Alignment of the gene Family HOG000235097 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
STAGA1_1_PE11 STAGA1_1_PE11 MSKPNVVQLNNQYINDENLKKRYEAEELRRKNRLMGWVLIFVMLLFILPTYNLVKSYRTL STAGA2_1_PE10 STAGA2_1_PE10 MSKPNVVQLNNQYINDENLKKRYEAEELRRKNRLMGWVLIFVMLLFILPTYNLVKSYRTL STAGA3_1_PE10 STAGA3_1_PE10 MSKPNVVQLNNQYINDENLKKRYEAEELRRKNRLMGWVLIFVMLLFILPTYNLVKSYRTL STGOR1_1_PE2041 STGOR1_1_PE2041 -MSKNIVQLNNQYIQDENQRRRYLEEERRKKNRFMGWVLILVMLLFILPTYNLVQSYQTL STMUT1_1_PE8 STMUT1_1_PE8 MEKPNIVQLNNKYINDEKTKKRYEEEETKRRHRFIGWILIFIILLFILPAYNLVASYMNL STPNE1_1_PE8 STPNE1_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STPYO1_1_PE8 STPYO1_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO2_1_PE7 STPYO2_1_PE7 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO3_1_PE8 STPYO3_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO4_1_PE8 STPYO4_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO5_1_PE8 STPYO5_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO6_1_PE8 STPYO6_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STPYO7_1_PE8 STPYO7_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRDG_1_PE10 STRDG_1_PE10 MKKPSIVQLNNHYINEENLKKRFEEEEIQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRE4_1_PE10 STRE4_1_PE10 MKKPSIVQLNNHYINEENIKKRFEEEEIQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKGYVSL STREM_1_PE10 STREM_1_PE10 --------MNNHYINEENIKKRFEEEEIQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKGYVSL STRG3_1_PE10 STRG3_1_PE10 MEKPNIVQLNNQYINDENTKKRYVEEENRKRNRFMGWILIVVMLLFILPTYNLVKSYQTL STRGZ_1_PE10 STRGZ_1_PE10 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRM6_1_PE8 STRM6_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGWVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRMN_1_PE8 STRMN_1_PE8 MEKPNIVQLNNKYINDEKTKKRYEEEETKRRHRFIGWILIFIILLFILPAYNLVASYMNL STRP0_1_PE296 STRP0_1_PE296 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRP2_1_PE8 STRP2_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRP4_1_PE8 STRP4_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRP7_1_PE8 STRP7_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRPB_1_PE8 STRPB_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRPC_1_PE8 STRPC_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRPD_1_PE8 STRPD_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRPF_1_PE8 STRPF_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRPG_1_PE8 STRPG_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRPI_1_PE8 STRPI_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRPJ_1_PE8 STRPJ_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRPS_1_PE8 STRPS_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRPZ_1_PE8 STRPZ_1_PE8 MKKPSIVQLNNHYIKKENLKKKFEEEESQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKSYVDF STRR6_1_PE8 STRR6_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRS2_1_PE13 STRS2_1_PE13 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRS4_2_PE10 STRS4_2_PE10 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRSE_1_PE10 STRSE_1_PE10 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRSV_1_PE9 STRSV_1_PE9 -MPKNIVQLNNRFIQDENQRRRYVDQERRKRNRFMGWVLILVILLFILPTYNLYQSYQTL STRSX_1_PE10 STRSX_1_PE10 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRSY_1_PE10 STRSY_1_PE10 MKKSKILQLNNAFIQSERKKTQHQLAERQQKNRFMGAILILVIFLFMLPAYNLVGTYTNI STRSZ_1_PE10 STRSZ_1_PE10 MKKPSIVQLNNHYINEENIKKRFEEEEIQKRNRFMGWILVSMMFLFILPTYNLVKGYVSL STRT1_1_PE8 STRT1_1_PE8 SKKPNIVQLTNDYIDNANQEHRLERAEHEQRNRFMGWILFVVVLLFILPTYNLVETYMNI STRT2_1_PE8 STRT2_1_PE8 SKKPNIVQLTNDYIDNANQEHRLERAEHEQRNRFMGWILFVVVLLFILPTYNLVETYMNI STRTD_3_PE9 STRTD_3_PE9 SKKPNIVQLTNDYIDNANQEHRLERAEHEQRNRFMGWILFVVVLLFILPTYNLVETYMNI STRU0_1_PE10 STRU0_1_PE10 MKKPSIVQLNNQYIAKENLKKRFEEEENQKRNRFMGWILVVMMFLFILPTYNLVKSYVGL STRZ6_1_PE31 STRZ6_1_PE31 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRZA_1_PE8 STRZA_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRZJ_1_PE8 STRZJ_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRZP_1_PE8 STRZP_1_PE8 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL STRZT_1_PE42 STRZT_1_PE42 -MSKNIVQLNNSFIQNEYQRRRYLMKERQKRNRFMGGVLILIMLLFILPTFNLAQSYQQL MATCH :.* :* . . : * .:::*::* :*. :::**:**::** * : CONSENSUS ?????IVQLNN??I??E?????????E???RNRFMG??L?????LFILPT?NL???Y???

STAGA1_1_PE11 STAGA1_1_PE11 QERRQEVVKLTKDYQTLTNRTENQKLLAKQLKNPDYVQKYARAKYYFSKTGEMIYPLPDL STAGA2_1_PE10 STAGA2_1_PE10 QERRQEVVKLTKDYQTLTNRTENQKLLAKQLKNPDYVQKYARAKYYFSKTGEMIYPLPDL STAGA3_1_PE10 STAGA3_1_PE10 QERRQEVVKLTKDYQTLTNRTENQKLLAKQLKNPDYVQKYARAKYYFSKTGEMIYPLPDL STGOR1_1_PE2041 STGOR1_1_PE2041 LERRQKLVELQEKYDELSKEKEYQENLSKRLKDDDYAAKYARAKYFYAKEGETIYNIPDL STMUT1_1_PE8 STMUT1_1_PE8 QSKKEQIVKLQNQQKRLDAKTDAEKKFADRLKDDNYVEKYARAKYYYSIDGENIYPAPNL STPNE1_1_PE8 STPNE1_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STPYO1_1_PE8 STPYO1_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSESTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO2_1_PE7 STPYO2_1_PE7 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO3_1_PE8 STPYO3_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO4_1_PE8 STPYO4_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO5_1_PE8 STPYO5_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO6_1_PE8 STPYO6_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKRTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STPYO7_1_PE8 STPYO7_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRDG_1_PE10 STRDG_1_PE10 EKQNQQVIKLQKEYEALEKNTKSEKKLAEQLKNDDFVKKYARAKYYLSREGEVIYPVPGL STRE4_1_PE10 STRE4_1_PE10 KKQGQQIITLEKEYRELEKKTKSEKQLAEQLKNDDFVKKYARAKYYLSREGEVIYPTPGL STREM_1_PE10 STREM_1_PE10 KKQGQQIITLEKEYRELEKKTKSEKQLAEQLKNDDFVKKYARAKYYLSREGEVIYPTPGL STRG3_1_PE10 STRG3_1_PE10 QERKEQVVSLQKSYDKLVVETDAEKLLADRLKDDTYVEKYARAKYYLSRSGETIYPLPNL STRGZ_1_PE10 STRGZ_1_PE10 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRM6_1_PE8 STRM6_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREIVYTIPDL STRMN_1_PE8 STRMN_1_PE8 QSKKEQIVKLQNQQKRLDAKTDAEKKFADRLKDDNYVEKYARAKYYYSIDGENIYPAPNL STRP0_1_PE296 STRP0_1_PE296 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRP2_1_PE8 STRP2_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRP4_1_PE8 STRP4_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRP7_1_PE8 STRP7_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRPB_1_PE8 STRPB_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKRTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRPC_1_PE8 STRPC_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKRTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRPD_1_PE8 STRPD_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRPF_1_PE8 STRPF_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRPG_1_PE8 STRPG_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRPI_1_PE8 STRPI_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRPJ_1_PE8 STRPJ_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRPS_1_PE8 STRPS_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRPZ_1_PE8 STRPZ_1_PE8 EKQNQQVVKLKKEYNELSKSTKKEKQLAERLKDDNFVKKYARAKYYLSREGEMIYPIPGL STRR6_1_PE8 STRR6_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRS2_1_PE13 STRS2_1_PE13 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRS4_2_PE10 STRS4_2_PE10 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRSE_1_PE10 STRSE_1_PE10 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRSV_1_PE9 STRSV_1_PE9 LQRREQYSKLKEKYQTLSEEKVYQSDIATKLKDDSYAAKYARAKYSFSKEGEYIYTIPDL STRSX_1_PE10 STRSX_1_PE10 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRSY_1_PE10 STRSY_1_PE10 QQQEKKLAELEKNYEELTKEQKQEAEMVAKLKNEEYAAKYVRAKYQYSKEGEFVYNIPGL STRSZ_1_PE10 STRSZ_1_PE10 KKQGQQIITLEKEYRELEKKTKSEKQLAEQLKNDDFVKKYARAKYYLSREGEVIYPTPGL STRT1_1_PE8 STRT1_1_PE8 KQQEKEVLSLQKDYDKLSDQTKERKDLAKKLKDDTFAEKYARAKYYYSREGESIYPVPSL STRT2_1_PE8 STRT2_1_PE8 KQQEKEVLSLQKDYDKLSDQTKERKDLAKKLKDDTFAEKYARAKYYYSREGESIYPVPSL STRTD_3_PE9 STRTD_3_PE9 KQQEKEVLSLQKDYDKLSDQTKERKDLAKKLKDDAFAEKYARAKYYYSREGESIYPVPSL STRU0_1_PE10 STRU0_1_PE10 EKQNKQVIELKKEYQALDESTKVEKKLAKQLKDDDFVKKYARAKYYLSQEGEVIYPIPGL STRZ6_1_PE31 STRZ6_1_PE31 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRZA_1_PE8 STRZA_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRZJ_1_PE8 STRZJ_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRZP_1_PE8 STRZP_1_PE8 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL STRZT_1_PE42 STRZT_1_PE42 LQRRQQLADLQTQYQTLSDEKDKETAFATKLKDEDYAAKYTRAKYYYSKSREKVYTIPDL MATCH .: :: * . * . : :**: :. **.**** : * :* *.* CONSENSUS ?????????L???Y??L??????E???A??LK??????KY?RAKYY?S???E??Y??P?L

STAGA1_1_PE11 STAGA1_1_PE11 LPK STAGA2_1_PE10 STAGA2_1_PE10 LPK STAGA3_1_PE10 STAGA3_1_PE10 LPK STGOR1_1_PE2041 STGOR1_1_PE2041 LPQ STMUT1_1_PE8 STMUT1_1_PE8 LPK STPNE1_1_PE8 STPNE1_1_PE8 LQR STPYO1_1_PE8 STPYO1_1_PE8 LPK STPYO2_1_PE7 STPYO2_1_PE7 LPK STPYO3_1_PE8 STPYO3_1_PE8 LPK STPYO4_1_PE8 STPYO4_1_PE8 LPK STPYO5_1_PE8 STPYO5_1_PE8 LPK STPYO6_1_PE8 STPYO6_1_PE8 LPK STPYO7_1_PE8 STPYO7_1_PE8 LPK STRDG_1_PE10 STRDG_1_PE10 LPK STRE4_1_PE10 STRE4_1_PE10 LPK STREM_1_PE10 STREM_1_PE10 LPK STRG3_1_PE10 STRG3_1_PE10 LPK STRGZ_1_PE10 STRGZ_1_PE10 PK- STRM6_1_PE8 STRM6_1_PE8 LQR STRMN_1_PE8 STRMN_1_PE8 LPK STRP0_1_PE296 STRP0_1_PE296 LQR STRP2_1_PE8 STRP2_1_PE8 LQR STRP4_1_PE8 STRP4_1_PE8 LQR STRP7_1_PE8 STRP7_1_PE8 LQR STRPB_1_PE8 STRPB_1_PE8 LPK STRPC_1_PE8 STRPC_1_PE8 LPK STRPD_1_PE8 STRPD_1_PE8 LPK STRPF_1_PE8 STRPF_1_PE8 LPK STRPG_1_PE8 STRPG_1_PE8 LPK STRPI_1_PE8 STRPI_1_PE8 LQR STRPJ_1_PE8 STRPJ_1_PE8 LQR STRPS_1_PE8 STRPS_1_PE8 LQR STRPZ_1_PE8 STRPZ_1_PE8 LPK STRR6_1_PE8 STRR6_1_PE8 LQR STRS2_1_PE13 STRS2_1_PE13 PK- STRS4_2_PE10 STRS4_2_PE10 PK- STRSE_1_PE10 STRSE_1_PE10 PK- STRSV_1_PE9 STRSV_1_PE9 LPQ STRSX_1_PE10 STRSX_1_PE10 PK- STRSY_1_PE10 STRSY_1_PE10 PK- STRSZ_1_PE10 STRSZ_1_PE10 LPK STRT1_1_PE8 STRT1_1_PE8 LP- STRT2_1_PE8 STRT2_1_PE8 LP- STRTD_3_PE9 STRTD_3_PE9 LP- STRU0_1_PE10 STRU0_1_PE10 LPK STRZ6_1_PE31 STRZ6_1_PE31 LQR STRZA_1_PE8 STRZA_1_PE8 LQR STRZJ_1_PE8 STRZJ_1_PE8 LQR STRZP_1_PE8 STRZP_1_PE8 LQR STRZT_1_PE42 STRZT_1_PE42 LQR MATCH CONSENSUS L??


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page