ID  265451 PHOGENOM6 277 seq.
AC  HOG000265451
IO  0
KW  HOG000265451 // 
LA  1158
ND  277
NF  125
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML -d aa -q -n 1 -b -4 -m JTT -v e -c 4 -a e -s BEST
CC  -!- GBLOCKS OPTIONS -b1=63 -b2=63 -b5=a Gblocks alignment: 478 positions (41 %) in 11 selected block(s)
TR  (((((((((((((((((((((NOISO|TARSYGS_1205_PE1:0.033345,(((((((NOISO|TURTRGS_2665_PE2:0.031766,NOISO|LAMPAGS_487_PE1:0.039003)0.000000:0.000001,(NOISO|PIG7_138_PE36:0.023614,NOISO|BOVIN23_27_PE6:0.032632)0.826000:0.007676)0.920000:0.009439,NOISO|HORSE20_51_PE8:0.035195)0.667000:0.001794,(((NOISO|SORARGS_995_PE1:0.091585,(NOISO|MYOLUGS_845_PE1:0.090084,NOISO|ERIEUGS_1257_PE1:0.044797)0.725000:0.007889)0.890000:0.010698,((NOISO|FELCAGS_681_PE1:0.021242,NOISO|AILMEGL192431_1_1_PE2:0.018028)0.237000:0.002449,ENSCAFG00000002210|CANFA12_24_PE9:0.036010)0.904000:0.009830)0.839000:0.005179,NOISO|PTEVAGS_3017_PE2:0.034317)0.782000:0.008289)0.772000:0.005230,(NOISO|RAT9_PE250:0.009796,NOISO|MOUSE1_PE163:0.027677)1.000000:0.064754)0.851000:0.008019,(((NOISO|PONPY6_55_PE2:0.006872,((NOISO|PANTR6_HLA_HAP1_55_PE10:0.000001,(NOISO|PANTR6_55_PE10:0.000001,NOISO|GORGO6_57_PE7:0.002282)0.000000:0.000001)0.000000:0.000001,ENSG00000096093|HS6_PE2434:0.004566)0.888000:0.004590)0.760000:0.002279,NOISO|MACMU4_54_PE10:0.002273)0.952000:0.013622,ENSCJAG00000011346|CALJA4_57_PE5:0.015003)0.805000:0.010569)0.769000:0.004134,((NOISO|DASNOGS_1013_PE1:0.023556,NOISO|CHOHOGS_1167_PE1:0.031064)0.895000:0.013583,NOISO|CAVPO12_51_PE7:0.210263)0.915000:0.015279)0.696000:0.002994)0.861000:0.005494,((NOISO|PROCAGS_5894_PE1:0.033495,NOISO|LOXAF0_115_PE1:0.018630)0.802000:0.012242,NOISO|ECHTEGS_6782_PE2:0.079792)0.920000:0.013709)0.795000:0.007840,((NOISO|RABIT12_43_PE7:0.004870,NOISO|OCHPRGS_5511_PE4:0.042233)0.962000:0.023664,NOISO|OTOGAGS_336_PE2:0.050722)0.000000:0.004765)0.819000:0.013318,NOISO|SPETRGS_808_PE1:0.051391)1.000000:0.085126,(NOISO|MONDO2_311_PE5:0.079554,NOISO|MACEUGS_1454_PE1:0.099032)0.999000:0.112407)0.962000:0.054319,ENSOANG00000003986|ORNANX1_5_PE8:0.191180)0.427000:0.033138,((ENSTGUG00000013278|POEGU3_113_PE8:0.218272,ENSGALG00000016674|CHICK3_PE1617:0.063463)0.995000:0.076896,NOISO|ANOCA112_1_PE15:0.150098)0.235000:0.024467)0.998000:0.091215,NOISO|XENTR63_3_PE10:0.224163)0.957000:0.076258,((NOISO|GASACGROUPXVIII_10_PE4:0.146299,(NOISO|ORYLA24_7_PE42:0.427160,(NOISO|TETNG14_PE238:0.073120,ENSTRUG00000007418|FUGRU211_PE39:0.141148)1.000000:0.215304)0.799000:0.045820)0.991000:0.132696,NOISO|DANRE20_51_PE4:0.265840)0.999000:0.164955)0.984000:0.091048,(NOISO|SCHMA_223_PE7:0.581383,(NOISO|SAROS1_1_6590:0.175423,NOISO|MONBE_1_3529:0.420758)1.000000:0.350994)0.296000:0.043294)0.741000:0.021040,((NOISO|STRPU_24446_PE22:0.250902,(NOISO|CIOSAREFTIG_209_PE57:0.017248,NOISO|CIOIN2Q_8_PE72:0.018123)1.000000:0.191964)0.304000:0.038740,NOISO|NEMVE_3966_PE2:0.228666)0.984000:0.082429)0.203000:0.053523,NOISO|TRIAD_1040_PE20:0.371133)0.850000:0.032028,((NOISO|PEDHC_840_PE6:0.320243,NOISO|APIME_7579_PE4:0.563492)0.670000:0.106965,((NOISO|CULQU_2786_PE4:0.088942,NOISO|AEDAE_513_PE15:0.038140)0.974000:0.082474,AGAP003805|ANOGA_10_PE3362:0.096619)1.000000:0.477167)1.000000:0.334532)0.820000:0.052902,(NOISO|SPIPN_1_3096:0.233658,(NOISO|ALLMA_1_3194:0.005114,NOISO|ALLMA_1_10477:0.007748)1.000000:0.385157)0.999000:0.208405)0.977000:0.130595,NOISO|THTRA1_1_3474:0.704473)0.548000:0.046344,((((((((((NOISO|POEGU1_6_PE4:0.235378,ENSGALG00000016221|CHICK1_PE1938:0.090107)0.948000:0.044078,NOISO|ANOCA118_2_PE5:0.151860)0.935000:0.031576,((((((NOISO|PONPYX_45_PE2:0.007837,((ENSGGOG00000012642|GORGOX_47_PE1:0.002265,ENSG00000183690|HSX_PE627:0.002264)0.000000:0.000001,ENSPTRG00000021820|PANTRX_45_PE1:0.000001)0.760000:0.003623)0.756000:0.004690,ENSCJAG00000010837|CALJAX_44_PE4:0.278182)0.020000:0.003681,ENSMMUG00000016391|MACMUX_43_PE2:0.011156)1.000000:0.086103,NOISO|DIPORGS_5936_PE1:0.144251)0.946000:0.023877,(((((NOISO|SPETRGS_5187_PE1:0.102293,NOISO|CAVPO33_15_PE1:0.209223)0.674000:0.006725,(((NOISO|TURTRGS_3257_PE4:0.127734,(((NOISO|PROCAGS_6625_PE1:0.128760,NOISO|LOXAF56_8_PE2:0.069269)0.982000:0.067693,(NOISO|CHOHOGS_7000_PE1:0.075232,NOISO|DASNOGS_6375_PE1:0.027405)0.759000:0.028844)0.994000:0.050753,((NOISO|CANFAX_39_PE6:0.030874,NOISO|AILMEGL193784_1_PE2:0.036340)0.638000:0.014382,NOISO|FELCAGS_4317_PE1:0.102684)0.593000:0.012544)0.564000:0.002050)0.806000:0.005463,(NOISO|LAMPAGS_3135_PE1:0.100265,NOISO|HORSEX_37_PE3:0.102263)0.449000:0.009822)0.170000:0.004482,NOISO|PTEVAGS_3449_PE1:0.113131)0.917000:0.014008)0.442000:0.013057,(NOISO|TARSYGS_7371_PE1:0.079337,NOISO|RABITX_31_PE1:0.150620)0.872000:0.023180)0.734000:0.003255,NOISO|MICMUGS_4326_PE4:0.064861)0.793000:0.009155,(((NOISO|TUPGBGS_5011_PE1:0.165509,(NOISO|SORARGS_6322_PE1:0.248048,NOISO|MYOLUGS_5257_PE1:0.186158)0.916000:0.041434)0.055000:0.020487,(NOISO|RATX_PE134:0.027352,NOISO|MOUSEX_PE271:0.047171)1.000000:0.104089)0.788000:0.007975,NOISO|OTOGAGS_2766_PE2:0.156673)0.811000:0.008964)0.842000:0.016823)1.000000:0.213924,(NOISO|MONDO4_20_PE1:0.105245,NOISO|MACEUGS_8841_PE1:0.100336)0.997000:0.070110)0.977000:0.051716)0.998000:0.099675,((NOISO|ORYLA21_15_PE13:0.387599,ENSGACG00000009339|GASACGROUPXVI_19_PE13:0.188810)0.989000:0.105334,NOISO|DANRE9_36_PE23:0.115458)0.997000:0.088044)0.948000:0.061731,(((NOISO|STRPU_427_PE1:0.000001,NOISO|STRPU_14080_PE2:0.000001)1.000000:0.228423,(NOISO|TRIAD_1008_PE963:0.287182,NOISO|NEMVE_4543_PE7:0.174837)0.941000:0.057165)0.159000:0.029840,(ENSCSAVG00000010364|CIOSAREFTIG_30_4_PE69:0.032264,NOISO|CIOIN55_PE79:0.022752)1.000000:0.165986)0.862000:0.048400)0.916000:0.068187,NOISO|SCHMA_420_PE1:0.398310)0.805000:0.069177,(NOISO|SAROS1_1_1270:0.283898,NOISO|MONBE_1_8618:0.311311)1.000000:0.344441)0.818000:0.034393,((NOISO|PEDHC_61_PE45:0.500504,NOISO|APIME_1002_PE5:0.420816)0.299000:0.101896,((NOISO|DROMEX_17_PE25:0.239509,NOISO|DROME2R_17_PE38:0.218459)1.000000:0.267301,((NOISO|CULQU_3125_PE9:0.097780,NOISO|AEDAE_3558_PE14:0.067478)0.938000:0.056469,AGAP003339|ANOGA_10_PE2750:0.163858)0.999000:0.169767)0.998000:0.211673)1.000000:0.407287)0.708000:0.048410,(NOISO|SPIPN_1_3105:0.279710,(NOISO|ALLMA_1_4:0.015775,NOISO|ALLMA_1_10562:0.007146)1.000000:0.315034)0.997000:0.191734)0.765000:0.099297,NOISO|THTRA1_1_4500:0.593909)0.959000:0.091211)0.855000:0.093604,NOISO|THAPS_1_PE254:0.928372)0.482000:0.056339,(NOISO|MICSR_4_PE427:0.411129,NOISO|CHLRE_PE9091:0.474804)0.989000:0.257013)0.786000:0.116710,NOISO|PHSOJ1_1372_PE72:0.755180)1.000000:0.799369,NOISO|OSTTA_11_PE206:0.287999)0.948000:0.117468,NOISO|OSTLU_8_PE183:0.000001,NOISO|OSTLU_16_PE113:0.000001);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH CLUSTALOMEGA
AL  NOISO|AEDAE_3558_PE14        1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNSF--PDIS-------------QTKFNKSHHFDRWRNI-CMLADRKRPG-IGGK-------QYSPTDGP-----------------EYCL--------PSLY------PPR--QGPLLPSWLTYDRKVLCFHGFFQETLTEVDRIPYQIRK--------------------------VKILYYLEDDTMQVSEPRT---MNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDGEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDEFTRKFLN-RLGISVQ--ESVEPPIDPSTELRKKQDAAKLA--K---------------------------RPAYKIDTLG--KFLEFDRKVLRFQGFWDDRSSLFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-LNSGRD--SNGMFLRRGRLPKQFER----LPVMGESTPVTVLNVIGGGL--------KGGRYLTD---------------CVGIGRVDDNYYKDSDLAI-GKTINVYGRRVILTGCD-------YSTSDYYRIKYGI--E--DFTPIPGYSVTKN----------------------------------EFERRYRRERQLPPYNG--WGSHEDSEGNCITV--EPTP--PKIDFRKFVVYD-----RCNLRFGARMISNI------KENNDRFFVITYYLSDDTVSVYELMIRNS----GFMGGEFMKRQRILLPNQ---DIFTPARPQYFTAQDFYLGATVILQDHKFHVTNADIYALSFMETYCEE---FPLSN--VSKIVLKIRNA---------LR-----PIYKEYVAKHMAKVEHKKVDGR---SVATVTYDALR-------DMLLELLGD-------QIVEQEIVT----LCRQFSAESKKHFNCDKELVRSAIHGELTRQLWNDLERTKEHMYHLDPTADEWMSPRN--IVVTVKACRIPLDNALID---AMLE-VLNRNDR---------GDIEIRDFLNMLNPMETPC-KPLQPLNIKHDVCY-------------------FTP--YRVTGNLVDWDKLLSSI-DLETNLTAQTS-----------------------------------
AL  NOISO|AEDAE_513_PE15        1 515 1.00 ------------------------------------------------------MDDLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQCFKYLNGYPIP--VKPICG-LGGE-------QLNEDSIYYCTDE----TDAVLYDPILTY-GRL--------------RKLP-AKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESPKETFRIRY--------------------------VNILYFLEDDTMTVLEPVI---ENCGYPQ---GRLVRRGRIL---KNC----L-GEPY--SWKDLNIGIDLEIHGYVFHVTD-CDPFTKEFLL-SNGIELN--EMEFPPPDPAMNERSISERQNFKHHK---------------------------MYPVPQDKLR--KYLEYQGKVLHFDCLLDEPDQPGGERMTYKLFYFLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQKLPKNWKDLPVTYPS------------------------------------------ISM----ELSDHEVSEYYSPRDLLV-GGTIFVFGRKFLLLDCD-------RFTRSYYEKMLKI--V--QPDAVELGNRE----------------------------------------DRIPRKELPTYLG--LGTPEDSIASHHSL--VPKS--PRKDVVTYLVNM-----NKFLRYGCVLDNAH------PEDSIRRFVLSLSLADGTISIMESTIRNS----GIRGGRFLSPKKVWKPDC------NPDAPEYYTAKDFFIGAIIIVFSHRFRIVSTDLYVYR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|AILMEGL192431_1_1_PE2     1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGE-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-TILTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVMEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLT---K-----NDQGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRNYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKILVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGL--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKPELPPYNG--YGLVEDSAQNCFVL--IPKA--PKKDVIKMLMYD-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLASDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPSS------TADNPIYYGPTDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSIQNRVQRQ----------------EAPA----PGL--------------------------------------------------ENKQTK--------------EDPGVQELEALIDTIQKQLKDHPC-KD-NIREAFQTYDKEASGYVDKEM--FFKICDSLNLPTDDSLIK---ELIR-LCPHRE----------DKINYHHLVRAFSS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|AILMEGL193784_1_PE2      1 732 1.00 ----------------------------------------------------------------------VG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-SMLVSEDKPG-IGG-------ELLLGQKMQ--------------PK-------------YSVF------PKGM-GS-DAPSWVAFDKQVLSFDAYLEDEVPDKRQENYRIRC--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEL---KNSGMPQ---GTFIRRHRIS---LPP--P-DDDQFY--TMHHFNINIDIVFYGRTFKIYD-CDTFTKNFLK-KIGVKVN--PPGQCPEDPYMKMRRETLD--CREPL---------------------------RPYESFDTLK--QFLEYDRKVLRFFCLWDDSASMFGDRRELILHYFLSDDTVEVKEVML-HNSGRD--PM--FLQRRKLPKYGPP---GVYQPGQITDRTVLNMYGGLR------VNRVDGYLLDKYM---------------LGKVDEEFYKDSDLFI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKKYYKTKYGI--E--NFTSIPCEAP----------------------------------------PPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--VLKP--YQRNFKKFMEKDSYGNISNTLRFFGKLFTHK------CADLNRMFVISYFLSDDTISVFEPIERNS----GITGGKFLKRIRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGAKVNVNGYLFLLVNADEYTLNYMETNSDK---FPMSS--IELILEKLKEE----------------ESKSGEIRKVF-----IAADSK---HRKMVDYNTFR-------DIILSLTVG-------KLTEHEVIT----LARHYQVPEDT--RPDMNVLMAQAHEQLKKNTFENFERLIATCVYEDREKKKVLPSKD--IKRLCKSSRLPLTDDLLG---SILSG-FKDS-E---------EQINYESFFCALNWRMNPM-PEFEAPSYLKERC------EDEWL---------GMP--SPIPVKYVNYVRILKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_10477         1 610 1.00 -----------------------MSPVGSAARRRVQPVS----------PPPGADIDIPFLPGNQF-QD-VF-------------KGDYRKAHLLGYKNGY-TVPRDM-LTHAAGFPQTETELRHLIESSSV--------------AP-DLQYGGKI----------SLA-RPPT-QPAFIPSFVMYDKVVLRFRAYFKQTMHDSV-EQYLLRQ--------------------------VMILYYLEDDSIAVTEPPK---ENSGILQ---GVLIKRQRLP---KNS------TDFY--TIADFNHGVNVTFYGKTFHICD-CDEFTANYMRDNLNMTLN--PPEPMPVDKYLSARVR--PVATH-P-----------------------------SAPREDKLC--KFLQHDRHVLRFYCVWDDG----GELREFVMHYYLVDDCVEVREVHK-PNDGRD--PCPLLLKRQQLPKAFHE---------------------------------------------------------LTDLTEGKYYNWRDLRT-GGVVNVLNRRFVIRDCD-------DFTRKFYKDNLSV--D---LVPLKMSAPP----------------------------------------PPEIKREYPPYNG--FGSEEDSLQSCQHL--VLQP--PKKEFLRLVE-------SRVLRFVAVMDSRH------REDKTRKFVISVHVPEDMVSIYEPPQRNN----GTLGGKFLEKTKVLFPGF---SRQ---HPKYYTASDFFVGGVVTMHAHTFQLLDADEAVYTYMEANSDK---YPVAD--VNRVLGKVHAAGLWRALMEVLG----APGDEPVPLDAF-----KRA-------------LLLA-------RPGTP-------AATAPLVLHEVIT----VYRHQVALRDA-------FAAAAAQ-------------------------------------------------------------------------------QHGHAVA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_10562         1 672 1.00 MSQQRTVHFSSSPPSRPNSGSPAASPRAAAN--ARSPTRPPTVGQVNPHLVCDVRASLPFLPGHQF-NFNGDRRDLTPRLPANGQKPNFRKSHAFDYSNTV--PVFKEDRPG-IGG-------VLLPGQDEK--------------RV---QTSAHQ----LQQL------VSDP-NAESVPAWIAFDRKVLRFYAYFQEAVQERREEQFRIRK--------------------------VNILFYLEDDTVHVIEPRG---QNSGIPQ---GTLIRRHRMP---RPGTDP-HNAQYY--LFSDLSVGKEVTFYARTFKIVG-CDAFTRDFLT-SLAIPVA--PNSDYPNDPHESHRRE-VLARMR-PT---------------------------RPVPPRPSLK--KFLENDRKVLRFYSVWDDTTSAFGDARKLVLHYFLADDTMEIHEHIA-PNSGRD--GNTAFLKRGKVPKRIKV------------------------------GSS-----------------------QAVVPRSEDFYTDRDLMI-GAVLNVYGRPFLLCDCD-------EFTKEYFRDRYGL--H--DFTPIPYDAIYLEHAAM--PDVPLMPLLGPLG----------GQVGSAPAPAAATAYVPPEYNG--WGSEEDSLGSCLAL--TPKP--PKKDVKKDHYYG-----QTVLRFAAVLNTAR------QVDRERRFVVTYHLSDDTVHVFEPHQRNS----GIVGGKWLERCRVKVPGT----------ARSLSTHDLYLGAELVLAGFPFVIIGADEFALRYMDAHPHQ---FPNHM--PRGHVTTAFVP------SDMER-GRVR-----------------FADPD---PEAVHDAA-------------------------------------QAGNVPFAPAGGA--GDG---------------------ESEDMARYDSKAALGASV-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_3194         1 612 1.00 -----------------------MSPVGSAARRRVQSVS----------PPPGADIDIPFLPGNQF-QD-VF-------------KGNYRKTHLLGYKNGY-TVPRDM-LTHASGFPQTETELRHLIESSSV--------------AP-DLQYGGKI----------SLA-RPPT-QPAFIPSFVMYDKVVLRFRAYFKQTMHDSV-EQYLLRQ--------------------------VMILYYLEDDSIAVTEPPK---ENSGILQ---GVLIKRQRLP---KNS------TEFY--TIADFNHGVNVTFYGKTFHICD-CDEFTANYMRDNLSMTLN--PPEPMPVDKYLSARVR--PVATH-P-----------------------------SAPREDKLC--KFLQHDRHVLRFYCVWDDG----GELREFVMHYYLVDDCVEVREVHK-PNDGRD--PCPLLLKRQQLPKAFHE---------------------------------------------------------LTDLTEGKYYNWRDFRT-GGVVNVLNRRFVIRDCD-------DFTRKFYKDNLSV--D---LVPLKMSAPP----------------------------------------PPEIKREYPPYNG--FGSEEDSLQSCQHL--VLQP--PKKEFLRLVE-------SRVLRFVAVMDSRH------REDKTRKFVISVHVPEDMVSIYEPPQRNN----GTLGGKFLEKTKVLFPGY---SRQ---HPKYYTASDFFVGGVVTMHAHTFQLLDADEAVYTYMEANSDK---YPVAD--VNRVLGKVHAAGLWRALMEVLG----APGDEPVLLDSF-----KRA-------------LLLA-------RPGTP-------AATAPLVLHEVIT----VYRHQVALRDA-------FAAAAAQ-------------------------------------------------------------------------------QQHHGYAAE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ALLMA_1_4           1 679 1.00 MSQQRTVHISSSPPSRPISGSPTASPRAAAG--ARSPTRPPTVGQVNPHLVCDVRASLPFLPGYQF-NFN--------------------DSHAFDYSNTV--PVFKEERPG-IGG-------VLLPGQDEK--------------RV---QTSAHQ----LQQL------VSDP-NAESVPAWIAFDRKVLRFYAYFQEAVQERREEQFRIRKCVSNDSLQHRDPLASSHWTGPHYHHRVNILFYLEDDTVHVIEPRG---QNSGIPQ---GTLIRRHRMP---RPGTDP-HKAQYY--LFSDLSVGKEVTFYARTFKIVG-CDAFTRDFLT-SLAIPVA--PNSDYPNDPYESHRRE-VLARMR-PT---------------------------RPVPPRPSLK--KFLENDRKVLRFYSVWDDTTSAFGDARKLVLHYFLADDTLEIHEHIA-PNSGRD--GNTAFLKRGKVPKRIKV------------------------------GSS-----------------------QAVVPRSEDFYTDRDLMI-GAVLNVYGRPFLLCDCD-------EFTKEYYRDRYGL--H--DFTSIPYDAIYLEHAAM--PDVPLAPLLGPLG----------GQVGSAPAPAAATAYVPPEYNG--WGSEEDSLGSCLAL--TPKP--PKKDVKKDHYYG-----QTVLRFAAVLNTAR------QVDRERRFVVTYHLSDDTVHVFEPHQRNS----GIVGGKWLERCRVKVPGS----------SRSLNTHDLYLGAELVLAGFPFVIIGADEFALRYMDANPHQ---FPNHM--PRGHTMAAFVP------SDMER-GRVR-----------------FADPD---PEAVRDAA-------------------------------------HAGNVPSVPGGGA--GSE-----------V---------EGEGMARFDSKAALGASV-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ANOCA112_1_PE15        1 641 1.00 -------------------------------------------------MSSQPVQGLPILPGSTF--RDPT-------------KTAFHRSQTLSYKNGFAFK--QTPTVG-IGGT-------RLYVNQLS-QAE---LDELSNKR-PTLTY-GQP--------------KQAP-PSDFIPAHVAFDKKVLKFDGYFQEDVPISTEEHFRIRQ--------------------------VGIYYYLEDDSMSVMEPIV---ENSGMPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDCGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDAFTETFLQ-SQGIELN--PPEKMIFDPYTELRNM--PLRMY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDRMVLRFYAIWDDTVNMFGENRCFIIHYYLADDTVEVREVHE-RNDGRD--PFPVLIRRQRLPKRIVENKGTFPS------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWFTSKDFAV-GKSTTLLGRSFFIYNCD-------EFTRQYYQDKFGI--T--DFQPVNIKKQPP----------------------------------------EEIKQIIPPYNG--YGFLEDSLQNCFSL--IPQP--PRKNIIKMLEND-----RKVLRYAVRLESPR------PEDEKRQFILSYCLATDMISIYEPPVRNS----GIIGGKFLGKTRVPKPGS------STENPVYYEPSDFTVGAMVEVFSHRFIIVDVDEYVMNYIEHNLES---FPASV--VESMRNHFAPR----------------KAAK----EAL---------------------------------------------------KKIPSH----E----------SYTQELDAFIKQIQEHMRRHNYLPDSNMHAAFLEQDKKGSGLLNKEE--FFALCDHFKVPIDDPIFQ---QLIK-LCSHGE----------DQINYPSFLKAFQC------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ANOCA118_2_PE5        1 749 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNSF-NRNLG-------------KEKFHKSQHWSYCNKV-SMLVGEDKPG-IGG-------EPLPGQKLK--------------PK-------------YTVF------PRGL-GS-DAPSWVAFDKQVLSFDAYFDEEVPDKNQELYRIRH--------------------------CKIYFYLEDDTIQVVEPQV---KNSGIPQ---GTILRRHRVP---LPP--P-NEDQFY--TIDNFNLDTDIVFYGRRYRITD-CDQFTKIFLR-KMGVRLN--PAQNRPDDPYTKERQK-LIDSMT-PL---------------------------RPYERFDTLR--QFLEHDGHVLRFYGIWDDTETMFGDAREMVLHYFLSNDTIEVKEVIP-LNSGRD--ATPLFLNRQKLPKYAPV---GLYQPGTITDRTVLNVFGGLV------GNKGR--------------YILD--NCKTGAVHQEFYKDCDLRI-GSTINVWGRRILLCDCD-------EFTKEYYRTRYGI--Q--DFTPIPYKAPP----------------------------------------PVKVERIVPPYNG--FGSEADSLCACLRL--LPKP--PQKDFKKFMEKDRQGLESNILRFLAQFITTD------PIDKDRKFIISYFLSDDTIQVFEPPQRNT----GVIGGKFLERGKIKKPGQ---EIYKSELPEYYTAVDLYVGAKVCFHDHVFLLVDADEYAFNYMEKHANEASCFPMAN--INIIL---NKL------KVIGE-P--R---SREIKQIF-----AATDPQ---HTTVIDYDEFR-------NLMLNISDG-------KLSEHEIMT----IGRYYSVRDEN--EMDVTYLLAVSQELLKKNNYENFAQLFAHLAYNDRDRCGLLASDK--CRTVCKSFRLPIPDDLLR---ALLT-ACEGC-K---------DQVNYKKFVDGLNWRLHPI-PAFQTILI-PLQYE------DEWS---------GQP--PTLPVKKIKYLPLIEDVFGINN------------------------------------------
AL  AGAP003339|ANOGA_10_PE2750     1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  AGAP003805|ANOGA_10_PE3362     1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_11_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_11_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_12_PE2748      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_12_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_13_PE2746      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_13_PE3358      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_14_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_14_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_15_PE2745      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_15_PE3357      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_16_PE2742      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_16_PE3354      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_17_PE2739      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_17_PE3351      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_18_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_18_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_19_PE2747      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_19_PE3359      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_20_PE2743      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_20_PE3355      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_21_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_21_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_22_PE2742      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_22_PE3354      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_23_PE2749      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_23_PE3361      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_24_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_24_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_25_PE2747      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_25_PE3359      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_26_PE2745      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_26_PE3357      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_27_PE2747      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_27_PE3359      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_28_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_28_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_29_PE2745      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_29_PE3357      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_30_PE2748      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_30_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_31_PE2723      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_31_PE3335      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_32_PE2732      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_32_PE3344      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_33_PE2741      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_33_PE3353      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_34_PE2745      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_34_PE3357      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_35_PE2742      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_35_PE3354      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_36_PE2715      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_36_PE3327      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_37_PE2744      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_37_PE3356      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_38_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_38_PE3327      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_39_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_39_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_40_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_40_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_41_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_41_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_42_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_42_PE3356      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_43_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_43_PE3361      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_44_PE2739      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_44_PE3351      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_45_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_45_PE3355      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_46_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_46_PE3351      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_47_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_47_PE3354      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_48_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_48_PE3355      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_49_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_49_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_50_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_50_PE3361      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_51_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_51_PE3359      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_52_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_52_PE3354      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_53_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_54_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_54_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_55_PE2747      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_55_PE3359      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_56_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_56_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_57_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_57_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_58_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_58_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_59_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_59_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_60_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_60_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_61_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_61_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_62_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_62_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_63_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_63_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_64_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_64_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_65_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_65_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_66_PE2748      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_66_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_67_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_67_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_68_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_68_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_69_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_69_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_70_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_70_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_71_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_71_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_72_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_72_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_73_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_73_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_74_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_74_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_75_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_75_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_76_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_76_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_77_PE2748      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_77_PE3360      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_78_PE2750      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_78_PE3362      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_79_PE2749      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_79_PE3361      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_80_PE2749      1 762 1.00 ---------------------------------------------------MLRCSGLPFLPGNTF--QDIG-------------RSKFHKSHHFDQRNQV-CILVDAKRPG-IGGK-------PLLATDSP-----------------EYTL--------PSLY------PPS--YGPSRPGWLEYDRQVLCFYGYFQESLGNVDRIPYQIRN--------------------------VRILYYLEDDTMQVSEPRT---LNSGIPQ---GCLVTRQRIP---RPP--P-YDSEFT--SLLDLNINHTVQLFDRVYTITG-CDDFSRRFLN-RLGVAVP--GAVEQPRDPATELRQQQDSAKMA--R---------------------------RPAYKIDTLG--KFLQYDRKVLRFKGVWDDRGSVFGDVHELEVLYHLSDDTFEIKEKLP-VNSGRD--SNGMFLRRGRLPKTFDH----LPAMGASTPVTVLNVVGGGL--------KGGRYLND---------------SVGIGKADGNYYRDADLRI-GARLNVYGRMVLLTGCD-------QFTESYYRESYGL--E--DFTPLYGYSAPRE----------------------------------QFVAGRRTERELPPFNG--WGTHEDSEGNCLTL--EPKP--PKINFRKFVAYD-----RCSLRFGARMVSKI------QENNDRFFVISYYLSDDTISVYEIPIRNS----GFLGGEFIKRRKLALPQQ---DPYAAERPACYGPQHFYLGATVRLQDHQFHITNADIYALRFMEQHCEE---FPLSN--LGKIVSKLRDA---------MQ-----PQYKEYVAKHMAKIAQVKIDGR---TVSTITYEALR-------EILIELLGE-------RIVDQEIVT----LCRLFSAESEQPEPCDRELVRSAVHAELNRALWSDLERTKEHIYHLEPTGAEWLTPQR--IRTIVKACKIPLDCALVD---KMLQ-VLNKNGE---------GNISMEDFLTMLNPAAVPS-KPIQPLNIKHDVCH-------------------FTP--YRVTGKLVNWDELLAHI-DLERTLTNQTS-----------------------------------
AL  HAPLOTYPE|ANOGA_80_PE3361      1 674 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGNDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYVNGYPIP--VRPECG-LGGE-------RLNEDSIQFCPEPNGGGNDTVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPYRPHFVLYDQKTLKFNAFFRQAVPESATETFRIRY--------------------------VHILYFLEDDTMTVLEPTI---ENCGYPQ---GRLVRRGRKL---KNA----DREEFY--HWKDLNIGIDVEMHGYVFHITD-CDAYTKEFLL-SNGIELN--EIELLPPDPAMNERSISQRQTFRHHK---------------------------MYPVPDDKLR--KYLEYQGKVLHFDCVLDERDREGGELMTYKLFYYLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMLLRKQMLPKNWKENPVSHPS------------------------------------------IFL----EKSDAEVSEYYSPKDLIV-GTTIFVYGRKFLLLDCD-------GFTRCYYEKALKL--T--QPDRVRLDSSP----------------------------------------KRAPRLEVPSYLG--LGTPEDSLASYHSL--VPKS--PKKDVITYLVNV-----NKFLRYGCVLDTAH------PEDKIRKFVLSLSLADGTITIMESSVDNS----GIRGGRFLSPRKVWLPGC------NPDEPEYYTAKDLHIGATVVVFAHRFKIVSADLYVYRYMQAYPEI---FSPIA--IDSVRNFLLAEGHLK----------------DDLRRAT------EEEYQKLEQ------SDGPSEQGEVQKRLAGFQIGDSNG-----ASPAPIASPRASPVPYGDAQAA-------PFA-------------------------------------EPPEHPCPHPIIPD--EELR------K-AYHTNEP---------DELAIQA----YNVPEDPT-SSR-----------------------------QGSP---KKGSKSVHF---QDDC-----------------------------------------------
AL  NOISO|APIME_1002_PE5        1 752 1.00 ---------------------------------------------------MQQNAQLPCLPGFNF-DTNIG-------------RTNFCRNQFFSKIHDGIYYLSEKY----------------------------------------DKTDPVRF----PSIY------ARGE-AH-ELPSWIAYDGQRLMFKAFFQESVHERN-TAYQVRV--------------------------VNISFFLEDGTMKISEPSV---INSGLEQ---GVLLRRQRIP---MPD--P-VRYRFY--DIIDLNIGKEPEIYGRVYKIVD-CDKFTRQFLN-RMGIPVP--DPIEIPKDPHMELHKQASYERFPKNP--------------------------K---RTIDTLG--DFLKYDRQVLRFYGYWDDTDSLYGIVHDLEIHYFLCDNTMEIKENVP-ENSGRD--TGLMFLRRMKVPKFFS----ELDPLGTNDLFSVLNVLGEDM-------IHGY--------------YTID--PLNTGKVNKEYYKENELSI-GAKINVFGKKIIITDMD-------AFTKEFYRKKYGL--N--EFTPMERPRKRDE---------------------------------ICI----KMEKYIPPYNG--FGSYEDSLGNCFAM--IPQP--PKKDIMKFLLFDKEGFNSHVLRFRAKMISNI------PENEDRIFIIRVFLMDDTISIYELAKRNS----GFTRCEFQRRMPIMLPNQ---EIFVSRKPDYYKSEDFYIGARLNLNNFIFEMISADIYALRYMELHCDK---FPKAD--AKLILEKIRAA---------LK-----PVYKEFIELYTTE--KLKDEDE---------NQILP-------EILLKYLK-------DDITEHEMIT----IARHYSSHEKK-ELHTREFVRQLIHTELIRTLWNDLDRLEEDLHNCDRARLGFLSRER--VYITLRGCKIPIDLELLN---SMLD-HIHTNED---------GKLDYNDMLRFMNVKIDPL-PPALPINIKSALWW---------A-S-------EKQ--PDCGAGIIWC-AFIKDL-DIKIEETDETEKPQELR-----------------------------
AL  NOISO|APIME_7579_PE4        1 635 1.00 ------------------------------------------------------MENLPLLPGYRF--QDPS-------------IKDYRLLQKFHFLNGYRVV--RDRNAG-IGGR-------PIDVASSAYVK-----EEDSAHYDPSLTY-GRV--------------KQYA-YGQFIPHYVHFAQKCLCFKAFFRQGVFNSPDEHFRIRH--------------------------VNILYYLEDDTLCIIEPTV---NNAGFHQ---GKLIRRNKIV---K-----NINGDTF--HWKDFNIGIDICIYGVVYHITD-CDLFTREFLN-SQGIDVG--DKEESPIDPYIELRKNKQKISTC------------------------------ITKIPDDVRR--RFLEYDKMVLLFVATWNN--------DVYHITYFLTDDTIAVREIQK-PNSGKD--PVPMLLKRMKVPKDWKNLPLSYPA------------------------------------------IYM----EYGDPEITEYYTPKDFLI-GSTIFIFNRRFLLHDCD-------SFTRKYYSDMLGI--I--QPEKIPLPTENDV-----------------------------------T---ILPEYKSPPHII--FGTPEDTYASCLSF--IPER--PKKDVIRQLVNF-----PKKLRYSMQMDVIH------PEDKNRDFILEYSLSNGTILIQELEKRNS----GRREGCFLRATLVPKPKT------GRDDPEYYTPQDFYIGAKINIFNHYFIITGTDLFVYRYIETNPEK---FPLEV--RNSIRNYLVKQ----------------NLLSDDIKVET--------------------------------------------------KKIQ--------------DKEDIKLQSIKPAEVSIKRDIDMEECVEHFEA-QTKCKYEGEH-GELRPRTPPPEELCPNL--------ATKPTQLSQ-QCPNIFT----ENKIK------------KRITWDDGMEQ---------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|BOVIN23_27_PE6        1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDLT-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGD-------RLQVNQLS-QAD---LDELASKI-PILTY-GQA--------------RQAP-PAAFVPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSIEEHYRIRQ--------------------------VHIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLS---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDKFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPTDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPR------------------------------------------CVL----EISDKEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYQEKFGI--S--DLPRIDMSKKEP----------------------------------------PPMKQELPPYNG--FGLIEDSAQNCFAL--IPKA--PQKDVIKMLMNE-----NKVLRYLATLESPF------PEDKGRRFVLSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPGS------SVENPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSIQNHIRKQ----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------DGQQ--------------AEEDPGVRDLEALIDTIQKQLKDRPC-RD-NIREAFQIYDKEASGYVDRET--FFKICGSYQLPVDDSLIK---ELIR-MCSHGE----------DKIDYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSCJAG00000011346|CALJA4_57_PE5  1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPLLPGTSF--KDFT-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------HLQFNQLS-QAE---LDELANKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSPEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDSVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--A--DLPRIDVSKQEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKP--PKKDIIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPIYYGPGDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNRVRKR----------------DAPA----PES--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQICDKEASGYVDREM--FFKICESLNIPIDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CALJA4_57_PE6       1 550 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSWPVLKFDAYFQEDVPMSPEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDSVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--A--DLPRIDVSKQEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKP--PKKDIIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPIYYGPGDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNRVRKR----------------DAPA----PES--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQICDKEASGYVDREM--FFKICESLNIPIDDSLVK---EVTC-KR----------------LLLFAF--TYPNSVWIPLCGF---------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSCJAG00000010837|CALJAX_44_PE4  1 748 1.00 ----------------------------------------------------------PLSPDHQK-RREVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSEEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CTIY------PQGD-GS-NVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVPDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYYYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLPQ---GTSIQRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRIFKIYD-CDTFTRNFLR-KLGVKVN--PPVQRPEDPYIKIRREDVYLQSVTPA---------------------------SVYKEKDLFKKSQFLK---ILKKFFKKTSSCLSLF-LRLKLIIDAYVCHRIVYRKYIPP-HIFARD--LNKMFLRRSKLPKNGPT---RVYQPGQITDRAVLNLYGNLK------RNQEDGYLLDRYKLAK---------------VDQKFYKDCAPVPRNSLSMCWGKKVRFYSCND------KFEFSYYWKKSVI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLLNCIDL--KPTP--HQKNFKKFMEKHSYGSENSILRFLAKLDTEK------YADLDRIFVISYYLADGTISVFEPTENNS----GLTGGMFLKRSRVKKPGQ---RVFKRELPEYLKAEEFYIGITVNVNGYLFRLLNADEYTLKYMEQNVDK---YPFSD--LERSLQKVKQE----------------ESRSRELKQVF-----RAADCK---HTKMVDYNTFR-------DIVMTFTHG-------NLSEQESLT----IARHYRVPEET--RPDGDFLLALAQEKFKKNFFENFDRLIYACGYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSFRLPLTNDLLE---SLLS-RFENS-E---------KQIDYKSFFSTLDWRKNPM-PELQAQEYLKERC------EDVWL---------GMS--SPIPAKNIDYLTFLKDTFGLEEE-----------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CALJAX_44_PE5       1 476 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RD--LNKMFLRRSKLPKNGPT---RVYQPGQITDRAVLNLYGNLK------RNQEDGYLLDRYKGRI---------------LAFY-YLDIW---------FFGGSMVTMLCSFVFIYLAKVDQKHNQRKKNI--D--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLLNCIDL--KPTP--HQKNFKKFMEKHSYGSENSILRFLAKLDTEK------YADLDRIFVISYYLADGTISVFEPTENNS----GLTGGMFLKRSRVKKPGQ---RVFKRELPEYLKAEEFYIGITVNVNGYLFRLLNADEYTLKYMEQNVDK---YPFSD--LERSLQKVKQE----------------ESRSRELKQVF-----RAADCK---HTKMVDYNTFR-------DIVMTFTHG-------NLSEQESLT----IARHYRVPEET--RPDGDFLLALAQEKFKKNFFENFDRLIYACGYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSFRLPLTNDLLE---SLLS-RFENS-E---------KQIDYKSFFSTLDWRKNPM-PELQAQEYLKERC------EDVWL---------GMS--SPIPAKNIDYLTFLKDTFGLEEE-----------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CANFA12_24_PE8      1 641 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHRLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLSYKNGYAVV--RRPTVG-IGGE-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-PILTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVMEPVV---ENCGIPQ---GKLIKRQRLT---K-----NDQGDHY--HWKDLNRGINLTIYGRTFRVVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVKNAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLIEDSVQNCFVL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLASDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVAKPSS------TAEDPIYYGPTDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDDYVLKYMENNAAQ---YSPEA--LLSIRNRIQKQ----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------ENKQTRE-------------DPPGVQELEALIDTIQKQLKDHPC-KD-NIHEAFQIYDQEASGFVDKER--FFKICDSLNLPIDDSLIK---ELIR-LCSHGE----------DKINYYDFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSCAFG00000002210|CANFA12_24_PE9  1 649 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHRLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLSYKNGYAVV--RRPTVG-IGGE-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-PILTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVMEPVV---ENCGIPQ---GKLIKRQRLT---K-----NDQGDHY--HWKDLNRGINLTIYGRTFRVVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVKNAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLIEDSVQNCFVL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLASDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVAKPSS------TAEDPIYYGPTDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDDYVLKYMENNAAQ---YSPEA--LLSIRNRIQKQ----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------ENPKWCT----EGPTL-EDLRESGVQELEALIDTIQKQLKDHPC-KD-NIHEAFQIYDQEASGFVDKER--FFKICDSLNLPIDDSLIK---ELIR-LCSHGE----------DKINYYDFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CANFAX_39_PE6         1 674 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QQVLSFDAYLEDEVPDKSQGNYRIRR--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEL---KNSGMPQ---GTSIRRQRIS---LPP--P-DEDQFY--TVHHFNINIDIIFYGRTFKIYD-CDTFTKNFLK-KIGVKLN--PPGQCPEDPYMKIRRETLD--CMKPL---------------------------RPYESFDTLK--QFLEYDRKVLRFFCLWDDSATLFGDRRELILHYFLSDDTIEVKEVMP-HNSGRD--AMSLFLQRRKLPKYGPP---GVCQPGQVTDRTVLNIYGGLK------ENRVDGYLLDKYK---------------LGKLDQEFYKDSDLFI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKTYYKTKYGI--E--NFTSIPCKAP----------------------------------------PLPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--VPTP--HQRDFKKFMEKDSYGNISNTLRFFAKLITHK------CADVDRMFVISYFLSDDTISVFEPIERNS----GITGGKFLKRIRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGATVNVNGYLFLLLNADEYTLNYMETNSDM---FPMSS--IELILQKLKEE----------------ESKSREIKQVF-----TAADCK---HTKMVDYNTFR-------DIIMSLTVG-------KLIDHELIT----LARHYRVPKDP--CPDMSVLMAQAHEQLKKNTFENFESLISTCVYQDREKKKVLPSKD--IRRLCKSFRLPLSDDLLG---SILSGRFEDS-E---------KQINYESFFCALNWRINPM-PELEATLYTKERC------EDEWL---------GMP--SPIPVKYINYMRLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|CAVPO12_51_PE7        1 645 1.00 -------------------------------------------------TMSNPVHGLPFLPGTSF--RDST-------------KIAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVA-IGGD-------RLQVNQLS-QAE---LDELARNA-PFLTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAYVAFDKKVLKFDAYFQEDIPASAEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSIIILIHIQIKSDSIIL---NHLLKNSSAI---A-----QTESTHYQYHCISFFWGREIANYNLHYRIESVGDSISKAFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PVRKY------------------------------VTPSNFDQLR--RFLTFDKKVLRFYAIWDDTDSMFGECQNYIIHYYLMDDTVEIQEVHE-RNDGRD--PFPLLMNRRRIPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------EFTRQFYKEKFGI--A--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPIKQELPPYNG--YGLLEDSAQNCFAL--IPKP--PKKD-IKMLLSD-----NKVLRYLAALESPV------PEDKDRRFIFSYFLATNTISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRSRVMKPFS------PVDNPNYYGPGDFFIGAVIEVFSHRFVILDTDEYVLKYMESNAEQ---FSPEA--IASVQNHIRKQ----------------EAAA----PEL--------------------------------------------------ENKQ--------------AEEDPSIHELEALIDTIQKQLKDHPC-KN-SIHEAFQSHDKEASGYVDRDT--FFKVCDSLNVPVDDSVVK---ELIR-LCSPGE----------DRVNYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CAVPO33_15_PE1        1 752 1.00 -------------------------------------------------------MHFVVEEGNSGNISQAG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSEEKPG-IGG-------EPLLGQQVK--------------SK-------------YSTY------PKGE-GN-DGPSWVVFDRQVLCFDAYLEDELLDKSQEIYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIEVNEPEV---KNSGLPQVCTGTSLNAHKIESCLWTP--I-ESPFKY--NIYPIEVNIDIIFYGRTFKIYD-CDKFTKNFLR-KIGVKLN--PPGQRPEDPYLKMRKETLD--HVEPL---------------------------RPYESFDTLK--QFLEYDGKVLRFFCVWDDSASLFGERRELVLHYFLSDDTIEIKEILP-ENSGRD--TRSFFLRRSKLPKYGPP---GVYQPGQITNYSVLNVFGGLS------NQQKYGFMMDKHK---------------LGKIHQEFYKDSDLFL-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKSYYKTKYGI--E--NFTSVSCKPP----------------------------------------PPPKIERKFPPYSG--FGSEEDSLRSCLSL--KPMP--Y---QKKFPKEDSYGNIGNVLRFFARLITVN------CADADRMFVISYFLNDGTLSVFEPIERNS----GHTGGLFLKRTRVKKFGQ---EVFKSELSEYIKAEELYVGAKVNVNGSLFVLLSADEYTLNYMERNADK---FPLSN--IKLILQKLKEE----------------ESKSREIKQIF-----AAADCN---HTKMMEFNAFR-------NLLLDITFN-------KLTDQEILT----IARHYRVPEDM--RTDVNLLIAQAQQKLKKNMFEHFDRVISSCVYEDREKKNVLPNRD--IKRLCKSYRFPLTGDLLE---ELMS-RFEDN-E---------GQINYKSFFHVLNWKTNPV-LELQSSSYLKEKC------EDVWF---------GMP--SPIPVKFVRYLDLLMDAYGVEQE-----------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CHICK1_PE1937       1 746 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGFSL-GRNVG-------------KEKFHKSQHWGYCNNV-AMLLAEDKPG-IGG-------EPLPGQKLI--------------PK-------------SSVF------PAEL-GC-GAPAWLAFDKQVLSFDAYFEEEVPDKNQEPYRIRH--------------------------CKIYFYLEDDTIQVLEPQV---KNSGIIQ---GTIVRRHRIP---LPS--P-NEDQFY--TIDHFNINAEVIFYARRYKIID-CDQFTKHFLR-KMGFKLN--PPGNRPDDPYTKERQK-ILDSMN-PL---------------------------RPYERIDTLK--QFLEHDGHVLRFYCVWDDPESLFHDPRELVLHYYLSDDTIDIKEVIP-VNSGRD--VVPLFLRRDKLPKYAPT---GLYQPGTITSRTVLNVFGNLV------GNRGR--------------YILD--NRKTGAVHQEFYRDSDLKI-GAVINVWGRQIMLCDCD-------EFTKDYYRTKYGI--E--DFTPVPYKAPP----------------------------------------PPKAEKPIPPYTG--FGSEEDSLCSCMSL--LPKP--PQKDFKKFMEKDRCGLESNTLRFLAKLVTDS------PIDKDRKFIICYFLMMPLYSVFEHSQRNT----GIIGGKFLEKGRIKKPGQ---ELFKSEPSEYFKAQDLFIGARVCFHGHNFLLVDADEYTINYMEKHANE---FAVAD--TGFIF---KKL------KDIAE-P--R---SREIRQVF-----AAADPQ---HTKVIEYDPFR-------NLIVSITDG-------AFSEHEIMT----LGRHYGEKEEY--EIDHHFLLAKAQEQLKKNSFENFEQLSTILVYNDREKCGALPYET--CRTICKSFKLPLSDDLLQ---TILT-MFEDD-H---------KQVNYKKFVDAVNWREHQI-PSFHTIKL-PPKNE------DDWN---------GQP--PFLPVKRIKYLPLLDDLFGKEE------------------------------------------
AL  ENSGALG00000016221|CHICK1_PE1938  1 746 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGFSL-GRNVG-------------KEKFHKSQHWGYCNNV-AMLLAEDKPG-IGG-------EPLPGQKLI--------------PK-------------SSVF------PAEL-GC-GAPAWLAFDKQVLSFDAYFEEEVPDKNQEPYRIRH--------------------------CKIYFYLEDDTIQVLEPQV---KNSGIIQ---GTIVRRHRIP---LPS--P-NEDQFY--TIDHFNINAEVIFYARRYKIID-CDQFTKHFLR-KMGFKLN--PPGNRPDDPYTKERQK-ILDSMN-PL---------------------------RPYERIDTLK--QFLEHDGHVLRFYCVWDDPESLFHDPRELVLHYYLSDDTIDIKEVIP-VNSGRD--VVPLFLRRDKLPKYAPT---GLYQPGTITSRTVLNVFGNLV------GNRGR--------------YILD--NRKTGAVHQEFYRDSDLKI-GAVINVWGRQIMLCDCD-------EFTKDYYRTKYGI--E--DFTPVPYKAPP----------------------------------------PPKAEKPIPPYTG--FGSEEDSLCSCMSL--LPKP--PQKDFKKFMEKDRCGLESNTLRFLAKLVTDS------PIDKDRKFIICYFLSDDTISVFEHSQRNT----GIIGGKFLEKGRIKKPGQ---ELFKSEPSEYFKAQDLFIGARVCFHGHNFLLVDADEYTINYMEKHANE---FAVAD--TGFIF---KKL------KDIAE-P--R---SREIRQVF-----AAADPQ---HTKVIEYDPFR-------NLIVSITDG-------AFSEHEIMT----LGRHYGEKEEY--EIDHHFLLAKAQEQLKKNSFENFEQLSTILVYNDREKCGALPYET--CRTICKSFKLPLSDDLLQ---TILT-MFEDD-H---------KQVNYKKFVDAVNWREHQI-PSFHTIKL-PPKNE------DDWN---------GQP--PFLPVKRIKYLPLLDDLFGKEE------------------------------------------
AL  ENSGALG00000016674|CHICK3_PE1617  1 642 1.00 -------------------------------------------------MSSEPKPGLPFLPGCSF--RDPM-------------KTSFHRSQTLGYKNGFAFS--RLPTVG-IGGE-------RLYVNQPS-QAE---LDELSNTG-PTLTY-GQA--------------KKAP-PSGFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPLSTEEHYRIRQ--------------------------VGIYYYLEDDTISVTEPVV---KNSGIRQ---GKLIRRHRVP---K-----NDHGDHY--HWKDLNRGINITMYGRTYRIVD-CDPFTQVFLE-SRGIELN--PPEKMVFDPYIELRQM--PMRMY------------------------------ITPSDFDQLK--QFLTYDKQVLRFYAMWDDTNSMFGENRPYIIHYYLADDTVEVREVHK-PNDGRD--PFPVFIKRQRLPKTFVDKKKTFPS------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFAV-GKPTTLLGRTFFIYDCD-------EFTRNFYRDKFGI--T--DFQPVEIKKKPP----------------------------------------EEIPQVIPPYNG--YGFLEDSLQNCYSL--FPKR--PRKDVIKMLEND-----HKVLRYQVALESPN------PVDTKRRFILSYFLSNDMISIYEPPVRNS----GIIGGKYLGKTRVAKPGS------TTENAEYYGPSDLTIGSTIEVFGHRFIITDADEYVLNYMESNAES---FPATT--LQSMRDHFHPR----------------QVVE----ETA--------------------------------------------------KSDVPAP----G----------TSKQELDELIARVQEELKLHNYLNYSNIREALLRSDKDESGFLNRAK--FLSVCDSLNVPTSAVLVN---KLID-LCSCGD----------DKINYRDFLRAFPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|CHICK3_PE1618       1 640 1.00 -------------------------------------------------MSSEPKPGLPFLPGCSF--RDPM-------------KTSFHRSQTLGYKNGFAFS--RLPTVG-IGGE-------RLYVNQPS-QAE---LDELSNTG-PTLTY-GQA--------------KKAP-PSGFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPLSTEEHYRIRQ--------------------------VGIYYYLEDDTISVTEPVV---KNSGIRQ---GKLIRRHRVP---K-----NDHGDHY--HWKDLNRGINITMYGRTYRIVD-CDPFTQVFLE-SRGIELN--PPEKMVFDPYIELRQM--PMRMY------------------------------ITPSDFDQLK--QFLTYDKQVLRFYAMWDDTNSMFGENRPYIIHYYLADDTVEVREVHK-PNDGRD--PFPVFIKRQRLPKTFVDKKKTFPS------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFAV-GKPTTLLGRTFFIYDCD-------EFTRNFYRDKFGI--T--DFQPVEIKKKPP----------------------------------------EEIPQVIPPYNG--YGFLEDSLQNCYSL--FPKR--PRKDVIKMLEND-----HKVLRYQVALESPN------PVDTKRRFILSYFLSNDMISIYEPPVRNS----GIIGGKYLGKTRVAKPGS------TTENAEYYGPSDLTIGSTIEVFGHRFIITDADEYVLNYMESNAES---FPATT--LQSMRDHFHPR----------------QVVE----ETA--------------------------------------------------KSDVPAP----G----------TSKQELDELIARVQEELKLHNYLNYSNIREALLRSDKDESGFLNRAK--FLSVCDSLNVPTSAVLVN---KLID-LCSCGD----------DKINYRDFLRAF--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CHLRE_PE9091         1 635 1.00 --------------------------------------------------MSGGAPPIPKLPGYTV-CLPQS-----------LSDKGFKKGQTLTYVNGYQR--EDALAQV-----------KDLPERIAQ--------------ATDGALASGAMGTGVLPAS------MMQD-TATKLPQWVENDRKVLRFYGYFKESVVESNMENHRIRK--------------------------VILYYYLEDDSMHVAEPRQ---DNSGIPQ---GVFIKRHRVT---RD------DGSFF--NPGDFSVGDTVSIYGRNFYLVD-ADSFTREFMAA-RGKEQG--GPLPYPGDPVDVYRATFGMNRGRAPQAREDSPGSTTRRVNDFKAYVEARLGKPSHLLDGDRLR--QFLENNKKVLRFWCVWDERTTMYGDRRPYVLHYYLEDDSVEVLEINE-NNSGRD--PFPVFLKRGPLPKVAVKT-N---------------T------------------------------------TLNPKFRKDQCYNAGDFRL-GLFINVLGRDFYLHDAD-------TFTKQWYKDNLGY--TDEEMSPVDVKEPI----------------------------------------LPKPRAAVPPFNG--YGTIEDSLQNCLSL--VPKP--PKRDLHKLMNKD-----KIILRFVVKMVDTDT-HKHSATDLARRFILSYFMMDDSNLIFEPPVRNT----GIAGGKFLERQKIYKPRS----------EEIYTYLDLYVGATIEVFNRTFELLEADEYTLTYMENYKDI---FVMAD--TDVLIRSLKAQ---------V------SGKEDAVRSSV-----IAADKS---GSGALTGDDLE-------AGLQSAG--------LKFTRHQAIS----LKRRLDKNKTG--TISIEEFLGLLGL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CHOHOGS_1167_PE1       1 595 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGE-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-PMLTY-GQP--------------KQAP-PPEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDIPISDEENYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSIIEPIV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGIDITIYGRTFHIVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPGKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLT----VLRYYAIWDDTDSMFGECQNYIIHYYLVDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLAEHAKDFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYQEKFGI--S--NLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PPKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPFS------LVDNPVYYGPGDFFIGAVIEVFGHRFVILDVDKYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSTQNHVRKQ----------------EAPT----ELE--------------------------------------------------XXXXXXX----XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X--XXX---------XXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXX---XLIR-M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CHOHOGS_7000_PE1       1 733 1.00 ----------------------------------------------------------------------VR-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSGDKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------YSAY------PKGT-RF-YAPSWVAFDKQG-SFDAYMEDEVPDKNQERYRIRH--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEI---RNSGLPQ---GTFIRRHRIS---LPP--P-EEDQFY--TVYHFNINVDVVFYGRTFKIYD-CDPFAKNFLK-KIGVKLF--PPGKCPEDPYLKTWREXXXXXXXXXX---------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXYGPH---GVYQPGQITDRTVLNCYDGLSP------RRVXXXXXXXXXXXXXXXX--------------XXX-XXXXXX-XXXX-------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--X--NFTSISCKPP----------------------------------------PPPKIERKFSPYTG--FGTEEDSLRSCIGL--IPTP--HQRDFKKFMEKDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XITPGMFLRRVRVKRPGQ---EVFKSELSEYIQPEELYVGARVNVSGYLFHLLNADEYTFNYMEKNSDK---XXXXX--XXXXXXXXXXX----------------XXXXXXXXXXX-----XXXXXX---XXXXXXXXXXX-------SIMMNITSG-------KLIDHEVIT----IARRCRVPEDT--NPPVNILIAVAHEQLKKNTFENFDKLIAVCVYEDREKKKVLPRKD--IKRLCKSCRVPLTDSLLE---SLLSXXXXXX-X---------XXXXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXTC------EDVWM---------GSP--SPISVRFINYLPLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|CIOIN2Q_8_PE72        1 326 1.00 -------------------------------------------------MATTRAEGLPFLPGNTF--EDPT-------------KSRFHVTNTLKFKNGYAQQ--HSPSVG-LGGE-------RLTYNQLS-ESE---LDELANKM-PTLTY-GQA--------------KQAP-PETFVPAHLAFDKKVLKFTGYFKETVHESPQEFYRVRP--------------------------VEIFYYLEDDSISVVEPHV---ENSGMPQ---GKLIKRQRLP---K-----DDQGNHW--HWKDLNLGMNVVFYGKAFRITN-CDQFTANFME-SEGLILN--QPESVPQDPYTESRKQ--PLRSY------------------------------TTRSDFDKLK--KFLELDRKVLRFYCVWDDRDSMFGEMRPYVLHYFLVDDTVEIREVHK-PNDGHD--PFPVLLRRQRLPKNRNDVHSSFPM------------------------------------------IVM----ELTDHEVKQWFTP--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CIOIN55_PE79         1 437 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-------GHGGR--------------YILD--SLKTGAVYEDFYTSADLVI-GAVVNVWGRKLVLCGCD-------NFTKEYYKTKFGL--ND-SFTPIKYKSDP----------------------------------------VMKVPRPMPPYNG--FGSEEDSLCSCMGL--IPKP--PQRDFIKFMEKDRHGLESNVLRLVAYMATDN------PIDKDRKFIVSYFLSDDTISFFEPPQRNS----GIIGGKFLERGRIKKPNQ---DLFKSEMSEYFTAADLFVGAKVVFNNFDFVITDADEYAFRYMEQHSNE---FPQAN--LSLIL---EKM------RKATK-E--K---SKDVKEFF-----VLNDPD---NSGTIRYESLR-------NMLAQM-G--------SFSEHEIMT----VGRHYAHREPE--EVDMQLILAVAQEKLKKKNFEDFVRLQEAFSFEDCGNTGKLAAGE--LRTICRAFKFPLPEDVLQ---LLIK-KLSC--E---------GRVDYNDFVSKLNWRENPV-EAVQYQNL-PIKFD------ASWS---------GGDLTKSASVSKVGYASLIEDIFGKQDS-----------------------------------------
AL  NOISO|CIOSAREFTIG_209_PE57     1 549 1.00 -------------------------------------------------MATTRAEGLPFLPGNSF--EDPT-------------KTRFHVTNTLKFKNGYAQQ--RAPTVG-LGGE-------RLHYNQLS-ESE---LDELANKM-PTLTY-GQA--------------KQAP-PETFVPAHLAFDKKVLKFTGYFKETVHESPQEFYRVRP--------------------------VEVFYYLEDDSISVVEPHV---ENSGMPQ---GKLIKRQRLP---K-----DDQGNHW--HWKDLNLGMNVVFYGKAFRITN-CDRFTSNFME-SEGLILN--EPESVPKDPYTEGRKQ--PLRSY------------------------------TTRSDFDKLK--KFLELDRKVLRFYCVWDDRDSMFGEMRPYVLHYFLVDDTVEIREVHK-PNDGHD--PFPVLLRRQRLPKNRNDVHSSFPM------------------------------------------IVM----ELTDHEVKQWFTPQDFAL-GKTLFINGRRLLIYDCD-------EFTKNFYRITTGQ--Q--TFEPVPVTGFAS----------------------------------------ELPKMELPPYNG--FGSLEDSLQNCLSL--VPQP--PKKDFIKMLEND-----HKILRYEACMESVR------QEDRNRRFIISYRLSDDMISIFEPPQRNS----GIIGGKFLEATRISKPGS------DVENPEFYGPGDFAVGATVQVFKHRFTITNCDEYVLKVLEQNADQ---YPVST--IDSIRAIHG------------------RSAQ---PHHD--------------------------------------------------D--K----------Q-EN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSCSAVG00000010364|CIOSAREFTIG_30_4_PE69 1 704 1.00 -------------------------------------------------------MALPYLPGNSF-NKSLG-------------KEKFHKSHHFDYCNDV-SMLVGEQRPG-IGG-------ELLLGQKKR--------------SK-------------HSVF------PKGE-GS-NAPAWVSFDRQVLCFQAYFQEAVHEKREEQYRIRG--------------------------CKIYFYLEDDSIQVIEPQV---KNSGIPQ---GTLIRRHRIP---IPA--P-HDDEYY--TVEHFNVGNELVLYGRKFKLTD-CDAFTKNFLR-KLGVRVN--TPETVPKDPYCNLRNE-MEESMQ-AL---------------------------RPYERTDTLK--QFLDHDRHVLRFDCYWDDADSMFGDTREMVLHYFLADDTIEIREVIP-PNAGRD--AVPVFLKRARLPKSAPL---PLRQPGEKTDRTVLNVFGPM-------GHGGR--------------YILD--SLKTGAVYEDFYTSADLVI-GAVVNVWGRKLVLCDCD-------NFTKEYYKTKFGL--D--EFKALKYKADP----------------------------------------EMKVPRPMPPYNG--FGSEEDSLCSCMGL--IPKP--PQRDFIKFMEKDRHGLESNVLRFVAYMATDN------PIDKDRKFIVSYFLSDDTISFFEPPQRNS----GIIGGKFLERGRIKKSNQ---ELFKSEMSEYITAADLFVGAKVVFNNFDFVITDADEYAFRYVEQHADE---FPHAN--MAFVL---EKL------RKATK-D--K---AKDVKEFF-----VLNDPD---NSGTIRYESLR-------NMLAQM-G--------TFSEHEIMT----VGRHYAHREPE--EVDMTLILAVAQEKLKKKNFEDFVRLQEALSYEDASNSGKLPAGE--LRTICRAFKFPLSEDVLQ---LLMK-KMSD--G---------GCVDYKDFVSKLNWRENPV-EAIQ--------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|CULQU_2786_PE4        1 650 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPKLPGFDF--ANRL-------------RQKHHVPQSFKYTKGYPVP--EKPICG-IGGE-------LLNEDSIYFCTDQ----TDEVLYDPILTY-GRV--------------RHLP-VKPFRPHFVLYDQKTLKFSAFFRQGVPESPRETFRIRY--------------------------VNILYFLEDDSMTVLEPTV---ENCGYPQ---GRLVRRGKIA---KNC----L-GELY--SWKDLNIGIDLEINGYVFHITN-CDPFTKEFLL-SNGIELN--EMEFAPPDPAMNERSISARQSFKHHK---------------------------MYPVAEDKLR--KYLEYQGKVLHFDCLLDEEDQPGGEKMTYKMFYFLEDDTVSIKELKE-NQEGRD--YFPMMLRKQRLPKNWKELPVTYPS------------------------------------------ISM----ELSSAETSQYYSPRDLLV-GGTIFVFGRKFLLLDCD-------QFTRRYYERVLKI--I--QPDAVRVKSPE----------------------------------------PRTPKPTLPIYLG--LGTPEDSIASHHSL--VPRS--PRKDVVTYLVNM-----NKHLRYGCVLDNAH------PEDTIRKFVLSLSLADGTITIMESTIRNS----GIRGGRFLSPTKVWKPDC------DPNAPEYYTAKDFYIGAIIIVHAHRFRIVSSDLYVYRYMQAHPEM---FSTTA--IETVQAYLLAEGHLK----------------EDLRQAI------AEDCKRHPPEDVVDYAIEPRGIGEVDKRLENFTLEEAKK-----D-----------------EQIM-------AAV-------------------------------------AAARHDCPSPVIPD--EEIK------K-GYHSNEH---------GELALQG----QIEGDE--------------------------------------V---VRVGKSVRF---DDQC-----------------------------------------------
AL  NOISO|CULQU_3125_PE9        1 568 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MILHSDPSTELRKKQDAAKLA--K---------------------------RPAYKIDTLG--KFLEYDRKVLRFQGFWDDRSSLFGDLHELEVLYHLSDDTFEVKEKLP-LNSGRD--SNGMFLRRGRLPKQFDR----LPVMGEGTPVTVLNVLGGGL--------KGGRYLTD---------------SVGIGKRDDNYYRDADLAI-GKMINVYGRTIMLTSCD-------RYTQDYYRTKFGC--E--DFTPIQGYSVIRD----------------------------------EYQRRCRQERELPPYNG--WGSHEDSEGNCITV--EPHP--PKIDFRKFVIYD-----RCNLRFGSRMISKI------KENNDRFFVITYYLSDDTVSVYELQIRNS----GFQGGEFIKRARILTPNQ---DIFTPNRPSYYKAQDFYLGTTVILQDHKFNVTNADIYALKFMESHCEE---FPLSN--VSKIVQKIRNA---------LQ-----PIYKDYVARHMSKVVHKKIDDV---SVATVSYEALR-------DMLLELLGD-------QIVDQEIVT----LCRQFSAESKQHVKCDKELVRSAVHAELTRDLWHDLQRTKEHLYHQDPTSDGWMTPSQ--IVKTIKACRIPLDNALID---GMLE-VLNRNHR---------GDIEVSDFLSMLNPIEAPC-KPLQPLNIKHDICF-------------------FTP--YRVTGNLIDWDKLLASI-DLESSLTTQT------------------------------------
AL  NOISO|DANRE20_51_PE4        1 554 1.00 -------------------------------------------------MSINTGHGLPFLPGNTF--RDLT-------------KSAFHRAQTLDFKNGYAQP--RRPVVG-IGQD-------PLLSVNISHSER----NQLITD-IPNLTY-GTD--------------RSHL-PLEFIPAHAAYDKKVLRFYGYFRQEVLHSWDEHFRIRP--------------------------VVFYYHLEDDSICVTEPPV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLS---K-----NPRGDLY--HWKDLNVGMDINLFGEVYRITH-CDPFTQDFME-SQGIVLN--EFESIPSDPYTARRAH--NQQTH--I---------------------------TPYDHNHQLE--RFLALDRQVLRFFALWDDSDSLYGEKRPVTLHYYLVDDSVEICEHHE-ANSGRD--PFPVLLRRQKIPKHIKPTCEPFPS------------------------------------------CVL----EVSPHDVKEYFCPQDFRV-GEEVNLMGRRFLLYDCD-------DFTHKYYQHHHPD--I--PIKPFTVDTRTQ----------------------------------------QDIKRVIPPYNG--FGSLEDSLQNCLSL--IPQP--PKKNVIKLLEND-----HKVLRYAARLDSQN------RLDEGRRFILSFHLADDMISIFEKSTRNS----GIIGGKFLEKTRIPKPGS------TAEKPEYYQPADLCVGATVEVFGHRFVVTDADRFVLSFLESQSHQ---TPEHT--LSSLRHATDPQ----------------QLHPEC----D--------------------------------------------------EAAV---------------L--QQS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|DANRE9_36_PE23        1 748 1.00 -------------------------------------------------------MALPMLPGNSV-NRNLG-------------KDKFHKSQHFDYSNGV-AMMVGTEKPG-IGG-------DLLLGQSAR--------------AK-------------YSRF------PKGE-GS-GAPAWLAFDKQVLCFDAYFNEDVPQRREEKYRVRK--------------------------CKIYFYLEDDTIQVVEPEF---KNSGIPQ---GTLIRRHRIP---LPA--P-KDDCFY--NVHHFNINQEVVFYSRNFMITD-CDPFTRNFLI-KMGVRLN--PPASTPADPYTTLRQE-LEENMK-PL---------------------------RPYERLDTLK--QFLEHDRQVLRFYCYWDDSESMFGDPRELILHYFLADDTMEMYEVVP-PNSGRD--TVPKFLHRGKLPKHAPI---PKRQPGEITDRTVLNVFGPV-------GQGGR--------------YILD--SLKTGALEEEFYKDSDLTI-GAVINVWGRRVLICDCD-------YFTKEYYRSKYGI--E--DFPSISYKASP----------------------------------------PPKPAKQVPPYTG--FGSEEDSLCSCQGL--LPKP--PQKDFKKLMEKDRQGLVSNVLRFVGKMLTDS------PVDKERVFIICFYLTDDTIAVFEPPQRNS----GVIGGKFLERGRVKKPGQ---ELFKSEMSEYFTAQDLYVGAHLLLNSQPFQLVDADDFTFSYMEQHADE---FPKAN--IGTII---SKV------KSISE-E--Q---QKKVKQFF-----TMSDPS---STGSLPYESFR-------TLLADL-DV-------ELSEHEIMT----LGRVYSVRQQP--EVNVGLMLAVAQDHLKKKNFEKFSEMIQAFTHEDRDRCGQLSSKE--ARIICKAFRLPLSDDLLR---ALLE-KFAGE-S---------EKIDYHAFLSGINWRENPV-PAVLPE-D-TVKFD------ADWR---------GEA--PEPAVKTINYSLLLEDVFGSATNINDS-------------------------------------
AL  NOISO|DASNOGS_1013_PE1       1 545 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSIIEPIV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLT---K-----NDQGDHY--HWKDLNLGIDITIYGKTFRIVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFLYDCD-------PFTRQYYQAKFGI--T--NLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PPKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPFS------LVDNPVYYGPGDFFIGAMIEVFGHRFIILDVDEYVLKYMESNAAQ---YPPEA--LLSIQNHIRKK----------------EAPP----PEL--------------------------------------------------ENK--------------QTEEDPGTQELEALIDTIQKQLKDHSC-KE-NIQEAFQVHDKEASGFVDREK--FFKICESLNVPIDDSLVK---ELIR-MCSHEE----------GKINYYNFIRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|DASNOGS_6375_PE1       1 714 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNNF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNI-RMLVSDDKPG-IGG-------ALLG--KIK--------------PK-------------YXXX------XXXX-XX-XXXXXXXXXXXVLSFDAYVEDEVPDKNQEKYRIRY--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEL---KNSGLPQ---GTFIRRHRIS---LPP--P-DEDQFY--TVHHFNINIDIVFYGRTFKIYD-CDPFTKNFLK-KIGVRLP--PPGKCPEDPYLKARKEMLD--HMEPL---------------------------RPYESFDTLK--QFLEHDRHVLRFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLSDDTVEIKEVYATRNSGRD--AXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXX------XXXXXXXXXXXXXXXXXXVDRFLLDKYQ---------------LGKLDQEFYKDSDLSI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------EFTKCYYKTKYGV--E--NFTSIPCKAP----------------------------------------PPPKIERKFPPYTG--FGTEEDSLRSCIAL--IPTP--HQRDFKKFMEKDSYGNISNTFRFFAKLITHE------CADVDRMFVISYYLCDNTISVFEPAERNS----GITAGKFLRRVRVKRPGQ---EVFKSELSEYIQPEELYVGAKVNVNGYLFLLLNADEYTLNYMEKNSDK---FPMSN--LELALQKLKEV----------------ESQSREIKQVF-----TAADSM---HKKMLDYNTFR-------SLMMNITSG-------KLTDHEVIT----IARHYRVPEDT--DLPVNILIALAHEQLKKNTFENFDRLISVCVYEDREKKKVLPSKD--IKRLCKSSRVPLSDDLLG---SLLS-RFSDS-E---------EQINYDLFFSALNWRMNPI-PELELMLYNTE-------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|DIPORGS_5936_PE1       1 746 1.00 --------------------------------------------------------MTPLLPGYSF-NRNIG-------------KEKYHRSQHWGFCNNV-RMLVSEDKPG-IGG-------EPMFGRKVK--------------PK-------------YSVY------PKGD-GT-DKPSWVAFDKQVLCFDAYMEDEVPDKRQEDYRIRV--------------------------YKIYFYPEDDTIEVNEPQL---RNSGLLQ---EIFIRRHRI----LPP--P-NEDEFY--NVYHFNIDEEVVFYGRKFKIFD-CDPFTKNFLR-KIGVIVN--PSKPCPDDPYMKMRKEVLE--AMEPL---------------------------RPYLVVDNLK--QFLEYDGKVLRFFCLWDDSTSLFGDRRDLVLHYFLADDTIEIKELLP-HNSGRD--AMSLFLRRGKLPKYGPA---GIYQPGQLVERTILNVYGDLK------EQRSDAYLFDKYH---------------LGKPDQHFYKDSDLSI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------NYTKCYYRTKYGI--E--NFPSIPCEPPA---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRSCIGL--RPTP--HQKNFKKFMEEDSYGQISNILRYFAKLITHK------CVDMDRMFVISFFLSDDTISVFEPIERNS----GNAGGLFLKRSRVKKPGQ---EIFKSEPSEYIKAEELYVGTTLNVNGYLFRLLNADDYTFNYMELNKDK---YPFSN--LELILKKLKEV----------------ELRAKDIKQVF-----AAADPK---HTKLVDYNTFX-------XXXXXXXXX-------XXXXXXXXX----XXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKHVLPTID--VKRICKSSRLPLSDELLV---ELLS-RFEDS-E---------KQINYEAFFSALNWRLNPM-PEYVSPSYLKEKC------EDIWL---------GMP--SPIPAKYIRYLAMLEDVYGLDQ------------------------------------------
AL  NOISO|DROME2R_17_PE38        1 765 1.00 ---------------------------------------------------MMRLPGMPMLPGAQF-YD-RG-------------KRRHPRQQTLMH-YQGIQMLSDRREPE-LVE----------PNGIVA--------------DPKCPPVPAQL----NSLW------APKA-TT-KLPPWLAYDKQVLCFNAYFKENLTEIYHAPYQVRK--------------------------VKIFFYLEDGTMQVTEPKV---ENSGIPQ---GCLVHRQRIP---KAP--P-TDREFI--SIFDLNVDTDVQIFDRVYHISG-CDVFTRQFLN-RAGIFVP--EAQQEPCDPTTEIRKRSGLKQTGNTA--------------------------TSALPKKHAFA--QFLEFDRRVLKFQGYWNDRS-EFGDVRKLEVCYYLADDTIDIKEKFP-RNSGRE--GPTTFLKRGKLPKEFS----GLPLPGQQTAMTLLNVLGNSM-------RDVR--------------YVAD--PLNTGQKEVQHYTDQDLQI-GAVLNVFGRSVVLTSCD-------QFTQSYYREKYGI--Q--EFSPQPIPERSDI---------------------------------RPYTQGGMGSRRLPPYNG--WGSHEDSEGNCITV--EPKP--PQADFKKLFKYD-----GCILRFGAKLISAI------RDNGERDFVISYFLADDTLQIYETSRRNS----GFLGGEFLKRARVPLPGQ---DMYSSSRPEYYRANDFYIGRTMTLKDHIFHIVSADEFTLMYMEQHPSE---FPVAD--IQKIMQKIREA---------VR-----PDYKQFVLRCKPD--GDLGD------YTAVSFETLR-------STLLSYLSK------DCLLNHEIVT----VCRFFSAEQAMPPSCDRNRVRAAAQLELKRALWNGMDQLNDHLSHINPACKPYISEGQ--VRSTLRGCRLPFSLELVE---DILM-VLQRNGQ---------NEIEVRDFLAFFNMRNDQV-PDIAPLNIAFELCP---------K-L---------P--FLHKGRLVDFTWFLDYL-GIEEELKRANN-----------------------------------
AL  NOISO|DROMEX_17_PE25        1 793 1.00 ---------------------------------------------------MLRIPGMPLLPGTLF-RD-VS-------------KGHYPKPQSLAN-VQGLSMLSDRQQPA-PVE----------SGSVTV--------------DISCPPVGA------SSIY------PPRS-GP-RMPPWLAYDKKVLCFHAYFKQTLQEVYHAPYLVRK--------------------------VKIYYYLEDGTLEIYEPRV---DNSGIVQ---GCVVHRQRVQ---KAP--P-CDNEFM--SLIDLNVDQTVQIFDRQYHITD-CDPFTRTFLN-KRGITVP--DPVKSPCDPTEEQRKRENQPRSGN------------------------------LIPKNHPFA--QFLKYDRQILKFQAYWDDRT-EFGDVRKLELCYYLSDDTIEIKEQHI-RNSGRD--GPTVFLKRGRLAREFE----GLQLPGQMTPMTLLNVLGTNM-------RNVR--------------YCVD--PLNTGNKEIHYYREKDLQI-GSVINVYGRAVVITELD-------PFTQNYYRQRYGI--Q--DFTPLPIPARSDD---------------------------------CA---DHRSERQLPPYNG--WGSYEDSVGNCISV--EPKP--PKSDFKKFIKYD-----RYVLRFGAKMLSTI------KANCERIFVISYYLCDDTLQIQEIAVRNS----GFLGGEFMKRTRLELPGQ---ERFSCKQPQYYMPWNFFVGSTMSLKDFIFHIVSADEYTLMYMEHHPEI---FPHAN--VGVIMEKVKSA---------LQ-----NRMAEFVGSCVPD--CTDLEKK---RDVFVSFESFK-------GALISIMG-------NQISDHEIIS----LCRHFSAEKSQPNACDRSTVRAAAHLELKRTLWNARDDLMEHFHHINPTNQPFLPEVK--VRSALRGCRLPFSLELID---NILS-ILNRNEC---------DDIEVCDLMNFIDVSCGKG-CDMLPVNHAFELCP---------K-I---------P--FLNKGRVVNFTCFLREL-NLPLNLPAGGEKNNDAIAEGGRIMPPSAMPDTDAHKANEDDAQHMA
AL  NOISO|ECHTEGS_6782_PE2       1 639 1.00 -------------------------------------------------RMSHPVHGLPFLPGSSF--TDST-------------KTASHRSQTLGYRNGYAVT--RRPTVG-IGGQ-------RLPVNQLS-QDA---LDELANMK-PALTY-GQP--------------KQAP-PAAFLPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VHIYYYLEDDSMSIIEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLS---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINLTVYGKTFRIVD-CDLFTQEFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLSFDKQVLRFYAIWDDTDNMFGECRSYIIHYYLMDDTVEIREIHE-RNNGRD--PFPLLVNRQHLPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKTITILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--A--DLPHIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLIEDSAQNCFAL--IPKA--PQKDVIKMLLNE-----NKVLRYLAAMESPI------PEDKGRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTRIFKPNS------LLDNPVYYGPGDFFIGAVIDVFGHRFVILDVDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASVQNHVRQQ----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------A--------------N-KQTEDPGTQELETLIEEIQKQLKDYAC-KD-NIREAFQDHDKEASGYVDRET--FFKICESFSVPLDDSLVK---ELIR-ICSHDE----------GRINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ERIEUGS_1257_PE1       1 640 1.00 -------------------------------------------------MASNPVHGLPFLPSTSF--NDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIA--RRPTVG-IGGE-------RLPVNQLS-QAD---LDELANKA-PALTY-GEP--------------KQAP-PAQFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VHIYYYLEDDSMSVMEPIV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDVGNHY--HWKDLNRGINITIYGKTFHIVD-CDHFTQEFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLHQH------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRNYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMNRQRMPKILVENAETFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKTVTIRSRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPSIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLIEDSAQNCFVL--IPKA--PKSDVVKMLLND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPNS------SVDYPVYYSPSDFFIGAEIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XX----------XXXXXX----------------XXXX----XXX--------------------------------------------------XXXXXX-----XXXXK-RTEEGPGVQELEALIDTIQKQFKGHPY-KD-NIREAFQDQDKEASGFVDKEM--FFKICDSLSIPVDDSLIK---ELIR-MCTHGE----------DRINYFNFVHAFSH------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|FELCAGS_4317_PE1       1 734 1.00 ----------------------------------------------------------------------VE-------------KKKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSEDKPG-IGG-------ELLPGQKMK--------------PK-------------YSDF------PKGM-GS-TVPSWIAFDKQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXX---XTSIRRHRIS---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNINIDVVFYGRTFKIYD-ADTFTKNFLK-KIGVKLN--PPGRCPEDPYMKIRRETLD--RMEPL---------------------------RPYESYDTLK--QFLEYDRKVLRFFCLWDDSASMFGDRRKLILHYFLCDDTIEIKEVMP-PCSGRV--ATSLFLRRKKLPKYGPP---GVYQPGQITDRAVLNLYRGLT------GRPADGYLLDKYK---------------LGKVDQEFYKDSDLFI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------NFTKTYYRTKYGI--E--NFTSISCKAP----------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRTCIGL--VPTP--HQRNFKKFMEKNSYGSTSNILRFFAKLITHK------RVERDRMFVISYFLSDDTISVFEPIERNS----GFTGGMFLKRIRVKKPGQ---EVFKSELPEYIQAEDLYVGARVNVNGYLFHLLNADEYTLRYMEENSDQ---FPMSS--IELVLQKLKEE----------------QSNSRELKQVF-----RNADPK---LTKRVDYNTFR-------DIMMTLTVG-------RLLEHEFIT----LARHYGVPEDT--CPDMNILMAQAHEQLKKNTFENFERLIATCVYEDREKKKVLPTKD--IRRLCKSFRLPLTDDLLG---CILSXXXXXX-X---------XXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXRC------EDVWL---------GMP--SPIPVKYVDYFRLLKDVFGLVEE-----------------------------------------
AL  NOISO|FELCAGS_681_PE1        1 620 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGD-------RLPVNQLS-QAE---LDELANKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSPEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVMEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLA---K-----NDQGDHY--HWKDLNRGINITIYGRTFRLVD-CDRFTQXXXX-XXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXX------------------------------XXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPITILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFVL--IPKA--PKKDVMKMLMDD-----NKVLRYLAALDSPI------PEDKDRRFVFSYFLASDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPSS------SVENPIYYGPTDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSIQNRVQKR----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------ENKQ--------------TKEDPGEQELEALIDTIQKQLKHHPC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDKEM--FFKICDSLHLPVDDSLIK---ELIR-VCSHGE----------DKINYSNFVRAFSNG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|FUGRU211_PE38       1 545 1.00 ------------------------------------------------MSEGKKTTRLPLLPGYTF--HDVT-------------KSAFHRPQTLEYKGGYPLP--RHFSMD-MRPD-------PCSLDELGTEED----SDLLSD-TKPITT-S-T--------------VRDS-YPPFIPAYVTLDKKVLRFYAYFREDVPSCPDEEYRIRP--------------------------VTIYYYLEDDTMCIYEPLV---ENSGIPQ---GKRLKRQRMP---K-----NQQGEYY--RWKDLNLAIDLEMYGVKYHIIQ-CDGFTKQFLE-REGIILN--APEVMPLAPHRKHLQK--PKPCP------------------------------TSSVDG-EKY--TFFTLDRKVLRFYALWEDADSLVGKTSPVTIRYFLVDNTVEVRLVDE-PNSGRE--AYTGLMGRIRLPKTIKTGSESFPS------------------------------------------CVL----EVSPQEVEEYYCPKDFQV-GQRVKLLGRTFLLCDCD-------GFTKDYYKMTYPD--M--ELQPIQIPKKTKV-----------------------------------TERPKPILQVVAPYNG--FGSLEDSLQNCLSL--YPGP--PRKNVMKILGNS-----QKVLRYSAILDSQK------PADIGRRFILSYFLSNDAVSIFEKPTNNS----GVIGGRFLEKIRIPKPGS------TADNPKYYSPADLAIGAKVDVFGHRFLLTDADQYVLSYLEANPND---IPEET--LESLRQKIFPQ----------------VEI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSTRUG00000007418|FUGRU211_PE39  1 555 1.00 ------------------------------------------------MSEGKKTTRLPLLPGYTF--HDVT-------------KSAFHRPQTLEYKGGYPLP--RHFSMD-MRPD-------PCSLDELGTEED----SDLLSD-TKPITT-S-T--------------VRDS-YPPFIPAYVTLDKKVLRFYAYFREDVPSCPDEEYRIRP--------------------------VTIYYYLEDDTMCIYEPLV---ENSGIPQ---GKRLKRQRMP---K-----NQQGEYY--RWKDLNLAIDLEMYGVKYHIIQ-CDGFTKQFLE-REGIILN--APEVMPLAPHRKHLQK--PKPCP------------------------------TSSVDG-EKY--TFFTLDRKVLRFYALWEDADSLVGKTSPVTIRYFLVDNTVEVRLVDE-PNSGRE--AYTGLMGRIRLPKTIKTGSESFPS------------------------------------------CVL----EVSPQEVEEYYCPKDFQV-GQRVKLLGRTFLLCDCD-------GFTKDYYKMTYPD--M--ELQPIQIPKKTKV-----------------------------------TERPKPILQVVAPYNG--FGSLEDSLQNCLSL--YPGP--PRKNVMKILGNS-----QKVLRYSAILDSQK------PADIGRRFILSYFLSNDAVSIFEKPTNNS----GVIGGRFLEKIRIPKPGS------TADNPKYYSPADLAIGAKVDVFGHRFLLTDADQYVLSYLEANPND---IPEET--LESLRQKLSLG----------------TAKDQGAIQEN--------------------------------------------------GK-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|GASACGROUPXVIII_10_PE4    1 425 1.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MCIIEPVV---ENSGLPQ---GKRIKRQRLP---K-----NERGEHY--HWKDLNIGADLEAYGVTYHITQ-CDAFTEEFLE-SEGIVLN--EPEPMPVDPRSERRKT--PRPSF------------------------------TTAAGADKMH--QFLTMDRKVLRFFALWEDADP-NGETTPVTIQYHLVDDTVEINEVYE-RNCGRF--PFPALMHRLKLPKI-TEASGTFPS------------------------------------------CVL----EVSAAEVQEYYSPKDFRV-GQPITLLGRRFLLYDCD-------GFTKEYYQKNHPD--L--EMKPFEVPKKKDP-----------------------------------LR---GRRKEAPPYNG--FGSPEDSLQNCFSL--IPTP--PKKNVLKMLENE-----HKVLCYRARLDSPN------PGDENRHFILSYFLSDDVISIFEKPT--R----GIIGGKFLKKMRIPKPGS------TVDDPEFYSPADFAIGATVEVFGHRFVLTEADHNVLKYLESNASR---IPLQT--LDSLRQTLGVE----------------TANSQLTTMAD--------------------------------------------------DVAA---------------E--PSS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|GASACGROUPXVI_19_PE12   1 762 1.00 -------------------------------------------------------VALPFLPGNAP-NRQLG-------------KERFHKSQHFNHSSGL-PMLVASEKPG-IGG-------ELLFGQMIK--------------PK-------------YSVF------PKEQ-GR-DLPSWVAFDKKILCFEAFFQEAVPEAQHETYRIRK--------------------------CKIYFHLEDDTIQVVEPEY---KNSGIPQ---GTFIHRQRVP---LPP--P-NDDCFY--NIYHFNINQQMVLYSRTFTVID-CDSFTRNFLT-KLGVILN--NPATVPDDPYSKHREE-IEKSMK-PL---------------------------RPYERCDTLK--QFLEHDGKVLRFNCLWDDTESMFADPRELTLHYHLGDDTIEIMEINP-ANSGRD--TVPKFLRRSKVPKN-LV---PVKQPGQTTDRTVLNVIPPG-------SRSATCWTASKYVFCNVWLYIFDHMACQTGAVHDEFYKDRDLTL-GGEVNVWGRRVIITDCD-------DFTKDYYRSKYGI--E--DFTPVVYKAPP----------------------------------------APIPERRVPPYNG--FGSEEDSLSYCHRL--LPKP--PQKDFHKFMERSARSDVINVLNFRAKMVTTN------PDDMQRVFTISFFLSDDSISVFEQPKKNS----GIVSGKFLKRGRVKKPGQ---ELFKSEPSEYFKAQDLYVGATLCLSAVHFQVLDATEYTFSYMEQHAEE---FPKAN--VGNIL---SKL------RSLPE-E--K---RSEIRAFL-----TLSDAG---STGFISYESLR-------GLLTGL-GC-------GLSEHEVLV----LGRSFSQRQQP--EVDVGLMLAVAQDFLKKNHFEDFPHMDRAFRHCDQHKTGRLSTKE--TRTICKAVHLPLPEKLLA---SLLG-KFAD--G---------DEIDYHALLAGINWLENNA-SPVLPE-D-RLKFV------VDSG---------SNG--DGAPVESVNFSRLLRDVFCSPSNGGDP-------------------------------------
AL  ENSGACG00000009339|GASACGROUPXVI_19_PE13 1 695 1.00 -------------------------------------------------------VALPFLPGNAP-NRQLG-------------KERFHKSQHFNHSSGL-PMLVASEKPG-IGG-------ELLFGQMIK--------------PK-------------YSVF------PKEQ-GR-DLPSWVAFDKKILCFEAFFQEAVPEAQHETYRIRK--------------------------CKIYFHLEDDTIQVVEPEY---KNSGIPQ---GTFIHRQRVP---LPP--P-NDDCFY--NIYHFNINQQMVLYSRTFTVID-CDSFTRNFLT-KLGVILN--NPATVPDDPYSKHREE-IEKSMK-PL---------------------------RPYERCDTLK--QFLEHDGKVLRFNCLWDDTESMFADPRELTLHYHLGDDTIEIMEINP-ANSGRD--TVPKFLRRSKVPKN-LV---PVKQPGQTTDRTVLNVIASA-------RQQKR--------------YML--DSLKTGAVHDEFYKDRDLTL-GGEVNVWGRRVIITDCD-------DFTKDYYRSKYGI--E--DFTPVVYKAPP----------------------------------------APIPERRVPPYNG--FGSEEDSLSYCHRL--LPKP--PQKDFHKFMER---SDVINVLNFRAKMVTTN------PDDMQRVFTISFFLSDDSISVFEQPKKNS----GIVSGKFLKRGRVKKPGQ---ELFKSEPSEYFKAQDLYVGATLCLSAVHFQVLDATEYTFSYMEQHAEE---FPKAN--VGNIL---SKL------RSLPE-E--K---RSEIRAFL-----TLSDAG---STGFISYESLR-------GLLTGL-GC-------GLSEHEVLV----LGRSFSQRQQP--EVDVGLMLAVAQDFLKKNHFEDFPHMDRAFRHCDQHKTGRLSTKE--TRTICKAVHLPLPEKLLA---SLLG-KFAD--G---------DEIDYHALLAGINWLEN---------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|GORGO6_57_PE7         1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDSM-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RHPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRSFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVSKREP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAVLESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNHVRKR----------------EAPA----PEA--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSGGOG00000012642|GORGOX_47_PE1  1 777 1.00 -------------------GGQTTRPGGAAACRALSSGT--------LDFRTLSAMALPLLPGNSF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADSYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--RRRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLGDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQIF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IRRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  ISOFORMIN|GORGOX_47_PE2       1 748 1.00 ---------------------------------------------------------SPLSPDHQK-RWEVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADSYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--RRRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLGDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQIF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IRRLCKSSRLPLSDDLLE---SLLSSRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|HORSE20_51_PE8        1 633 1.00 --------------------------------------------------------MAAFLPGMSF--KDST-------------KTAFHRCQTLGYRNGYAVV--QRPTLG-IGGD-------RLQVTQLS-QAE---LDDLASKA-PLLTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VKIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGIDITIYGKTFRVVD-CDRFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMSRQRVPKVLVKNAENFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFLV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------APVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PRKDVIKMLLND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVIKPYS------SVENPVYYSPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSVQNRVRKR----------------EGPA----PEL--------------------------------------------------ENKQ--------------TEVDPGVQELEVLIDTIQKQLKDPPC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDKEM--FFKVCDSLNLPVDDSLIK---ELIR-MCSHGE----------DKIDYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|HORSEX_37_PE3         1 748 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGYSL-NRNVG-------------KEKFYKPQHWGFCNNV-RMLMNEDKPG-IGG-------ELCLRQKRK--------------PK-------------YSAF------LKEM-GI-DAPPWVAFDKQVLSFDAYLEDEVPEKSQENYRIRR--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPGV---RNSGLPQ---GTFIRRHHIP---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNINIDIVFYGWKFKIYD-CDTFTKIVLK-NMGVKLN--APGQCPEDPYLKMRREKLD--FVKPL---------------------------RPYESFGTLK--QFLNYDRKVLRFFCLWDDSTSLFGDRRELILRYFLSDDTIEIREVLP-HKSGWN--AMPFLLQRGKLPKYGPP---GVYQPGEITDRIVLNVYGGLV------ENRVDGYLLDKYK---------------LGKVHQEFYKDSDLSI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------EFTKSYYKTEYGI--E--NFTSIDCKPP----------------------------------------PPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--MPTP--HRKNFRKWMEKDSYGYISNTLRFFAKLITHD------CADVDRLFVISYFLSDDTLSVFEPIERNS----GLTGGMFLKRIRVKRPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYVGARVNVNGYLFLLLNADEYTLNYMEKHSDK---FPMSS--IELALQKLKKQ----------------ESKSEELRNVF-----IAADDE---QRKMVDYNTFR-------DILMTLTVG-------ELTDHELIT----IARHYRVPEDA--YEDVNVLIALAHERFKRNTFENFERLIANCVYQDRENKKVLPTKD--IRRLCKSSRLPLTHDLLV---SLLS-KFEDS-E---------GQINYESFFCALNWRINPV-PELEPRSYLKERC------EDEWL---------GMP--SPIPVKYINYVKLLKEVFGLEDE-----------------------------------------
AL  ENSG00000096093|HS6_PE2434     1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLSYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRVPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVSKREP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAVLESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNHVRKR----------------EAPA----PEA--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|HSX_PE624         1 749 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNSF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HSSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADGYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--HRRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLGDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQVF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDAFGLEEE-----------------------------------------
AL  ISOFORMIN|HSX_PE625         1 727 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------MLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HSSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADGYLFDRYKGRNLIFYYLF----LLGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--HRRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLGDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQVF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDAFGLEEE-----------------------------------------
AL  ENSG00000183690|HSX_PE627      1 777 1.00 -------------------GGQTTRPGGAAACRALSSGT--------LDFRTLSAMALPLLPGNSF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HSSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADGYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--HRRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLGDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQVF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDAFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|LAMPAGS_3135_PE1       1 744 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNRF-SRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSEDKPG-IGG-------ELLFGQKIK--------------PK-------------YNVF------PEEM-GN-DLPSWVAFDKQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXX---XXXXXXX---XTSIRRHRIS---LPP--P-DKDQFY--TVYHFNVGIDVVFYGRTFKIYD-CDTFTKNFLK-KIGVKVN--PPRQCPEDPYLKLRRETLD--CVEPL---------------------------RPYESFDTRK--QFLNYDRKVLRFFCLWDDSGSMFGDRRELTLLYFLSDDTIEIRETLP-HNSGRD--PVTVFLQRRKLPKYGPP---GVYQPGQLADQTVLNMYGGYS------VNRVYRYLLDKYK---------------PEKLEQEFYKDSDLSI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------KFTKTYYKTKYGI--E--NFTSISCKAP----------------------------------------SPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--MPTP--HQRDLKKFMEKDSYGNISNRLRFFAKLITKK------RAEMDRLFIISYFFSDDTISVFEPIERNS----GFTGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGAKVNVNGYLFLLLNADEYTLKYMEKNSDK---XXXXX--XXXXXXXXXXX----------------XXXXXXXXXXX-----XXXXXX---XXXXXXXXXXX-------DIMMTLTVG-------RLTDQELIT----IARHYQVPEDP--CPD--ILMAEVHEQLKKNGFENFERLIATCVYQDREKKV--LSKD--IRRLCKSARLPLDDDLLA---SLLS-RFEDS-E---------KQINYESFFCALNWRVNPM-PELEAVSPNKEXX------XXXWL---------GMP--SPIPAKCINYLKLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|LAMPAGS_487_PE1        1 525 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGE-------RLPVNQLS-QAQ---LDELANKA-PILMY-GQP--------------RQAP-PAEFVPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSAEEHYRIRQ--------------------------VNIHYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLVRRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGMNITIYGRTFRIVD-CDKFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRNYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMYRQRMPKVLVENAKSFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWFTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYREKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVLKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDRDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPGS------SAENPVYYGPSDFFIGAVVEVFGHRFVILDADDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSVQSRVRKR----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------G------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|LOXAF0_115_PE1        1 648 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--TDPT-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVA--RRPTVG-IGGD-------RLQINQLS-QAE---LDELANKR-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VSIYYYLEDDSMSVVEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRHRLT---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTQEFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLVDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQHMPKILVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--T--DLPCIDVSKKEP----------------------------------------PPIKQELPPYNG--YGQVEDSAQNCFTL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTRVVKPNS------LVDNPDYYGPGDFFIGAVIDVFGHRFVILDVDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LSSVQNHVRKQ----------------VDPA----PEL--------------------------------------------------EKSESI-----GSPCK-QTKEDPGTKELEALIDTIQKQLKDYSC-KD-NIREAFQVYDKETSGYVDREK--FFKICESFNIPVDDSLVK---ELIR-ICSHEE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|LOXAF56_8_PE2         1 540 1.00 ------------------------------------------------------VLLYYLEFDAYF-LNLVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSDEKPG-IGG-------ELLSGQKLK--------------PK-------------YSIY------PKGM-ES-GIPSWVAFDRQVLSFDAYLEDEVPDKREEDYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEM---KNSGLPQ---GPFIRRHRIC---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNINIDIVFYGWTFKIYD-CDAFTKNFLR-KIGVKLN--LPGKCPEDPYMKARKEMLD--RLKPL---------------------------RPYQSFNTLK--QFLEHDRQVLRFFCLWDDTVSMFGDRRELVLRYFLTDDTIEIRESML-KNSGRD--ATLFFLRRGKLPKYGPP---GVYQPGQITDQAVLNVYGGFS------VNRVYGYLMDRYE---------------LGKLDQEFYKDSDLVL-GTTINAWGRKVLLCDCD-------EFTKCYYKNKYGV--E--NFTSIPCKPP----------------------------------------PPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--RPTP--YRRDFRKLAEKDSYGYISYTLRFFARLITHK------CADVDRMFVISYFLSDNTMSVFEPTDRNS----DSTGGRFLRRDRVKRPGQ---EVFKSELSEYIQPEELYVGARVNVNGYIFHLLNADEYTLSYMEKNSDK---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MACEUGS_1454_PE1       1 593 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTTFHRTQTFGYRNGYSYP--LFPTTG-IGGD-------NLNVSQLC-PNA---LDELANKR-PAVTY-KGP--------------KQAP-PSDFVPAHVIFDKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXX---XXXXXXXXXX---X-----XXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVFE-SQGIELN--PPEKMAMDPYTELGKK--PLRMY------------------------------ITPSDFDQFK--Q-LTFDKKVLRFYSIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLADDTVEVREVHE-RNDGRD--PFPVLVKRQRLPKVLVDNVKYFPR------------------------------------------CVL----EVSDQDVQEWFTAKDFSV-GAPVTILGRTFFIYDCD-------KFTREFYRDKFGL--P--EFSAIDVSKKPL----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGFIEDSAQNCFAL--IPKS--PKKDIIKMLIDD-----NKVLRYMAVLESPI------PEDRGRYFIFSYYLASEMVSIFEPPVRNS----GFFGGKYLSKTKIAKPGS------CVDNPTFYGPGDFYIGALIEVFGHRFIIQDADEYVLKFLESNAND---YPPST--IQSLKNHFLKQ----------------QRTT----QES--------------------------------------------------DSKQT-----------------IKRTDMEPLTKEIQEELKNSNFLLEGPILEAFQILDKDKTGCLDIEE--FLSVCKKFNLAVDDCLIN---Q----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MACEUGS_8841_PE1       1 720 1.00 ----------------------------------------------------------------------VG-------------KEKFHKSQHWGFCNHV-RMLVDDKKTG-IGG-------KSLNGHL-K--------------SK-------------YSIF------PQGI-GS-DAPSWVAFDKQVLSFDAYFEDEVPDKNQELYRIRY--------------------------CKIFFYLEDDTIQVLEPQQ---KNSGMPQ---GTFIRRHRIP---LPP--P-KEDEFY--TIHDFNINKDVVFYSRVFKIYN-CDQFTKNFLR-KMGTVVN--APGYRPDDPYMKEREK-TFDRMN-PL---------------------------RPYERFDTLR--QFLEHDGHVLRFYCLWDDSESMFGDPRELVLHYFLSDDTIEVKEVIP-ANSGRD--AVPLFLNRGK--LPKPT---GIYNPGQITDRTILNVFGGLV------GNR-D--------------YLLD--NCKTGALSQEFYKPEDLKI-GATINIWGRKVIICDCD-------EFTKQYYKTKYGI--V--DFNPIPYKNPP----------------------------------------PPKAERTFPPYHG--YGSEEDSLCSCLGL--MPKP--PQKDFKKFMEKDSFGLMSHVLRFLAKLDTED------CVDKERRFIISYYLSDDTISVYEPRMRNS----GILGGKFLERDRIRKPGQ---LLYKSEPSEFFKAQDLFVGAHVCFNGHNFILLNGDEYAFTYMEQHPDE---FPMSN--VELIL---KKL------KDIGS-P--S---ARDIKLIF-----ASIDPL---HTKVLDYETFR-------NVMMNITNE-------KLTEHEIMT----IGRYYSVREDS--SGDLTFLLSFAQEQLKKYTFEIFDKMIAMCEYKDQAKTGLLPSSA--IRTLCKSFRMPVPDDLLR---ELLS-KFEDS-Q---------EQIDYQKFFSAINWRVSAV-S----------XXE------DTWN---------YVA--PPLPVKCVKYLPLLEDLFGLEDQ-----------------------------------------
AL  NOISO|MACMU4_54_PE10        1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTVLGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVNKQEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPIYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASVQKHVRKL----------------EAPA----SES--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|MACMUX_43_PE1       1 681 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QQVLSFDAYLEEEVPDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVPCPEDPYMKIRREVLE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--AIKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNLYGDFI------KNQADGFLMDRYKGRNLTFYYL--------EVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRTCIGL--KPTP--HRRNFKKFMEKDSYGFKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLSDDTISVFEPIERNS----GITGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEDLYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EAKSRELKQIF-----RAADRK---HTKKVDYNTFR-------DILMSFTVG-------NLSEQEFVT----IVRHYRAPEDT--CSDVDFLIALAHEKFKKNMFENFDSFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDIWL---------GMP--SPIPAKYIDYLTLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  ENSMMUG00000016391|MACMUX_43_PE2  1 742 1.00 ----------------------------------------------------------------------VG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVPDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVPCPEDPYMKIRREVLE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--AIKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNLYGDFI------KNQADGFLMDRYKGRNLTFYYL--------EVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRTCIGL--KPTP--HRRNFKKFMEKDSYGFKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLSDDTISVFEPIERNS----GITGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEDLYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EAKSRELKQIF-----RAADRK---HTKKVDYNTFR-------DILMSFTVG-------NLSEQEFVT----IVRHYRAPEDT--CSDVDFLIALAHEKFKKNMFENFDSFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDIWL---------GMP--SPIPAKYIDYLTLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|MICMUGS_4326_PE4       1 785 1.00 -------------------EGQETRPGGAAACPPLSSQ---------TGIRTLSAMSLPLLPGNSF-NRKVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSDDKPG-IGG-------ELLPGQKMK--------------PK-------------YSRF------PTGD-GT-DAPSWVAFDKQVLSFDAYLEDEVPDKSQENYRIRR--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEL---KNSGLPQ---GTFIRRHRIP---LPP--P-DEDQFY--TVDHFNIGIDIVFYGRTFKIYD-CDTFTQNFLR-KLGVKLN--PPGQCPEDPYMKTRKETLE--CTEPL---------------------------RPYEPFDTLR--QFLEYDGKVLRFFCLWDDSASLFGDRRELILHYFLSDDTIEIKELLP-HNSGRD--AMSLFLRRSKLPKYGPP---GVHQPGQITDRTVLNVYGGLT------ETQVIGFLLDKYKARNLMFYYF-----PLEKLEQEFYKDSDXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-------XXXXXXXXXXXXX--X--NFTSIQCKAP----------------------------------------PPPRIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCVGL--IPTP--HKKNFKKFMEKDSYGDVSNILRFFAKLITDK------CADVDRLFVISYFLSDDTMQVFEPIEKNS----GIAGGKFLKRSRVKKPGQ---EIFKSELSEYIKAEELYVGATVNINGYLFLLLNADEYTLNYMEKNSDK---FPFSN--FELALQKVKNE----------------ESKSIEIKQVF-----TAADCK---HTMMVDYNAFR-------EILMSLTVG-------KLTDQEVIT----IARHYRVPDES--CADLDVLIAQAHEQLKKNNFENFDKLLANCVYQDREKKKVLPSKD--IRRLCKSSRLPLKDDFLE---TLLS-RFEDS-E---------GQINYESFFCVLNWRMNPM-PELEAPPYLKERC------EEVWL---------GMP--SPVPVKYIDYITLLKDVLGLEED-----------------------------------------
AL  NOISO|MICSR_4_PE427         1 596 1.00 ---------------------------------------------------------------MTF-VDPR--------------APVQRRAQSLAYINGYAV--PGERSTG-----------LK-PE-VSA-----------------PPPAPEQLKE-------------TTL-PMSTLPKFVAFDRKVLRWNCYFKESVTESAVENHRVRK--------------------------CTIYMYLEDESVHVEEPRQ---PNSGIPQ---GVFLKRHRVP---KDN-----EGGVF--GPADISVGSTCTMYGRTFFVVS-CDAFTREYLTGALGLEVA--PDGAYPDDPIDGYRATLKKDTSANPY-------PPAPRDDVLAAYIEAAAGKPSNALAPDKLK--KFLANDRKVLRFFAVWDDRGALYGEKRPFVVHYYLADDSVEVLEVSE-PNSGRD--PFPVFLRRQPLPNKPLEV-D---------------A------------------------------------LG--PTKSTTTYTHKDFVV-GQYVKVYNRDFYLYDAD-------NFTKAWYIENEGM--SAADFPEIDVEEKP----------------------------------------LPIPQNAVPPYNG--FGGLEDSLQNCIAL--IPKP--VAPDFHKQMDYA-----RTILRYKAKIAPGEQ-YELSDIDAERDFILSVYLANDTIAIYEPPDRKRNIPAHITGGKFLERQTVLKPGS----------AEKYEAHDLYVGAVVSVFRRNFVLTEADEYSYQFMEQHPAS---FPRSD--FDQVLMRIRAQ---------L------EGMEAEVYGTF-----AG---------KEVTEESLT-------AALSACG--------AQFVKQEVVT----VLRKVAGSG--------DAWLAALGFQAPA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MONBE_1_3529         1 535 1.00 ----------------------------------------------------MANPVMPKMPGYVF-DD-PS-------------LKPYHGKAQTLRNGQVDSVPRGSSAVADEPVD-----IEALAQATK------------------RLTYNTTT----RSTTEQAVPSTEHS-EPAPPPAHVALDKVVLTFDGYFKETIHESADEHYRVRF--------------------------VKVFYFLEDDTMAVLEPAV---PNSGLPQ---GKLIRRQRLP---KDS-----EGNTY--LWSDLGVGVNLQVYGRVFRLTD-CDQFTRRFFE-EQGVTLN--EAEPQPVDPYALKRKVVEQPSTL--S---------------------------TTPSDFDKLK--QFVTLDRKVLRVYAVWDDTASLHGSRRTYTIHYFLVDDTVEVREQHV-PNDGRD--AFPLLLRRQKVLRNHRD----LPV-----------EFPS----------------------------IVM---EPSASENSDYIGPADLLI-GQTVHIMGRDFLVYDCD-------AFTQEFFRRNFGV--E--DLTPLDISEPG----------------------------------------KPVPKAPVPSHTG--FGSEEDSLQSVLAL--NPRA--PKSNMNKLLKYD-----KQVLRFRAQLDTKD------VTDVDRSFIITYTLASDQISIFEPKSRT------AMGGKFLEAQKIRRPGG---A----VPPVYYSEGDLYPGAKLQVFGRTFLLGECDEFVYTFAQEHPEL---YGPEG--RAAFG---LSA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MONBE_1_8618         1 481 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAWIAYDRQTLCFDAYFQEAVHEKREENYRVRA--------------------------CKIYFFPADDTIEVIEPRK---PNSGLPQ---GKLLRRHRVP---KPA--P-NDDDFF--KVDDFNLGEQVTFYGRTFMIVD-CDAFTRDFLT-RLGFEVG--EAQPMPDDPYARLRAD-QHEAQV-PL---------------------------RPYERQDKLK--KFLDNDRCVLRFYAVWDDTGNGESERRYMIVHYFLADDTVEVREVQQ-NNSGRD--GPGIFLKRQKLPKARPDHSHSVAAPGAVTSRTLLNVFAKD-------GMKGR--------------SILD--SLQLGDGTSAHYTDRDLEV-GCTINVFGRQMLLCDCD-------DFTKRYYRDTFGI--E--DFAPVELEEPV----------------------------------------KQVFEAPIPPHTG--IGSDEDSLVSVNHL--IPKP--PKKEFGKWFKEG-----SNKLQFTARFDTSD------SIDGPRRFTISYFLADDTISVFEVAQRNS----GVMGGKFIERRPLKTADK----------SRRLNLFDFVVGNPINLNSFRFIIIDASDFTYQYLENAKVG-----HAL--KQTAY---LMP------------C-----------------------------H--APLPLWP-------C------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MONDO2_311_PE5        1 651 1.00 -------------------------------------------------MVSKPVHGLPLLPGFTF--VDPT-------------KTAFPRNQTLSFKNGYACS--RVPAVG-LGKE-------PIHVNQLS-QTD---LDELANKI-PTLTY-EEP--------------RQTP-LADFIPAHVAFDKKVLKFNAYFKEMVPLSNVEDYRIRK--------------------------VVIYYYLEDDSMSVMEPVV---ENSGIPQ---GKFIKRQRLP---K-----NERGDHY--HWKDLNRGINLSIYGKTFRLVD-CDPFTKVFLE-SQGIELN--PPETMAIDPYTELRRK--PIRMF------------------------------ITPSDFDQFK--QFLTFDKKVLRFYSIWDDTDSMFGESRTYIIHYYLADDTVEVREVHE-RNDGRD--PFPVLLKRQRLPKVLKDNSKHFPR------------------------------------------CVL----EVSDADVKEWFTAKDFAV-GQTVSMLGRTFFIYDCD-------KFTRDFYQDKFGF--P--EFPVIDVSKKPP----------------------------------------PVIKQELPPYNG--FGFIEDSAQNCFAL--IPKT--PRKDVIKMLIDD-----HKVLRYTASLESPI------PEDKGRRFIISYFLATDMVTIFEPPVRNS----GFFGGKYLTKTKIAKPGS------CVDNPSYYGPGDFYIGALIEVFGHRFIIQDADEYVLKYLECHADD---YPQET--ILSLKKHFSRQ----------------GPSM----TQE--------------------------------------------------PARYVCH----PIAYK-EDKDKENKDEMEMLIKQIQERLKGSNFLIEGPIREAFEILDKERTGFVDKEK--FFGICKTFNLPVDDCLIN---QLIR-MCTHGE----------GRIKYYDFVRALSQ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MONDO4_20_PE1         1 666 1.00 ----------------------------------------------------------------------MG-------------KERFHKSQHWGFCNSI-PMLVNEDKPG-IGG-------EPLLGHCSK--------------PK-------------FSVY------PRGL-GS-DAPSWVAFDKQVLAFNAYFEDEVPDKNQELYRIRH--------------------------CRIYFYLEDDTIQVLEPQL---KNSGMPQ---GIFIRRHRIP---LPF--P-NDDQFY--TIHHFNVNTEVVFYSRVFKIYD-CDQFTKNFLR-KLGIPLN--SPGTCPPDPYMKERKM-VRDRMN-PL---------------------------RPYERFDTLR--QFLEHDGHVLRFYCLWDDTESMFGDPRELVLHYFLSDDTIEVKEVIP-ANSGRD--AIPLVLRREGSQKCAPT---GLYHPGQITDRTILNVFGGLV------GNRGR--------------YLLD--NCKTGALNQEFYKDSDLKI-GNTINIWGRKVLLCDCD-------EFTKAYYRTKYGL--V--DFTPIPYKNPP----------------------------------------PPTVEKTFPPYHG--YGSEEDSLCSCLGL--MPKP--PQKDFKKFMEKDSYGLVSHVLRFLAKLDSDD------CIDKDRRFIISYYLCDDTIAVFELQMRNT----GVIGGKFLERGRIKKPGQ---KVFKSEPSVYFTAQDLFVGAHVSFNGYNLILLNGDEYSLSYMEQHPDE---FPMGN--IELIL---RKL------KDFGG-S--N---AREIKMIF-----AAGDPK---HTKILDYEAFR-------AVMLNITNK-------KFTEHEIMT----IGRFYSVREDS--DSEFTFFLSLAQDHLKKNAFEIFDKMIAMCIYKDQAKTGLLPSSA--IRTLCKSFRMPVADDLLR---ALLS-K-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MOUSE1_PE163         1 648 1.00 -------------------------------------------------MGTNPVHGLPFLPGSSF--TDST-------------KTAFHRSQTLNYRNGYAVV--RRPTMG-IGGD-------RLHYNQLS-QAE---LDELANKA-PILTY-GPL--------------KQAP-LAEFVPAHVAFDKKVLKFSAYFQEDVPISMEEHYRIRH--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRFT---K-----NDMGDHY--HWKDLNRGINLTVYGKTFRIVD-CDRFTQDFLE-SQGIELN--PSEKIPLDPYTQLRKE--PVRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSLFGECRHYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPK------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQFYKDKFGM--P--DLPPVDVTKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLIEDSAQNCFAL--IPKA--PRKDVVKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKFLGRTKVVKSFS------PVDNPIYYSPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDEYVLKYMESNASQ---YSPEA--LASIQNRIQKP----------------ELPA----PEL--------------------------------------------------ESKQA-T----GEPMV-QGTEESKVQDLDALIDQIHMHLKYNSC-KE-NLRETFQMYDKDESGYVDRET--FFKICETLNVPVDDSLIK---ELIR-LCTHGE----------GRINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|MOUSEX_PE271         1 750 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGNSF-NRNIG-------------KERFHKSQHWGFCNNV-RMLVSENKPG-VGG-------DLLYGQKIK--------------PK-------------HSVF------PKGD-GT-DAPSWVAFDKQVLSFDAYLEDEISDKRQEIFRIRY--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEV---INSGLPQ---GTSIRRQRIP---YPP--P-NDDQFY--TVYDFNINISVVFYGRTFKIYD-CDPFTKNFLK-KIGIKLN--PPGQCPLDPYMKMRRETLE--FVDPF---------------------------RPYQSFDTLK--RFIQYDGKVLRFFCLWDDSTSLFGDRREFVLHYFLCDGTVEIREVLP-SNSGRD--AMSSFLRRGKLPKYGPP---GIYQPGQITDRAVLNVYGGLS------EWRADGYLLDKYQ---------------LGKVEQDFYTDQDLSI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKTYYRTKYGV--D--NFTPISCKPP----------------------------------------HLPKIERKYPPYTG--FGSEEDSFRSCVGL--KPTP--HRKNFKKFMELDSFGNISNILRYFGKLITHK------CADVDRIFVIAFYLSDDTISVFEPIENNS----GNAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSEFSEYIKAEELYIGATVNINGYLFILLNADEYTLNYMENNTDK---FPYSN--FELAIQKLKQE----------------KSKSREITQVF-----AAADYN---HTKVVPYNTFR-------DILMSITMG-------KLIDQELIT----IARHYRVPEIM--DPDLAYLIARAHEKFKKNIFENFDMFIYNCVYEDREKKGVLPTKD--IRRMCKSSRLPLDDDFLD---CLLS-RFEDK-D---------HQINYEIFFSVLNWRMNPT-PDLQAPPYLKEKC------EDVWV---------GMP--SPIPVKYVRYLDFLIDVYGLEDNML---------------------------------------
AL  NOISO|MYOLUGS_5257_PE1       1 683 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLAFDAYEEAEMDDKRQEDYRIRR--------------------------YKIYFYPEDDTIEVIEPFV---ENSGLPQ---GTFIRRHRIP---LPP--P-NVEKFY--TVFDFNINIDVVFYARTFKIYD-CNPFTKNFLR-KIGVRLN--PPGKCPDDPYTKMRREILD--YVQPL---------------------------RPYEYFDTLK--DFLEYDGKVLRFYCMWDDSGSVFGDYRQLILHYFLSDGTIEIKELLP-HNSGRD--PMSFFLLRGKLXXYGPP---GVHQPGDVTDRIVLNVYNGYN------VSRVHGYLLDKFKVRNLMFYYF-----PVAKLEQEFYKDTDLRI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKTYYRTKYGI--Q--DFNSIPCKPP----------------------------------------SPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--VPVVRPNVEAFKKCIEKDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XYTGGLFLKRIRVKRPGQ---EVFKSELSEYIQPEELYIGATINVNGYLFMLLNADEYTLKFMEENSDK---FPYSN--LECALQKLKAE----------------KSKSREIKQVF-----RAIDCN---LTKMVDYNTFR-------NILMDITVG-------RLTEQEFIT----IVRHYGVPEKP--CPNGTTLLSVAHEQFRKIFFEDFDKLINYCQYVDQENKEKLPNKF--IERLCKSARLPLNNELIH---SLVS-KFEDS-E---------EQVDYKTFFNALNWRINPV-PELIQESPLKEKC------EDEWL---------GMP--SPIPFKWVNYFQFLEDVYGLEVE-----------------------------------------
AL  NOISO|MYOLUGS_845_PE1        1 639 1.00 -------------------------------------------------MMSNPEPGLPLLPGTSC--ADPT-------------KTDFHRSQTLNYTHGYAMA--RRPTVG-IGGD-------RLQVNQLS-QAD---LDELANKA-PLLTY-GEP--------------KPAA-PPEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVSMSTDEHYRIRQ--------------------------VHIYYYLEDDSMSVMEPLV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITVYGRTFHIVD-CDGFTQEFLE-SQGIELN--PPGKMALDPYTELRKR--PLHQY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRYYSICDETDNMFGECRKYIIHYYLMDDTVEIREIHE-RNDGRD--PFPVLMNRQRMPKVLVD-AKNFPK------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRHYYKEKFGI--S--DLPCIDVSKKEQ----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGPVDDSAQNCFVL--IPKA--PKKDVIKMLMNE-----NKVLRFLASLESPY------PEDKGRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVAKPHS------PPGNPIYYSPSDFFIGAVIDVFGHRFIILDTDDYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSIQKHIQKR----------------EAPA----PKL--------------------------------------------------EK-------------K-PTGVDPSMQELEALIDRIQKQVKDHPC-RD-NIREAFQVYDKEATGFVDREV--FFKICSTLSVPVDDSLTK---ELIR-MCSHGE----------DKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|NEMVE_3966_PE2        1 568 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGNSF--TDPT-------------KTKYHRPQTLGWRNGYSLP--TQPIIG-IGGD-------PVPVNKLT-QEE---LDELANIK-PSLTY-GQK--------------VQAP-PEDFVPAHVAFDKKVLLFHGYFKQTVHESSNEYFRVRP--------------------------VKIYYYLEDDSIAVVEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDLGDYW--HWKDLNLGINVTFYGKVFFICD-CDAWTREYMA-SEGIDLN--PPESIAKDPYNESRQQ--PLHSY------------------------------TTPSTFDKLK--QFIELDRKVLRFYCVWDDRDSMFGEMRPCILHYYLVDDTVEIREVHT-PNDGRD--PFPVLVCRQKLAKDRTDVESSFPS------------------------------------------VVL----ELSDHEIKEWFRPRDFMV-GRTLHIMGRRFLLYDCD-------QYTKDFYRTNFGV--T--EFPAVDVKGAPR----------------------------------------ELLEKVTPPYNG--FGSLEDSLQSCLSL--VPQP--PKKDFIKMLEND-----HKVLRYAASMESVR------PEDKNRRFIISYRLADDMLTIYEPPVRNA----GIIGGKFLERTRAKKPGS------SVDNPNFYNPADFKIDSIIQIFKHRFRITDADEYVLKHLESHAGH---YPIET--INSIRQRHG------------------RPPT---TTEE--------------------------------------------------L--L----------N-SVPQGDTDPNALNRNGDGVKTEYQRR----F--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|NEMVE_4543_PE7        1 736 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGQVF-DRKLG-------------KTKFHKTHQFDYRNDV-SSYVGEAKCG-IGG-------DPLPGQKLK--------------PR-------------HSHY------PKGV-GA-EAPAWVAFDRQVLCFDAYFQEAVHEKREEQYRIRK--------------------------CKIYFHLEDDSIQVNEPKV---DNSGIPQ---GTLIRRHRIP---LPP--P-NDDQFY--TVEHFNIGKEIALYSRIFKVTG-CDDFTHNFLR-KLGVRVN--RPSEIPKDPYTDHRKQ-MVESMQ-PL---------------------------RPYEKEDTLK--QFLQHDRRVLRFYCLWDDTDNMFGDAREMILHYFLADDTVEIREVIP-PNSGRD--AAPMFLRRQRLPK-EPT---SLRQPGEITGRTVLNVFGPM-------GHGGR--------------WILD--SLKTGAVYTDYYHDSDLTI-GSVLNIWGRKFQVCDCD-------DFTKAYYKSKYGI--D--SFEPIKYRAPP----------------------------------------AMFPPREVPPYNG--FGSEEDSLCSCLSL--IPKP--PKRDFIKFMEKDRHGLESNVLRFVGRLNTTR------PIDMDRRFIISYFLSDDTILVFEPPQRNS----GILGGKFLERGSIKKPNA---M-------SSYVAQDLFIGATVQFFKHEFVLIDADEYAVEYMEKHSNE---FPQAN--INYIL---PKL------KNIAD-E--K---YEELKAIF-----AENDAD---NSGKVSFSAFW-------TVLHRFG-Q-------FLSEHEMLT----VSRYFADAKAV--DDDLQMVIAAVQEQLRKANFEDFIAMKEACQYEDMHGTGFLEAKD--IHNLCRRFNIPAKSELLD---EILA-RAERNAE---------GLVNYEQFLRLLNWRDSPV-SVQKFVPV-QAPEA------RPSE-------RVGP----KDRVKLINYKSLLQHLLQTE-------------------------------------------
AL  NOISO|OCHPRGS_5511_PE4       1 639 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGD-------RLQINQLS-QAE---LDELANKA-PILTY-GEP--------------KQAP-PATFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPISTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLVRRQRLA---K-----NDVGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTQIFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKK--PLRKY------------------------------VTPSNFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDRDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDHEVLEWFTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--A--DLPPVDISKQEP----------------------------------------LPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLATLESPI------PQDKNRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKFLGRTRVAKPHS------PVDNPIYYSPSDFYIGAVIEVFGPRFVILDADEYVLKL-ERIPTQ---YSPEA--LTSIQNLAQKQ----------------EXXX----XXX--------------------------------------------------X-------------XK-QTEEDPGMQELEALIEAIQKQLKDHPC-KD-NIRETFQTYDKEASGYVDREM--FFKICESLNVPIDDSLVK---ELIR-ICSHDE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|ORNANX1_5_PE7       1 642 1.00 -------------------------------------------------MASKPLPGLPFLPGFYF--NDPT-------------KTAFHRSQTLGFRKGYAFS--RLPTVG-IGRE-------RLHVNQLS-QAE---LDELILRSEPILTSCGLP--------------SQIQHARRP--PALLFPLMVLKFDAYLQEDVPLSTDEHYRVRQ--------------------------MGIYYFLEDDSMSVMEPAV---ENSGFLQ---GKFIKRQRVP---K-----NDRGDHH--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTEVFLE-SQGIELN--PPEKMAFDPYTERRKL--PLRKY------------------------------ITPSDFDQFK--QFLVFDKKVLRFFSVWDDTESLFGECRSFVIHYYLADNTVEIREVHE-RNDGRD--PFPVLIKRQRLPKVLLDSKETFPR------------------------------------------CVL----EISDAEVQEWVTAKDFVV-GQPITLLGRTFFIYDCD-------EFTRSYCREQFGI--T--DFQPVDMSPKEP----------------------------------------AVLKQELPPYNG--YGLLEDSIQNCYSL--IPKP--PQKDVIKMLEND-----HKVLRYLVKLESPV------PEDRTRRFILSFFLSNDTISIYEPPVCNS----GIIGGQFLGKTRVPKPGS------SADDPSYFEPGDLFIGAVVEIFGHRFIIVDADEYVLNYLESKASL---YPPAT--LKSLRDHFRQQ----------------EAVV----QEA--------------------------------------------------DNRM--------------TADNPDEKEMEVLIGQIQEQLKQQNYLPKSRMREAFLSYDEDGSGYVDRDV--FFALCNTLNVPINNCLIN---QLIR-LCSR-E----------DKISYHNFTRAFPD------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSOANG00000003986|ORNANX1_5_PE8  1 654 1.00 -------------------------------------------------MASKPLPGLPFLPGFYF--NDPT-------------KTAFHRSQTLGFRKGYAFS--RLPTVG-IGRE-------RLHVNQLS-QAE---LDELILRSEPILTSCIIP--------------LIIVEVVSDVNKRPAINSRVLKFDAYLQEDVPLSTDEHYRVRQ--------------------------MGIYYFLEDDSMSVMEPAV---ENSGFLQ---GKFIKRQRVP---K-----NDRGDHH--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDRFTEVFLE-SQGIELN--PPEKMAFDPYTERRKL--PLRKY------------------------------ITPSDFDQFK--QFLVFDKKVLRFFSVWDDTESLFGECRSFVIHYYLADNTVEIREVHE-RNDGRD--PFPVLIKRQRLPKVLLDSKETFPR------------------------------------------CVL----EISDAEVQEWVTAKDFVV-GQPITLLGRTFFIYDCD-------EFTRSYCREQFGI--T--DFQPVDMSPKEP----------------------------------------AVLKQELPPYNG--YGLLEDSIQNCYSL--IPKP--PQKDVIKMLEND-----HKVLRYLVKLESPV------PEDRTRRFILSFFLSNDTISIYEPPVCNS----GIIGGQFLGKTRVPKPGS------SADDPSYFEPGDLFIGAVVEIFGHRFIIVDADEYVLNYLESKASL---YPPAT--LKSLRDHFRQQ----------------EAVV----QEA--------------------------------------------------DNSRTGT----GESGKAHGTDNPDEKEMEVLIGQIQEQLKQQNYLPKSRMREAFLSYDEDGSGYVDRDV--FFALCNTLNVPINNCLIN---QLIR-LCSR-E----------DKISYHNFTRAFPD------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|ORYLA21_15_PE13        1 744 1.00 ------------------------------------------------------MSSLPFLPGNSF-DLHLG-------------RERFHKSQHFALVEGL-PKLVGLEKPG-IGG-------EPLPGQKIK--------------AA-------------HSVY------PKVD-GS-HVPSWLAFDKQVLCFEAYFQEK------EPYQIRK--------------------------CKVYFYPEDDTIKVVEPVC---KNSGIPQ---GTLIYRHRIP---LPP--P-NDDQYY--KVFHFNINQQVVFYSRTFTLTN-CDTFTRNFLT-RLGVQLN--DPAPVPDDPYSRQRQQ-FEKNTN-PI---------------------------PPYEKNNKLR--QFLDYDRQVLRFYCFWNDQENPSAKPRELILHYFLFDDTIQIHEVTS-AKAGNK--SAVKFLQRRKLPKSLPA---QVDQLGGDTESILLNVLGSDG------L-----------VVLTDWSCLCSVPFLQTGAVKQDFYKDCDLRI-GGEVNVWGRRVVIADCD-------EFTKQHYRFKYGI--E--DFTPVKYKLPP----------------------------------------TPKPPKTLPPYNG--FGSEEDSLSSCYGI--QLRR--PRKDLQSFLEKDSSGLSSIVLKFRAKMKTDD------GNERKRKFVISFYPCDGTMSVYELSLKSS----GMPGGKFLRRSVVKKPGQ-------SKPSERYTAQDLYVGAELHISGQTFMLVNADEYTLKYMEQHAEE---FSKAN--TGNIL---SKL------RSIPE-D--K---KSEIKKFL-----TLSDPN---NTGLISYESFR-------NMLMDL-DC-------GLVDHEVLV----LGRTFSEQQQP--EDDVALMLAVAQDTLRRKLYDDFQSLTLAFNKQDPLKNGRIPRKM--AWNICESVHLPVSENLLG---TLLT-KFEG--A---------DGIDYQAFLAGINWVEHPA-SPVKYE-D-ILRFE------VNAR---------VGA--VEAGRRNVNYSALLQDVLNLSSNCKDA-------------------------------------
AL  NOISO|ORYLA24_7_PE42        1 541 1.00 ------------------------------------------------MSSPWNNYGLPFLPGYSF--PDYT-------------KSAFHRPQTLDYKNGYPLA--QRLSMG-IGQE-------LHLSEQLSTTAQH--LSDLSFGMPGEDPY-GAS--------------DRKV-YEPFKPVYVALDKKVLCFKAFFKEEFLNS-SEEYRVCP--------------------------VVIYYHLEDDTMTIVEPKE---ENSGFEH---GKRLKRQKIP---K-----NDHGEYY--LWKDLNIGMDLKVYGFTYHITQ-CDDFTKEFME-SEGIILN--EPEPTPEDPYIKKRKG--SPQPH------------------------------TQPSTTDKLH--QFLTMDGKVLSFSALGEDVNR--QYTLPVTIHYFLVDDTVEIREVVY-KGRRQN--HFPVVMRRVKIPKKMKSVAETFPT------------------------------------------CVM----EISHLDVDEYYSPKDFQL-GQTVTLLARSFLLCDCD-------DFTKKYYKENHPD--M--EMKPLEVPEKVDT-----------------------------------PQKEKVR------------------FQICTNC--INYK--NPPKVEKNLENL-----NKVLRYKAKLVSPY------PEDKDRSFILMYSLFNQTISIFEKGT--S----SFDSGFLLRNRHVPKPGS------SQENPDLYSPADFAIGATVEVFSHRFILTDADLYVLKYLESISDQ---VPSQT--LDSLRQKLSTQ----------------SNNGEEVKSSH--------------------------------------------------VSQV---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|OSTLU_16_PE113        1 472 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------MKPKTQSLSFVNGYAIPRDSD-GEV-DVF----------D----------------------------------ANAF--ADAPARGE-AKAYAPEYVKLHGLVLRFNAYFDETVENGQKESARCRK--------------------------CVIYFFLEDGSIKITEPRV---ENSGMPQ---GAFLKRHVVR--------------GV--TLGDLNVGKAVTIYGFEFKIYR-CDGFTRDYLG-RVGVDVPNDEREPDGVGPSWEEVR-----LA---R---------------------------RAARSTKKDARGKFLTHDKQVLRFYCVWDDR-SKFGDRRRFVLTFFLIDDTVAITEVEA-NKSGRGSGMSSTLLHRSRLPLRDEDA-----------------------------N------------------------ARGLANDDFDYVTAEDLHV-GDTIRVYKRDFFIYDCD-------EFTKSWYLTKFPGELTEAAFEPHDVTEPE----------------------------------------DTVPAHRIPEHTGLAIGSEEDSLQNCISL--IPKP--PRKDVAKDD--------EIVLQFRAEMVPISDADEVCEFDASRRFVVSFHVGDKTLSIFEQASKDS------CSSKFLERARVRKRDE---------TGAFYDLRDMRVGSVLEIHSRAFKLGESDEFTRKYLENAV-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|OSTLU_8_PE183         1 472 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------MKPKTQSLSFVNGYAIPRDSD-GEV-DVF----------D----------------------------------ANAF--ADAPARGE-AKAYAPEYVKLHGLVLRFNAYFDETVENGQKESARCRK--------------------------CVIYFFLEDGSIKITEPRV---ENSGMPQ---GAFLKRHVVR--------------GV--TLGDLNVGKAVTIYGFEFKIYR-CDGFTRDYLG-RVGVDVPNDEREPDGVGPSWEEVR-----LA---R---------------------------RAARSTKKDARGKFLTHDKQVLRFYCVWDDR-SKFGDRRRFVLTFFLIDDTVAITEVEA-NKSGRGSGMSSTLLHRSRLPLRDEDA-----------------------------N------------------------ARGLANDDFDYVTAEDLHV-GDTIRVYKRDFFIYDCD-------EFTKSWYLTKFPGELTEAAFEPHDVTEPE----------------------------------------DTVPAHRIPEHTGLAIGSEEDSLQNCISL--IPKP--PRKDVAKDD--------EIVLQFRAEMVPISDADEVCEFDASRRFVVSFHVGDKTLSIFEQASKDS------CSSKFLERARVRKRDE---------TGAFYDLRDMRVGSVLEIHSRAFKLGESDEFTRKYLENAV-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|OSTTA_11_PE206        1 492 1.00 ------------------------------------------------------------MNG-----RDPESRKTKHVVNFVSQAAMKPKKQSLGFVNGYAVPQDGR-ASV-IVA----------P----------------------------------ANAF--ENAEPRGQ-VKEYTPEFVKTSGLVLRFNATFDEAVENSQSERVRSRN--------------------------FVVYFFVEDGTIKITEPRV---ENSGLLQ---GAFLKRHVVK--------------GV--TLNELNVGAMIKIYGFEFRLYS-CDGFTRGYLD-HLGVVVPEDEEEPNCEDPLRAKNER----QR---L---------------------------GPVRSFKKDARGKFLTHDKQVLRFYCVWDDR-AKFGDRRKFILTFFLIDDTIAITENEH-AK-GSRGGMSATLLHRCRLPLRDQDA-----------------------------V------------------------ARGPADDDYEYVTAEDLNI-GGVVRVYKRDFFIYDCD-------EFTKTWYLSNFE--MSESRFIARDVSEPE----------------------------------------DALPRAEVPEHTGLAIGSEEDSLQNCIAL--VPKP--PRKNVAVDE--------GVILQFRAAMVPFDGVGDVSEFDTARQFVVSFHVSDKTISIFEQASKDA------CSSKFLERARVRNVD----------NAQFYDVADMRIGSVLKIHSRAFKLYESDLYTEKFILERFT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|OTOGAGS_2766_PE2       1 750 1.00 -------------------GSQRTRRVGAVACLSLSS----------PEIRTLSVMALPLLPGYNFNRNXXX-------------XXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXX-XXX-------XXXXXXXXX--------------XX-------------XXXX------XXXX-XX-XXXXXXXXXXXVLCFDAYVEDEVLEKNQENYRIRC--------------------------YKICFHLEDDTIQVNEPTL---KNSGLPQ---GIFIRRHRIP---LPP--P-NEDQFY--TVQHFNIGTDVIFYGRTFKIYD-CDAFTENFMR-KIGIKLN--PPVRCPEDPYLKMRREKLE--CVEPL---------------------------RPYEAFDTLG--QFLEFDRKVLRFFCVWDDTISVYGDRRDLILHYFLCDDTIEIKEVP--HNSGXX--XXXXXXXXXXXXXYGPP---GIYQPGQITDRTVLNIYGGFT------ENRMIGYLLDKYKARNLMFYLF-----PLGKVEQAFYKDSDLAI-GTAINVWGRRVLLCDCD-------EFTKTYYKTKYGV--E--NFTSIPCKPP----------------------------------------SPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--VPTP--PRKNFKKFMEKDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XYTGGRFLQRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYVGATVNMNGYLFLLLNADEYTLNYMEKNLHK---FPYSD--FNLALQKVKDE----------------KLKAREIKQIF-----TALDCK---HTKKVDYNTFR-------EILMSLTVG-------RLTDQEVIT----IARHYRIPDEP--CPTLEVLIAEAHEQLKKNTFENFERFLSTCMYDDREXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXX-XXXXXX---XXXXXXFEDS-E---------QQINYRSFFSSLNWRENPL-PELEPQLCLKE-------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|OTOGAGS_336_PE2        1 635 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYDIA--RRPTFG-INGD-------Q-----LS-QAD---LDELAGKA-PILTY-GQP--------------KQAP-PPDFIPAHVAFDKKVLKFKAYFQEDVPISTEEFYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGIDITIYGKTFRLVD-CDQFTQTFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKK--PVRNY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLTDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLVNRQRMPKVLAETAXXXXX------------------------------------------XXX----GISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPPVNVSKQEP----------------------------------------PPIKQELPPYNG--YGFVEDSAQNCFVL--IPKA--PKKDVIKMLLND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFILSFFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPNS------PVDNPIYYSPADFYIGAVIQVFGHRFVILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LSSIQNRVRKQ----------------EAPA----PKS--------------------------------------------------D-------------NT-QTEEDPGVQEMEALIEQIQKQLKDHSC-KD-NIRETFQIYDKEASGYVDRER--FFKICQSLNVPIDDSLVK---ELIR-LCSHGE----------EKIDYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PANTR6_55_PE10        1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVSKREP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAVLESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNHVRKR----------------EAPA----PEA--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PANTR6_HLA_HAP1_55_PE10    1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGILQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTILGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVSKREP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAVLESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNHVRKR----------------EAPA----PEA--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIREAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSPTRG00000021820|PANTRX_45_PE1  1 700 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNSF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVLDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFI------KNQADGYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCIDL--KPTP--HRRNFKKFMEKD-----------------------------------------------------------IAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQVF-----KAADSK---HTNMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRVPEGT--CSDMDFLIALAHEKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDVFGLEEQ-----------------------------------------
AL  NOISO|PEDHC_61_PE45         1 633 1.00 ---------------------------------------------------MIRSAKLPFLPGYSF-TREIG-------------QTRFHRSTQFEYIRGCIPYLSEADRPG-FG-------------GYPI-----------------SWTTPDTT----PSIY------PRRE-CK-ELPGWLSFDKQILTFDAYFQETVWEVDKCPLNVRK--------------------------VKIYYFLEDGTIQVNEPKV---DNSGMTQ---GVLIARQRIR---FPK--P-MDQGFY--DMIDFNIGKNVELYGRVFRIVN-CDKFTRNFLN-RMGIFVG--DPLNYPPGYSKNEEKKNKGFNLGKKP--------------------------R---STPLPLG--KYLEYDKKILRFFGYWDDRFSLYGYIHKLEIKYFLCDDTIEINEIIP-TNSGID--SGSIFLRKTLLPKTYE----KLPFPGEETPSTVLNIWPTGF-------LKGR--------------YIID--PISPTGRVSSYYKDNDLAI-GVSLNVFGRKVVLTNCD-------EFTKEYYRTK-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXDFWIGNVLKLEGFKFKLINADEYCLRYMELHSQE---FPKSN--SKLIVEKIREK---------IR-----PNYKEFVASCLVH--SISKEGG---FGKILKYSDFR-------KVLINLFR-------DEISEHEIIT----LARQFRMADQS-PKYSKSQVINFCRGECKRYLWGGFQRLIEYLYNNDSCCGGYIPEKV--ALSLCKGAKIPITPDLLT---TVFQ-LVDRNDC---------GQVSIEDLINFFDTEKGRF-ISFPPLNFSKEFSE---------L-T-------KMK--ENYDSSWIDCECFLKSI-GLENLETDNNIVANDSSNPT--------------------------
AL  NOISO|PEDHC_840_PE6         1 643 1.00 -------------------------------------------------MEEQDYEGLPLLPGLSF--QDPT-------------KSKFHRSQFFEFKQGGRYM--KHYAPA-PGKY-------PRDVDSLRYLDI----ENDTVVYDPCLTY-GRA--------------KEYP-CPAFRPHFVVYDKKCLTFRAFFKQPVYNSPDENYRVRY--------------------------VNIIYFLDDDKITVMEPPV---RDSGIVQ---GKLIRKGRIP---KYG---HENGVYL--HWKDFNIGIDMAIGGIVFHIID-CDLFTKEFLL-SQGVELN--NPECMPPDPYTQMRKVKSKAPPK-------------------------------TAVTIDKFR--RFLEFEGRVLRYRAVWDNRDS-GGSLDPYVIKYYLEDDTVEVIEVHE-PNDGKD--PFPLLLKRTKLPKNWTEVPATYPS------------------------------------------IYL----EKSDAEVTEYYKPMDLII-GETIFVFGRRMLLHKCD-------EDTRNYFRRALNI--T--QPDNFDVEEEDKP-----------------------------------K----LP-EPPPPHTG--FGSLEDSLGSCLNY--MPKE--PKKDVIKLIINM-----NKYLRYTAKLKSMH------PEDEGRQFIIYYSLADSTIKITEPQVRNS----GHMGGKFLSSMLVPKPGS------HPDYPEYYSPSDFYIGAVISIFKHKFEITGADLQVYRYMEANPEK---FKLEV--IETVRNYLTAQ----------------KLLSDDIGTIA--------------------------------------------------KSIL--------------NPEEFPTTKECISD-PYAKPTKIRPCINEEE--ETEVEYEP------PKKLPDKCYECPDL--------TGKV---PE-ECKRTEVNEARINELTGKLVYNR-----ENKNWK--------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PHSOJ1_1372_PE72       1 624 1.00 ---------------------------------------------MPSPAILEKQKVVPMI----F-RRHGD-------------TAPKTRGHALGNAKPASFYIRELERQGDTGS---------------------------------------------STLL---AASVLTA-TRPFNPKFIANDKKVLRFEAYFLEAVHESNMENYRVRR--------------------------CEVLYYLEDDTLQITEPKV---ENSGILQ---GNFVKRHRIP---MPESDDRGNMQFF--TVRHLNVGEELTFYGRTFHLIS-ADEFTRNYLV-SQGIYVP--PDEDVPRDPYTVLRQAHMARETG-----QDPDAHYGKKKYPMKDFMEATLGK--FARPSDHLR--RFLAHDREVLRFFAIWDDTEKLYGIRHRYTLHFFLADNTIEILESYE-RNSGCD--PFPKLLNRTKLSKDPERQAC---A----------AVC-E-E------GVDG---------------------EDVTPTVQHNYYSWEDLAI-GEYLQIYNRRILLLDAD-------DSTRDWYERHNMR--L---APAVTVKEEV----------------------------------------RPPPVFTPPAHDG--MGSEEDSLQSCYHL--LPKA--PLKSIESLDT-------TEVLRFRARFDTDA------PEDVARRFVISLIVSDQSVSIIEFIQRNS----GIVGGKFLERTRIKRTRPDGSVETTDGHSSWLGLDDFYVGARVRMVGRVFVLFEMDEYSAKYMEARPAK---FARSD--KLAVLRKVRDQ---------LD----KSALLAH----------VGDLQK---KQNQVDAEEFT-------SLMSNLV--------ADFAQHDAIT----IIRNFGDRAAM--KIDLEALPQLLG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PIG7_138_PE36         1 640 1.00 -------------------------------------------------MVSHPVHGLPFLPGTSF--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGD-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-PVLTY-GQL--------------KRAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPGSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGRTFRIVN-CDKFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPTDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEILEVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTMLGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLIEDSAQNCLAL--IPKA--PKKDVIKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKGRRFVLSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPDS------SMENPIYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDSDDYVLKYMESNPAQ---FSPEA--LLSIQNHIRRR----------------DTPA----LEL--------------------------------------------------DSQR--------------TEKDPGTQELEVLIDTIQKQLKDHPC-RD-SIREAFRIYDTEASGYVDRET--FFKICDSLHLPVDDSLIK---ELVR-MCSHGD----------DKMDYSSFVRAFSH------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|POEGU1_6_PE4         1 620 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTIVRRQPIP---LPP--P-HEDQFY--TMYHFNINTEITFYGRKYKIID-CDLYTKNFLR-KIGIRLN--PPASCPDDPYTTERQKKHLASTN-PF---------------------------HPYERFDTLK--QFLEFDGQVLGFSCVWNDPESQLSDPRELVLRYYLSDDTIDIREILP-LNSGRD--IVPFFLKRDKLPKNAPV---APYRPGTITNYTLLNVLGKSE------RNKGY--------------YIRD--VLQTGAVHPEFYKDSDLKI-GAVINVWGRQILLCDCD-------EFTKEHYRKKYGI--V--DFTPIQYKKPP----------------------------------------PAKPETILPPYNG--FGSEEDSLSSCKGV--VIKP--AHKDYRQFLMKDRYGMDSNILRYGAKLITDS------TVDKDRKFIISFFLRDDTISIFEYAERNS----GIAGGKFLERSRIKKPGQ---ELFKSEPSEYYNAQDLFVGARVCFHGHNFLLVDADEYTFNYMEKNANE---FPMAD--ICVIL---NKL------KSMTE-P--R---AKEIRKTF-----AITDPE---HTGVIGYDTFR-------NWIVSVAGG-------GFSEHEIMT----LGRHYGIRDDS--QTDLLSLLSVAQDKLKKNTFEYFEQLITVFSYNDREKCGLLPYET--CRTIFKSFKLPLPDDLLE---TLLA-RFEDK-Q---------KQIDYRKFVHALNWRENQL-HAFVEEKE-PPKKE------DIWN---------QLP--RSPPVTGIRYPPLLDDLFGKEE------------------------------------------
AL  ISOFORMIN|POEGU3_113_PE7      1 638 1.00 --------------------------------------------------PIVPGPGLPFLPGCTI--KDPT-------------KTSFHRCQTLDFKNGYAFF--RLPREG-VGGD-------TLFANQLS-QDE---LDDLCTKG-ATLTY-GQV--------------KRPA-PSRFTPAFVAYDKKVLKFDAYFMEEVAISAEEHYRIRQ--------------------------VGLYYYLEDDSMCIIEPKV---KNSGLLQ---GKLMRRHRVP---K-----NEHGDYY--HWKDLNLGIDLTIYGRTYRLVN-CDSFTKVFLE-SQGIVVN--PPEELVSDPYTEQRRT--PMQKR------------------------------IVPTGPDPFR--QFLTYDTKVLRFYAIWDDTNCAFGDHHPCIIHYFLADDTVEVREVHK-RNDGRD--PFPVLMKRQRLPKVFVDKNKNFPS------------------------------------------CVL----EITDHEVQEWYSPKDFAI-GKTVTLLGRTFLIYDCD-------KFTQDFYREKYGI--T--DFQPVDVNKKPL----------------------------------------EKVPQVIPPYNG--FGIPEDSLQNCLSL--FPKP--PRKDIIKMLENN-----LKVLRYQVALESPV------PEDKNRRFILSYFLADDTISIYEPPVRNS----GILGGKYLKRTKVTKPGS------TPENPIYYEPSDFTIGSTIEVFGHRFIITDADEYVLNYLERNAES---FPAAT--VQSIRDHFLPR----------------KVVV----ETA--------------------------------------------------SSI-TSL----G----------FPKKDLDDLIVEVQKELKLQEPFSTREFHEAFHHFDKEGSGFLDKAR--FLTVCDRFNVPTSTILLK---KLID-YCSCDE----------DKVNYRDFLRAF--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  ENSTGUG00000013278|POEGU3_113_PE8  1 638 1.00 -----------------------------------------------------PGPGLPFLPGCTI--KDPT-------------KTSFHRCQTLDFKNGYAFF--RLPREG-VGGD-------TLFANQLS-QDE---LDDLCTKG-ATLTY-GQV--------------KRPA-PSRFTPAFVAYDKKVLKFDAYFMEEVAISAEEHYRIRQ--------------------------VGLYYYLEDDSMCIIEPKV---KNSGLLQ---GKLMRRHRVP---K-----NEHGDYY--HWKDLNLGIDLTIYGRTYRLVN-CDSFTKVFLE-SQGIVVN--PPEELVSDPYTEQRRT--PMQKR------------------------------IVPTGPDPFR--QFLTYDTKVLRFYAIWDDTNCAFGDHHPCIIHYFLADDTVEVREVHK-RNDGRD--PFPVLMKRQRLPKVFVDKNKNFPS------------------------------------------CVL----EITDHEVQEWYSPKDFAI-GKTVTLLGRTFLIYDCD-------KFTQDFYREKYGI--T--DFQPVDVNKKPL----------------------------------------EKVPQVIPPYNG--FGIPEDSLQNCLSL--FPKP--PRKDIIKMLENN-----LKVLRYQVALESPV------PEDKNRRFILSYFLADDTISIYEPPVRNS----GILGGKYLKRTKVTKPGS------TPENPIYYEPSDFTIGSTIEVFGHRFIITDADEYVLNYLERNAES---FPAAT--VQSIRDHFLPR----------------KVVV----ETA--------------------------------------------------SSFFFCS----G----------FPKKDLDDLIVEVQKELKLQEPFSTREFHEAFHHFDKEGSGFLDKAR--FLTVCDRFNVPTSTILLK---KLID-YCSCDE----------DKVNYRDFLRAFPT------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PONPY6_55_PE2         1 636 1.00 ----------------------------------------------------HPVHGLPFF-GHVL--KDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQFNQLS-QAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADVSLAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRVVD-CDQFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKSLTMLGRTFFIYDCD-------PFTRRYYKEKFGI--T--DLPRIDVSKQEL----------------------------------------PPVKQELPPYNG--FGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAVLESPI------PEDKDRKFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPYS------TVDNPIYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LASIQNHVRKR----------------EAPA----PES--------------------------------------------------E-------------SK-QTEKDPGVQELEALIDTIQKQLKDHSC-KD-NIHEAFQIYDKEASGYVDRDM--FFKICESLNVPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PONPYX_45_PE2         1 749 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNSF-NRNVG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-MMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------CSIY------PKGD-GS-DVPSWVAFDKQVLSFDAYLEEEVFDKSQTNYRIRY--------------------------YKIYFYPEDDTIQVNEPEV---KNSGLLQ---GTSIRRHRIT---LPP--P-DEDQFY--TVYHFNVGTEVVFYGRTFKIYD-CDAFTRNFLR-KIGVKVN--PPVQCPEDPYMKIRREVVE--HVEPL---------------------------RPYESLDTLK--QFLQYHGKILCFFCLWDDSVSMFGDRRELILHYFLCDDTIEIKELLP-HNSGRD--ALKMFLRRSKLPKNCPP---RVYQPGQITDRAVLNSYGDFM------KNQADSYLFDRYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSL-GVTINVWGRKVLLYDCD-------EFTKSYYKSKYGI--E--NFTSVSCKPPS---------------------------------------PPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRNCINL--KPTP--HQRNFKKFMEKDSYGSKSNILRFFAKLVTDK------CVDLDRMFVISYYLSDDTISVFEPIERNS----GIAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKAEELYIGVTVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEQNTDK---YPFSN--LKLALQKLKQE----------------EGKSRELKQVF-----KAADPK---HTKMVDYNTFR-------DILMSLTVG-------NLAEQEFVT----IARHYRAPEGT--CSDMDFLIALAHDKFKKNMFENFDTFIYSCVYEDREKKNVLPTKD--IKRLCKSSRLPLSDDLLE---SLL-SRFEDS-E---------KQIDYKSFFSALNWRKNPV-PELQPASYLKERC------EDVWL---------GMP--SPIPAKYIDYWTFLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|PROCAGS_5894_PE1       1 596 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLGYRNGYAVA--RRPTVG-IGGN-------RLPVNQLS-MAE---LDELASKA-PMLTY-GQA--------------KQAP-LPDFIPAHVAFDKKXXXXDAYFQEDVPMSTEEHYRVRQ--------------------------VIIYYYLADDSMSVVEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRHRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITVYGKTFRIVD-CDRFTQEFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRRQ--PLPKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLAFDKQVLRFYAVWDDTDSMFGECRTYIIHYYLVDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVGNPXXXXX------------------------------------------XXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-------XXXXXXXXXXXXX--X--XXXXXXXXXXXX----------------------------------------XXXXXELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLLND-----HKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTRVVKPNS------LVDNPVYYGPGDFFVGAVIDVFGHRFVILDVDEYVLKYMESNADQ---YSPEA--LSSIQSHVRKR----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------ENKQ--------------TEEDPGTKELEELIDTIQKRLKDNSC-KD-NIREAFQVYDKEASGYVDREK--FFKICESFNIPIDDSLIK---E----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PROCAGS_6625_PE1       1 674 1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLSFDAYLEDEVPDKRQEDYRIRY--------------------------YKIYYYPEDDTIQVNEPQL---KNSGLTQ---GPFLRRHRIA---LPP--P-DDDQYY--TVYHFNIDIEVVFYGWKFKIYD-CDEFTKRFLM-KVGVKLN--PPGKCPEDPYMKARKEXXXXXXXXXX---------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXYGPP---GIYQPGQITDQAILNMYGGFL------VKRLNGYMLDKYE---------------LGKVDQEFYKDTDLAI-GNTINVWGRKVLLCDCD-------EFTKGYYKTRYGV--X--XXXXXXXXXXX---------------------------------------XXXXXXXXXXXXXX--XXXX--XXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXYGHISYILRFFAKLITHN------CADLDRMFVISYFLSNNTMAVFELTEDYS----AITPGRFLRRARVKRPGQ---EVFKSELSEYIQPEELYVGARVNVNGYIFHLLNADEYTLNYMEKNSDM---FQYSN--IDLALEKLKAE----------------KPKTRDITRAF-----IAADPT---ESKVVDYNTFX-------XXXXXXXMG-------KIIDQELIT----LARHFRA-EDT--DAHVNILIMMAHEQLKRSFFENFDSLIAICAYEDREKKKVLPTKE--IRRLCKSSRFPVTEDLLA---SLLS-RFEDS-E---------KQVDYESFFHALNWRKNPL-TEWETALYNTVKI------EDVWM---------GSP--SPIPVRYICYWRILREVYDVKEEDLF--------------------------------------
AL  NOISO|PTEVAGS_3017_PE2       1 638 1.00 -------------------------------------------------TMSNPLHGLPFLPGTSF--TNST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIA--RRPTVG-IGGD-------RLPVNQLS-QAD---LDELASKT-PILTY-GQP--------------RQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFKEDVPMSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K------DQGDHY--HWKDLNRGINITI-GQPFRMVE-CDRFTQEFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PLRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRNYIIHYYLMDDTVDIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKDFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRVDVSKKEP----------------------------------------PPIKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--VPKA--PKKDVMKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGKTKVVKPHS------SVENPIYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDDYVLKYMESNASQ---YSPEA--LSSIQKHIQKR----------------GAPT----AEL--------------------------------------------------ENKH--------------IDVDPGVQELEALIDTIQKQLKDHPW-KE-NMLEAFQTCDKEASGYVDKEM--FFKICDSLNVPIDDSLIK---ELIR-LCSHGE----------DRINYYNFVRAFSD------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|PTEVAGS_3449_PE1       1 750 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGYRL-NRNVG-------------KEKFHKSQHLSYLNNV-RMLLSEGKPG-IGG-------EPLLREKTK--------------PK-------------YSVF------TKEI-GS-DVPSWVAFDRQVLSFDAYVEDEVPDKSQEKYRIRF--------------------------YKIFFYLEDDTIQVTEPVV---KNSGLRQ---GTFIQRRRIS---LPP--P-DDDQFY--TVYHFNINIDIVFYGWAFKIYD-CDVFTKNFLK-KIGIKLN--PPGECPEDPYMKTWRQKLD--CIRPL---------------------------RPYESFDTLK--QFLEYDRKVLRFFCLWDDSASLFGDRRELILFYFLSDDTIEIKELLP-HNNGRD--AMPFFLQRRKLPKYGPP---GIYQPGAITDRVVLNLYSGLA------ENRVYGYLLDKCK---------------LGKLEQEFYKDSDLSI-GTTINVWGRKVLLCDCD-------EFTKTYYKTKYGI--E--NFTSIPWKAP----------------------------------------SPPKIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--VPMPRPNLGNFRKFMEKDSYGNISNILRFFAKLITHK------CADVDRLFIISYFLSDDTISVFEPIERNS----GNAGGQFLKRMRVKKPGQ---EVFKSELSEYMKVEELYIGATVNVNGYLFLLLNADEYTLKFMEKNSEK---FPFSN--LELALQKLKDE----------------KSKSREIKQVF-----RDADPA---FTKMVDYNTFR-------DIVMTITVG-------KLIEQELVT----IARHYGVPEDP--CPDTNILIAMAHEQLKKNFFENFERLIYSCVYQDREKKKVLPSKD--IKRLCKSSRLPLTDDLLG---SLLS-KFEDN-E---------KQINYESFFCVLNWRKHPM-PELVAISPLKERC------EDMWL---------GMP--SPIPTKYINYFQFLKDVYGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|RABIT12_43_PE7        1 619 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGD-------RLQVNQLS-QAE---LDELANKA-PILTY-GEP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPISTEEQYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIRRQRLA---K-----NDVGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDQFTQIFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKR--PLRKY------------------------------VTPSNFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDRDSMFGECRAYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVENAKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDHEVLEWFTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--A--DLPPVDVSKQEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLVND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKNRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTRVVKPHS------SVDNPIYYSPGDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDEYVLKYMESNPAQ---YSPEA--LSSVQSLIQKR----------------EAPA----SKL--------------------------------------------------E-------------NK-QTEEDPGVQELEALIDAIQKQLKDYSC-KD-NIREAFQTCDKEASGYVDRET--FFKICESFNVPIDDSLVK---ELIR-ICSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|RABITX_31_PE1         1 680 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QVLRFDAYWENEVPGYCCENYRIRY--------------------------YKIYFYLEDDTVQVNEPAV---KNSGLLQ---GVFIRRHRIP---LPP--P-DDEQFY--TVYHFNINIDIVFYGWKFKIYD-CDAFTGNFLK-KIGIKLN--PPGQCPEDPYIQTRKKTVE--CMEPL---------------------------RPYESFDTLR--QFLLNDKKVLRFFCLWDDSGSLFGDRRELVLHYFLSDDTIEIKEVLP-HNSGRD--AMSLFLRRGKLPKYGPP---GVYQPGQITDRTVLNVYDRLSEIGSVLDNRGASYMLDKYQ---------------MGKSDQEFYKDSDLSV-GASINVWGRKVLLCDCD-------EFTKLYYKTKYGI--E--NITSISCEPP----------------------------------------PVPKIERKYPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--MSTP--HQKNLKKSLEQDSYGNISNKLRFFAKLVTEK------SLEKDRTFVITYFLDDDTISVFEPVGRNS----GFTGGLFLKRSRVKKPGQ---EVFKSEPSKYIKSEELYIGTTVNVNGYLFMLLSADEYTLTYMEKHSDR---FPFSN--LEFALQKLKEL----------------EPRSKEIKQIF-----AAADSE---HTKILDFSTFR-------ELLLDMTVK-------KISEQEIIT----ISRHYRVPDDP--CPDVSVLMANAHEQLKKNNYENFDILVLRCVYDDREQKHVLPTKD--IKRLCKSSRLPLNEDLLE---SLLS-EFENS-D---------KQIDYESFFSALNWRLNPM-PVLGAQPYLKEVC------EDVWL---------GMP--SPIPAKCIQYLNLLKDLYGLEENTL---------------------------------------
AL  NOISO|RAT9_PE250          1 648 1.00 -------------------------------------------------MVTNPVHGLPLLPGSSF--TDST-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAFV--RRPTMG-IGGD-------RLPYNQLS-PAE---LDELANKA-PILTY-GPL--------------KQAA-PAEFVPAHVAFDKKVLKFSAYFQEDVPISMEEHYRIRR--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLVKRQRLA---K-----NDVGDHY--HWKDLNRGINLTIYGKTFRIVD-CDRFTQDFLE-SQGIELN--PSEKMPLDPYTELRKE--PVRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSLFGECRHYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNNGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVDNGKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQFYKDKFGM--S--DLPRVDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLIEDSAQNCFAL--VPKA--PRKDIVKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKFLGRTKVVKSFS------PVDNPIYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDEYVLKYMESNASQ---YSPEA--LASIQNRIRKQ----------------DSPA----PEL--------------------------------------------------ECKQA-T----EETKA-LATEELKAQGLDKLIEKIQMHLKDISC-KD-NLRERFQVYDKEESGYVDKET--FFKVCETLNVPVDDSLIK---ELIR-LCTHGE----------GRINYYNFVRAFSD------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|RATX_PE134          1 750 1.00 -------------------------------------------------------MALPLLPGNSF-NRNIG-------------KEKFHRSQHWGFCNNV-RMLVSEDKPG-IGG-------DLLPGQKIK--------------PK-------------HSVF------PKGD-GT-DAPSWVAFDKQVLSFDAYLEDEVPDKRQENFRIRY--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPEV---INSGLPQ---GTSIRRHRIP---FPP--P-YDDQFY--TVYDFNINISVVFYGRTFKIYD-CDPFTKNFLR-KIGIKLN--PPGQRPFDPYMKMRRETLE--FVDPF---------------------------RPYQSFDTLK--RFLQYDGKVLRFFCLWDDSASLFGDRREFVLHYFLCDDTIEIREILP-SNSGRD--AMSSFLRRSKLPKFGPP---GIYQPGQITDRAVLNVYGGLS------EWRADGYLLDKYQ---------------LGKIEQDFYTDQDLSI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKTYYKTKYGV--D--NFTPISCKPP----------------------------------------PLPKIKRKYPPYTG--FGSEEDSFRSCVSL--KPTP--HRKNFRKFMELDSFGNVSNILRYFAKLITHK------CADVDRMFVIAFYLSDDTISVFEPIERNS----GNAGGMFLKRSRVKKPGQ---EVFKSEFSEYVKAEELYIGATVNINGYLFLLLNADEYTLNYMESNTDR---FPYSN--FELAIQKLKHE----------------KSKSREITQVF-----AAADYN---HTKVVPYNAFR-------DILMSITMG-------NLIDQELIT----IARHYRVPEVM--DPDLAYLIAQAHEKFKKNMFENFDMFIYNCVYEDRERKGVLPTTD--IKRMCKSSRLPLSDDFLD---CLLS-RFEDK-D---------QQINYEIFFSLLNWRMNPT-PDLQAPPYLKEKC------EDVWV---------GMP--SPIPVRYVRYLDFLMDVYGLEENMP---------------------------------------
AL  NOISO|SAROS1_1_1270         1 609 1.00 --------------------------------------------------MAFRQSTLPPLPGNSF-NTDQA-------------PK--PRKQQLTFANGV-PVVLSDSDKA-----------KRVP----------------------------------SSTL------RSDP-TVAKQPAWLVFDRQTLSFDAYFQEAVHERREEHFRVRK--------------------------CKIFFFPEDDTLEVIEPPK---ADSGLPQ---GKLLRRHRVP---KPA--P-RDDEFY--EVEDFNVGKEITIYGRTFLIYD-CDKFTRDFLT-KLGVSVG--QPLQPPTDPYSTLREN-AKATQV-PL---------------------------RPYERQDKLK--QFLENDRKVLRFYCLWDDSDSEFGEKRYLVLHYFLADDTLEIREVQQ-PNSGRD--GPGVFLRRQKLPKD---HHGQTKVPGAVTSRTLLNVFAPS-------GLQGR--------------HILD--SLHTGSGESAHYTDKDLEI-GAEINVYGRTVLLCDCD-------DFTKAYYKEKYGM--D--HFEPIHVEEPE----------------------------------------DEIPRMPTPPHTG--FGTEEDSLVSVNHL--ILKP--PKRQFKKWFEEG-----SRSLQFKARMDTDN------PVDMDREFAITFYLADDTLAIFESRKRNS----GIAGGKFLERCQLKVPGT----------SRAYGVEDFRLGAVIEANKHRFLLTDASDFTFTFMEQNKMP-----ESD--VDAVS---AKA------RQSLR-D--N---APSVQAAL-----QGADSV---EHGVLPLDVFE-------GVIVQHTA--------DLTLQEIRT----LARHFAEGGDA--RNNGINYQRFTEEILHADA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SAROS1_1_6590         1 627 1.00 --------------------------------------------------MSSVKKTAPLLPGFTF-QD-PT-------------QTRFPRSQTLS-----KTAGRGDDAEEVSEDD-----LRRLQEQTK------------------RLAFQTTT----RRETEKAAL--PIR-TPAHIPAYVALDKKVLTFDGYFKETVTESAEEHFRVRR--------------------------VKIYYHLEDDTMSVLEPPV---PNSGLPQ---GKLIRRQRLP---KDA-----RGNTW--SWKDLNVGMNLPIYGRVFRVTD-CDAFTKEFLL-SNGIELN--ATEQVPEDPYTVKRKVVEQPSTL--A---------------------------TTKSDFDKLK--QFIELDRKVLRFYCVWDDRANLYGELRPFTLLYFLVDDTIEIREQHQ-PNDGRD--NFPLLLRRQRVPKNPKN----IPR-----------AFPK----------------------------IVM---EPSQEEEGDYIGPEDLGI-GARVFILGRELLLCDCD-------EFTREFYRRNFNV--E--DFTPIDVEDPL----------------------------------------TEDAPVEIPPHTG--FGTHEDSMQSVLAL--QPKP--PKADIGKLLKYD-----NKSLRFSARMKTEN------PIDAERRFIVSYHLSSDTISIFEPRSRE------THGGKFLEATRVRKPGC---D---KHNPVYYGDFDLYPGMELEVFGRTFVLEDCDKFVLKFIQENAHQ---YPQAA--LDQLS---KKY------NILFD---------------------------------------------------------------------------------------T--NTDAADALDSARKALRDRGFSSFDLVHKRLAQLDANDRGVLHQDT--VYDTCLEIGLPLGNGLMT---ALLG-QCDVG-E---------GMVDYRRFVDMLARDDA---------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SCHMA_223_PE7         1 605 1.00 ------------------------------------------------------MEGLPFLPGNAF--KDPT-------------QTNFHLSHTLDMKNGFRYA-KAYPEVG-IGGR-------PLKVNQLN-EEE---LDELANFQ-PTLTY-GRT--------------KQSL-VSEFIPAHVALHNKVLRFYGYFKETVIESQVEHYRVRL--------------------------VQILYFLEDDSMLVMEPSQ---NNSGIPQ---GKLVCRHRIP---K-----NDIGDFY--NWRDLNLGTNLAIYGRVYRITN-CDKFTKDFLE-SEGVVVN--EPEQEPIDPYLAERAKREAIALG------------------------------KTPSSFDKRR--QYLELDRKVLRFYAVQDERHEMFGECRKFIIHYYLADDTLEIREIHT-VNDGRD--PFPLLLRRERIPKCRDTIPQSFPS------------------------------------------ISM----EITENEVKEYFSPKDFHI-GQSVNILGRKYLIYDCD-------NFTKAWYHNNFGL--T--EFTPLDIEIKQP----------------------------------------ELPKKVSIPLQS--DLCFNYGIIGGRSLSTFFRF--DNIDFSNVTHWG-----TQVA--FLQLTYFR------PEDASRRFIISYHLADDMISIFETPIRNS----GFPGGTFLKRSRVIKPGS------TLDNPIYYGPIDFSINSKIDIFGTRFIITDVDEYVIKFFESNHEQ---FPDEL--LNNLREHLN-D----------------KENQ-----TI--------------------------------------------------VKQQ-------------------S-------------------------------HYKLNKGGNIDFKR--EQIDIKPFSLYGLDPLINKHFGLLD-KY--GSE---------GKMSLEQFGRFFEQP-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SCHMA_420_PE1         1 767 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGYNF-NKNIG-------------KDKFHKSHYLTLKGNE-AYMHGDDKPG-IGG-------EKLPGQRIN--------------AP-------------TSVY------PSGI-GS-QLPAWLAFDKQALSFDAYFQESVNERREEQYRIRK--------------------------CKILFYPEDDTIQVVEPRI---ANTGMAQ---GTIIKRHRIS---KPV--P-NEHLYY--TVHDFNVGTEFVAYGKTFRIVS-CDQFTSNFLR-KLGVTLG--KPESMPDDPYSIHRKA--VSSMQ-PL---------------------------RPYERMDKLR--QFLDHDRHVLRFFCLWDDTESLYGDPREMILNYFLADDTIEIREIIP-ANSGRD--AVPCFLRRQKLPR-TVT---PIPLPGVVTDRTLLNVFGHP-------QRGGH--------------YVLD--SLKLGAPKDNFYKDNDLII-GANINVYGRKFSIYDCD-------EFTKEYYRIKYGI--Q--DFTPVKSKLQD-Y--------------------------------------IATVKREIPPYNG--WGTDEDSLANCYSL--IPKA--PNHNFKKFMELDRQGLESHILRFAGRLLSGR------PIDRDRQFVISCYLSDDTISIFEPQQKNS----GFQGGLFLERSKIKKPDS---KLFDNKPLEYYKPTDLYVGAKLDFNSFLFELTEADDYTLDYMKKHKTQ---FKQAD--CQLIL---NKL------ITILNNE--Q---HDEIIKYA-----VNQDPD---DTGTFGFDQMI-------NLINQLTGKE-----NALTTHELGT----LARHYGVRPSK--QIRLEILLGIAQQTLRRKAFEDFSSLMTACRQQDADKTGEMDRHA--IRRICLAHHLPLPDDMLN---SLMD-C-SVNQN---------NSIQYEQFIHQLNWKNFET-KELSN----QESFDYIGNIDIDWLPISKGDTPKSIGLSKKSKVERINYKQLINDLLKKDLFHSSTD------------------------------------
AL  NOISO|SORARGS_6322_PE1       1 739 1.00 ----------------------------------------------------------------------IT-------------KERFHKSLLWGSCNDV-VM-VSEDKTA-IGG-------EFFPGQRRE--------------PP-------------YTVF------PRGN----STPPSAAYDKQVLSFDAYLEDEVPEKVLEKYRVRI--------------------------YKIYFYLEDDTIEVNEPLV---KNSGLPQ---GIFIRRHRIA---LPP--P-DDDKWY--TVYDFNIGIDMVFYGRTFKIYD-CDGFTKNFLR-KLGIKLN--PPRECPKDPYIKMRREQLE--RMEPF---------------------------RPYEPHDTLR--SFLEYDRKVLRFYCLWDDTPSLFGDRRQLVLHYYLCDGTIDIQELQP-QNCGRY--PTSRFLRRGKLPKYGPP---GIPEPGQITEQTVLNVYGGYS------VTREHGFLLDKYKVRTLY---YF----PPEKLHQEFYKDTDLLL-GAQIDVWGRKVLICNCD-------EFTRLYYLTKYGI--E--CTPPISCELP----------------------------------------EPPKIERKFPPYNG--FGSEEDSLRSCIGL--VPTP--HQRDFKKFMESDSYGNVSNTLRFFARMCSRK------NTEVDRMFVISYFLGDDTLSVFEPILKNS----GYAGGLFLKRSRVKRPGQ---AIFKSEPSKYIQPEELYVGAKVNVNGYVFRLLNADEYTLNFMEKHPDR---SL-SD--IKL--LKLKXX----------------XXXXXXXXXXX-----XXXXXX---XXXXXXXXXXX-------NTIKDIVSG-------NITDQEVIT----IARHFRVPEEM--CPERETLLAEAHEQLKKYNFDAFDKLIAECIYEDRAKKNVLPSDD--IRRLCKSHRVPFPNDLLL---SLSTXXXXXX-X---------XXXXX-XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXVC------EDEWI---------GKP--SPLPVKYVNYMALLRDVYGVREEDVV--------------------------------------
AL  NOISO|SORARGS_995_PE1        1 620 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------KTAFHRSQTLDYRNGYAVI--RRPTVG-IGGD-------PLPLNQLS-QDE---LEELASKT-PLLTY-GEA--------------RRAP-PAQFVPAHVAFDKKVLKFSAYFQEDVPMSPEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVMEPFV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLP---K-----NDQGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFCIVD-CDQFTKVFLE-SQGIELN--SPETMVLDPYTELRKQ--PIRKY------------------------------VTPTDFDPLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRNYIIHYYLMDDTVDIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRIPKTLVDNGNNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPVTILGRTFFLYDCD-------AFTRQYYKEQLGM--P--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPIKQXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXX--XXXX--XXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXXESPN------PEDKDRRFVFSYFLGTDMISIFEPPVRNS----GILGGKYLGRTKVAKPFS------SAENPIYYSPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDEYVLKYMESNASQ---YSNEA--LTSVQNHFRKQ----------------KDGA----TEL--------------------------------------------------EKKQ--------------AEEAACVQELEALLEAVQKQLKGHPC-HKVDLLDRLQMSDQDASGFVDRET--FFKICDSLSIPTDDSLVK---ELIQ-MCSSGD----------DKIAYFNFLRAFSD------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPETRGS_5187_PE1       1 649 1.00 ---------------------GDTRPPRAAACRPACR-T--------LETGKLRAMALPLLPGNSF-KRDXX-------------XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXX-------XXXXXXXXX--------------XX-------------XXXX------XXXX-XX-XXXXXXXXXXXVLSFDAYVEM-VP----------------------------------------------------------------DK---TTFIRRHRIS---LPP--P-DDDQFY--TVYHFNINTDVVFYGRTFKIYE-CDAFTKNFLK-KIGVKLN--PPGHCPEDPYMKVRREKLD--CVDPF---------------------------RPYESFDTLK--QFLQYDGKVLRFFCLWDDSDSLFGDRRELVLHYFLSDDTVEIKEVIP-HNSGRD--AVSWFLRRSKLPKHGPP---GIYQPGQITDRAVLNVYGGLA------EKRVDGYLLDKYKVRILMFYYL-----SLGKLDQEYYKDSDLTI-GTYINVWGRKVLLCDCD-------EFTKSYFKAKYGV--E--NFTSISCKAP----------------------------------------PLPRIERKFPPYTG--FGSEEDSLRSCIGL--MPTP--HQRNFKKFMEEDSYGNVSNILRFFAKLITDK------CADVDRMFVISYFLSDDTLSVFEPIERNS----GLTGGMFLKRIRVKRPGQ---EIFKSELSEYIKSEELYVGAKLNVNGYLFLLLNADEYTLNYMENNTNR---FPFSS--IEFALQKLKDL----------------ESKSKDIKQVF-----AAADPR---HTKVLDYNTFR-------DLLMNVTSG-------RLIDQEVIT----IARHYRVPEDM--STDVNILIAQAHEKLKKNIFENFDRLIFNCVYEDREKK-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPETRGS_808_PE1        1 638 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHDLPL-PGTSL--KD-T-------------KTSFHRSQTLGYRNGYAVV--RRPTVG-IGGD-------RLQVNQLS-PAE---LDELASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PAEFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPISSEEHYRIRQ--------------------------VKIYYYLEDDSISVMEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRIA---K-----NDVGDHY--HWKDLNRGIDITMYGKTFRIVD-CDHFTQVYLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKQ--PPRKY------------------------------VTPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLTENAXXXXX------------------------------------------XXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-------XXXXXXXXXXXXX--X--XXXXXXXXXXXX----------------------------------------XXXXXELPPYNG--YGLIEDSAQNCFAL--IPKA--PRKDVIKMLMND-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGKTRVIKPFS------EAENPIYYGPSDFFIGAVIDVFGHRFIILDIDEYVLKYMESNAAQ---YSPEA--LSSIQNHVRKQ----------------EISA----PEL--------------------------------------------------ENKQ--------------AKEEPGKQELEALIDTVQKQLKDYSC-KD-NIHEAFQAHDKEALGYVDREM--FFKICESFNIPIDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------DRIDYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPIPN_1_3096         1 570 1.00 ------------------------------------MTE----------IRTASRDKIPFLPGNSI-RD-TA-------------RSDFRLCQTLDYKNGY-PIRRVE-LPPDLQSP------EQLLNAAGA--------------DP-WITYAEQTGHGRLSRSESRGA-SAAE-EERFVPAHVAFDKVVLRFDAYFKQTVHESI-EQYHLRR--------------------------VRILYYVEDDSIAVVEPPV---ENSGIPQ---GSY--------------------------------------------------------MQETEHIALN--PPEPMPVDPHEVIRSR--PTRIY-T----------------------------AGSKGPDKLK--RFLENDRKVLRFYCIWDDRDSMFGELREFVLHYYLVDDSVEVREVQK-PNNGRD--PFPILLRRQQLPKAFKD---------------------------------------------------------LSDVSDTAKYTWKDFRV-GNVINVLGRPFLIRDCD-------DYTRKFYAEHLNL--APNDMKPLDLKLDK----------------------------------------TDKDVEEIPPYNG--FGSVEDSLGSVKYL--VLKP--PKKDFIKMLENE-----HKVLRFVAKMGSKH------KEDRDRRFVITYRLADDMMTIYEPPQRNA----GVIGGKFMERTRVLLPGS---SLSDPRGPRYYTAKDLYVGATVTVFAHRFILLDADEYVFNYMEKDPAS---FPQSD--CGRILTRARS------LIKQCG----GDAAKKQVEDVC-----AREDAT---GSGRCARQTLV-------AAGRE-------IWGIDLSDHEIIT----LARQ--------------FEDSQRQ-------------------------------------------------------------------------------VDYKRLVAAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|SPIPN_1_3105         1 650 1.00 ---------------------------------------------MRDPVLHQLQHKLPFLPGFQF-DLDKD-------------LPNQRKSHAFDYSNGV--AVFKE-APG-IGG-------IPIHGQERS--------------KI---HTSVEL----YP--------HSDN-AGEGVPAWVAFDRKVLRFYAYFQEAVHERREEQYRVRK--------------------------VNIYFYLEDDSVHVSEPKT---VNSGIPQ---GTLIRRHRIP---KPESE---VGQHY--TVADFNVGKEVTFYARTFKIVG-CDKFTEDFLH-SLNINVP--ENGTFPVDPYTAHRDE-LKSRMR-AT---------------------------RPRPPQTSLK--KFLENDRRVLRFYCVWDDTNSVFGDLRQMVVHYYLSDDTIEIREHIP-ANAGRD--SNTLFLRRSKLPKRMRH------------------------------FLYG----------------------HNNESSDGEYFNERDFMI-GAVLHLYGRPFVVCDCD-------DFTKDYYYEKYGV--E--TFDPVRIEDYEQHDSDVAASEIPQNVVQGNYELLLPPSPLTPAAVGQANAPMPT-------------------TAVPMIG--ASVP--PKKDFRKLMLYD-----GVVLRFSAVLRATK------QVDRDRRFVVSFYVADDTVSVFEPKARNT----GIVGGKFLEKQRIRKPDG----------VGFYAAEDFHIGAELVFFHHPFILTDADEYALKFMQSHPEL---FPKQR--PADLGTIAQQP------SNIKP-PTPAPTLHKWQEDVL-----AQDKPL---PAPVTPPRSAE-------GIKKRVTIVESHDPPTEKREPESLVPRSETNVHYAPAGAN--NYS-----------A-----------TRMLD-NVRASAAATVSAQ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|STRPU_14080_PE2        1 744 1.00 -------------------------------------------------------MSLPFLPGNSF-NPRLG-------------RDKFHKSQHFDYSNEV-PMLVGGHKPG-IGG-------DKLLGQTSQ--------------PQ-------------TSNI------PLGQ-GN-ASPAWVAFDKQVLHFDAFFQEAVHEMR-QQYRIRK--------------------------CKIYFYLEDDSIQVIEPLV---ENSGIPQ---GTLIRRHRIP---LPP--P-NDDQFY--TVEHFNVDQEITLYGRTFKITG-CDQFTYNFLK-KLGVRIK--APAETPKDPYTGFRKG-MDEAQQ-PL---------------------------RPYEKVDTLK--QFLDHDRHVLRFLCFWDDRDNMFGDLREFYLHYFLADDTIEIKEIIQ-PNAGRD--KTPMFLRRGRMSKISPE---SLRQPGEITGRTVLNVFGPT-------GHGGR--------------YILD--SLKTGAVHSEFYMENDLTI-GSTINANGRWLTLADCD-------DFTKEYYKQKYGV--N--DYSPVNYRNDP----------------------------------------AGANKRHWPPYTG--FGSEEDSLCSCMGL--LPKP--PRRDFIKFMEKDRHGLDSNVIRFVARLDTTK------PIDVDRRFIISYFLSDDTVAVFEPPERNS----GIIGGKFLERGRIKKPNQ---ARFGTELSDYFTARDLYVGSRLNFHSFFFVLIDADEYAFRYMEKHAEE---FPMSN--IGFIS---QKI------STIAS-Q--H---KEKIKEFL-----NRNDPS---NSGHLEFDLFR-------NLLVQLGGS-------QLSEHEIIV----LARYYSDTQDV--KLSVETLVSIVQEQLKKNSFENFTKLLEGFLQHDTDKSGYLDGAL--VRSTCNAFHLPLPDDLLR---ALIS-RLEANED---------GLVNYNALVTYLNWRDHPM-TTAQYVAP-PANFD------ESWT-------GKDN----GDRVKRVNYIALLQSIFPDM-------------------------------------------
AL  NOISO|STRPU_24446_PE22       1 645 1.00 -------------------------------------------------------MALPFLPGNSF--TDPT-------------QRKFHRSQSLGYKNGYALP--ARPEVG-IGGE-------PLEVNQLT-LSE---LDELNNKR-PTLTY-GQA--------------KQAP-PEDFIPAHVAFDKKVLKFNGFYKQTVHESPSEYFRVRP--------------------------VILYYYLEDDSISVIEPHV---ENSGMPQ---GKLIKRMRLP---K-----NDQGDHW--HWKDINLNINVTFYGKVFHITD-CDRWTSDFMA-SEGIELN--APVGAPTDPYTDSRKEKSAVDAF------------------------------TTPSTFDKLK--QFLDLDRKVLRFFCVWDDRSSMFGEQRPFIIQYYLVDDTVEVREVHD-PNDGRD--PFPLFLKRQRVPKDRDNVDSSFRA------------------------------------------VVM----ELSNHEIKDWYNPPDFGI-GKTVFIYNRPFLIYDAD-------NFTKAYMQQNYGV--Q--GSGPIKVSTEAR----------------------------------------NLAKMDLPPYNG--FGSYEDSLQSCLSL--VPQP--PKKDFIKMLEND-----HKILRFEAIMDSVR------PEDKGRRFIISYRLADDMIKIFEPPVRNS----GIISGTFLERTRVTMPGS------TPENPKFYGPQDLTVGSCLEVFNHRFVITDADDYVLNYLEAHRQD---FPGCEKTIHSIQATRAMG----------------LPNK---PLTL--------------------------------------------------ASQK----------G-APMTVQRTPNDLKRLLAEVKGQLRKDNYINFTSLTEAFLQYDRDRSGNIDVNE--LKAACHKQNLPLDDDVMQ---ALIA-ECGDEN----------GRISHAEFMKFLTWD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|STRPU_427_PE1         1 609 1.00 -------------------------------------------------------MSLPFLPGNSF-NPRLG-------------RDKFHKSQHFDYSNEV-PMLVGGHKPG-IGG-------DKLLGQTSQ--------------PQ-------------TSNI------PLGQ-GN-ASPAWVAFDKQVLHFDAFFQEAVHEMR-QQYRIRK--------------------------CKIYFYLEDDSIQVIEPLV---ENSGIPQ---GTLIRRHRIP---LPP--P-NDDQFY--TVEHFNVDQEITLYGRTFKITG-CDQFTYNFLK-KLGVRIK--APAETPKDPYTGFRKG-MDEAQQ-PL---------------------------RPYEKVDTLK--QFLDHDRHVLRFLCFWDDRDNMFGDLREFYLHYFLADDTIEIKEIIQ-PNAGRD--KTPMFLRRGRMSKISPE---SLRQPGEITGRTVLNVFGPT-------GHGGR--------------YILD--SLKTGAVHSEFYMENDLTI-GSTINANGRWLTLADCD-------DFTKEYYKQKYGV--N--DYSPVNYRNDP----------------------------------------AGANKRHWPPYTG--FGSEEDSLCSCMGL--LPKP--PRRDFIKFMEKDRHGLDSNVIRFVARLDTTK------PIDVDRRFIISYFLSDDTVAVFEPPERNS----GIIGGKFLERGRIKKPNQ---ARFGTELSDYFTARDLYVGSRLNFHSFFFVLIDADEYAFRYMEKHAEE---FPMSN--IGFIS---QKI------STIAS-Q--H---KEKIKEFL-----NRNDPS---NSGHLEFDLFR-------HVLSSSFRD-------VHPFANFKL----FSLYLL-TG------------------------------------------------------TC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TARSYGS_1205_PE1       1 638 1.00 -------------------------------------------------MVSNPVHGLPFLPGTSF--KDYT-------------KTAFHRSQTLGYRNGYAIV--RRPTVG-IGGE-------RLQVNQLS-QAE---LNELANKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-PADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPVSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYYLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGKTFRIVD-CDKFTQAFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKE--PLRKY------------------------------ITPSDFDQLK--QFLTFDKQVLRFYAIWDDTNSMFGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMNRQRMPKVLVANTKNFPQ------------------------------------------CVL----EISDQEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYFKEKFGI--S--DLQRIDVSKQEP----------------------------------------PPIKQELPPYNG--FGLVEDSVQNCFAL--IPKA--PKKDVIKMLLND-----NKVLRYLAALESPI------REDKDRRFIFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPGS------TADDPIYYGPGDFFIGAVIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSNAAQ---YSPEG--LSSIKKHIRKQ----------------ESAP-----E----------------------------------------------------------------AEK-RAEEDPGVQELEALIDMIQKQLNNHPC-KD-NIREAFQVYDKEASGYVDREM--FFKICESLNVPIDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------GKINYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TARSYGS_7371_PE1       1 734 1.00 ----------------------------------------------------------------------VG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSDEKPG-IGG-------EPLLGQKIK--------------PK-------------YSIY------PKGE-GT-DVPSWIAFDKQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------XXXX---XXXXXXXXXXXX---XXXXXXXXXXXTFIRRHRIP---LPP--P-DDDQFY--TVYHFNISIDIVFYGRTFKIYD-CDNFTKNFLK-KIGVKLN--SPGQCPDDPYLKMRREVLD--CTEPL---------------------------HPYEYFDTLK--QFLQYDRKVLRFFCLWDDSASLFGDRRDLVLHYFLTDDTVEIKEVMP-HNSGRD--AIPLFLRRSKLPKXXXX---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----------------XXXXXXXXXXXXX----XLGKLDQEFYKDSDLSV-GITINVWGRKVLLCDCD-------EFTKSYYKSKYGV--X--XXXXXXXXXXX---------------------------------------XXXXXXXXXXXXXX--XXXX--XXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXYGNISNTLRFFARLVTDK------YADVDRMFVISYFLSDDTISVFEPIEHNS----GIAGGMFLKRTRVKKPGQ---EVFKSELSEYIKVEELYIGTQVNVNGYLFRLLNADEYTLNYMEKNSDR---FPFSN--IELALQKLKE-----------------ESKSREIKQVF-----ASADCR---HTKMVDFNTFR-------DLLMTITVG-------KLTEQEVIT----IARRYRVPEDT--CSGADVLIALAHEKLKKNFFENFDRLISCCVYEDREKKNVLPSKD--IKRLCKSSRLPLNDDLLE---SLLSXXXXXX-X---------XXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXKC------EDVWF---------GMP--SPIPAKCINYFTLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|TETNG14_PE238         1 550 1.00 ------------------------------------------------MSGNRNTSSLPFLPGYTF--RDLT-------------KSAFHRPQTLEYKDGYPLP--RRPSAG-IGQD-------PLFSDELIQQED----SELTFE-TGNLTH-SAY--------------DRDL-YQPFIPAYVTLDKKVLRFYAFFSEDVSCCPEEDCRIRP--------------------------VIIYYFLEDDTICIYEPVV---ENSGMPQ---GKRLKRQRLP---K-----NEYGEYY--TWKDLNLAMDLEAFGVKYHIIQ-CDGFTKKFLE-SEGIILN--DPELMPLDPHRRRLEK--PKPCP------------------------------TTLADAEEKY--KFFTLDRKVLRFFALWEEADSLRGKTSPVTIRYFLVDNTVEVRLVGE-PNSGRE--AFTGLMGRIRLPKKIKTGSESFPS------------------------------------------CFL----EISPQEVEEYYSPKDFQV-GQRVKLLGRSFLLCDCD-------DFTKEYYKSKHPD--M--DMKPIKIKARTQ---------------------------------------QSVLKKIVAPYNG--FGSLEDSLQNCLSL--IPEP--PRRNVMKMLDNS-----HKVLRFSAVLDSQR------SEDVGRRFILSYFLANDAISIFEKPTNNS----GIIGGRFLEKTRIPKPGS------TVDNPEYYSPADLAIGATVDVFGHRFLLTDADQYVLTYLEANSSD---IPEQT--LESLRQKLRPG----------------MEKEQAAREK----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|THAPS_1_PE254         1 531 1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSKLPPFIEHDRRVLLFNAYHEEDVLQSAVEDKRILT--------------------------CEIYFYVEDGTMEIIQAKQ---ENSGIPQ---GVFLRRSKVA--------KRGSSRCY--EIDDLKIGNQVLIYSRAFHIVN-CNESTRNYVLENHGWSLDEVAPLPLPRDDYAESNRAKMKRESGVP------GVDRKRKMNDLKLVMESMLGKERSITDR-----GMFLECGTDALCFHVVWDDRERLYGDIQYFRLFYYLADDTVEIMRAQAKSNDGRD--SFAKLLKRSNLPKNGWVL--------------------------------------------------------GSDLSSADCYTWRDLAI-GESINIFGRNMLIAKCD-------AFTRLYYRSN-GI--ELKDDMPLHIAEK-----------------------------------------KVEVKRVIPPYNG--FGTEEDSLRSCTGG--LNPP-PPMKDLQKMRDKS-----GMILRFNAQLVSDK------PDDVTRRFVVQYFMEDDTMAIREPPVRNS----GVMGGNFLRRQTMKRSNG-----------ECYAATDMYVGNIVDIVGHRFLLLNADEYSYRLMECDDRT---FLYSN--LPRLHESLAS-------------------KQNEIKSYF-----I-TKYN---GNGILDMDELA-------DCCKHVG--------LKFNQQEVIT----IWRKLDKKGKG--KVAFKKLIGL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|THTRA1_1_3474         1 594 1.00 -------------------------------------------------------MSLPFLPGNTF-ND-PC-------------RQSYARSQTLQYNNGYAVPATLGTTPAAMGLD-----DDALESYAGS--------------DP-MLTYGADF----AATR------KAAQ-VQPFVPAYVKLDKVVLRFGAYFQEAVPESPDETYRVRR--------------------------VTLSVFVEDDSVQIDEAKT---PNSGLVQ---GVLLKRQLVP---KP------DGSLY--TLDDFNVGLLVPIYGRTYKITS-ADDYTRKFLA-ERGVAVA--DDLPQPRNPYDDKRAA-AAALVH-TH---------------------------TPDIENDKLA--KFLAHDRQVLRFFCVWDDRDKYSKQLRPFNVHFFLADDTVEVREVRT-NNDGRD--PFPLLLNRNKLPIH----HDKLPA---------------------------------------------------PGDPPPAFYNARDFFI-GMTLNVFGRPFLVYDCD-------GFTRKFYADVFGR--A---MEPITLTQSA----------------------------------------PPPPVVEVPPHTG--FGTQADSLGSVNRL--APAP--PRRDYVKLAKNE-----GKVLRFEASMITTA------TVDLNRKFIVSYFLADDTMSVFEPPVRNS----GILGGKFLDRTRCTYPGT----------DTVYEPQDLYIGATVDLYGHKFVLTNADEYALSYMEQRPHL---YPRAN--IQLIK---AKL------ASGLD-DFVN---AAT----------IHASAS---PDGLVSADEFQ-------DACFATGVP-------DLVGHEVLS----LMRAIDSDASG--RFDIMALVDELSASSSRAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|THTRA1_1_4500         1 625 1.00 ------------------------------------------------MASTRRSTRVPFLPGNSF-TD-PS-------------KKRFHKSQALQFTMGGAVRVVDDSKPK-IGG-------EPTTASIAS--------------ARARAGTSAAL----YPTS------GAGN-GE-ALPAWVAFDRQVLAFDGYFMEGVTEARHEAYRVRP--------------------------VKVFFYLADDTLQIVEPKV---GNSGLPQ---GTLVRRHKVP---LGE--P-ADGRFY--TVGDLNVGMDIVVYAKTFRLTG-ADGFTRDFLG-KLGIEVP--VDEGVPADPYMSHRRAVTDGAHS-VVGGSASLG--------------TSI--DGAVKVRSNLR--QFLENDRKVLRFFCIWDDTPSMYGDERLMVLNYYLATDKVEVREQIP-QNSGRD--PVPQFMKASRLPKI-PL---GLPPV----------------------G------------------------SARAEHDPALYYTPADFHI-GEVINVYGRPMKIYDMD-------SFTRSWYSENFGL--SAADMAPLPPPNSGRT--------------------------------------GVVLEREIPPPTG--YGSEADSLACMHSL--MPRP--PRRDMAKMRANE-----GKALRFAAQFVDPS------RVDRDRRFVVSFHLANDTVSVFEPPVRNS----GRLGGKFIERDEAKKPDG-----------SPYTPADFFVGAVVSVRSFRFLLIDADEFALSYMEERPAE---FPHSS--LPHVI---DNV------ISQLVAGEVP---PDSVIAAF-----SSSAA----GRNSVEPAVFQ-------ACLAELG-I-------KLGGQELLT----LMRSFDPNGEA--RIQYGLFLDAIGIGQAQG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TRIAD_1008_PE963       1 751 1.00 ------------------------------------------------------MSNLPFLPGLSF-NQNLG-------------KNNFSKSHQFDLQNGV-AVFVGEEKPG-IGG-------EPVQGQKLK--------------PK-------------FTTY------PKSD-GFGSTPAWIAFDKQVLRFDAYFQEAVQERREENYRIRM--------------------------CKVLFYLEDDTIQVVESQQ---RNSGMPQ---GTILRRHRIA---LPS--P-NDDEFY--SVDHFNIGNELSFYGKTFKIVD-CDVFTRNFLK-KLGVKLN--DPIGAPKDPYTEHRRK-LDDSMQ-PR---------------------------RPYEKEDNLK--QFLEHDRHVLRFYCLWDDTENMFGDEREMILHFFLADETIEIREAIP-PNAGRD--TTSIFIHRQKLPR-GPT---PLLQPGEKTNRTVLNVFGTA-------SRGGR--------------YIID--SLKTGSIASDFYTERDLAI-GNVLNVYGRRFLLCDCD-------EFTKEYYSTKYGI--K--DIKPIQIRAPP----------------------------------------QPLPPRQYPPYNG--FGSEEDSLGNCLSL--IPKP--PRRDFIKFVEKDRKGLETNILRFYAKMDTAK------PIDVDRRFIVSYFLSDDTIKVFEPPQRNS----GIIGGKFFERGRVADPSR---STEGN--TTYYSANDLFIGARVIFYRHQFILIDADEYAFRYMEKNARE---FPYSD--INRII---NVL------RNHMT----D---KEKVKGLL-----INHDPT---GAGEIPYEALR-------HAIRQITGN-------TLNEHELMT----LGRYYGDVRDD---TTIEDLAAAMQEQLKQSGYDRYQGLRDIFTHYDNDRSGCLDKYE--LLRLCRSHQLPVKNGLLW---ALIA-RMPNNKR---------EMVSYNEFIHLINWTVNPI-DVRTPPKV-KQTLDRLA--TERWD-------DQENDQSKPQSVNLVYYKNFLNDVCGQES------------------------------------------
AL  NOISO|TRIAD_1040_PE20        1 647 1.00 ------------------------------------------------------MSGLPLLPGNSF--RDPT-------------KTKYHKPQTLGFRNGYTVT--PPPKAG-IGGE-------KLTTTLYDELPN---LSQLAINK-PEMIY-GQA--------------NQAP-EEDYIPAHVAFDKKVLCFQAFYKQAVHESADEYYRIRF--------------------------VKIYYYLEDDSIAIVEPPM---RNSGMPQ---GKLLKRQRLP---K-----DDFGSTW--HWKDINLGVNLSTYGKVFHIYD-CDKFTQDYLE-SEGIVMN--PPEIPAPDPYIEKRNT--QQRTF------------------------------ATKSDEDKLK--KFLTLDKKVLRFFCIWDDRDNMFGELRPFVLHYYLVDDTIEIREVRQ-QNSGRD--PFPSLMSRQKIPLNRNSIPSSFPT------------------------------------------SVL----ELSSQELKDYIVPSDLRI-GRTLNILGRRFLLYDCD-------LFTQNYYYQHYNI--T--DFTPIDVMEKRP----------------------------------------PPPRKEIPPYNG--FGSLEDSEQSCKTL--IPQP--PKKDFMKMLEFN-----NVILRYEAKYVNPS------PEDATRRFVFTYRLADDLMLIYEPRQRNS----GIIGGKFLERTRVVKPGC------DPNRPEYYGPKDFTIGSVVVVYGHKFVITDADDYVFRYIEENPDQ---FPSDI--IESMRKYKI-G----------------KDKIRDEKKQI--------------------------------------------------ESKK----------TKNMAAPVRNEQELDELVRTIQAQLKRENYMNSHSLQEAFLQCDKDRSGRIDRDE--LATLCEKFNLPCDAQLLR---TLIN-RCDMNND---------GLIDYWEFSRFLNWN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TUPGBGS_5011_PE1       1 736 1.00 --------------------GGTTRPRSAAAGRPFCLRR--------LDPQTLRVMALPLVPGNSVNRNXXX-------------XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXX-XXX-------XXXXXXXXX--------------XX-------------XXXX------XXXX-XX-XXXXXXXXXXXVLCFDAYLEDEVPDKNQEDYRIRY--------------------------YKIYYYLEDDTIQVNEPEV---LNSGLNQ---GIFIRRHRIS---LPP--P-DEDQFY--TVYDFNVSKDVVFYDKTFKIYD-CDVFTKNFLK-KVGIRVN--PPGPRPEDPYMKSRRETLE--YMKPL---------------------------RPYESLDTRK--QFLEYDGKVLRFFCLWDDSGSLFGDRRDLVLHYFLADGTIEIKELMP-QNSGRD--AMALFLRRSKLPKHGPP---GIFQPGEITEQAVLNVYGGLS------LTRMPGYLLDRYEVRNLTFYYF-----PLGKVDQEFYTDADLTI-GATINVWGRKVLLCDCD-------EFTKCYYRSNYGI--E--NFTSIPC----------------------------------------------------------------------------------------------YGNISNILRYFAKLITDK------CEDVDRMFVISYYLSDNTISVFEPVERNS----GYDGGMFLKRVRIKRPGQ---ELFKSELSEYIQPEELYIGAKVNINGYLFLLLNADEYTLKHMENNTDK---FPFSN--LQLVLQKLKDE----------------EAKSREIKQVF-----RAADCN---FTKVMDYNTFX-------XXXXXXXXX-------XXXXXXXXX----XXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKNVLPTKD--IKRLCKSFRLPLNEDLLE---TLLS-RFEDS-E---------KQINYESFFSALNWRMNPT-PPLVAPSYLKEVC------EDVWL---------GMP--SPIPAKCIDYFTLLKDVYGLEE------------------------------------------
AL  NOISO|TURTRGS_2665_PE2       1 640 1.00 -------------------------------------------------MMSNPVHGLPCLPGMSF--KDST-------------XXXXXXXQTLGYRNGYAVV--RHPTVG-ISGD-------RLQVSQLS-QAE---LDKLASKA-PVLTY-GQP--------------KQAP-RAEFIPAYVAFDKKVLKFDAYFQEDVPLSTEEHYRIRQ--------------------------VNIYYHLEDDSMSVIEPVV---ENSGIPQ---GKLIKRQRLA---K-----NDRGDHY--HWKDLNRGINITIYGRTFRIVD-CDKFTQVFLE-SQGIELN--PPEKMALDPYTELRKX--XXXXX------------------------------XXXXXXXXXX--XXXXXXXXVLRFYAIWDDTDSMFGECRTYVIHYYLMDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPLLMSRQRMPKVLVENAKNFPR------------------------------------------CVL----EISDKEVLEWYTAKDFIV-GKPLTILGRTFFIYDCD-------PFTRQYYKEKFGI--S--DLPRIDVSKKEP----------------------------------------PPVKQELPPYNG--YGLVEDSAQNCFAL--IPKP--PKKDVIKMLMNE-----NKVLRYLAALESPI------PEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNS----GIIGGKYLGRTKVVKPGS------SVENPIYYSPSDFFIGAVIEVFGHRFVILDTDDCVLKYMESNAAQ---YSPEA--LLSIQSRVRKQ----------------EAPA----PEL--------------------------------------------------DNQQ--------------TEEDPGVQELEALIDTIQRQGKDHPC-RD-NICKMFQIYDKEASGHVDRET--FFKICDSFHLPVDDSLVK---ELIR-MCSHGE----------DKIDYYNFVRAFSN------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL  NOISO|TURTRGS_3257_PE4       1 727 1.00 ----------------------------------------------------------------------MG-------------KEKFHKSQHWGFCNNV-RMLVSEDKPG-IGG-------ELLLGQKIK--------------PK-------------HSVF------PKGM-GT-DLPSWVAFDKHVLSFDAYLEDEVPDKIQENYRIRC--------------------------YKIYFYLEDDTIQVNEPAL---KNNGLPQ---RIFIRRHRIS---LPP--P-DEDQFY--TVHRFNINIDIVFYGWTFKIYD-CDTFTKNFLK-KIGVKLN--PPGQWPEDPYLKTRREKID--CMEPL---------------------------RPYQCFDALK--QFLEYDGKILRFFCLWDDSRSVFGDHTELILHYFLSDDTIEIKGVLP-HNSGRD--ATSLFLQRRKVPKHGPP---GVYQPGQITDRTVLNVDGGLS------ENRVYGCLLDKYK---------------LGKVDQEFYKDSDLSI-GTAINVWGRKVLLCDCD-------EFMKSYCKTKYGI--E--NFTSISCKAP----------------------------------------PPPNIERKFPRYTG--FGSEEDSLCSCRGL--VPTPQ-----QRNVMENDSYSNISNTLRFFAKLITHK------CADVEGTFAISYFLSDDTISVFEPMERNS----GNTGGMFLKRIRVKKPGQ---EVFKSKLSEYIKAEELYVGVKVNVNGYLFLLVSADVYTLNYMERNSDK---XXXXX--XXXXXXXXXXX----------------XXXXXXXXXXX-----XXXXXX---XXXX--XXXXX-------XXEIMMSVG-------KLT-DEVIT----ITRHYQVPEDP--RPDTNVLIAQAHEQLKKNTFENFERLIATCVYQDREKEKLLPSKD--IKRLCRS-SLPLNDDLLG---SLLS-RFEDS-E---------KQINYESFFCALNWRVTPM-PELEAVWYIKERC------EDEWL---------GMP--SPIPVKYIYYLNLLKDVFGLEEE-----------------------------------------
AL  NOISO|XENTR63_3_PE10        1 500 1.00 -------------------------------------------------MASYPVHGLPFLPGNTY--RDPT-------------KSAFHRSQTLTYKNGYSRP--ILPTVG-IGRE-------PITANQLS-QAE---LDELANKR-PTLTY-GRA--------------KPAP-PSDFIPSYVAFDKKVLRFEGYFQETVPLSPEEHYRVRR--------------------------VTLYYYLEDDTISVIEPPM---ENSGIPQ---GTFIKRQRHP---K-----NANGDPY--HWKDLNVGINVTLYGRTFRLIS-CDSFTQEFLE-SEGIELN--PPEGIPTDPFTELRRR--PNRTF------------------------------VTPSDFDKLK--QYLTMDRKVLRFFAVWDDTESMFGEKHPVLIHYYLSDDTVEIREVHE-RNDGRD--PFPVLMKRQHLPKVVNDTKDTFPM------------------------------------------CVL----EISDQEVKEWFSTGDFKV-GKQISILGRKFFIYDCD-------AYTRDFYRDKMGI--G--DLQPVEVNKERE-------------------------------------DEEEKVIQEIPPYNG--FGLLEDSLQNCLSL--VPKP--PKKDVLKMLEND-----HNVLRYVVILDSPN------PEDKVRRFVLSYFLANDMLSIFERQVRNS----GIIGGKFLEKSRVLVPGS------TVDNPIYYGPKDFTIGAAIE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//