Alignment of the gene Family HOG000066914 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 FKFLFSMFFKNKKESSILSFLVVSFASFFAIFMLVISIFSFYQVKHQNNSLFNYQLKTAA FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLFDYQLRTAA FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 ------MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA MATCH **:*********************:*****************:**::***:*** CONSENSUS ??????MFLKNKKESSILSFLVVSFASFFAVFMLVISIFSFYQVKHQNDSLLDYQLRTAA

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 QVIETVLKIYPLEDDENTTDMIVNKISSSFLNIKNYNESVGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKRKKLLLKTSNLP FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP MATCH :******************.**:*:**.*********:*:********:*********** CONSENSUS EVIETVLKIYPLEDDENTTHMIMNRISNSFLNIKNYNKSIGFIVYDRKHKKLLLKTSNLP

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 SFHKNYDGITSTTGFEWIYTDNDGAQKHWYTYTLRTDNGDVITVFVNNADKDKLSRQIIF FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF MATCH .****************:**:::..**:******:****::****.*:: ***:****** CONSENSUS NFHKNYDGITSTTGFEWVYTNEEDGQKNWYTYTLKTDNGNLITVFANDTIKDKISRQIIF

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 KFAILLASIYIILIGFIYYILKTALDPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDIIPFEIKSIVE FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD MATCH ***:**** **:*************.***********************:**:******: CONSENSUS KFALLLASTYIVLIGFIYYILKTALHPLERINKRVAKINPRKNEKLNEDVIPYEIKSIVD

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 QINSLIEKFHATLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDINEIKQKLERIKSS FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS MATCH *** ****** ************************************:************ CONSENSUS QINLLIEKFHETLEREKRFSGDAAHELKTPIAGVKTLVEIALASDDIDEIKQKLERIKSS

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQITFGKKLMINTVLETFIADNAIKAIEKNIEIAFYPSQE FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFSKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLEFFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ MATCH **********************:**.******.*** ***:************.*****: CONSENSUS TNRYSHIIDQLLTLSRIQPNEQVTFGKKLMINKVLESFIAENAIKAIEKNIEIVFYPSQQ

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 QLYCYSNEYLLGIMFKNLISNAIKYTPDGGLVEIHSFQKDDNIVVEIKDNGIGVPPENIE FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE MATCH :******:*****:*************:***:** *:*:::************** **** CONSENSUS HLYCYSNDYLLGILFKNLISNAIKYTPNGGLIEISSYQEENNIVVEIKDNGIGVPQENIE

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVSEIVRLHDGKIFAQNNTDGKGITVTVKIPIEHKQED FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNINQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNINQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNTNQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNTNQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 RIFDRFYRETGTDEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNINQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNTNQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNTNQKGLTITVKIPIDHKYEE FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNINQKGLTITVKIPIDHKYEE FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNNINQKGLTITVKIPIDHKYEE MATCH ************.***********:******:******** : **:*:******:** *: CONSENSUS RIFDRFYRETGTGEEGSGLGLAIVAEIVRLHNGKIFAQNN?NQKGLTITVKIPIDHKYEE

FRAP2_2_PE1002 FRAP2_2_PE1002 - FRAT1_1_PE83 FRAT1_1_PE83 N FRATE_1_PE97 FRATE_1_PE97 N FRATF_1_PE1429 FRATF_1_PE1429 N FRATH_1_PE1583 FRATH_1_PE1583 N FRATM_1_PE131 FRATM_1_PE131 N FRATN_1_PE1565 FRATN_1_PE1565 N FRATO_1_PE1405 FRATO_1_PE1405 N FRATW_1_PE137 FRATW_1_PE137 N FRTUL1_1_PE83 FRTUL1_1_PE83 N MATCH CONSENSUS N


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page