Alignment of the gene Family HOG000111501 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
CALJAX_132_PE3 NOISO KMLEDTQMLEDVEMLEDKQILEALEMLEDMDLLEDEDVDFLEDMASLEDMIFLEDVPLLE GORGOX_142_PE5 NOISO ---------------------------------------FLEDMAWLEDMDFLEDVP--- HSX_PE2500 NOISO -------------------------------------------MAWLEDVDFLEDVPLLE MACMU13_17_PE1 NOISO RSKE------DV--HQRKDVHHRVDVDHKEDADHGVNVGHREDTYHMEDVDHREDVDHVE MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 -------------------------------------------MAWLEDMDFLEDVPLLE MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN -------------------------------------------MAWLEDMDFLEDVPLLE PONPYX_142_PE2 NOISO -------------------------------------------MAWLEDMDFLEDVPLLE PROCA8848_PE1 NOISO -----------------------------------------------EDMDFLEAADLME SPETR158215_PE1 NOISO -------------------------------------VALLEDVGWLEDVDWLEDMDWLE TURTR90720_PE1 NOISO -------------------------------------------TPLLEDMDFLEDAPFLE MATCH **: * CONSENSUS ??????????????????????????????????????????????LED?DFLED????E

CALJAX_132_PE3 NOISO DVPLLEDVPLLEDVLLLEDTGRL------------------------EDINLMEDMAFLE GORGOX_142_PE5 NOISO ---LLEDVPLLEDVPLLEDTSRL------------------------EDINLMEDMALLE HSX_PE2500 NOISO DIPLLEDVPLLEDVPLLEDTSRL------------------------EDINLMEDMALLE MACMU13_17_PE1 NOISO DVNHGVDVDHEVDMDHRENVDHGEDVDHRIDVDHGMDMGHRVDVDHGEDVNHREDVDHRE MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 DVPFLEDVPLLEDVPFLEDVPLL------------------------EDINLMEDMALLE MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN DVPFLEDVPLLEDVPFLEDVPLL------------------------EDINLMEDMALLE PONPYX_142_PE2 NOISO DIPLLEDVPLLEDVPLLEDTSRL------------------------EDINLMEDMALLE PROCA8848_PE1 NOISO DKNFLEDVDSLEDLD-------------------------------------------AE SPETR158215_PE1 NOISO DIGWLEDVDWLEDVDWLEDVDWL------------------------EDVDFLEDVDFRE TURTR90720_PE1 NOISO DVNFLEDAPLLEDMDFLEDTALL------------------------EDVDFLEDAALLE MATCH *. *: * CONSENSUS D???LEDV??LED???LED???L????????????????????????ED????ED????E

CALJAX_132_PE3 NOISO DVDLLEDTDFL------------EDLDFSEAMVE-------------------------- GORGOX_142_PE5 NOISO DVDLLEDTDFL------------EDLDFSEAMDLREDKDFLEDVDSLEDMALLEDVDLLE HSX_PE2500 NOISO DVDLLEDTDFL------------EDLDFSEAMDLREDKDFLEDMDSLEDMALLEDVDLLE MACMU13_17_PE1 NOISO NVDDGEDVDHGEDVDHGEDVHHGDDVGHEVNMVHREDVDHREDVHHGEDVHHGEDVDHGE MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 DVDLLEDTDFL------------EDLDFSEAMDLREDKDFLEDVDSLEDMALLEDVDLLE MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN DVDLLEDTDFL------------EDLDFSEAMDLREDKDFLEDVDSLEDMALLEDVDLLE PONPYX_142_PE2 NOISO DVDLLEDTDFP------------EDLDFSEAMDLREDKDFLEDVDSLEDMALLEDVDLLE PROCA8848_PE1 NOISO DVDFLEDMDFL-----------EEDMNFLEATDLVEDTNFLGDMGSLEDLEPLEDVDFLE SPETR158215_PE1 NOISO DRDFLEDVDFL------------EDLD------L-EAVDFLEDV-DLEDMDFLEDAYFLE TURTR90720_PE1 NOISO DVDFLEDAPLL------------EDMDFLEDVDFLEDMGRLEDMNLMEDTVLLEDKDLLE MATCH : * ** :*:. CONSENSUS DVD?LED?DFL????????????ED?DF?E?????ED???LED????ED???LED?D?LE

CALJAX_132_PE3 NOISO -----------------GRQGFVEDMDSLEDLDTFGRRGFSGRHGFFGRRRFSGRPELSG GORGOX_142_PE5 NOISO DTDFLEDLDFLEAIDLREDKDFLEDMDSLEDLEAIGRCGFSGRHGFFGRRRFSGRPKLSR HSX_PE2500 NOISO DTDFLEDPDFLEAIDLREDKDFLEDMDSLEDLEAIGRCGFSGRHGFFGRRRFSGRPKLSG MACMU13_17_PE1 NOISO DVDHREDVDHGEDVDHREDVDHGEDMDHRKDVD--------------------------- MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 DTDFPEDVDFLEAMDLREDKDFLEDMDSLEDLEAIGRRGFSGRHGFFGRCRFSGRPELSG MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN DTDFPEDVDFLEAMDLREDKDFLEDMDSLEDRPL-EDVDFLEDMAFLEDVDFQEDPNYPE PONPYX_142_PE2 NOISO DMDFLEDLDFLEAIDLREDKDFLEDVDSLEDLEAIGRCGFSGRHGFFGRRRFSGRPKLSG PROCA8848_PE1 NOISO DMDSQ----------KMEDMDFLEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SPETR158215_PE1 NOISO DADFLEDGDFPEAMDFMEDKDFLEDVDRLEDLEVIGRHGSSGRH-FFGRHGFSGSP-LSG TURTR90720_PE1 NOISO DMDLLEDVDFLEA-DLMEDMDFLEDLDRLEDLEVIGRHGFPGRHGFSGRHGFSGRPELSG MATCH .. * CONSENSUS D?D??ED?D??E??D??ED?DFLED?D?LED??????????????F?????F???P????

CALJAX_132_PE3 NOISO RPGLFGRRG---------------------------------FSGRLGGYWKT----RIF GORGOX_142_PE5 NOISO RPGLLGRRG---------------------------------FSGRLGGYWKT----WIF HSX_PE2500 NOISO RLGLLGRRG---------------------------------FSGRLGGYWKT----WIF MACMU13_17_PE1 NOISO ------------------------------------HG---------------------E MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 RPGLLGRRG---------------------------------FSGRLGGYWKT----WIF MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN DLDCWEDADFLEDWETGRLLEDMDFLEDMDVQEDVDLQEDIYWLEDLDFFRKT----WID PONPYX_142_PE2 NOISO RPGLLGRRG---------------------------------FSGRLGGYGKT----WIF PROCA8848_PE1 NOISO XXX---XXX-------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXRLGIWKT----WIG SPETR158215_PE1 NOISO RPGFFGRRF-----------------------------------ARRLGYWKT----WIF TURTR90720_PE1 NOISO RPGLFGRHR---------------------------------FAGRLGRYWKTIFWKTIF MATCH CONSENSUS ???????????????????????????????????????????????????KT?????I?

CALJAX_132_PE3 NOISO WKTWTFWKTWIFRKTYIGWKTWIFSGRRGLTGRPGFGGRRRFFWKTLTDWKTWISFWKT- GORGOX_142_PE5 NOISO WKTWIFWKTWIFRKTYIGWKTWIFSGRCGLTGRPGFGGRHRYFWKTLTDWKTWISFWKTL HSX_PE2500 NOISO WKTWIFWKTWIFRKTYIGWKTWIFSGRCGLTGRPGFGGRRRFFWKTLTDWKTWISFWKTL MACMU13_17_PE1 NOISO GRMWIIGRMWIMGRT--------------------------------------------- MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 WKTWMFRKTWIFRKTYIGWKTWIFSGRRGLTGRPGFGGRHRFFWKTLTDWKTWISFWKTL MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN WKTWIWWKT--------------------------------------------------- PONPYX_142_PE2 NOISO ------WKTWIFRKTYIGWKTWIFSGRCGLTGRPGFGGRHRFFWKTLTDWKTWISFWKTL PROCA8848_PE1 NOISO GK-TIVWKTWMFGKTCIDWKTWI-PGKHGLTGRCGFVGRRISFWKAT-DWKTW--VWKTW SPETR158215_PE1 NOISO WKTWIFWKTWIFRKTYIGWKTLTLSGRHSFTGRPGFSGR-NFLWKTRVDWKTWIFFWKTW TURTR90720_PE1 NOISO WKTWLYWKTWIWKTS--------LSGRHGLIGR-GFGGRHGFFWKIW---IWKTIFWKTW MATCH : CONSENSUS ?K?W??WKTWI???T??????????G?????GR?GF?GR????WK???????????WKT?

CALJAX_132_PE3 NOISO -DWKTWISFWKTLIDWKI- GORGOX_142_PE5 NOISO IDWKTWISFWKTLIDWKI- HSX_PE2500 NOISO IDWKTWISFWKTLIDWKI- MACMU13_17_PE1 NOISO ------------------- MACMUX_142_PE2 ENSMMUG00000021739 IDWK--------------- MACMUX_142_PE3 ISOFORMIN ------------------- PONPYX_142_PE2 NOISO IDWKTWISFWKTLIDGKI- PROCA8848_PE1 NOISO IFWKT--------NSWKIW SPETR158215_PE1 NOISO TDWKTWISFWKTLINWKTG TURTR90720_PE1 NOISO TERKTWISFWKTWIDWKTW MATCH CONSENSUS ???K???????????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page