Alignment of the gene Family HOG000247924 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 ------------MRDPFLKYSLFSDH-----------DSLLLRHSHEVLVSFLMYQFVLY CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 -MSSLNDTVAAGYYEPLFGLSWYPDR----------LDNLWLAHLHEIVYAFIFYQVCQY CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 ------------------------------------------------------------ CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 VLSYIIEKIPVLTEDPFLQYRPFPEV----------PKTLFQRHWHEIFASFTFYFIIQH KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 LEKLSSYFTGPELSDPLLSWSFDPSS-----------ENLYYRHLHEALISFVVYQFILY LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 ------------MEDPFLKFSPFAGS-----------DNLLVRHSLEIIGSFLVYQVVLS PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 -------MIHPIYDDPLLWLRPFPAE----------PRNLLEKHWHEIAISFIFYQVLYY PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 -MSFITSHFPVFTEDPFLSLRPFPEH----------PTNFLEEHWHEVLASFLFYFTAQL PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 ------------------------------------------------------------ YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 -----------MQTDPLAFLTPQPLVDILQPYCEKIGFKYLAPHVHEIFLAFSFYQMLFL YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 -MNANSTTTAIGLTSPFEKLSFFPHS-----------SNLILAHLHEIIFSFVFYQLAFS ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 -------MFEVTTEDPLIGWSLFPQS-----------DNLYLKHLHEILGALLFY-IVVY MATCH CONSENSUS ???????????????P???????????????????????????H??E???????Y?????

ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 PVVAPAVNRMIFGQHYTRAA-PRTRANFDIHTVSTVQAVLCVGMIWPLLRLPAALP---- CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 -TIAPKINRYFFGKHYSDITDKKLKLDFDVHTVSMIQAVISIAILLPVLALPFDLN---- CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 -----------MGPRYTK-LSRSTRVNFDVHVTSMVQCFVSFALMVPHLNNPHWVNRLND CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 --LSGPIFSIIMGPRYTK-LSKSTRVNFDVHVTSMVQCFVSFALMVPHLNNPHWANRLND KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 PFVVPKLNEWFFKEHYTERD-EPDKINFDIHTVSMIQSVVSLYLIWPLLWIPFGFN---- LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 RWLVPRVNALVFGRHYTELKDKDARLNFDIHTVSMFQCVVSLGLTWPILFQPLSLS---- PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 --LSAPICAYIFGSHYTHEISKKQRINFDIHVVALVQSFISILLTLPLFKDPMWKED--- PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 --LSAPFSTAYFGKTYTQ-LPHKTKVNFDIHVVSMVQCVISIGILIPMWNHSHWQNRVED PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 ------------------------------------------------------------ YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 --LSGQLSPIIWGKQLRS-LSAKNRIDFDIHIVSQFQAFIVVPLAFLCFNDPILSAN--- YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 -VVAPFLNKVVFRKHYTTIRDPLLKIDFNVHTVSMIQAVVSNTVLLPTLTTPMHYN---- ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 QWVAPYLNRLIFGKHYTSIEDSKVKVNFDVHTVSNIQCIVTWYAIAPVILTPLSLN---- MATCH CONSENSUS ???????????????Y???????????FD?H??S??Q?????????P????P????????

ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 ---VFGFYDEYASLVAATMVGYFVWDVYLCTRY-LAVFGPGFLGHALGSLAVLLSALTPA CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 ---IATYVNPWCSMVSALSCGYFVWDLALCLRH-FSIYGFEFLFHAVGSLVVMLAILTPF CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 PANSLLGSTDFGGLVCALTVGYFIWDLYVCAKY-FSLFGVGFLFHGFAAMYAFATGFVPY CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 PVNSLLGSTDFGGLVCAVTMGYFIWDLYVCAKY-FSLFGVGFLFHGFAAMYAFATGFVPY KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 ---VATYYNSYASMVSAVSIGYFMWDLYICLRY-FKLFGIGFLFHAVAAFAVLTITLHPV LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 ---IVSYQDSYTSMISAITCGYFLWDLYVCLKH-FSLFGIGFLGHAMASLYVFVLALRPF PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 ---PIFGHTPFSNLVSALTAGYFIWDSIVCIQH-FKMFGLGFLLHAFAALYVFMMAFKPF PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 PFSSILGASNYGGFVAALTIGYFLWDLYVCVRW-YSLFGLGFLFHGFAAFYVFSCSLIPY PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 ------------MNYLSISTGYFLWDIIVSLKLTINRGGIGFLLHAVSCFVAFLYSIKPF YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 ---IITAYTPWTGFLGSLATGYFVWDLIICARY-VNLFGVGFLLHAICALFVFVQGFRPY YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 ---VVTYTDSYSSMVSSLSAGYFIWDLTMCVRY-FKLYGLEFTGHAIGSVYVMLLSLRPF ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 ---VVTYQDDRCAMATALTVGYFLWDLGVCLLH-YELYGVEFMAHCLSSLYVVGLTLKPF MATCH : ***:** :. * * * . .. .. : * CONSENSUS ????????????????????GYF?WD???C????????G??FL?H?????????????P?

ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 FQPWLGKFLIFEASTPLVNVNWFITQLA---RGSTSAVVPRWLPVVNGLLLLVTFFCVRI CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 CQPWVGKYLLFEASTPFVNMNWYTIQLNHKHKSSSGPVIPNWLNMINGLLLLLTFFGVRI CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 CQPWAGPFLTFELSTPFVNINWFASKLP---A----GTFSEKTIIINGILLMVTFFIVRI CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 CQPWAGPFLTFELSTPFVNINWFASKLP---A----GTFSEKTIIINGILLMVTFFCVRI KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 CQAWIGRFLSFEASTPFVNINWYIIQLS---RGSSKQVVPTWFNVLNGFLLISVFFFVRL LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 CQSWVGKFLIFEASTPFVNINWFISQLS---RTSSRPVVPMWFNALNGLLLIGTFFVVRV PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 CQPWIPAYLIFELSTPFVNINWFIARLP---D----GYVSTKFTVINGLLLMVTFFSVRI PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 CQPWIPAFLLFELSTPFVNINWFASRLP---A----GTFNDTFVIVNGLGLLITFFSVRI PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 CGYFGFAFLLWEASTIFLNPHWFFDKIG---MSG------SKAQLYNGVALLLVFFFSRL YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 VMGMMGHFLMFEMSTPFVNMNWFVSRLP---K----GTFPPWFEAANGIALMTVFFGCRI YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 CQPWIGRFLIYEASTPFVNINWFIMQCNAKSK----NSIPLWFNVVNGLLLMTVFFVVRI ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 CLSWAGKFLLFEASTPFVNNNWFITQLS---RGASKPPVPFWFNVLNGLLLMAVFFIVRI MATCH :* :* ** ::* :*: : **. *: .** *: CONSENSUS C??W???FL?FE?STPFVN?NWF???L???????????????????NG??L???FF?VR?

ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 VWGVMALIAMDYYVWR--QWGPETPKLVGLLVPAINFFMTLLNFYWFYKMVRIAKKMVRA CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 VWGWSCNLLLLRQFWR--ARY-ELPYLAGAVVLSLNITMSLLNVLWFSKMLKIAKKMASP CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 VWGFYAVSQLAVDMLA--SLD-QVNKLLPISLLVLNFLLNSLNVFWFYKMVMIARKKARG CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 IWGFYAVSQLAVDMLA--SLD-QVNKLLPISLLILNFLLNSLNVFWFYKMVMIARKKARG KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 VWGFVAVAILIYEMWQ--VWD-QIPLYMTAVILGINVSLDFLNIHWFSKMLKIAKKMANG LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 LWGFTAIAILCAKLWE--ARK-VLPTWIPTTVITLNLSLDALNLFWLSKMIKIAKKMASG PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 VWGLYAVVQTFADYWP--IRD-QVPGWLALPIFALNLLLDVLNMYWFYKMVLIAKKKFKK PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 AWGFYAAFMVATDMFA--VFG-KTHWFLPVTILGLNLMLDSLNVFWFYKMVMIAKKKIFG PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 VLGNYTSYQLFALSFEDGVSQ-KAGTRLLNTIRILDLLLSGLNMFWFYQMIASVLNRFSA YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 IWGNYWSYVTITNMWKPEIRA-QYPIWLPVLNTTSNLTLVSLNFFWFSKMIRILLKKING YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 CWGSIASALLFRQMWK--VRD-ELPKFSAVTMMSLNIFMNLLNVLWFKKMIRIAKKLAKP ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 LWGFAAIVLLVQQMWK--VRD-QLPIFQTFILLSINMILNTLNVFWFSKMYKIAKKMARG MATCH * :. : **. *: :* : CONSENSUS ?WG????????????????????????????????N?????LN??WF?KM??IA?K????

ASHGO_2_PE377 ASHGO_2_PE377 SKHVAKVT-------- CAGLA1_9_PE18 CAGLA1_9_PE18 SKKQD----------- CANAW_1_PE1001 CANAW_1_PE1001 QESTREAAKEVREKIE CANDC_1_PE324 CANDC_1_PE324 QESTREAANEVREKIE KLLAC1_5_PE448 KLLAC1_5_PE448 SKRVSKID-------- LACTH_5_PE52 LACTH_5_PE52 SKQKGH---------- PICPG_2_PE1164 PICPG_2_PE1164 SKSNDEKLKKSK---- PISTI1_2_PE245 PISTI1_2_PE245 KSHHKKLE-------- PUCGT_26_PE87 PUCGT_26_PE87 TPSPPKPSMPSDRKKE YALIP1_3_PE70 YALIP1_3_PE70 SKKDAKVDAHKLD--- YEASTX_PE355 YEASTX_PE355 APTSKLD--------- ZYGRO_4_PE74 ZYGRO_4_PE74 SNKVTKSH-------- MATCH CONSENSUS ????????????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page