Alignment of the gene Family HOG000222901 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 LGFLVLLINATVLSIPIGAVPFVYTAPLGGCAAFSAYVDPISPWGIASVSVVSYSGALSQ PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 LGLLTLLINATVLYVPITAVPFIYTAPLSGCANFSAYVDPLSPWGIASVYAVSTTGALAL PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 LGLLLLAINATLAAVPIPYVPYVYTAQIGGCVNFSAYIDPLSPWGISSVYVVLNNGAVVA PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 LGFLFILINTTAIAVPITSIPFIYTTSLGGCANFSAYLDPLTPWGIASVYAISNNGVLTQ THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 LGFLYLLINATAAAVPITAMPFIYTAPLGGCANFTAYVDPLAPWGIASVYGVSSSGSLVP MATCH **:* : **:* :** :*::**: :.**. *:**:**::****:** : .* : CONSENSUS LG?L?LLINAT???VPI???PF?YTA?LGGCANFSAY?DPL?PWGIASVY?VS??G?L??

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 PVFEPYPTPKYVKGRVCGDFVTIRIDKWRALPPAIPVSVKGEDSVYIYQGVPLEVNSTAI PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 PGLDPYPTPKYVKGQICGDFISVKIDRWRSIGPAVPISVKGTDTLLIYQGVPLEINGTAI PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 PQLNRYPTPKYVSGTACGDFISVKVDKWRSLGPLIPVSVKGQDSALLYQGFPLEVNGTAI PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 PTLDHYPTPKYLRGRICGDFVTVKVDRWRSLAPLVPISIKGEDSAYLYQGVPYVINGTAV THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 PALDPYPTPKYLRGRLCGDYITVRVDRWRSLGPLIPVSVKGEDSAYLLQGVPYVVNGTAI MATCH * :: ******: * ***::::::*:**:: * :*:*:** *: : **.* :*.**: CONSENSUS P?L??YPTPKY??G??CGDF??V??D?WRSL?P??P?SVKG?DS???YQGVP???NGTAI

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 VRVKSFTEPQLEGAFYFKVSSLQALGVYIEEYVIYGPVKIYAYGIANITYINIGDKSPDF PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 VKVKSFTQPQVDGRFYYKISSQVVMGVYVEEYVVYSYAKISAYGIANITYFSLSEDKPDY PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 LVVKSLLPPRVVGDFVYRVNSTAFQGVYVEEYIAYGHVEVSGYGIVNVTYISLTGDRPDY PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 IKIKSFTPPLVEGRYVYKVGSTSAFGVYIEKYIVYDTAQVLAYGIANITYISLSDDKPDY THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 VRIKSFTPPQVEGRYVYRVYSASAFGVYAEEYVVYGGAQIYAYGIANVTYISLSDDKPDY MATCH : :**: * : * : ::: * *** *:*: *. .:: .***.*:**:.: . **: CONSENSUS ???KSFT?P?V?G???Y?V?S????GVY?EEY??Y??????AYGIAN?TYISL??D?PDY

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 YVVVPTAGVRVEGIKPWVPDFTLWFSPNQTAAVGKPRVVVEQISIPVSGECNGSAWVTNP PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 YLVVPALGVRVDGVKPWTPDFVLWFSPNQTAAVGKPRVVVEQVRIPVAGECNGTATVSNP PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 YIYVPSRGVRVEGVKPWTPDIPLLFASNQSAVVGKPRLVVEPISIPVVGECAGTATVSNP PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 YVEIPTRGVKIEGVKPWAPDFQLYFAPNQTTVVGRPRLVVEQIKIPVLGECRGVATVVNP THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 YVEVPTEGVKVDGVRGWTPDFQLYFAPGQRAVVGKPRIVVEQIAVPVVGECRGTATVVNP MATCH *: :*: **:::*:: *.**: * *:..* :.**:**:*** : :** *** * * * ** CONSENSUS Y??VP??GV?V?GVKPW?PDF?L?F?PNQ?A?VGKPR?VVEQI?IPV?GEC?G?ATV?NP

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 LERPLQVYVKLETGEEYSLSFYYIPNGLKTWRFKGASAKTIDGSDLPVYAVTTADGSPVA PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 LERPYQVLVKLDTGEEYTLQMYLLPSVVRTWRLSGAEAKTADGKPLPVYMVTTEDGSPVA PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 LQRPLLVYVKLQSGEEYVLQYYYLPDNVTTWLYRGAEAWSIDGVELPVSYVEAEGGYPVG PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 LERPLRVYVKLETGEEYALSFYYLPDNITTWRLREVVARTIDGQNLPVYLVTTDDGASVG THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 TERPLRVYVKLETGEEYALSFYYLPKNITTWRLRGAQAKTADGQDLPVYMVATDDGTPVS MATCH :** * ***::**** *. * :*. : ** . * : ** *** * : .* .*. CONSENSUS LERPL?VYVKL?TGEEY?L??YYLP????TWR??GA?A?T?DG??LPVY?V?T?DG?PV?

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 MCIVEGISYNVYVKVGDVMYRYPAEVKNGEVVAFTDLVKPSISLDVAGFNATVEPEVVKL PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 MCIVEGATYYLYVKAGDTLYRYPAASSSGVLETYTDLVKPRVVLDYPGFNATATPEVARL PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 KCLVEGLRYYVYIDVNGTTYKYPAAVRQGTLEAHTDLVKPKVAVEAP-ITAAVEPPIAKA PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 LCVVEGVSYFVYVKTNSTTYRYPAEVKNGVVEAFTDLVKPRVI--APGFNATVEPDVVKT THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 MCVVSGASYAVYVKAGESVYRYPAEASGGVVEAYTDLVKPKAVLDAPGFTAVVQPEVAKM MATCH *:*.* * :*:... *:*** * : :.****** . :.*.. * :.: CONSENSUS ?C?VEG??Y?VYVK?????YRYPA????G??EA?TDLVKP??????PGF?A?V?P?V?K?

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 GGNVTIRLYYNGTHVADYTTKAAPKIAVNASSLFKEMRVVDVLGTPIESFTVYVGGLKFR PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 GENITVKVYYNGTFVQEYRVKASPLVAINVSRLFVEVRVEDVLGSPIDSFYVYVGGLRFR PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 GDNVTVRLFINGTVVAELKTKAAPVIKVN-STLFKEVRVVDLLGSPIHAFVVYVGTLKFY PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 GSNVTVRLYYNGTFVAEFIKKASPIIVINVSSLFHKIKVVDALGSPLTTFTIYVGSLKFY THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 GQNVTVKLFYNGTQVAEFVRRAAPVIAVNASSLFRTIRVVDALGTPIPAFTVAVGGLKFA MATCH * *:*:::: *** * : :*:* : :* * ** ::* * **:*: :* : ** *:* CONSENSUS G?NVTV?L?YNGT?VAE???KA?P?I??N?S?LF???RVVD?LG?PI??F?VYVG?LKF?

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 GSNGVVRLLPLSDSVAVEINGVKYLVNLQPVAKLPTLTRESFFKVLIAATAVGGAVAFGM PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 GQGGTARILPLADPIAVEINGVKYLTRLQPTVRVPTLTQPSFIKIAAAAVAVGGGIAIGF PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 GTNGVAKVVAVDNAVVVEVNGAKYLAPLAPEIRLPTLARESFLKILAAAIIVGVSAAFVV PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 GHNGVAEIIPVEERAAVEINGVRYLAQIRPEIKVPTLTQESFLKIAAAATTVGVTTAFAL THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 GRDGVARVIPLDSRAAVEVNGVAYLVQLQTEVKIPTLTPHSFLKIAAAAATVGAAAAFIA MATCH * .*...::.: . .**:**. **. : . ::***: **:*: ** ** *: CONSENSUS G??GVA???P?????AVE?NGV?YL??L?P????PTLT??SF?KI?AAA??VG???AF??

PYRAE_1_PE1000 PYRAE_1_PE1000 RRKEG-VREG-GRDRDVVEV PYRAR_1_PE575 PYRAR_1_PE575 KRRES-SAKE-DRDRDVLEI PYRCJ_1_PE786 PYRCJ_1_PE786 GVKKRESGEKVIKGGDVVEV PYRIL_1_PE1536 PYRIL_1_PE1536 RRKEP-RATREKIERDVVEV THENV_1_PE577 THENV_1_PE577 RKRGE-EGPRPR--GDLVEV MATCH : *::*: CONSENSUS ???????????????DVVEV


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page