Alignment of the gene Family HOG000074706 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
CAGLA1_12_PE65 CAGLA1_12_PE65 -----------------------------MSEVKLNITRDVVRASETLYKAFDDSHAFDY KLLAC1_4_PE715 KLLAC1_4_PE715 --MSVISPPVSPGEEAS---SQINKERHSRTVIPLNQTHDLEKASKCLDKAFADSPANDY LACTH_8_PE64 LACTH_8_PE64 MKQSPLSPPASPLVDLESKPVVKVNNGHCRTVVPVNKVTNIERATLTLAKAFHDSKANDY YEASTIV_PE691 YEASTIV_PE691 SFENKLPTPLEN------------NDAKGHMVCTLNKTTDARRAAETLSIAFSNSPAFHF ZYGRO_7_PE51 ZYGRO_7_PE51 --MSALTPPTHS--------IDLETGKHSRTVQPLDSLEELDQASKTLCRAFADSSANDY MATCH :: : :*: * ** :* * .: CONSENSUS ????????P??????????????????????V??LN???????A??TL??AF?DS?A?DY

CAGLA1_12_PE65 CAGLA1_12_PE65 ITKKFFNLPVDEYVSKDRINAITHYYVACYHDSNGEVVEANDYDAVAVFSLPNQHLPKSL KLLAC1_4_PE715 KLLAC1_4_PE715 LMKKFFNVPITDKCSKERVNSMLKYFLHLYDDFGAEVVEANNFDAVAVWTTPKTHFHQSE LACTH_8_PE64 LACTH_8_PE64 LMKKFANIPSSEEVPKARINEILHQFNLLYAAKGGEIVEANDFDAVAVWTGPGHHFDQDL YEASTIV_PE691 YEASTIV_PE691 ICKKILNIPLAEKVPTRTITT--DIISPFLDSPYGEISEVNTFDAVAVWSLPP-HVPKAR ZYGRO_7_PE51 ZYGRO_7_PE51 LLRKFFKLSLDEPMSRCRLNAMLTYLIAWYHDLGGEVVQAKDFDAVGVWSSPGRHLPHTY MATCH : :*: ::. : . :. .*: :.: :***.*:: * *. : CONSENSUS ??KKF?N?P??E?????R?N?????????Y????GE?VEAN?FDAVAVW??P??H?????

CAGLA1_12_PE65 CAGLA1_12_PE65 TNDPHFNQVFFHDLKSRLAEVIPEDIHYYYLFMIGKDLTRKDTKGSVRKIFEEYKKRADA KLLAC1_4_PE715 KLLAC1_4_PE715 TNDPKFNDVFFTQLGRRTKELLPPGIGYYYLFIIGKDLTHPEIRGSVRAIFDSYKKRADE LACTH_8_PE64 LACTH_8_PE64 TNDPVFNHIFFEVLHDKRDEIL-KELDCYYLFIVGKDLTNPKVRGSVRAIFDTYKRKADE YEASTIV_PE691 YEASTIV_PE691 SNDAKFNKDFIDDLNARVKQVIPNGINYYYLFCIGKNLNEKGIRGSVRTIFEEYKRRADE ZYGRO_7_PE51 ZYGRO_7_PE51 SDDPKFNEIFFERLDERKLEVLPAGMDYYYLFMIGKDPTQRNVRGSVRKILEDYKKRADE MATCH ::*. **. *: * : ::: : **** :**: .. :**** *:: **::** CONSENSUS ?NDP?FN??FF??L??R??E??P????YYYLF?IGKDLT????RGSVR?IF??YK?RADE

CAGLA1_12_PE65 CAGLA1_12_PE65 ENCAIVLEAIAEHARSVYEYFGFKNYKTFHYGVGEVNEQGQPDPNGKGFTGYLMIYHKDG KLLAC1_4_PE715 KLLAC1_4_PE715 ENCAMVLEAISDKAKSVYEYFGFRNYLDFYFGQNEVDSKGNYDPNGEGFKGHLMIYYKDE LACTH_8_PE64 LACTH_8_PE64 EGVALVLEAINEHARSVYEYFGFKNYHTFHFGAGEVDANGKANPNGEGFVGYLMIYYKDE YEASTIV_PE691 YEASTIV_PE691 ENCAIVLEAIAEHAKSVYEYFGFRNYMTFKYGECEVDSNGNCDPNGEGFTAYLMIYHKDG ZYGRO_7_PE51 ZYGRO_7_PE51 DNCACILEAINEHAKSVYEYFGYKVVQEFKFGEGEINEDGTLDPNGKGFTAYLMIYYKAP MATCH :. * :**** ::*:*******:: * :* *:: .* :***:** .:****:* CONSENSUS ENCA?VLEAI?EHA?SVYEYFGF?NY??F??G??EV???G??DPNG?GF??YLMIY?KD?

CAGLA1_12_PE65 CAGLA1_12_PE65 DKVLRE- KLLAC1_4_PE715 KLLAC1_4_PE715 IPGALP- LACTH_8_PE64 LACTH_8_PE64 LPGAIDN YEASTIV_PE691 YEASTIV_PE691 NKVLKE- ZYGRO_7_PE51 ZYGRO_7_PE51 ELLKIN- MATCH CONSENSUS ???????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page