Alignment of the gene Family HOG000034181 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
AILMEGL193893_1_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN11_53_PE7 NOISO ------------------------------------------------------------ CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA CANFA17_43_PE11 NOISO ------------------------------------------------------------ CAVPO37_5_PE17 NOISO KPLPALEDRSWKPVCVQELHGLKKLKRKAKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPSATA---AA DIPORGS_5136_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ GORGO2A_91_PE27 NOISO ------------------------------------------------------------ HS2_PE2309 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKESARRANGYKTFRLDLEAPEPGAAAA-AAA LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKESARRANGYKTFRLDLEAPE---------- MACMU13_89_PE18 NOISO ------------------------------------------------------------ MICMU3478_PE1 NOISO -----------------ELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPGA-----AA MONDOUN_53_PE12 NOISO KSLPTLEGGPWPSLCIKEVSCPKKLKRKPPEGPRRVNVYKSFREDLKVPEPA-------- MOUSE6_PE1139 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPVRRANGYKTFRLDLEAPELGATVSTTAA MYOLU154018_PE1 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLDVPELGA-----AA OCHPR15221_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 ------------------------------------------------------------ PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA PIG3_55_PE8 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEHGA-----TA PONPY2A_25_PE13 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPRA-----VA PROCA3119_PE1 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGCKTFRLDLEAPEPGAAAA-AAA PTEVA7448_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEPAAAA--ATA RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPE---------- RAT4_PE1054 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPVRRANGYKTFRLDLEAPEFGATASATAA SPETR127940_PE1 NOISO --------------------------KRGKEPARRANGCKTFRLDLEAPEPRVA-----A TUPGBGS_4233_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ TURTR113995_PE1 NOISO KHIPVLEDGPWKTVCVKELNGLKKLKRKGKEPARRANGYKTFRLDLEAPEHGA-----AA MATCH CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN11_53_PE7 NOISO ------------------------------------------------------------ CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPA---PVAPAAPPRGGADTAGEHGGSRVPEVSDARKRGFA CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPA---PVAPAAPPRGGADTAGEHGGSRVPEVSDARKRGFA CANFA17_43_PE11 NOISO ------------------------------------------------------------ CAVPO37_5_PE17 NOISO TNGLRDRTQRLQPAPAP--VPA---PVAPAAPAAAGADLAGERRGARAPEVPDAQRRGFA DIPORGS_5136_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ GORGO2A_91_PE27 NOISO ------------------------------------------------------------ HS2_PE2309 NOISO TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPV---PVAPAVPPRGGTDTAGERGGSRAPEVSDARKRCFA LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 ANGLRDRTQRLQSA---LARVS---APVAPAVSGGGADLAGERGGVRVPEVLDARKRGFA LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN -NGLRDRTQRLQSA---LARVS---APVAPAVSGGGADLAGERGGVRVPEVLDARKRGFA MACMU13_89_PE18 NOISO ------------------------------------------------------------ MICMU3478_PE1 NOISO TNGLRDRTQRLQPVPVP--VPA---PVAPAVPQSGGADTAGERGGSRAPEVLDARKRGFA MONDOUN_53_PE12 NOISO ANGLRERTERLLPAKGASVAVARSGESPELMLLSADRDSRGCSGGPRGSEVLDMRKRCFP MOUSE6_PE1139 NOISO TNGLRDRT---QPFPIATPVPA---SVAPAVPPGGGTDTAREFRGIRAPEVSDARKRGFA MYOLU154018_PE1 NOISO TNGLRDRTQRLQPVPTP--VPA---AVAPAVPSGGGPDTAGERGGARAPEVLDARKRGFS OCHPR15221_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 ------------------------------------------------------------ PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPV---PVAPAVPPRGGTDTAGERGGSRAPEVSDARKRCFA PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPV---PVAPAVPPRGGTDTAGERGGSRAPEVSDARKRCFA PIG3_55_PE8 NOISO TNGLRDRTQRLQPVPTP--VPV---RVAPAVPSGGGADTAVERGGARAPEVLDARKRGFP PONPY2A_25_PE13 NOISO TNGLRDRTHRLQPVPVPVPVPV---PVAPAVPPRGGTDTAGERGGSRAPEVSDARKRGFA PROCA3119_PE1 NOISO TNGLRDRTQRLQPA---LPVPA---PVAPAVLPGGRADTAGERGGVRVPEVLDARKRGFA PTEVA7448_PE1 NOISO ------------------------------------------HGGSRAPEVLDARKRGFA RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 TNGLRDRTQRLQPVPVLAPVPA---AVAPAVLPGGSADTAGERRGAGAPEVSDARKRGFA RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN -NGLRDRTQRLQPVPVLAPVPA---AVAPAVLPGGSADTAGERRGAGAPEVSDARKRGFA RAT4_PE1054 NOISO TNGLRDRT---QPFPIATPVPA---SVAPAVPPGGGTDTAREFRGIRAPEVSDARKRGFA SPETR127940_PE1 NOISO TLGLRDRTQRLQPVPVPAPVPA---PVAPAVPPGGGADTGGDRGGPRAPEVSDARKRGFA TUPGBGS_4233_PE1 NOISO ------------------------------------------------------RKRSFT TURTR113995_PE1 NOISO TDGLRDRTQRLQPVPAP--VPA---RVAPAVPSGGGADTAGERGGARAPEVLDARKRGFA MATCH CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO -----------PPP--P--PPPAPQGQVPGGPEAQPFRETGLRPRILLCAPP-ARPTPSA BOVIN11_53_PE7 NOISO ---------------------------------------------ILLCAPP-ARPTPSA CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN LGAVGPGLPTTTTP-----PPPVPQSLAPGGAETQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPKPSA CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 LGAVGPGLPTTTTP-----PPPVPQSLAPGGAETQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPKPSA CANFA17_43_PE11 NOISO -----------PCP--L--PPPSPQXXXXXXPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPTPPA CAVPO37_5_PE17 NOISO LGAVGPGLPTPPPP------PPAPPGLAPGRPETQPFREPGVRPRILLCAPP-ARPTLSA DIPORGS_5136_PE1 NOISO -----------------------------------PFRDPGPRPRILLCAPP-ARPVQSA GORGO2A_91_PE27 NOISO ------------------------------------------------------------ HS2_PE2309 NOISO LGAVGPGLPTPPPP-----PPPAPQSQAPGGPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPAPSA LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 LGAVGPGLPTPPPPPPPPPPPPAPQGQTSGAPETQSCREQGLRPRILLCAPP-ARPAP-- LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN LGAVGPGLP------------PAPQGQTSGAPETQSCREQGLRPRILLCAPP-ARPAP-- MACMU13_89_PE18 NOISO ---------------------------------------------ILLCAPP-ARPAPSE MICMU3478_PE1 NOISO LGAMGPGLPTQAP------PPPATQGQAPVGSEAQPFREPSLRPRILLCAPP-ARPAP-- MONDOUN_53_PE12 NOISO PG---PGRGLPPSPPPLPPGPAAPLGSRDGREAAQTFGEQSVRSRIVLCPPP-PRQPAPQ MOUSE6_PE1139 NOISO LGTVGPGLPTP--P-----PPPASQSLAPGDPEAHSFREQALRPRILLCAPP-ARPTQSA MYOLU154018_PE1 NOISO LGAVGPGLPTPPPP-----PLPAPQGQVPGGPEVQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPMPSA OCHPR15221_PE1 NOISO --------PTPPPPPPPPPPPPAPLGQAPGGSEAPSFREPVLRPRILLCAPP-ARPAP-- ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 ---------------------------------------------LIKCKIPAALPAPSI PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN LGAVGPGLPTPPPP--PPPPPPAPQSQATGGPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPAPSA PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 LGAVGPGLPTPPPP--PPPPPPAPQSQATGGPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPAPSA PIG3_55_PE8 NOISO LGAVGPGLPTPPP------PPPTPQGQVPGGPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPTPSA PONPY2A_25_PE13 NOISO LGAVGPGLHTPPPP-----PPPAPQSQAPGGPEAQPFREPGLRPRIFLCAPP-ARPAPSA PROCA3119_PE1 NOISO PGAVGPGLPTPPQPPA-PPPPSAPQGQTFGASEAQQCREQGLRPRILLCAPP-ARPAP-- PTEVA7448_PE1 NOISO LGAVGPGLPTPPPP-----LPPAPQSQVSGVPEVQSFREPGLRPRILLCAPP-ARPTPSA RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 LGAVGPGLPTPPPP-----PPPAPLGQAPGGPEAPSFREPGLRPRILLCAPP-ARPAPAA RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN LGAVGPGLPTPPPP-----PPPAPLGQAPGGPEAPSFREPGLRPRILLCE---------- RAT4_PE1054 NOISO LGTVGPGLPTP--P-----PPPASQSLAPGDPEVQPLREQALRPRILLCAPP-ARPTPSA SPETR127940_PE1 NOISO LGAMGPGLPTP--P-----PPPAPQGQAPGGPEAQPFREPGLRPRILLCAPP-ARPALSA TUPGBGS_4233_PE1 NOISO LGAVG-GLTTPPPP-----PPPVPQSQASGGSEAQPFREPSLRPRILLCAPP-ARPVPSA TURTR113995_PE1 NOISO LGAVGPGLPTPPPP--P--PPPAPQGQVPGGPEAQPFREAGLRPRILLCAPP-ARPTPSA MATCH CONSENSUS ????????????????????????????????E????RE???RPRILLCAPP?ARP????

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO PP------VPPESSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATTAASEI BOVIN11_53_PE7 NOISO PP------APPEPSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN PPAPPAPPAPPEST----------ESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 PPAPPAPPAPPESTVRPPPPARPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI CANFA17_43_PE11 NOISO PP------APPEASARPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAAASEI CAVPO37_5_PE17 NOISO PPAS---DAPTESSVRPSPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRRRPGEATAASSEI DIPORGS_5136_PE1 NOISO PPAP---PAPPESSVRPAPPTRPGESSYSPISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI GORGO2A_91_PE27 NOISO ---P---PAPPESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI HS2_PE2309 NOISO PPA---PPAPPESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHQDSSASPRKRPGEATAASSEI LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 -------PVPPASSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN -------PVPPASS----------ESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI MACMU13_89_PE18 NOISO PPAP---QAPPESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI MICMU3478_PE1 NOISO -P------APPEPTVRPAPPTRTGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI MONDOUN_53_PE12 NOISO P-QPPPPPAPQPQPQPPAPQPRPAGSSFSSISHVIYTNNPEASASPRKRLGESAGVSSEI MOUSE6_PE1139 NOISO PLAPPA--APQESPVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASTEI MYOLU154018_PE1 NOISO PP------APPETSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI OCHPR15221_PE1 NOISO -------PALPEPSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDASSSPRKRPGEATSTSSEI ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 PPAP---PTLPIPPVLPAFPAPPEKSSMINSQHTSCNTQQSSPSTPGSRPGMPSLFKSRI PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN PPAP---PA-PESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 PPAP---PA-PESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI PIG3_55_PE8 NOISO PP------APPESSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAATSEI PONPY2A_25_PE13 NOISO PPA---PPAPPESTVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRQGEATAASSEI PROCA3119_PE1 NOISO -------PVPPASSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI PTEVA7448_PE1 NOISO LP------APPETSVRAAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 P------PAPPEPSVRPALPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN -------------------------SSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI RAT4_PE1054 NOISO PLAPPA--VPQESPVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASTEI SPETR127940_PE1 NOISO PPEPPVPSAPADSSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI TUPGBGS_4233_PE1 NOISO P------PAPPDSSVRPAPPTRPGESSYSSISHAIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI TURTR113995_PE1 NOISO AP------APPEPSVRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI MATCH ** .*. ..: .:.::* * * .: :.* CONSENSUS ?????????PP???VRPAPPTRPGESSYSSISHVIYNNHPDSSASPRKRPGEATAASSEI

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA BOVIN11_53_PE7 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA CANFA17_43_PE11 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA CAVPO37_5_PE17 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA DIPORGS_5136_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GORGO2A_91_PE27 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA HS2_PE2309 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MACMU13_89_PE18 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MICMU3478_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MONDOUN_53_PE12 NOISO KAIQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MOUSE6_PE1139 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MYOLU154018_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQ--------------------------- OCHPR15221_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 AILEGLREVTKTARSRAPILTHFSGPPPLESKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRK---------------------------- PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRK---------------------------- PIG3_55_PE8 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA PONPY2A_25_PE13 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA PROCA3119_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA PTEVA7448_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA RAT4_PE1054 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA SPETR127940_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA TUPGBGS_4233_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA TURTR113995_PE1 NOISO KALQQTRRLLANARERTRVHT-ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA MATCH :: *.: .**.*: : * :*.. * CONSENSUS KALQQTRRLLANARERTRVHT?ISAAFEALRKQVPCYSYGQKLSKLAILRIACNYILSLA

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTARAAGLEAEGKTVQ BOVIN11_53_PE7 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITHDTTARAAGLEAAGKTVQ CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRK----------------------- CANFA17_43_PE11 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTARAAGLEAEGKTVQ CAVPO37_5_PE17 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- DIPORGS_5136_PE1 NOISO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSLIITQDTTARAAGLEAAGKTVQ GORGO2A_91_PE27 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTARAAGLEAAGKTVQ HS2_PE2309 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- MACMU13_89_PE18 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTARAAGLEAAGKTVQ MICMU3478_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- MONDOUN_53_PE12 NOISO RLADLDYSADHSNMSFSECVEQCTRTLQAEGRSKKRKV---------------------- MOUSE6_PE1139 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- MYOLU154018_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ OCHPR15221_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQPATARAAGVEAAGESVQ ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 RLADLDYSADHSNLSFSECVEQCTRTLQAEGRSKKRKNLIITQVPTLRAAVFEAE-GTMQ PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN ---------------------QCTRTLQAEGRAR-SARS--------------------- PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 ---------------------QCTRTLQAEGRKK-RKSLIITQDTTARAAGLEAAGKTVQ PIG3_55_PE8 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- PONPY2A_25_PE13 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- PROCA3119_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLFITQDTTAAA-G-LGAGKTMQ PTEVA7448_PE1 NOISO RLADLDYSADRSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTARAAGLEAAGKTVQ RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQATTARAAGLEAAGESVQ RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKV---------------------- RAT4_PE1054 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- SPETR127940_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRK----------------------- TUPGBGS_4233_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKE---------------------- TURTR113995_PE1 NOISO RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRKSLIITQDTTAQAAGLEAAGKTVQ MATCH CONSENSUS RLADLDYSADHSNLSFSECVQRCTRTLQAEGRAKKRK???????????????????????

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO KVLCERGNSLMNNRADRRKSWRLGSLFLRRRCFLWTFYLWFLFS--PRFLFMLFLPPLIP BOVIN11_53_PE7 NOISO KVLCERGNSLMNNRAGRRKSWRLESLFLRRRCFLPTLYLCFLFR--FPLLLMLFLPLLAP CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 ------------------------------------------------------------ CANFA17_43_PE11 NOISO KVLCERGNSLMNNRAGRRKSWRLGSLFLRRRCFLWTFYLWFLFS--SRFLFMLFLPPLTP CAVPO37_5_PE17 NOISO ------------------------------------------------------------ DIPORGS_5136_PE1 NOISO KVLCR-GNSLMNNRAGCCKSWRLEFLFLRRRCLLLIFFFNLCFLFSPRLLLKLFLPLLTP GORGO2A_91_PE27 NOISO KVLCERGNSLMNNRTGRRKSWRLEFLFLRRRCFLLTFYLWFLFF--SRFLLMLFLPLLTS HS2_PE2309 NOISO ------------------------------------------------------------ LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 ------------------------------------------------------------ LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ MACMU13_89_PE18 NOISO KVLCERGSSLMNNRTGRRKSWRLEFLFLRRRGFLLTFYLWFLFF--SHFLLMLFLPLLTS MICMU3478_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ MONDOUN_53_PE12 NOISO ------------------------------------------------------------ MOUSE6_PE1139 NOISO ------------------------------------------------------------ MYOLU154018_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ OCHPR15221_PE1 NOISO KALCERGNTLMN-RAGRRKSWRLEFGLPGRRCGPLTFYLWFVCI-FSRLLFILFLPFLTP ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 KVLCERGNSVMNNSRAVGG--RLHKKFVARRAVSSRFLPLSV----ISLVFGGFSS---- PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 KVLCERGNSLMNNRTGRRKSWRLEFLFLRRRCFLLTFYLWFLFF--SRFLLMLFLPLLTS PIG3_55_PE8 NOISO ------------------------------------------------------------ PONPY2A_25_PE13 NOISO ------------------------------------------------------------ PROCA3119_PE1 NOISO KVLCERGNLPMNNRR-RARGWRQGCSCGP-RCLLLSFYLGFLF--PSCFLFTWLT----P PTEVA7448_PE1 NOISO KVLCERGNSLMNNRAGRRKSWRLEFLFLRRRCFLLTFYLWFLFC--SRFLLMLFLPLLTP RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 KALCAGGNALMNHRAGRRKSWRLESGLLG-RRWSLTFYLWFVFF-LLCLLFILFLPLLAP RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ RAT4_PE1054 NOISO ------------------------------------------------------------ SPETR127940_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ TUPGBGS_4233_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ TURTR113995_PE1 NOISO KVLCERGNSLMNNRAGRRKSWRLESVFLRRRCFLPTLYLRSLFF--PRFLLMVFLPLLAP MATCH CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

AILMEGL193893_1_PE1 NOISO LTTFL---------- BOVIN11_53_PE7 NOISO VVTFLAPRRCLKATS CALJA14_22_PE22 ISOFORMIN --------------- CALJA14_22_PE23 ENSCJAG00000019571 --------------- CANFA17_43_PE11 NOISO LTTFVSRLR------ CAVPO37_5_PE17 NOISO --------------- DIPORGS_5136_PE1 NOISO GVTFLPKGTRPPT-- GORGO2A_91_PE27 NOISO VVTFLPPLRARRPPH HS2_PE2309 NOISO --------------- LOXAF86_3_PE11 ENSLAFG00000027790 --------------- LOXAF86_3_PE12 ISOFORMIN --------------- MACMU13_89_PE18 NOISO VVTFFPPLRARRPPH MICMU3478_PE1 NOISO --------------- MONDOUN_53_PE12 NOISO --------------- MOUSE6_PE1139 NOISO --------------- MYOLU154018_PE1 NOISO --------------- OCHPR15221_PE1 NOISO MVTMFSPLPARRLPN ORNANULTRA544_3_PE6 ENSOANG00000000238 --------------- PANTR2A_92_PE13 ISOFORMIN --------------- PANTR2A_92_PE14 ENSPTRG00000012145 VVTFLPPLRARRPPH PIG3_55_PE8 NOISO --------------- PONPY2A_25_PE13 NOISO --------------- PROCA3119_PE1 NOISO VVTFSPP-------- PTEVA7448_PE1 NOISO VVTFLPPLRAQRLPN RABIT2_102_PE13 ENSOCUG00000003528 AVTFLSPLRCLPEGH RABIT2_102_PE14 ISOFORMIN --------------- RAT4_PE1054 NOISO --------------- SPETR127940_PE1 NOISO --------------- TUPGBGS_4233_PE1 NOISO --------------- TURTR113995_PE1 NOISO VVTFLPPLRARPPN- MATCH CONSENSUS ???????????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page