASN--PEKGEEIHKE-----------------
MYOLU191938SO|BOVIN2_6_PE2        1 339 1.00 --------------------------------A-------MDETGN-QKSII-LTVSSSSSNACNDTI-DDFRNQVYSTLYSMISCVGFFGNSFVLYVLIKTIHEK---SSFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLSTQKKARFVCVGIWILSKP---LQL-DAKPQ-----KDEKDNTKCFEPPQDNQ-TK--NLVLILHYVSLLIGFIIPFIIIIVCYTMIILTLLKNS--MKK----NLISRKKAIGCIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RIHSLSSVTK--VS------RDKAS--PEKGEEIHKE------------------
OCHPFVT_2251MIN|FGRU13_1_PE25      1 3MEEWTAGSMLMPPFFSGEGFRTRLSS-------F------L---SVS-EMES--MNKTRSRDCAT-K--SKDNCTI-ENFKREFFIIIYPIIFIWGVKGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMVNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFIATVHPFRLLHVTSIVFMXXXXXX-XXXXXXX-----X-EGSE---F-L-------IHLNKLQT---L--PKLKTMNLCALTVGFLLPFCVLSICYLLVIRVLLKVEIPEKG--I-LRVSHRKALTTIVIALVIFLLCFLTWKMSM-SVS-EMHKDSEA-----CG--TDLHTFVVVTLALAAANTCLNPLLYYFAGEDPVAPSQEAETKNFEFSQKAKT--CTCVFPQTG--SVWLKKETRV-----------------0:0.01OCHPFVT_3467RIEUGS_6860_PE3       1 336 1.00 ------------------------VCSH------AEPNNKMEPKAV--AIIIEITNFSLATAEQC-GQETPLEGIYLSTLYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAMADLSCVLVLPTSLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMVASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQGV------QTNHTVVCLQLYREKN-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVQYRSG-----HTTQGS-----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVTFPLAIEKFRHPGGPTVCG-KRLSLPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
ORNANCONTIG20311|DIPOR22669_PE1 19    1 32QIIMSSNRLTSAVAMAPLLV32QILSSGLGPECLQLYGQKQTGVCNKL-SPNACGVAV-CPEFSGANNNTCHDTIHDTAITQVYLLLYSMISVVGLFGNSFVLYVLIKTYHQS---LSVNVFMLNLGVSDLLCVCRLSLRVVYLVHKGTWFMGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFMKIAIVFPVQWVCACSIRSARFVCVGIWIALVLP-----VDQYNRTQ-F-1 336 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORNANULTRA336_7|ECHTE62804_PE11 29    1 308 1.00 ------------------------------------------------------FSSNQDFKK--YVTNVLIFFWLFIIIYPIIIVWGAQLYYFTSSPT---YKKS---TSVNVFMFNLAFADLLFIVCYKFRATYITRGLNWIFWDLACRIMSYSLYVMSIVSIYFLTCISVVRSLKANKGACIICVTLWTFVMFRNATIWIFGGFFSGEGFQ-K-NE------EK-----IHLQRVYMTNNRLKTVLFILNLGSVLVGFILPFCTLSIYLLLVIRVLLKVEPSNKG--LTISPFIPFGCALVIISLLIFFVH-LAWSENMSKRNWWAK----RV----CG--NYMQKSNVVTLALAAANSCFDKLGKYNNAEPRME--N------------------------------------------------------------
ORNANULTRA460MIN|F66860_PE3       1 313 1.00 -------------------------WCRS---LA-FLMSVNIPFNLALE-----SNFPFALV-GI-GQETPLENVLFAAFYLLDFILAFVGQALALWLFIRDIKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFTLNMYASIYFLTCISADIFLAIVHPVKSLKLRRPLIAHLACAFLWVVVTVSMAPLLVSMNSV------EVDGG-LPPR-RVLGGGILLC--E--HALVSLAVAFTFPFVSLRSGSLLIIRSLKSGNRV-D-----EVHLKEKAIIMIIMVLMIFLVCFVHYHI------Q---ER-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPEMYFFVAEKFRKYSSLALCG-KRLKGPPDI------MTNNL---FMSLHPSI-----------------------
AL OSLYF10_2O|EC446860_PE3   5    1 304 1.00SADYKVS---G-KRLKGLAGEAANL---FMQME-PQAGQCLTQMSYTFVQHF-DTALRPQLKLTMV-FDSHSYAKVFGLSFYSVITFILSNSVALARAVTPFHYHEV---LPFHIYMLNLAVSDSYYAQPEKWEEVYYVHKISSFLFDFLCRVSSYALTVNLYCSIYFMAYMSFF---AKVNKLLPFNLITQKKCKT-MSSVWVFICLQRTVHLSFVQHII----KDGQDSKQ LELNLLLLNYEPTLFVLILNYVIIVTCYVVPFLVILLCTTVSVRALLSRTALVVR----QQGTSARAIF00 -VTAAFLLCFLKT-R-1 336NSSC---FFM-DTTCAERCSLHKAVAITLCLAASNSCFDPSLYFF---GALATMLGKLHKMESCLTQMSLEK--WT-KCLELLN--SVWLKKETRV-----------------ORLAL  ENST305 OSLYF10_2O|EC45   5    1 313 1.00 --MANVF--G-KRLKGTIFLVSNL---FMQME-PQAGQCLTQMSYTFVQHF-DTALRPQLKLTMV-FDSHSYAKVFGLSFYSVITFILSNSVALARAVTPFHYHEV---LPFHIYMLNLAVSDSYYAQPEKWEEVYYVHKISSFLFDFLCRVSSYALTVNLYCSIYFMAYMSFF---AKVNKLLPFNLITQKKCKT-MSSVWVFICLQRTVHLSFVQHII----KDGQDSKQ LELNLLLLNYEPTLFVLILNYVIIVTCYVVPFLVILLCTTVSVRALLSRTALVVR----QQGTSARAIF00 -VTAAFLLCFLKT-R-1 336NSSC---FFM-DTTCAERCSLHKAVAITLCLAASNSCFDPSLYFF---GALATMSNSLHKMVQRTIHL-ALYYPMI-IQRTNSCDRLVLFPLYGDRNQ-----------------
ORLYF20MIFELC1ALJA1_68_PE4    E60  1 342 1.00 ---APGYRATFIIIIIIIIIIIIIIIISSPT-PPSMAPLLMAV-EEDAKNFETFPNTTMGLWNIKT-GFFMGIVWVTTKFYILILLLACK-DTLALWTFYHKDS-T---IAFTCYVMHLAMADIFYILILPTRLGHIICQT-GFFGKIVCRLAGFLFYLNMYCSVYLMSFIK-KDFLAVPI-GNR-VAVRPLIAWVVMI----STKN-LVLFPTSGENVS--S-N--NETGTCYHLYLEKG--V---S--LKALLSTIKVFLRHLRFLAKLKEKDCLTQMSLRRQE---AK-ERPVQS-FIYLSVIVLLHKIIYSLDRNL---FMSLTKFYMSEMYVKANQATQESLGISGRVTSALTCKIVRVYKNRAIFGAEKNMSKRNWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-----------
AL OSLYF4OISO|D5GRU13_1_PE25  PE1   1 315 1.00 ----------------------------------N--DDNDAFKELSNQSSENCVTAETTTENFGAGWFYILVFV--LPFYILVFFLALRQRGVALWIFSHQRGAS---SPANVFLIHLAVADLSYFIILPLRLTYHLTGPKLKTGEVPCRLAGFLFYVNMAASLYFLACVAGDMKIRHVHAVRSLKIRRAAWVTISMSFLWVTVTVSMAPLLVQRDTV------EVDGVTVCLQLYREKA-SH-------KALISLASAFTFPFHATLTCYLLIIRSLHRGSAL-------EPALKLRACALVIISLMIYVVCFLPYHVSRATFILGYSHP---LPTVSCQTRFGLSLANRLTSSVTCLNGAMDPQESKRVAEKFIGG------------------------------------------------------------ORLAL  ENS5572 OSLYF4OISO|D56       1 304 1.00 ---------------------------------------MEPSFLPQNQSSENCVTAETTTENFGAGWFYILVFV--LPFYILVFFLALRQRGVALWIFSHQRGAS---SPANVFLIHLAVADLSYFIILPLRLTYHLTGPKLKTGEVPCRLAGFLFYVNMAASLYFLACVAGDMKIRHVHAVRSLKIRRAAWVTISMSFLWVTVTVSMAPLLVQRDTV------EVDGVTVCLQLYREKA-SH-------KALISLASAFTFPFHATLTCYLLIIRSLHRGSAL-------EPALKLRACALVIISLMIYVVCFLPYHVSRATFILGYSHP---LPTVSCQTRFGLSLANRLTSSVTCLNGAMDPQESKRVAEKFIGGVIQLFCKDKAGM---RFCLQLYREIG--LVCYTQT---FMSLHPSI----------------
OTOGA9882O|DIPOR52060_PE1        1 34PEWTAGSMF----T---FMSLHPSI--------T-------FSGEGFRTTFNNG-----ETFSV-N--NNSNYSV-ENFKREGGSVVYLIIFAWGVLGNGL----FLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFIITLPFRVDYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFISTVHPFRLLHVTSIRSMWILPTIIWIFIMASSAV-LLKNGSE-----Q-VS----IHLTELQIMYAKMLVMLQTMNYISVLVGCLMPFFMLSICYLLIARVLLKVEVPESG----LRVSHRKALTTIVIALIIFLLCFVSYHTLRTLHLVTWKVGTEG---------GRLHKAVAVTLALAAANTCLNPLLYYFAGENFKH-SKAV--LSKECNFSAKT--CKCWKNV----SVWLKKETRV-----------------0:0.01OTOGANOIS047RIEUGS_6860_PE3   5    1 30MPKSWWTVS-MSKRNWWAAAPPETGKG---PALVQS---P--SESSSALMLEV--ITTGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYL-DFILAFQGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADGSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLIFSHPVKSLKLRRV-VVAGACAFLAVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNTKETRV-----------------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVHRSIYVLRYQYTQ----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL--------------AVAAL  ENS2433|IRDTRNOISISO|D       1 339 1.00 ----------------------------------------MNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
AL IRDTRNOISISO|D20860_PE3       1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK--------PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRSLRQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
PIG11_19O|GALJAX_71_PE12   11 27    1 336 1.00 -----------------------------------------------------------------FKFKEKTLFLLFSIV---IFAWGVKGNGLSIYVFLQPYXEK---TSFQIYTINLAISDLLFIITLPFRVDYTPRGSNWIFGDLSCRIMSYSMYVNMYSSIYFLTVLSVVRFTKANKNFRLLHVVPLRSAWILCTIIWIFIMASSAV-LLKNDSE-----Q-KGNVTLCLETNRNK---V--PKLKLLNYGALVVGFLLPFCTLSICYLLIIRVLLKVEVPELG--I-VRVSHRKALTTIVIALVIFLLCFLEWKADMSKRNWWAKVGT-------A---GRLHKAVAITLSLAAANCCFNPDRYRATFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII----------------------
PIG15_57O|GORGOX_78_PE9         1 339 1.00 ----------------------------------AGEASPDNGLELALV--GLITNFSLATAEGI-GQETPLENVLFAGFYLLDFILAVVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHHVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV-I----QTNHTVVLVLFPLYGA-SQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGRRV-------EKALKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHSRVIYLEHHYHSH--I--GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAEKFRHLPCNLLCG-KKLTGDPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
PIGX_RMIN|1ALJA1_68_PE4   3      1 340 1.00 ---------------------------------R------MDETGN-QKS---LTVSSSSSNACNDTI-DDFRTQVYSTLYSMISVVGFFGNGFVLYVLIYTYHEK---SAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRCIITEKG-YHLSIATQKKARFVCVGIWIFVILASSPF-LMSTSY-----KDEKNNTKCFEYPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNI--MKK----NLSSRKKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIDCLTQMTKHHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSVTK--TP------RKKAYL--PEKGEEIHKE-----------------
POEGU1_57O|G1ORGOX_78_PE9    P    1 3FN-MSKRME--GQVAMAPLLV322222222222NI--KNMYAG-------SFT-----SS-TFSNNDGFKQV-ETI-ENFTYAPPALFYILIFAWGFQTSQNRSVYFLQPIYMQ---TSFQMFMLNLGFRASFLFLVLPTRVDYIVHKIF--FGDMPCRIAGFIYLMNMYSSIVFLTCISKHGQVTY--YACAACFATQKKALRMQKPIWINTLPSMAPLLG-YSNISACLDLHLLCG-K---HVVRMMYSMISVVLFILNFFSNLFCAWGAFCTLSIIYVQHVNRSVYRAICELG--LSTIK--TVLRITVIIALIIFLVH-LYSGCVLVLFPLYGIIMSS-----LCAERCSLHMSNVVDLSLAAANACFNPAKIRFSGEGFRTRLSS-----------------------------------------------------------
POEGU4A_6ELC1|CHICK9_PE36    2    1 327 1.00 ------------------------------------------------NNVFHHHLRPQLKLTSHDTI-DDFRNQMLQSFYSVISVVGFRGNRA1.00TIKTIHEL---LPFFSCVGNLAVADILCVCTLHWASNYYVHKGISLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFFMTAMSFFRKTLSEKG-YFSCVGSIVSAERTSAGIWIRNGLTSSPF-Q-HGHF-----DP---LKNTSGELQGIGDAFISVVLFIFHYVSLTVGF----LVILRCYTML-MSKRNNEASCLG-VW-QQGTAQRSLV00 -VTVIFLVH-LAIFLNRSVYVLHGCDYTMFLQ---IWTLAVLHKAVVITLSLAASNCCFDPQLYTT---GAKQKSGKT-LVLAF--G-KRMKKISAKTKDLMSERLVY----------------------------
POEGU9_FELC1ALJA1_68_PE4     2    1 327 1.00 -------------------------------------------SEV--E-----SNFPFHTAEQIFQRSFIYENVLFAAFYALDFILAFVGQALALWLFIRDIKSG---TPANVFLMHLAVADLSFVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFIYMLNMVASIYFLTCISADIFLAISHAVRVACVRRPLIAGLACAFLWLVVTVAMAPLLVSMKTV------EVDGVTVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFQSAFIMNLLIIRSLKSGNRV-DGVV--EKHLKEKAIIMIIMVLMIFLVCIQ-ANI------KA--ER--L--GSSCTAQRVLALGNRFTSCLTSLNGALDPEMYFFVFCITK-TIMLPLARAVQR-YPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
PONPY13_50O|G1ORGOX_78_PE9        1 3MEE1.00 ---MERT---FMSLHPSI--------I---------SVS-EMEPNGG------TFSNNK--STRNCTI-ENFKREFFPIVYLIIFVWGVLGNGLSIYVFLQPIKRS---TSVNVFMLNLAISDYLFIITLPFRVDYYLRGSNWIFFDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFLATVHTFRLLHVTSIRSAWILCIIIWILIMASSVM-LLDSGSE-----Q-KGSVTSCLELNLYK---I--AKLFTMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVQVSFKG----LRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFATYHTLRTLHLVTWKVGT-------CK--DRLHKATVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRLRSA--LRKGHAQKAKT---KCVFPV----SVWLRKETRV----------------------
PONPYNOI7|GORGO2B_16_PE10        1 367 1.00 ---MSKRNWWARSRK----R---PPREML-KLSGSDSSQSMNGLEV--APPGLITNFSLATAEQC-GQETPLENMLFASFYLLDFILAFVGNTLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCYLLIIRS-RQGLRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSR-----GASCATQRILALANRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHALCNLLCG-KRLKGPPPS------FE-GKT------NESSLSAKSEL----------------
PONPYX_77|ECHTE62804_PE10    19    1 327 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHIIYGSIVSRSAESLWX-XXVILTSSPF-LMAKPQ-----KDENNNTKCFEPPQDNQ-TK--NHVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKKS--MKK----NLSSHKVAIGMIMVVTAAFLVSFMPYHIQRTIHLHFLHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTM---RKHSLSSVTY--VP---Q--RKKAFL--PEKGEEICKV-----------------
PROCANOIS806RIEUGS_6860_PE3   6E60  1 3APPRGWKGEEICKV------AQPED--NC--PALEML-KLHGSDSSQ--NNVAV--APMDLITNFSLLTAETC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAVVGNALSIYVFIRDHKSG---MPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYFNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVRSLKLRRPLYAHLACAFLWVVQAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH---L---HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGQRV----I-LEKALKSMAVRMIAIVLAIFLVCFVYLHVNRSVYVRPYRGH-----GTSCASQRILALACRITSCLTSLNGALDPVTFPLAIEKFRHPPCNLLCG-KKLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
PTEVANOI2970RIEUGS_6860_PE3   6E60  1 3TSKQSWQAIIRMSKRNWWAAAAAAAA-GQPW-PALRL-KLSGSDSSSSMNMLEV--FLTDLITNFSLWTAEGI-GQETPLENLLFACFYLLDFILAFVGNRLALWLFSRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLMVVVAVAMAPLLVSPQTM------QTNHTVV------MDA-SH-------HALVILAVAFTFPFVTTVHCYLLIIRSLRQGPRV-------EKVLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVHYHVHRSIYVLHYRGS-----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPETCFFVAEKFRHALCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
RABIT7_6O|GOR5 GS_6860_PE3   4    1 308 1.00 --------------------IP-PALEH------ADSSSSSLYVAV--AAPIEITNHSLATAEQC-GQETPLENVLFACFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQGV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHAG-----RATQGS--I--GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHPMCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
RABITUN0007_3RIEUGS_6860_PE3   P    1 340 1.00 ----------------------------------FSGEGFRTTGISLNKTRSKDCMRPQLNPQSNYSV-ENFKRELYPIIYLIIFVIGVLGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFTSTLHFRATYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMISSIYFLTVLSVVRFIATVHPFRLLHVVSIRSAWILCIIIWIGTMASSVM-LHNNGSE---F-L--G----IHLNKLQT---I--PKLKTMNLCALLVGFLLPVCTLSICYLLIIRVLLKVEVPEKG--I-LRVSHRLALITIIIALAIFLLCFLTWETLMSKRNWWAKTSSSLL----CK--VRLHKAVAVTLALAAANTCLNPLLYYFVGENFKDRFSGEGFRTRLSS--------------------------------------------------
RABITX_71ECHTNO256755_PE1   63_PE60  1 344444444444444444444444444444444444RNMDEAR------MDETGN-QK----MTVSSANNNTCHDTI-DDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---IAFQVYMINLAVADLLCVCTLPLRVVYYVHKGIWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINFVTQKKARFSCVGIWIFVILASSPF-LMSTSY-----KDENIQRKCFEKPQINQ-TK--NIVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVCYTMIILTLLKNF--MKK----NLSSRTKAIGMIIVVTAAFLISFMPYHIQRTIHLHFSHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RKHSLSSVTK--PP------RKKASL--PEKGEEIHKE-----------------
RAT1MIN|91ORGOX_78_PE9          1 319 1.00 ------------------------------MGV--SSIPNLNTPSYTSSP-DKTFSNN---NSDNCTI-ENFKREFYPIIYLIIFVWGALTNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLNFSTLDFRADYWLRGSNWIFGDLACRTMSYSLYVNMISSIYFLAVLSQMRFIATVHPFRLLHVTSIVSAWILCGLIWVKHGQ--PEKGK-K-NTTCFF-L-LA1.00 LSKNLSVV--I--GKLFTMNYII---TFLLPFCVLSICYLLVIRVLLKPRDS--G----LRASMRIALITIIIALAIFLLCFLPYDALRTLHLVTWHMGT-E----TCG--TRLHKAVAITLSLAAANCCFNPALYYAT--FSKDHYRATFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-----------
RAT1FELC158RGOX_78_PE9          1 339 1.00 --------------------------------LNTKEATKMETDEA--VYSGLITNFSLATAEQC-GQETPLENVLFACFYLLDFILAFWGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPIYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SQ-------HALVSLAVAFTFPFITTVTCPRT---FMSLGNRV-------EKRLKTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVHRSVYVLHYHSH-----RTSCTAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFFVAESFRHALCNLLCG-KRLTGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
RATXNOI86LJAX_71_PE12      5    1 311 1.00 ---------------YVAGEGLVIVFTAEQVGAE------MDMTTVVPNGGR-LTVSS-ANLTDCPSIMDDFRNQVYSTLYSMISVVGFFGNSFVLYVLIKTYHEK---IAFQVYMINLAVADLLCVCTLKLRVVYYVHKGTWFFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIVFMTAMSFFRCIAIVFPVQNINLVTQKKARFVCVGIWILSILTSSPF-QMAKPQ-----KDEDKNTKCFEKYQDNQ-TK--IYVLVLHYVTLLIGFIIPFIIIIVCTTMIILTLLKNLP-MLG----NLSSRKRAIGMIIVVTAAFAISFMPYHIQRTIHLHRSHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRRRLSTF---RIHSLSSVTK--VP------RKKMSL--PEKGEEIHKE-----------------
SORAR171555|ECHTE62804_PE10       1 3I5K1.00 T---EFFSGEGFRTRLSS-------SM-------1.00 ---RFSCG---SG-TFSNNQ--NSDNCTV-ENFKREFFIIIYPIIFIWGALSNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISDLLFISTLPFRADYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYVNMYSSIYFLTVLSVVRFE--RKPFRLLHVLSIRSMWILCVSGWIFTMASSAV-LLKNGSTLSCLDLNIKSAVLCLELNLYK---LITVLLQALNYLALVVGFLLPFCMLSICYLLIIRVLLKVEVPMKKV---LRLSHKKALITVIIALIIFLLCFLAWKEDAKNNNNNNCPGT-------CKS-GRLHKAVAITLSLAAANCCFNPDKYYFAGENFKLYLRSQRTIHLNYRFSAKT--PFRLNFPFA--SVWLRKETRV----------------------
SORAR24985O|DIPOR52060_PE1        1 308 1.00 ------------------------------DGI-------MDITEPSRD----LTVSSSSSNACNDTIVDDFRNQVYSTLYSMISCVGFFGWNE----LIKTYHEK---SAFIVYMINLAVADLLCVCRLPLRVVYYVHKGIWLFGDFLCRLSTYALYVNLYCSIFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKARFACVGIWIFVPPTSSPF-RMAKPQ-----KDEDSNTKCFEPNQDNQ-TK--NFVLVLHYVSLFVGFIIPFVIIIVSYTMIILTLLK-MERMKK-V--NLSSRKSAIGMIIVVTAAFLISFQALIIQRTIHLHFSHNE-----TKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLI---SVTK-KRLSTF---RKHSLSSVTK--PP------EEAHMSKRNWWAAAAAAAAAAAAA-----------
SORARGS_4875O|DALJA1_68_PE4  63_PE1   1 315 1.00 -----------------------SVSG-L-KLSGSDSSSSMNTTELALVSPGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFASFYLLDFILAFVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRRPLYAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQTV------QTNHTVVCLQLYREKA-SH-------HALVSLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGPRV-------EKRLKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYHVNRSVYVLTYRGH-----GTSCAAQRVLALGNRITSCLTSLNGALDPVMYFKVRMKFRHALCNLVCG-KRLSGPPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
T---Y6346O|ECHTE62804_PE1    4    1 33MEWTAGLNMYHSRT---FMSLHPSI--------I---------SVS-EMEPNNGG----KTFSSND--SKRNCTIVENFKREFYPIIYLIIFAWGVLGNGLSIYVFLQPYKRS---TSVNVFMLNLAISVFLFTSLLNFRVDYYLRGSNWIFGDLACRIMSYSLYLNMYSSIYFLTVLSVVRFIATVHPFRIIHVVSIVSTWILCKCFPLEIMASSAV-LLKNGSA-----Q-DKSAVLCLETNLQIMYHVS-AKLFTMNYIALVVGCLMPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESG--I-VRVSHRKALTTIIITLIIFFVH-ATYHTLLIIRSLRQKEGT-------CK--DRLHKAQVITLALAAANACFNPLLYYFAGEDKSDRLRSVS----MFSQKAKNNNCKCGFTETSMLVLFPLYGDRNQ---------------------
T---YGS_678SO|BOVIN2_6_PE2   19E1   1 3V7 1.0RAEARKRL---FMSLHGETLALW---PALSL-KLP-ADSTAMDIAIEV--FATGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFATLYLLDFILAFVGNRLALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFALNMYASIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLRMWSEETKNCAFLWV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TETNGIN|FG2ORGOX_78_PE9   11 29    1 319 1.00 ----------------------------------------------------ECLLTSSSFSASSRSRNYSCIKVFGLSFYSVLMHLLIRNRRQALWIFTFHYHEV---SSFQVYMMSACVEVLAAVNKGQWDYVYYVHKFGSYTFDFLCRVSSYLMAVNLYSSIYFLTFPLQNM--AK---ALY---CSIVFMCWVFSNYVAGGQYQRTVHLSSRTHF---YEPVTCNTK0 LEFKLICL--VLRVLLQALNYVARFLCYAVTSIVILLC-----AKNNNQQYAVNKV---QQGISARAIGMIIVVTVAFLISFNFLSLLIIRSLDTTCSERTTM-DTTCAERCSLHKAVALTLSLALSNSCFDPNCNMYSRSLRRSHTKETRV--------------------------------------------------------
TETNGIN|FG65 GS_6860_PE3        1 319 1.00 ---------------------------------------------------------------------YILVFIYFLGNYILVFFLALHQRGFFSGESPSTKAIS---SPANMFLIHLAVADLSYLIILPLRFTYHLTGLALKTGEVPCRLAGFLFYVNMGASLYFLACVAGDSICRRVHAVRSLKIRRA--VTVSCAFLWVVVTVSMAPLLVEVDGVTVCS--EVDGVTVCLQLYREKG-SH---L---KALITLASAFTFPFYATLTCYLLIIRSLHRGSAL--K----EPVHLLIYVALVIISLAIYVVCFLPYNRL---FMGGYSH-MLGVLRMSCQTRSGLSLANRLTSSITCLNGAMDPGTLVFGAEKDKAMNSKLFCKDKAGMGELKLRTIHLVTRELCGSARKQNQTTAT---FMSLHPSI-----------
TETNGISO|B28RGOX_78_PE9    1 25    1 319 1.00 ---------------------------------------------------------------------YIGIVWFTTKFYILVFFTFFHEDSLALWTLP-DDS-THNMYAFIFYIGLLAMADIFYILILPLRFTTV-CQLALKTGEIVCRLAGFLFYLNMYCSFYLMSFIIKKDFLAVSLAAKYAHIHLPLIAIVSMSFTSH-ERNKCG-KRTSGENVAVAF-N--NL--PEKGETSGPMV-V---S--VIP-I-LVVSYRPVQSFLAMIKQ--PEKGEEIHSQE---KIIPFVIEK-KTGAIAMVLT-RVLYIKTLIHDCLQLYRMNAALY-LLGRANQATQESLGGSARVTSALTCN---------------------------------------------------------------------------------
TURTRGS_919O|G5 GS_6860_PE3   7    1 304MPTWGRRVKRMKLETLAPRPGWP--PAPGSPSEML-KLSGSDSSSSMNMLEV--FPTGLTANSSLATAEQC-GQETPLENVLFAVFYILVFFLAVVGNALALWLFIRDHKSG---TPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGSHWPFGEIPCRLTGFLFYLNMYASIYFLTCISADRFLAIVHHVRSLKLRRPLMAHLACAFLWVVVAVAMAPLLVRTHRV------QTNHTVVLVLFPLYGA-FQ-------HALASLAVAFTFPFVTTVTCYLLIIRSLRQGRRV-------EKALKSKAVRMIAMVLTIFLVCFVPYRSRVIYLELHYNSH-----RTSCTAQRVSALGNRITSCLTSLNGALDPDMYFSVAEKFRHAPCNLLCG-KKLTADPPS------FE-GKT------NESSLSARSEL----------------
XEDTRN58MIN|F18RGOX_78_PE9        1 344444444444444444444444444444444444444444-FSGEGFRTTHIT--YDDNAVALRPQLKLTKNDTIADDFIALFYLTLYSFISVVGLFGNRQNRSVTAFHIHEK---SSFQVFMCNLAISILLCVSKGRWYTLYYVHKISSFVFDFLCRLSTYFVIVNLITSIYFLTFPVR-DKWVVIKRVKWANAVTQKKALAVFSNYVM-TGLTSSPF-T-VDNM-----KDPSIQRKCFEIMVICL--NMYVFVLVLHYHIHLVGFIIPFKIIIVCYTMIILTLLKQQE-MKK--R-NLISMAVFIYMIIVVTAAFLISFMPYK--SVS-E-KTFKEATLM-DT-CK--DRLHKSVVITLSLAASNCEFDPLLYFFSGGNFRQSE--MAHGTEG-SVS-EKMKKPALS---SEMIP-E-NLEDSLFE-GL-----------ENSXETAL  EN20638
XEDTR 0638|13  1 28    1 319 1.00 -----------------------------------------RLAE-GL----LQCKPDETYKTLVYTATHSYAVWFGGIVNEKAFDFFMIA-SKILTLGSE-MCWV---SAFQVCFLVIILKISYYGNNAEFRVDYAVHKITTIFFDFSCRLTQC-SLKNVFVPYFSYAVPLRTLHLISQETTIKLCACKCGSNCASTFCIVWSGTLVLFPLYGIRAEQTR---KSGQ LERCFETRALT---LITIHV-VIPIYFLTIVNGLLIRHIRQIL---FMSLH45K1NIRKV-IEKLMHLSVIRRCILVVTAAFLISFMYLVHRVIYLEPNIFSVCVALAFLLVA----VALAVALTLSLAVAVFHGFMSKRNWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-----------
AL XEDTR 0638|14OX_78_PE9   16    1 319 1.00 ----------------------------------RTLHLSSGKCE-GL----LQCKPDETYKTLVYTATHSYAVWFGGIVNEKAFDFFMIA-SKILTLGSE-MCWV---SAFQVCFLVIILKISYYGNNAEFRVDYAVHKITTIFFDFSCRLTQC-SLKNVFVPYFSYAVPLRTLHLISQETTIKLCACKCGSNCASTFCIVWSGTLVLFPLYGIRAEQTR---KSSKRNWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CORGOX_78_PE9                 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
//